Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1

MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan


1 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Menyanyi dengan postur yang betul . berdiri.
2.1.1 Teknik dalam nyanyian 2. Latihan sebutan berirama.
-Postur 2.1.1b (Aras 1) Lagu : Negaraku
-Sebutan Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Menyanyi dengan postur yang betul . berdiri.
2 2.1.1 Teknik Menyanyi 2. Latihan sebutan berirama.
- Postur 2.1.1b (Aras 1) Lagu : Lagu Sekolah
- Sebutan Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Menyanyi dengan postur yang betul . berdiri.
3 2.1.2 Teknik Menyanyi 2. Latihan sebutan berirama.
- Postur 2.1.1b (Aras 1) Lagu : Ibu Pertiwiku
- Sebutan Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1a (Aras 1) 1. Latihan postur duduk dan


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Menyanyi dengan postur yang betul . berdiri.
4 2.1.3 Teknik Menyanyi 2. Latihan sebutan berirama.
- Postur 2.1.1b (Aras 1) Lagu : Negaraku
- Sebutan Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas Lagu Sekolah
Ibu Pertiwiku

IRAMA 1.1.1a (Aras 1) 1. Membuat gerakan atau perkusi


5 1.1 IRAMA Mengenalpasti detik lagu yang diperdengar badan untuk merasai detik lagu
1.1.1 Detik dengan betul. yang diperdengarkan.
Lagu : Anak Itik Tok Wi
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU
PERSEPSI ESTETIK 1.1.2a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyi lagu
1.1 IRAMA Mengenalpasti tempo lagu yang diperdengar dalam berlainan tempo.
6 dan 7 1.1.1 Tempo lambat/tempo cepat dengan betul. 2. Mengecam tempo lambat dan
tempo cepat.
Lagu : Anak Itik Tok Wi

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Menyanyi secara hafalan


2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyi lagu dengan betul mengikut tempo, mengikut tempo dan mud.
8 2.2.1 Menyanyi melodi dan ekspresi. Lagu : Burung Kenek-Kenek
- Tempo
- Melodi
- Ekspresi

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2a (Aras 1) 1. Meneroka alat muzik secara


2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Memegang alat perkusi dengan teknik yang bebas dari segi cara
2.1.1 Teknik dalam permainan betul. memegang dan membunyikan.
9 perkusi. 2. Memegang dan membunyikan
- memegang dan mengendalikan. alat perkusi secara
konvensional.
Lagu : Bangun Pagi

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi sambil


2.1.3Teknik dalam permainan perkusi. Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang menyanyi, membuat gerakan
10 -Memainkan. betul. kreatif dan mendengar muzik.
Lagu : Bangun Pagi

11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

1. Mendengar bunyi daripada


EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 2) pelbagai sumber bunyi.
3.1 PENEROKAAN Mengajuk dua contoh bunyi haiwan, bunyi 2. Mengecam dan mengenalpasti
12 - Pengalaman menemui alam sekitar, dan suara manusia dengan bunyi.
- meneroka pelbagai bunyi : betul. 3. Mengajuk bunyi dengan
haiwan, alam sekitar dan suara menggunakan suara.
manusia. Lagu : Bunyi Binatang
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

EKSPRESI KREATIF 3.2a (Aras 1) 1. Mendengar contoh corak


3.2 IMPROVISASI Memberi jawapan yang sesuai dengan irama.
- Pengalaman kreatif membalas satu corak irama yang 2. Mengecam kad imbasan ikon
13 - corak irama diperdengar. corak irama yang dimainkan
atau diperdengarkan.
Lagu yang pernah dipelajari.

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3a (Aras 1) 1. Mendengar contoh not panjang


1.1 IRAMA Mengecam nilai not yang dimainkan secara dan not pendek.
1.1.2 Nilai Not terasing dengan betul. 2. Memainkan corak irama
- Not panjang menggunakan alat perkusi
14 - Not pendek ringan berdasarkan skor.
3. Menyatakan nilai not yang
diperdengarkan.
Lagu : Burung Kakak Tua

PERSEPSI ESTETIK 1.1.4a (Aras 1) 1. Mendengar, menyanyi lagu


1.1 IRAMA Mengenalpasti rentak Mac dalam lagu yang rentak Mac.
1.1.3 Corak Irama diperdengar dengan betul. 2. Membuat gerakan mengikut
13 - Rentak Mac detik berdasarkan lagu
berentak Mac.
Lagu : Satu Dua Tiga

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2a (Aras 1) Memainkan alat perkusi untuk


14 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan detik dengan betul mengikut mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi tempo yang ditetapkan. instrumental.
- detik
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU
PERSEPSI ESTETIK 1.2.1a (Aras 1) 1. Mendengar, membunyikan,
15 1.2 MELODI Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah memainkan pic tinggi dan
1.2.1 Pic pada bunyi yang diperdengar secara terasing rendah.
- Aras pic – Pic tinggi; Pic rendah dengan betul. Lagu : Naik Keretapi

PERSEPSI ESTETIK 1.2.1a (Aras 1) 1. Membuat gerakan


1.2MELODI Mengenalpasti aras pic tinggi dan rendah berdasarkan aras pic yang
16 1.2.1 Pic pada bunyi yang diperdengar secara terasing dimainkan.
- Aras pic – Pic tinggi; Pic rendah dengan betul. 2. Mengecam aras pic yang
dimainkan.
Lagu : Ha Ha Ho Ho

PERSEPSI ESTETIK 1.3.1a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan


17 1.3 EKSPRESI Memberi respon terhadap dinamik pada lagu lagu yang mempunyai contoh
1.3.1 Dinamik yang diperdengarkan dengan betul. dinamik lembut dan kuat.
- Lembut (p) Lagu : Turun Naik Tangga
- Kuat (f)
-

PERSEPSI ESTETIK 1.3.1a (Aras 1) 1. Membuat beberapa contoh


1.3 EKSPRESI Memberi respon terhadap dinamik pada lagu gerakan untuk dinamik kuat
18 1.3.1 Dinamik yang diperdengarkan dengan betul. dan lembut.
- Lembut (p) Lagu yang telah dipelajari.
- Kuat (f)

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2b (Aras 1) 1. Memilih alat perkusi untuk


19. 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang membezakan dinamik kuat atau
2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi betul. lembut.
- Memainkan Lagu : Ha Ha Ho Ho

EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 3) 1. Meneroka bunyi daripada


20 3.1 PENEROKAAN Mengajuk lebih daripada dua contoh bunyi pelbagai sumber.
- Pengalaman menemui – Meneroka haiwan, bunyi alam sekitar dan suara Lagu : Kucingku.
pelbagai bunyi : haiwan, alam sekitar manusia dengan betul.
dan suara manusia.
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Membuat latihan solfa dengan


21 2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan dengan betul pic “so” dan “mi” pic ”so” dan ”mi”
2.2.1 Pic Solfa secara berpandu. Lagu : Telefonku
- So
- Mi
1. Membuat latihan solfa dengan
PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 2) isyarat tangan.
22 2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan dengan betul melodi mudah Lagu : Telefonku
2.2.1 Pic Solfa yang mengandungi pic “so” dan “mi” secara
- So berpandu.
- Mi

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


23 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 2 instrumental.
- Tekanan 2an 4 Lagu : Bapaku Pulang.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


24 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 4 instrumental.
- Tekanan 2an 4 Lagu : Kucingku

PENGHARGAAN ESTETIK 4.1a (Aras 1) 1. Membuat lakaran dan refleksi


25. 4.1 NYANYIAN Murid memberi respon yang sesuai terhadap terhadap lagu atau muzik yang
- Memberi respon sesuatu bunyi yang diperdengarkan diperdengar.
- warna ton berpandukan konsep muzik yang dipelajari. Lagu : Gajah Menari
- tempo
- ekspresi

PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 1. Mendengar dan menyanyikan


26 1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu-lagu riang, sedih, dan
1.3.2 Mud lagu yang diperdengar. bersemangat.
- riang Lagu : Jala-Jala Ikan
- sedih
- bersemangat
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU
1.3.2a (Aras 1)
PERSEPSI ESTETIK Memberi respon yang sesuai terhadap mud 1. Memilih warna yang sesuai
1.3 EKSPRESI lagu yang diperdengar. untuk mewakili mud; Contoh:
1.3.2 Mud Kad Imbasan.
- riang Riang – Kuning
27 - sedih Sedih – Hitam
- bersemangat Lagu : Jala-Jala Ikan
2. Memberi respon melalui
gerakan terhadap mud riang,
sedih dan bersemangat..

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1a (Aras 1) 1. Menyanyi secara hafalan


28. 2.2 PENGALAMAN MUZIK Menyanyikan lagu dengan betul mengikut mengikut tempo, pic, dinamik
2.2.1 Menyanyi tempo melodi, ekspresi. dan mud.
- Tempo Lagu : Tepuk-tepuk dan menari
- Melodi
- Ekspresi

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
29 2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 2 instrumental.
- Tekanan 2an 4 Lagu : Hujan dah turun

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memainkan alat perkusi untuk


30 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu mengiringi nyanyian dan muzik
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 4 instrumental.
- Tekanan 4an 4 Lagu : Hormat Ibubapa

PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 2. Mendengar dan menyanyikan


32 1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu-lagu riang, sedih, dan
1.3.2 Mud lagu yang diperdengar. bersemangat.
- riang Lagu : Jala-Jala Ikan
- sedih
- bersemangat
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2a (Aras 1) 1. Mengikut gerakan detik


33 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan alat perkusi dengan betul berdasarkan lagu berentak
2.2.2 Memainkan alat perkusi mengikut tempo yang ditetapkan untuk rentak Mac sebelum memainkan alat
- detik Mac. perkusi untuk merasai tempo.
Lagu : Ke Pasar Minggu

EKSPRESI KREATIF 3.1a (Aras 2) 1. Mendengar bunyi daripada


3.1 PENEROKAAN Mengajuk dua contoh bunyi haiwan, bunyi pelbagai sumber bunyi.
34 - Pengalaman menemui – meneroka alam sekitar dan suara manusia. 2. Mengajuk bunyi dengan
pelbagai bunyi; haiwan, alam sekitar menggunakan suara.
dan suara manusia. Lagu : Tepuk amai-amai

PERSEPSI ESTETIK 1.1.3a (Aras 1) 1. Mendengar contoh lagu not


1.1 IRAMA Mengecam nilai not yang dimainkan secara panjang dan not pendek.
35 1.1.3 Nilai Not terasing dengan betul. Lagu : Mari Menyanyi
- Not panjang
- Not pendek

EKSPRESI KREATIF 3.2a ( Aras 1) 1. Mendengar contoh corak


36 3.2 IMPROVISASI Memberi jawapan yang sesuai dengan irama.
Pengalaman kreatif membalas satu corak irama yang Lagu : Gerak Binatang
- Corak irama diperdengar.

PERSEPSI ESTETIK 1.3.2a (Aras 1) 1. Memilih warna yang sesuai


1.3 EKSPRESI Memberi respon yang sesuai terhadap mud untuk mewakili mud; Contoh;
37 1.3.2 Mud lagu yang diperdengar. Kad Imbasan;
- riang Riang – Kuning
- sedih Sedih – Hitam
- bersemangat Lagu : Ayam Didik
MINGGU TAJUK/BIDANG HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
ITEM CADANGAN AKTIVITI/LAGU

PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2b (Aras 1) 1. Memilih alat perkusi untuk


38 2.2 PENGALAMAN MUZIK Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu membezakan dinamik kuat
2.2.2 Memainkan alat perkusi bermeter 2 , 4 , 3 atau lembut.
- Tekanan 2an dan 4an 4 4 4 Lagu : Burung Kakak Tua

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.4a (Aras 1) 1. Menyanyikan pelbagai jenis


39 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Mengekalkan keseimbangan suara yang baik lagu secara berkumpulan .
2.1.4 Kriteria Persembahan ketika menyanyi dalam kumpulan secara Lagu-lagu yang telah dipelajari.
- Keseimbangan berpandu.

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.4b (Aras 1) 1. Memainkan pelbagai jenis lagu


40 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan secara berkumpulan.
2.1.4 Kriteria Persembahan baik ketika memainkan alat perkusi dalam Lagu-lagu yang telah dipelajari.
- Keseimbangan kumpulan secara berpandu.