Anda di halaman 1dari 9

MENATAP WAJAHNYA

• PENGARANG:
• SITI HAJAR MOHD ZAKI
TEMA DAN PERSOALAN
TEMA
• KASIH SAYANG DAN SIKAP PRIHATIN
SEORANG GURU.
PERSOALAN
• PENGORBANAN GURU
• KECACATAN BUKAN PENGHALANG
• KONFLIK JIWA YANG DIALAMI OLEH
SEORANG PELAJAR
WATAK & PERWATAKAN
1. MULIATI
• Watak utama
• Gadis yg cacat
• Anak yatim piatu
• Gadis yang gigih @ cekal
• Kuat agama
• Mengenang jasa
2. CIKGU BALKIS
• Watak sampingan
• Emak angkat Muliati
• Penyayang
• Prihatin
• Menghidap penyakit ganjil
LATAR
1. LATAR TEMPAT
• Dirumah nenek Muliati
• Dikampus universiti
2. LATAR MASA
• Masa kini
• Waktu siang & malam
3. LATAR MASYARAKAT
• Masyarakat kampus
• Masyarakat orang kampung
• Masyarakat berpendidikan agama
• Masyarakat mementingkan pend. Tinggi
• Masyarakat gigih @ cekal
GAYA BAHASA
1. AYAT-AYAT PENDEK
Cnth: Belaian lembutnya.
Airmataku berguguran.
Aku akan terus setia.
2. PERIBAHASA
Cnth: anak emas
sebatang kara
ringan tulang
3. SINKOF
Cnth: tak, nak,ku……
4. INVERSI
Cnth: biarpun sekali cuma dan yang terakhir
5.PERSONAFIKASI
Cnth: hati yang rajuk kian dimamah kecewa.
6. SIMILE
Cnth: cikgu balkis yang aku takrifkan seperti
ibu kandungku.
7.METAFORA
Cnth: lurah ketewasan, api kerinduan dan
tinta tinta harapan
NILAI
1. KASIH SAYANG
2. SIMPATI ATAU BELAS KASIHAN
3. KEGIGIHAN
4. KESABARAN
5. RAJIN @ TEKUN
6. SUKA MENOLONG
PENGAJARAN
• Kita hendaklah sentiasa tabah menghadapi
dugaan.
• Seorang pelajar hendaklah belajar dengan
rajin dan gigih
• Kita mestilah memberikan pertolongan
kepada golongan yang kurang bernasib baik
• Kita hendaklah mengenang jasa orang lain,
terutamanya jasa guru, nenek, dan ibubapa.