Anda di halaman 1dari 1

Pejabat Am:09-5519624

Fax
:09-5519625
Kod Sekolah: TBA2038

Ruj.Kami
Tarikh

: SKKB 02 / 06 / 002 ( 23 )
: 09 MARCH 2011

Tuan Pegawai Perubatan,


Hospital Tengku Ampuan Afzan,
Kuantan, Pahang.
Tuan,
Mohon Pemeriksaan Untuk Mengesahkan Status Pembelajaran Murid Samada Boleh Mengikuti Kelas
Pembelajaran Biasa Atau Perlu DiMasukkan Ke Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacitanya dimaklumkan bahawa pihak sekolah memohon pihak tuan agar dapat membuat pengesahan status
murid ini kerana keadaan pembelajarannya sekarang adalah sebagaimana berikut :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tidak dapat mengikuti atau memahami pembelajaran.


Penyelesaian segala aktiviti dan kerja yang diberikan guru adalah sangat terhad.
Segala aktiviti jika dapat diselesaikan adalah dengan cara meniru.
Keadaannya aktif tetapi tidak dapat melakukan kerja yang sesuai dalam bilik darjah.
Cuma mengenal huruf huruf tertentu sahaja walaupun diajar berkali-kali.

3.
Memandangkan keadaan pembelajarannya yang sedemikian, pihak sekolah inginkan pengesahan samada murid
ini layak belajar sebagai murid normal ataupun dalam kategori Slow Learner ( Bernasalah Pembelajaran ).
4.
Di atas segala kerjasama pihak tuan membuat pengesahan tentang status murid ini, pihak sekolah dahulukan
dengan ribuan terima kasih.
Sekian dan terima kasih.
Melestarikan Pendidikan Terbilang
' BERKHIDMAT UNTUK NEGARA '
Saya yang menurut perintah,
.............................................
( Mohamed Aslam b. Ghulam Nabi )
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Kampong Baharu Felda Neram 1,
Kemaman,Terengganu.
sk :

Fail Sekolah.