Anda di halaman 1dari 5

Wednesday, October 15, 2008

Tahun 4
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Tarikh : 10 Ogos 2008


Hari: Khamis
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bilangan pelajar : 30/30 orang
Waktu : 10.30-11.30 pagi
Tahap : 2
Kelas : 4 Arif
Bidang : Membentuk dan membuat binaan
Kegiatan : Topeng
Tajuk : Topeng Mata

Kemahiran : Membuat topeng,membuat keseimbangan dan guntingan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan topeng mata yang mempunyai ciri-ciri atau prinsip-prinsip rekaan.
2. Menguasai kemahiran membentuk,menggunting dan membuat topeng,membuat
keseimbangan dalam proses membuat topeng.
3. Murid berasa bangga kerana dapat menghasilkan topeng mengikut kreativiti murid-
murid.

Pengalaman Sedia Ada


Murid pernah melihat drama zorro,batman atau drama-drama yang menggunakan topeng
sebagai penyamaran diri.

Penerapan Nilai
1. Murid dapat menghargai alam flora dan fauna yang ada disekeliling mereka
2. Berfikir secara kritis dan kreatif
3. Penekanan dari segi kekemasan dan kebersihan

Alat Bantu Mengajar


a) Persediaan Guru
i. Gambar topeng
ii. Hasilan guru
iii. Carta langkah
iv. Gunting
b) Persediaan murid
i. Gam dan gunting
ii. Kad manila
iii. Kertas warna
iv. Bahan-bahan seperti manik
Kbkk
Murid-murid akan menggunakan prinsip-prinsip senilukis dan senireka dalam proses
penghasilan topeng mata
Wednesday, October 15, 2008

Tahun 5
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Tarikh : 11Ogos 2008


Hari: Jumaat
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bilangan pelajar : 30/30 orang
Waktu : 10.30-11.30 pagi
Tahap : 2
Kelas : 5 Arif
Bidang : Mengenal Kraf
Kegiatan : Garisan
Tajuk : Gasingku

Kemahiran : Mewarna menggunakan pelbagai teknik garisan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan bentuk gasing yang cantik dan menarikdengan menggunakan teknik
garisan.
2. Menguasai kemahiran mewarna dengan menggunakan pelbagai teknik garisan
3. Murid berasa bangga kerana dapat menghasilkan bentuk gasing yang menarik mengikut
kreativiti masing-masing.

Pengalaman Sedia Ada


Murid pernah meliihat dan tahu jenis-jenis gasing,,fungsi,cara bermain dan bentuk-bentuk
gasing

Penerapan Nilai
1. Murid dapat menghargai alam flora dan fauna yang ada disekeliling mereka
2. Berfikir secara kritis dan kreatif
3. Penekanan dari segi kekemasan dan kebersihan

Alat Bantu Mengajar


a) Persediaan Guru
i. Gambar gasing
ii. Hasilan guru
iii. Carta langkah
iv. Pelbagai jenis warna seperti warna magik,pen berdakwat dan pen maker

b) Persediaan murid
i. Warna magik
ii. Warna pensel
iii. Kertas warna
iv. Bahan-bahan seperti manik
Kbkk
Murid-murid dapat mengetahui teknik mewarna dengan cara yang betul dan dapat
menghargai warisan seni negara.

Posted by teratakkaryaseni at 5:14 PM 0 comments


Tahun 3
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Tarikh : 09 Ogos 2008


Hari: Rabu
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bilangan pelajar : 30/30 orang
Waktu : 10.30-11.30 pagi
Tahap : 1
Kelas : 3 Arif
Bidang : Membuat corak dan rekaan
Kegiatan: Kolaj + anyaman mata bilis
Tajuk : Strawberiku

Kemahiran : Membuat lakaran putus-putus secara sambungan,menggunting dan mencorak


hiasan

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan cantuman teknik yang menarik
2. Menguasai kemahiran membuat lakaran putus-putus secara sambungan,menggunting
dan mencorak hiasan
3. Murid berasa bangga kerana dapat menghasilkan corak-corak capan yang menarik pada
burung merak.

Pengalaman Sedia Ada


Murid pernah membuat corak anyaman dan pernah melihat kelarai mata bilis di rumah atau
di persekitaran mereka

Penerapan Nilai
1. Murid dapat menghagai alam flora dan fauna yang ada disekeliling mereka
2. Berfikir secara kritis dan kreatif
3. Penekanan dari segi kekemasan dan kebersihan

Alat Bantu Mengajar


a) Persediaan Guru
i. Gambar burung strawberi
ii. Hasilan guru
iii. Kertas warna
iv. Gam dan gunting
b) Persediaan murid
i. Kertas lukisan
ii. Gunting dan gam

Kbkk
Murid-murid akan lebih mahir dalam proses menganyam menggunakan kertas warna yang
telah disediaka
Posted by teratakkaryaseni at 5:00 PM 0 comments

Tahun 2
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual
Tarikh : 08 Julai 2008
Hari: Selasa
Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bilangan pelajar : 25/25 orang
Waktu : 10.30-11.30 pagi
Tahap : 1
Kelas : 2 Arif
Bidang : Menggambar
Kegiatan : Kolaj
Tajuk : Burung Enggang

Kemahiran : Memotong,menampal mengikut warna burung enggang

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan gambar buah-buahan dengan menggunakan teknik gurisan
2. Menguasai kemahiran melukis dan mengguris dengan menggunakan warna krayon
3. Murid berasa bangga dengan hasilan masing-masing

Pengalaman Sedia Ada


Murid pernah melihat burung enggang di televisyen dan juga di zoo

Penerapan Nilai
1. Murid dapat menghagai alam flora dan fauna yang ada disekeliling mereka
2. Berfikir secara kritis dan kreatif
3. Penekanan dari segi kekemasan dan kebersihan

Alat Bantu Mengajar


a) Persediaan Guru
i. Gambar burung enggang
ii. Hasilan guru
iii. Kertas warna
iv. Gunting dan gam
b) Persediaan murid
i. Kertas lukisan
ii. Pelbagai kertas warna
iii. Gunting dan gam
Kbkk
Murid menggunakan kreativiti untuk menghasilkan gambar burung enggang dengan
menggunakan teknik masing-masing
Posted by teratakkaryaseni at 4:57 PM 0 comments

Tahun 1
Tarikh : 07 Julai 2008

Hari : Isnin

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual

Bilangan pelajar : 23/24 orang

Waktu : 10.30-11.30 pagi


Tahap : 1
Kelas : 1 Arif
Bidang : Menggambar
Kegiatan : Mewarna
Tajuk : Bunga-bungaku

Kemahiran : Mewarna dengan cara yang betul

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Menghasilkan gambar Bunga-bungaku dengan cantik dan menarik
2. Menguasai kemahiran mewarna dengan pelbagai media
3. Murid berasa bangga dengan hasilan masing-masing

Pengalaman Sedia Ada


Murid pernah melihat gambar bunga-bunga di sekitar kawasan rumah mereka

Penerapan Nilai
1. Murid dapat menghargai alam flora dan fauna yang ada disekeliling mereka
2. Berfikir secara kritis dan kreatif
3. Usaha untuk menghaslkan gambar Bunga-bungaku cantik dan menarik

Alat Bantu Mengajar


a) Persediaan Guru
i. Gambar bunga
ii. Warna pensil dan krayon
b) Persediaan murid
i. Kertas lukisan
ii. Warna pensil dan krayon
Kbkk
Murid pernah menggunakan pelbagai jenis warna dengan komposisi dan ruang yang betul