Anda di halaman 1dari 4

PUSAT KEGIATAN GURU

DAERAH HULU LANGAT


SELANGOR DARUL EHSAN

BORANG PENCALONAN PEMILIHAN


TOKOH NILAM PERINGKAT ZON PKG
TAHUN 2015

A.

BUTIRAN CALON
1. Nama

: SRI TRISHAAN ADITHYAA A/L SANKAR.

2. Tahun

: LIMA.

3. No. Kad Pengenalan

: 040822101203.

4. Alamat Sekolah

: SJK (T) AMPANG, JALAN AMPANG, 68000 AMPANG,


SELANGOR.

5. Alamat Rumah

: 1-4-12 ARENA Shamelin, Jalan 3/91, Taman Shamelin


Perkasa, 56100 Kuala Lumpur.

6. Jantina

: Lelaki.

7. No. Tel. Sekolah

: 0342953179

Fax

8. No. Tel. Rumah

: 0125552026

E-mail murid : -

: 0342953179

9. Kategori sekolah:
Tandakan ( )pada ruang yang berkenaan
Sekolah
Sekolah Rendah

Bahasa
Malaysia

Bahasa
Inggeris

Sekolah Menengah

-1-

B. KRITERIA KELAYAKAN CALON


(Calon mestilah terdiri daripada murid Tahun 5 / Tingkatan 4 yang menyertai program NILAM dan
mencapai pengiktirafan Tahap Jauhari NILAM serta telah mencapai sekurang-kurangnya 50 markah
pada Tahap Rakan Pembaca).

Tandakan ( ) pada kotak yang disediakan. Kosongkan jika tiada.


1. BUKU YANG DIBACA (TAHAP JAUHARI)
Bilangan buku yang telah dibaca
(sekolah rendah 360 naskhah / sekolah menengah 288 naskhah)

Nyatakan nombor jumlah buku : 410


Komposisi minimum buku yang dibaca dalam Bahasa Melayu
(sekolah rendah 108 naskhah / sekolah menengah 86 naskhah)
Komposisi minimum buku yang dibaca dalam Bahasa Inggeris
(sekolah rendah 72 naskhah / sekolah menengah 58 naskhah)
Ada membaca buku bukan fiksyen dan buku-buku karya agung
oleh penulis-penulis terkemuka seperti Othman Puteh,

Usman Awang, A. Samad Said dan Shakespeare.


Nyatakan judul buku : ROMEO AND JULIET

2. CIRI-CIRI CALON RAKAN PEMBACA


Telah menyertai pelbagai aktiviti galakan membaca
Mendapat sekurang-kurangnya 50 markah Rakan Pembaca
Nyatakan markah Rakan Pembaca calon: .
Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan minat membaca yang terserlah
Berkebolehan untuk membimbing dan menarik minat orang lain

3. BUKU REKOD BACAAN PROGRAM NILAM


-2-

(Buku rekod bacaan asal perlu dibawa semasa penghakiman)


Buku rekod bacaan Program NILAM yang lengkap.

Buku rekod bacaan yang telah dilihat dan ditandatangani


oleh guru.

Buku rekod bacaan yang telah ditandatangani dan disahkan oleh


Guru Besar / Pengetua.

4. DOKUMEN SOKONGAN
(Sila bawa 1 salinan sijil bercap sekolah semasa penghakiman)
Salinan perakuan Pencapaian Program NILAM Tahap
Jauhari dan Rakan Pembaca (sijil / buku kemajuan)
Salinan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun lepas.

Salinan keputusan Peperiksaan Akhir tahun-tahun sebelumnya.


(dari tahun mula bersekolah)

Salinan keputusan PMR (bagi yang berkaitan).


SM ( PMR tahun 2014 )
Skor

Keputusan
Sebenar

5A 6A
7A 8A
9A ke atas
SK ( Akhir tahun 201 )
Peratus
40% 59%
60% 79%
80% 100%

C.

Bil

Keputusan
Sebenar

KRITERIA TAMBAHAN
(Senaraikan semua aktiviti galakan membaca yang disertai oleh calon. Sila buat
lampiran jika ruang tidak mencukupi. Sertakan salinan dokumen yang telah
disahkan)
Aktiviti

Jawatan /

Peringkat

Tahun
-3-

1.

Pengawas Sekolah

Setiausaha

(Sekolah / Daerah /
Negeri / Kebangsaan)
Sekolah

2.

Persatuan Bahasa Inggeris

Naib Pengerusi

Sekolah

2015

3.

Pertandingan Bercerita

Ke-tiga

Zon Ampang

2015

(Persatuan / Pertandingan)

Kedudukan

2015

PERAKUAN:
Dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah betul.
Tandatangan:
..
(Pengetua / Guru Besar)
Cap:

Tarikh:

-4-