Anda di halaman 1dari 3

HUKUMAN KAWAD TKRS

PERKARA

HUKUMAN

TINDAKAN

Sedia

Barissedia.

Berdiri tegak, tangan di sisi

Senang diri

Senang..diri.

Buka kaki kanan, tangan ke


belakang (kanan atas kiri)

Rehat diri

Rehatkan.diri

Tangan di atas punggung

Betulkan

Ke kanan..lurus.

Keluar satu langkah ke depan,

barisan

muka paling ke kanan dan tangan


kanan diangkat ke bahu kawan,
bergerak ke belakang sambil
membetulkan barisan.
Pandang.depan.

Paling muka ke depan dan jatuh

Pusing kanan/

Bergerak ke

tangan.
Pergerakan berdasarkan di mana

kiri /

kanan/kiri/belakang,

ketua baris berdiri. Tempat di

belakang

kanan/kiri/belakang.pusing

mana ketua baris berdiri di kira

Berjalan

.
Dari kanan, cepat jalan.

kawasan hadapan.
Mula dengan kaki kanan, lenggang
tangan hingga ke paras baru

Berhenti

Baris....henti.

Henti: kaki kiri.


check: kaki kanan. (sebut
sahaja)
satu : kaki kiri. (hentak kaki)

Belok

Kanan/kiribelok

dua : kaki kanan. (hentak kaki)


Anggota bhgian dalam,
pendekkan langkah. Anggota
bhgian luar, panjangkan langkah.

Hormat

Hormat ke

Hormat: kaki kiri

kanan/kiri..hormat.

check : kaki kanan


satu : kaki kiri
dua : paling muka dan tabik
hormat
Kanan-kiri-kanan-jatuh tgn
pandang dpn

Hentak kaki

Hentak kaki 10 1 2,

Mula kaki kanan, tangan di sisi

hentak.kaki.
HUKUMAN KAWAD TKRS
PERKARA
Sedia
Senang diri
Rehat diri
Betulkan

HUKUMAN
Barissedia.
Senang..diri.

TINDAKAN
Berdiri tegak, tangan di sisi
Buka kaki kanan, tangan ke

Rehatkan.diri
Ke kanan..lurus.

belakang (kanan atas kiri)


Tangan di atas punggung
Keluar satu langkah ke depan,

barisan

muka paling ke kanan dan tangan


kanan diangkat ke bahu kawan,
bergerak ke belakang sambil
membetulkan barisan.
Pandang.depan.

Paling muka ke depan dan jatuh

Pusing kanan/

Bergerak ke

tangan.
Pergerakan berdasarkan di mana

kiri /

kanan/kiri/belakang,

ketua baris berdiri. Tempat di

belakang

kanan/kiri/belakang.pusing

mana ketua baris berdiri di kira

Berjalan

.
Dari kanan, cepat jalan.

kawasan hadapan.
Mula dengan kaki kanan,
lenggang tangan hingga ke paras

Berhenti

Baris....henti.

baru
Henti: kaki kiri.
check: kaki kanan. (sebut
sahaja)
satu : kaki kiri. (hentak kaki)

Belok

Kanan/kiribelok

dua : kaki kanan. (hentak kaki)


Anggota bhgian dalam,
pendekkan langkah. Anggota

Hormat

Hormat ke

bhgian luar, panjangkan langkah.


Hormat: kaki kiri

kanan/kiri..hormat.

check : kaki kanan


satu : kaki kiri
dua : paling muka dan tabik
hormat

Kanan-kiri-kanan-jatuh tgn
Hentak kaki

Hentak kaki 10 1 2,
hentak.kaki.

pandang dpn
Mula kaki kanan, tangan di sisi