Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA MURID : NUR TASA BT MUHAMMAD HAHI

TARIKH LAHIR : 22 FEBRUARI 2001

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

Disedia oleh;

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

REFLEKSI

Disemak oleh;

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI )

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA MURID : DAYANGKU MASIAH BT. AWANG AHMAD

TARIKH LAHIR : 31 JULAI 2011

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

Disedia oleh;

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

Disemak oleh;

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI)

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL


Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

NAMA MURID : SITI NORHAFIZA BT. MAHEDI

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

TARIKH LAHIR : 25 JANUARI 2001

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

Disedia oleh;

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

Disemak oleh;

(MASSOR BIN ALI)

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL


GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

NAMA MURID : MOHAMAD FAZIL BIN MASRI

TARIKH LAHIR : 04 OKTOBER 2001

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

Disedia oleh;

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

Disemak oleh;

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL


(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI )

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

NAMA MURID : NORNAZIHAH BT. ISMAIL

TARIKH LAHIR : 14 NOVEMBER 2006

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

Disedia oleh;

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

Disemak oleh;

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI)

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

NAMA MURID : EDI BIN ATHAY

TARIKH LAHIR : 7 NOVEMBER 2015

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah
ratus

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL


Disedia oleh;

Disemak oleh;

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI )

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

NAMA MURID : NURUL ASYIKIN BINTI ISMAWI

TARIKH LAHIR : 26 SEPTEMBER 2001

TARIKH MULA : 26 JANUARI 201

TARIKH SEMAK : 1 MAC 2015

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mengenal rempah ratus

MATLAMAT

Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan remoah ratus.

TARIKH

OBJEKTIF
Murid dapat
menghasilkan
gambar dengan
teknik kolaj
menggunakan
remoah ratus

STRATEGI P&P
Mengenal jenisjenis kolaj
Mengenal jenisjenis remoah
ratus
Menghasilkan
kolaj
berdasarkan
tema rempah

PENILAIAN
Jangka masa : 3 bulan
Pemerhatian
Latih tubi
Amali

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU PENDIDIKAN SENI VISUAL


ratus
Disedia oleh;

Disemak oleh;

(NURUL HAFIZAH BINTI ABD RAHMAN)

(MASSOR BIN ALI)

GURU KELAS PPKI

GURU BESAR

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa.

Sekolah Kebangsaan Beladin, Pusa

Anda mungkin juga menyukai