Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tema/Tajuk
Masa
Standard
Kandungan:

Sejarah Tahun 5 UPM


Tajuk 1 : Perjuangan Kemerdekaan Negara
Unit 4 : Tergugatnya Kedaulatan Negara
11.40-12.40 Tengah hari
7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luar
7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada di
bawah penjajahan dan campur tangan

Standard
Pembelajaran:

British.
7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan
British dalam pentadbiran dan ekonomi.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara
kedaulatan dan kemakmuran negara kita.
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan
dapat;
1 Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah

Objektif

penjajahan dan campur tangan British.


2 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British
dalam pentadbiran dan ekonomi.
3 Menyatakan sekurang-kurangnya tiga kepentingan

Aktiviti

memelihara kedaulatan dan kemakmuran Negara.


1 Guru menunjukkan objek rumah 3-D dan
menyampaikan sebuah cerita pendek.
2 Seterusnya guru menanyakan beberapa soalan.
3 Guru menjelaskan ciri-ciri alamat yang lengkap
dengan menggunakan carta i-Think serta
menunjukkan satu contoh alamat yang lengkap.
4 Guru menunjukkan satu peta lakar lokasi rumah
serta memperincikan pelan lokasi rumah tersebut.
5 Guru menjalankan permainan POSMAN.

6 Guru merumuskan pdp.


7 Guru mengedarkan lembaran kerja.
Nilai Murni :
Berusaha, Bersungguh-sungguh, bekerjasama,
patriotisme dan kesyukuran
Elemen Merentasi
Kurikulum (EMK)

Kemahiran Pemikiran Sejarah :


Isu dan Masalah Masa Lalu
Elemen Kewarganegaraan :

Standard Prestasi
sp

Perkongsiaan Sejarah
Murid boleh menerangkan bentuk pentadbiran dan
sosioekonomi yang diperkenalkan oleh kuasa luar di

Bahan Bantu

Negara kita.
Kad imbasan bergambar, Nota kecil, Kertas Majong dan

Belajar

Lembaran Kerja

Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH /
ISI PELAJARAN
Permulaan
(5 minit)

AKTIVITI
1 Murid ditunjukkan kad
imbasan bergambar yang

EMK

CATATAN

Nilai murni:

BBB:

Berusaha

mengandungi bendera
negara British dan
pegawai-pegawai British.

Kad
Kemahiran Berfikir: imbasan
-

2 Beberapa soalan telah


disoalkan kepada murid-

murid.
i)

Menjana

bergamb

Idea

ar

Menghubun
g kait

Bendera Negara
mana yang cikgu

ii)

tunjukkan ini?
Siapakah yang anda
lihat dalam gambar

ini?
3 Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
pelajaran hari ini iaitu
penjajahan dan campur
Aktiviti 1
( 15 minit)

tangan British.
1 Murid-murid diedarkan
nota kecil yang

KB
-

merangkumi maklumat
Negeri-negeri yang

mengenai negeri-negeri

dijajah dan dicampur

yang pernah dijajah dan

tangan oleh British

mendapat campur tangan

dan jenis
pentadbiran.
-

Negeri-negeri

Selat.
Pulau Pinang
Singapura
Melaka

2. Negeri-negeri
Melayu Bersekutu
-

Perak
Selangor
Negeri
Sembilan

British.
2 Murid-murid diberikan
penjelasan mengenai
maklumat-maklumat
yang terdapat dalam nota
yang diedarkan.

BBB
Mengenal

Nota

pasti

ringkas

Nilai
-

Bersungguh
-sungguh

Pahang

3.negeri-negeri
Melayu tidak
bersekutu
4

Kedah
Kelantan
Terengganu
Perlis
Johor
Keluarga

Brooke
- Sarawak
5 Syarikat
Borneo Utara
- Borneo Utara
Aktiviti 2
( 15 minit)

1 Murid-murid

KPS:

BBM:

diminta mengenal

Mengkaji sebab-

Kertas

pasti negeri-negeri

musabab

Majong

yang dijajah

KB:

mengikut jenis

pentadbiran dalam
kumpulan masingmasing.
2 Setiap kumpulan

Menganalisi
s

Nilai
Bekerjasama

diberi satu jenis


pentadbiran dan
diminta
menghasilkan peta
i-Think atas kertas
majong yang
diberi.
3 Sepanjang aktiviti
ini murid-murid
diberi tindak balas
Aktiviti 3

oleh guru.
1 Murid diminta membuat

(20 minit)

perbincangan dalam

KB

BBM
-

Menilai

Kertas

kumpulan yang sama


mengenai kepentingan

Nilai
-

Bekerjasam

a
Patriotisme

perpaduan di kalangan
penduduk Malaysia.

Majong

2 Murid-murid diminta
menuliskan kepentingan
perpaduan dalam kertas
majong yang diberi.
3 Murid-murid diminta
membentangkan hasil
perbincangan.
4 Guru memberi
penjelasan atau
maklumat lanjutan
terhadap hasil
perbincangan muridPenutup
( 5 minit)

murid
1 Guru merumuskan pdp
hari tersebut.

Nilai:
-

BBM :
Kesyukuran

2 Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid-murid sebagai
latihan tambahan di
rumah.

Lembara
n kerja

KB :
-

Menilai