Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 01

Rujukan: B1 D1 E1

Unit

Unit 1: Nombor Hingga 10 000


(Buku Teks Jilid 1: m/s 1 3, 1)
B1 D1 Menamakan nombor bulat hingga 10 000
B1 D1 E1 (a) Menyatakan sebarang nombor bulat hingga 10 000

Deskriptor
Evidens

Warnakan perkataan yang betul.


1.

6 910

[SP: 1.1(i) a, b, c]

Enam ribu sembilan ratus satu


Enam ribu sembilan ratus sepuluh

2.

4 053

Empat ribu lima puluh tiga


Empat ribu lima ratus tiga

3.

7 128

Tujuh ribu seratus dua puluh lapan


Tujuh ribu dua ratus lapan

4.

5 300

Tiga ribu lima ratus


Lima ribu tiga ratus

5.

9 004

Sembilan ribu empat


Sembilan ribu empat puluh

6.

1 867

Seribu enam ratus lapan puluh tujuh


Seribu lapan ratus enam puluh tujuh

SP: 1.1(i)

Menamakan nilai nombor hingga 10 000: (a) membaca sebarang nombor yang diberi dalam
perkataan (b) menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka (c) memadan
angka dengan namanya dalam perkataan

Pentaksiran:

Matematik Tahun3

Menguasai

Belum menguasai

Disemak oleh: __________ Tarikh:_________