Anda di halaman 1dari 9

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.1 BIDANG TUGAS : URUSAN KURIKULUM

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. Jemaah Nazir Persekutuan menyelia dan mengawasi
peraturan penjadualan
waktu dipatuhi.

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

1.1 Mengajarkan mata pelajaran


tertentu

1. Akta Pelajaran 1952

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1.

Ketua Panitia Mata pelajaran

2. Surat Pekeliling Ikhtisas


1/75, 11/68, 6/77, 12/77
dll

2. KS Sektor Pengurusan
Akademik - mengawasi
peraturan susunan jadual
waktu dipatuhi.

3. Peraturan kursus
pengajian 1979

3. PPG memantau
4. Guru Besar merancang
dan memantau
5. Penolong Kanan
1. Guru Besar - Merancang
dan memantau
2. Penolong Kanan

Hj. Abg. Willington/skaakb

1.2 Membantau merancang dan


menyelaras kursus motivasi dan
kemahiran serta ceramah teknik
menjawab soalan peperiksaan
UPSR

SPI Bil 2/1999 Penganjuran


Program Motivasi Di Sekolah

1.
2.

Kaunselor - merancang
pelaksanaan program motivasi
dan ceramah.
Guru-guru Kanan - membantu
dalam perlaksanaan program.

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.2 BIDANG TUGAS: URUSAN PENDAFTARAN DAN PERPINDAHAN MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan

Tugas Dan Tanggungjawab

1. KS SPS - surat arahan


persiapan hari pendaftaran

2.1 Mengurus Pendaftaran Murid


Tahun Satu Dan Pra Sekolah

2. PPG menghantar senarai


nama murid baru
3. Guru Besar
menandatangani surat
1. KS SPS menghantar nama
murid dari luar negeri.
2. PPG menghantar nama
murid pindah masuk dari
sekolah lain.
3. Guru Besar/PK
menentukan kelas
1. KS SPS menghantar nama
murid dari luar negeri.
2. PPG menghantar nama
murid pindah masuk dari
sekolah lain
3. Guru Besar

Hj. Abg. Willington/skaakb

Kuasa Yang Diberikan


SPI Bil 10/1998 Panduan
Tentang Umur Masuk Sekolah
Rendah & Sekolah Menengah
Serta Umur Menduduki
Peperiksaan Bagi Sekolah
Kerajaan, Sekolah Bantuan
Kerajaan dan Sekolah Swasta

2.2 Mengurus penerimaan


perpindahan masuk murid dari
sekolah lain dalam bahagian/
negeri atau antara negeri

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Guru SPBT urusan buku teks
2. Guru Kelas mendaftar murid baru
dan mengutip yuran.
3. PT menyediakan resit bayaran
4. PT merekod nama dalam Daftar
Murid
1. PK(HEM) urusan markah
ULBS/Peka
2. Guru Kelas menerima murid
dan kutip yuran/bayaran
3. PT merekod nama dalam Daftar
Murid.
1.

2.3 Mengurus Perpindahan Murid ke


sekolah lain dalam bahagian/
negeri/antara negeri

10

PK/Guru M/P markah


penilaian berasaskan sekolah
2.
Guru Kelas laporan
3. PT taip sijil dan batal nama
catat tarikh berhenti dalam Daftar
Murid.

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.3 BIDANG TUGAS : URUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. Pengarah Bahagian Buku
Teks, KPM hantar senarai
buku teks.
2. KS SPK menghantar surat
tinjauan.
3. PPG memantau
4. Guru Besar
1. Bahagian Buku Teks KPM

Tugas Dan Tanggungjawab


3.1

Kuasa Yang Diberikan

Buku Panduan Pelaksanaan


Mengurus Tinjauan Kelayakan Dan Pengurusan SPBT 1991
Pinjaman Buku Teks
SPI Bil 4/99 Pindaan Syarat
Kelayakan Meminjam Buku
Teks (SPBT) Kem. Pendidikan
SPBT 1999 Borang Kelayakan
Murid SPBT 1(Pin. 4/98)

1. Penyelaras SPBT merekod buku


teks yang diterima dan tindakan
lanjut.
2. KPT/PT memastikan bilangan
bekalan betul dan kualiti baik.

3.3 Mengurus Pelupusan Buku Teks

1. PK(HEM) membantu
2. Penyelaras SPBT sediakan
borang pelupusan
3. PT menaip surat.

Pelupuasan Buku Teks SPBT


(Ruj. 1/JP/395/SP(2) bertarikh
16 September 1994)

1. PPS mencadangkan
kelulusan pelupusan

Hj. Abg. Willington/skaakb

1. Penyelaras SPBT merumus


borang tinjauan
2. Guru Kelas mengedar borang
tinjauan dan kutip balik
3. PK(HEM)- analisa borang

3.2 Mengurus Penerimaan Buku Teks Surat Arahan JPNS


yang telah diluluskan oleh JPPNS

2. KS SPK meluluskan
penghantaran buku teks
3. PPG memantau
4. Guru Besar
1. Bahagian Buku Teks KPM
melulus pelupusan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan

11

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH

5.4 BIDANG TUGAS : URUSAN BIASISWA DAN KEBAJIKAN MURID


Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang
Tugas Pegawai Atasan Yang
Tugas
Dan
Tanggungjawab
Kuasa
Yang
Diberikan
Ada Hubungan Serta Jenis
Ada Hubungan
Hubungan
1. Agensi yang menawarkan
biasiswa/bantuan
2. PPS melulus permohonan
BKP
3. Guru Besar

4.1 Mengurus Permohonan


Biasiswa/ Bantuan Kewangan
4.2 Mengurus Pembayaran

1 Guru Besar - memantau

4.3 Melulus pengeluaran KWAPM

1. Syarikat Takaful
2. Guru Besar - pengesahan

4.4

1. KS SPK menghantar surat


arahan dan menerima
borang rumusan bantuan
2. PPG memantau
3. Guru Besar - mengesah

Hj. Abg. Willington/skaakb

4.5

Panduan Pengerusan KWAPM/


SBT

1. Guru kelas - membantu.

SPI Bil 3/1995 Pelaksanaan


Memantau urusan Tuntutan Skim Takaful Kemalangan Diri
Skim Takaful Murid (STM) Berkelompok Bagi Semua Murid
yang dibuat oleh murid/waris
Sekolah Kerajaan dan Bantuan
Kerajaan.
Pelaksanaan Takaful Murid
Sekolah Malaysia Ruj. KP/29/
(BS/HEP)8614/069/E(84)
Mengurus Bantuan
Seragam sekolah

1. JK KWAPM/SBT merumus
borang permohonan
2. Guru Kelas mengedar borang
permohonan dan kutip balik

Pakaian Seragam Sekolah


Pakaian (Bil.6/1993)
Skim Bantuan Pakaian Seragam
1998 (RUJ. 29/JP/882/25 tarikh
5/3/98)

12

2. Guru Kelas membantu


menyediakan maklumat.
3. PT menaip surat.

1. Guru Kelas mencadang nama


murid yang memerlukan bantuan
2. PTR menaip surat.

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.5 BIDANG TUGAS : URUSAN DISIPLIN MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. KS SPS menerima laporan
enrolmen bulanan
2. PPG memantau
3. Guru Besar - memantau

1. Guru Besar memantau dan


mengambil tindakan

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

5.1 Mengambil Tindakan Murid


Ponteng Sekolah
Berkala/Berterusan.

Surat Pek. Ikhtisas Bil 6/1995


Menangani Masalah Ponteng
Di Sekolah
Panduan Bagi Mengatasi
Masalah Ponteng di Sekolah
Tahun 1994

5.2 Mengambil Tindakan Salah Laku SPI Bil 16/1998- Menangani


Murid
Kegiatan Ganster Di Sekolah
SPI 18/1998 Penggunaan
Budi Bicara Ketika Mengambil
Tindakan
Garis Panduan Berhubung Dgn
Tindakan Disiplin Di Sekolah

1. Guru Besar/Penolong Kanan 5.3 Mengurus Kebenaran Keluar Dari


memantau
Kawasan Sekolah/ Balik

Hj. Abg. Willington/skaakb

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Guru Kelas menghantar surat
kepada ibu bapa/penjaga.
2. Guru Disiplin merekod dalam
buku disiplin murid.
3. Kaunselor bantu murid
1. Guru Disiplin membantu
2. Guru lain memberi maklumat
Kaunselor bantu murid dan beri
kaunseling

1. Guru Kelas/Guru mata muridan


mengesahkan permohonan murid.

13

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.5 BIDANG TUGAS : URUSAN DISIPLIN MURID

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. Guru Besar memantau dan
bertindak

1. Guru Besar

Hj. Abg. Willington/skaakb

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. PK / PK(KK)
2. Guru Kanan/Guru/Staf Sokongan
Menerima aduan dan membantu
dalam penyiasatan dan mencari
punca masalah.

5.4 Mengurus pengaduan murid

1. Guru Disiplin membimbing dan


mengawal aktiviti/program
3. Guru lain- mendapat bantuan
Lembaga Pengawas

5.5 Mengawasi dan memberi nasihat


dalam Urusan Lembaga
Pengawas

14

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.6 BIDANG TUGAS :

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. Jabatan Bomba
2. PPS dimaklumi tentang
kebakaran
3. PPG dimaklumi tentang
kebakaran
4. Guru Besar
1. KS SPK menerima
laporan kesihatan
2. PPG memantau
3. Guru Besar
1. Guru Besar membuat
pemeriksaan

1. Guru Besar -

Hj. Abg. Willington/skaakb

URUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN MURID


Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang
Tugas Dan Tanggungjawab
Kuasa Yang Diberikan
Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
SPI Bil 8/1988 Keselamatan
1. Semua Pen. Kanan mengambil
6.1 Mengambil tindakan ketika
Diri Murid Di Sekolah
tindakan yang sewajarnya
berlaku kebakaran
SPI Bil 3/1995 Mencegah
2. Guru Kelas/ Guru M/P mengira
Kebakaran Di Sekolah
murid yang berkumpul
SPI 4/2002 Pelaksanaan
Program Sekolah Selamat.
1. PK jadual tugas
6.2 Memantau urusan rawatan dan
SPI Bil 6/1998 Menjaga
2. PK(HEM) menyelia
kesihatan murid
Kesihatan Murid Sekolah
3. JK Rawatan dan Kesihatan
Rancangan Kesihatan Sekolah
4. Guru Bertugas
(Bil 2/1989)
1. PK Bantu menyelia
6.3 Pengurusan Kebersihan dan
2. Guru Kelas menyelia
Keceriaan Kawasan dan Bilik
3. JK 3K memeriksa dan menilai
Darjah
4. JK Kebersihan dan Keceriaan
menyelia kerja murid.
5. KPT membeli peralatan.
1. Semua Pen Kanan layan pelawat
6.4 Menerima dan melayani pelawat
2. KPT/Pembantu Tadbir layan
yang berurusan dengan pihak
3. PTR/Staf lain catat nama
sekolah.
pelawat di Buku Pelawat
4. Pengawal Keselamatan ambil
kad pengenalan dan beri pas

15

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.7 BIDANG TUGAS :

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1.
2.
3.

PPS mengeluarkan
arahan
PPG memantau dan
mendapat maklum balas
daripada pihak luar
Guru Besar

URUSAN PERHUBUNGAN LUAR

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan


1. Arahan Perkhidmatan
Bab 1, Bahagian 2,
Para 10, 11

7.1 Mengurus hal-hal yang berkaitan


dengan program bertemu
pelanggan serta menyediakan
rekod dan laporan yang berkaitan.
7.2 Melaksana program PIBG.
7.3 Mendapatkan kerjasama komuniti
luar dalam pelaksanaan program
peningkatan kualiti prestasi
akademik dan keceriaan kawasan
sekolah serta program sekolah
yang lain.
7.4 Mengurus Hari Permuafakatan Ibu
Bapa Guru

Hj. Abg. Willington/skaakb

16

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
1. Ketua Pembantu Tadbir / PAR
memastikan kerusi-kerusi
disediakan di sudut khas pejabat
untuk tetamu dalam keadaan
kemas dan teratur.
3. Ketua Pembantu Tadbir /
Pembantu Tadbir Rendah /
Pelayan Pejabat menyambut kedatangan tetamu,
mempersilakannya duduk serta
mendapatkan maklumat lanjut
tentang tetamu serta tujuan
kedatangannya dan merekodkan
ke dalam Buku Rekod Kunjungan
dan memaklumkan kepada Guru
Besar, serta mempersilakan
tetamu masuk ke bilik Guru Besar
setelah dibenarkan.

Fail Meja Penolong Kanan (HEM) SK Abg Abd Kadir, Betong

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH


5.8 BIDANG TUGAS : URUSAN TUGAS - TUGAS LAIN

Tugas Pegawai Atasan Yang


Ada Hubungan
1. PPG
2. Guru Besar

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

8.1. Urusan menerbit


-Info Pengurusan
-Broser
-Fail Meja

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang


Ada Hubungan Serta Jenis
Hubungan
PK Kutip data
Guru Kelas buat draf
PT Menaip

Hj. Abg. Willington/skaakb

17