Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 5
Mata Pelajaran dan
Kelas
Tema/Tajuk
TARIKH

Sejarah Tahun 5 USM


PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN
26. 4.2015

Masa

10.40-11.40PG pagi

Standard Kandungan:

7.2 PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN MENENTANG BRITISH

Standard
Pembelajaran:

7.2.1 menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang


penjajahan British.
K7.2.5 menyatakan rasa kebangga terhadap perjuangan
pemimpin terdahulu.
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;
i. Menyenaraikan nama tokoh-tokoh tempatan
ii. Mengenali kawasan kebangkitan tokoh perjuang di Peta
malaysia.

Objektif

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membuat puzzle
Mengedarkan nota kecil
Menggunakan peta malaysia
Murid dihendaki melabelkan kawasan kebangkitan tokoh
temapatan di dalam peta malaysia.
Menggunakan peta i-think
Mengedarkan lembaran kerja

Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

Nilai Murni:
bersyukur , berusaha
Kemahiran Pemikiran Sejarah: elemen asas sejarah, membuat
imaginasi, isu dan masalah masa lalu
Elemen Kewarganegaraan: kesetiaan

Standard Prestasi
(SP)

Murid boleh membuat penilaian kewajaran perjuangan tokoh


tempatan terhadap British.

Bahan Bantu Belajar

Puzzle, Peta, lembaran kerja, nota kecil dan peta i-think

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH /
ISI PELAJARAN
Permulaan
(5 minit)

Aktiviti 1
(15 minit)
Pengenalan
Mengenali nama
kawasan
kebangkitan
tokoh-tokoh
tempatan

Aktiviti 2
(25 minit)
Kawasan
kebangkitan
tokoh-tkoh
tempatan

AKTIVITI
1. memilih dua orang murid
secara rawak.
2. murid diminta untuk membuat
puzzle yang diberikan.
2. murid disoal mengenai
gambar yang terdapat dalam
puzzle itu.
i. siapakah yang terdapat dalam
gambar?
ii. negeri manakah beliau
berjuang?
3. jawapan murid dikaitkan
dengan tajuk pelajaran hari ini
iaitu pahlawanku.

Nilai murni:
berusaha

1. murid diedarkan nota kecil.

Nilai

Kemahiran
Berfikir:
-Menjana Idea
-menghubung
kait

2. murid dijelaskan nama-nama berusaha


tokoh-tokoh temapatan.
KPS:

CATATAN
BBM:
gambar tokoh-tokoh
tempatan dalam
bentuk Puzzle

BBM:
Nota kecil

3. murid dijelaskan kawasan Elemen asas


kebangkitan
tokoh-tokoh sejarah
tempatan.
4. murid disoalkan mengenai
nama dan kawasan kebangkitan
tokoh-tokoh tempatan.

1. murid dibahagikan kepada


lima kumpulan.
2. sebuah peta malaysia akan
diletakkan di hadapan kelas.
2. bagi setiap kumpulan
dibekalkan satu sampul surat
dan kad manila kecil. Dalam
sampul surat tersebut terdapat
gambar tokoh-tokoh tempatan.
2. murid dihendaki mengenali
kawasan kebangkitan tokohtokoh temapat tersebut.
3. murid dihendaki menulis
jawapan mereka pada kad
manila kecil yang diedarkan.
4.Murid diminta untuk
melekatkan gamabr tokoh
temapatan pada peta malaysia
mengikut negeri-negeri yang
betul
4. guru akan membetulkan
jawapan murid.

Aktiviti 3

EMK

1. murid dijelaskan rasa

Nilai
bekerjasama
berusaha
kerajinan
KPS
mencari
sumber
signifikan bukti
KB
manjana idea
menghubung
kait
mengenal
pasti

Nilai

BBM
sampul surat berisi
gambar
peta malaysia
kad manila kecil

(10 minit)
Menyatakan rasa
kebangaan

Penutup
(3 minit)

kebangga terhadap
perjuangan pemimpin
terdahulu supaya murid
dapat rasakan perjuangan
pemimpin.
2. murid diedarkan lembaran
kerja.
3. murid diminta membuat
lembaran kerja.
4. guru membincangkan
jawapan dengan murid.

berdikari

1. murid disoalkan beberapa


soalan mengenai pelajaran hari
ini.

Nilai
berusaha

bersyukur

BBM
Lembaran kerja

KPS
Membuat
imaginasi
KB
manjana idea
BBM

2. Murid dan guru membuat


rumusan mengenai pelajaran
hari ini.
3. seterusnya, murid diberi
peneguhan.
Refleksi

Bahan Aktiviti 1
Kedudukan DYMM YDP Agong dalam perlembagaan
Ciri-Ciri Perlembagaan 1957
1. Ketua Negara bagi Persekutuan Tanah Melayu ialah Yang di-Pertuan Agong yang
dipilih daripada sembilan raja-raja Melayu. Baginda memegang jawatan itu selama
lima tahun.
2. Ketua Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ialah Perdana Menteri. Beliau dipilih
daripada parti politik yang mendapat kerusi majoriti dalam Dewan Rakyat.
Perdana Menteri seterusnya membentuk kabinet iaitu sebuah badan tertinggi yang
menstruktur segala polisi kerajaan.
3. Badan Perundangan pada peringkat federal ialah Parlimen yang mengandungi
Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat mempunyai 104 ahli yang dipilih
daripada pilihan raya untuk jangka masa lima tahun.

4. Dewan Negara mempunyai 38 orang ahli dan berkhidmat selama enam tahun.
5. Ketua Perlembagaan di peringkat negeri ialah sultan atau gabenor. Setiap negeri
mempunyai Majlis Undangan Negeri, yang dipilih dalam pilihan raya untuk jangka
masa lima tahun. Seorang menteri besar atau ketua menteri mengetuai
pentadbiran negeri.

Unsur-Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan


Adalah satu kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan yang meliputi:

pemerintahan beraja
bahasa,
agama,
kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Sabah dan Sarawak)

Bahan Untuk Langkah 2


Sampul surat 1
Kumpulan 1 dan 2
Kumpulan anda diminta mencari pelengkap atau klu kepada soalan di bawah. Lakarkan
jawapan kumpulan kamu
Soalan:
Nyatakan cara pemilihan Yang di-Pertuan Agong.
Kumpulan 3 dan 4
Kumpulan anda diminta mencari pelengkap atau klu kepada soalan di bawah.
Lengkapkan jadual yang diberikan.
Soalan:
Susun kedudukan YDPA mengikut giliran yang betul. Guna Carta alir yang dibekalkan.

Kumpulan 5 dan 6

Kumpulan anda diminta mencari pelengkap atau klu kepada soalan di bawah.
Lengkapkan jadual yang diberikan.
Soalan:
Senaraikan negeri-negeri di mana DYMM YDP Agong berasal berdasarkan gambar yang
diberikan.

Jadual Soalan 2 : Guna Carta Alir

Jadual soalan 3
DYMM YDP Agong

Keterangan

Negeri

Al-Marhum Tuanku Abdul


Rahman Ibni Al-Marhum
Tuanku Muhammad
Tempoh: 3 Ogos 1957 - 1
April 1960

Al-Marhum Tuanku
Hisamuddin Alam Shah AlHaj ibni Al-Marhum Sultan
Alaiddin Sulaiman Shah
Tempoh: 14 April 1960 -1
September 1960

Al-Marhum Tuanku Syed


Putra ibni Al-Marhum Syed
Hassan Jamalullail
Tempoh: 21 September
1960 - 20 September 1965

Al-Marhum Tuanku Ismail


Nasiruddin Shah ibni AlMarhum
Sultan Zainal Abidin
Tempoh: 21 September
1965 - 20 September 1970
Tuanku Alhaj Abdul Halim
Mu'adzam Shah ibni AlMarhum Sultan Badlishah
Tempoh: 21 September
1970 - 20 September 1975

Al-Marhum Tuanku Yahya


Petra ibni Al-Marhum
Sultan Ibrahim
Tempoh: 21 September
1975 - 29 Mac 1979

Tuanku Sultan Haji Ahmad


Shah Al-Musta'in Billah
ibni Al-Marhum Sultan Abu
Bakar Ri'Ayatuddin AlMu'adzam Shah
Tempoh: 26 April 1979 - 25
April 1984
Al-Marhum Tuanku Sultan
Iskandar ibni Al-Marhum
Sultan Ismail
Tempoh: 26 April 1984 - 25
April 1989

Tuanku Sultan Azlan


Muhibbuddin Shah ibni AlMarhum Sultan Yussuf
Izzuddin Shah
Ghafarullahu-lah
Tempoh: 26 April 1989 - 25
April 1994

Al-Marhum Tuanku Ja'afar


ibni Almarhum Tuanku
Abdul Rahman
Tempoh: 26 April 1994 - 25
April 1999

Al-Marhum Sultan
Salahuddin Abdul Aziz
Shah Alhaj ibni Al-Marhum
Sultan Hisamuddin Alam
Shah Alhaj
Tempoh: 26 April 1999 - 21
November 2001
Tuanku Syed Sirajuddin
ibni Al-Marhum Tuanku
Syed Putra Jamalullail
Tempoh: 13 Disember 2001
- 12 Disember 2006

Al-Wathiqu Billah Tuanku


Mizan Zainal Abidin Ibni AlMarhum Sultan Mahmud
Al-Muktafi Billal Shah
Tempoh: 13 Disember 2006
- 12 Disember 2011

Almu'tasimu Billahi
Muhibbuddin Tuanku AlHaj Abdul Halim Mu'adzam
Shah ibni Almarhum
Sultan Badlishah
Tempoh: 13 Disember 2011
- Kini

Bahan Sampul surat 2

Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan melalui undi sulit dalam kalangan
raja-raja.
Raja yang pertama tersenarai dan mendapat sokongan daripada sekurang-kurangnya
lima raja-raja Melayu yang lain, akan ditawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong untuk
jangka masa lima tahun.
Raja tidak boleh dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong dua kali berturut-turut dalam
pusingan yang sama.
Majlis Raja-Raja akan mengumumkan perlantikan Yang di-Pertuan Agong.
Yang di-PertuanAgong yang baru dilantik dikehendaki mengangkat sumpah jawatan dan
menandatangani dokumen.

Kedah

Selangor

Kedah

Negeri Sembilan

Johor

Selangor

Pahang

Perak

Perlis

Kelantan

Terengganu

Negeri Sembilan

Perlis

Terengganu

Bahan Untuk Aktiviti 3:

Peta Malaysia kosong (ada sempadan negeri) sebanyak


6 helai.