Anda di halaman 1dari 57

KEADILAN SOSIAL DAN

PEMBANGUNAN ISLAM

KEADILAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN


ISLAM

Perkataan adl diulang 28X dalam alQuran

][90/

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu


berlaku adil dan berbuat kebajikan serta
memberi bantuan kepada kaum kerabat
dan melarang daripada melakukan
perbuatan2 keji dan mungkar serta
kezaliman. Ia mengajar kamu dgn
suruhan dan laranganNya supaya kamu
mengambil peringatan mematuhinya

Prinsip keadilan sosial dalam Islam


bersifat fitrah dan sesuai dengan
keperluan manusia.
Konsep keadilan sosial
dibangunkan atas nilai Tawhid.
Prinsip Tawhid menjadi asas yang
penting dan sumber segala konsep
dan pemikiran manusia.

ASAS KEADILAN SOSIAL


1. Kebebasan Jiwa
2. Persamaan
kemanusiaan
3. Jaminan Sosial

KEBEBASAN JIWA

1.

Jiwa / batin bebas untuk


bersuara ,menyatakan perasaan
Batasnya :
1. Tawadu / sifat-sifat mahmudah
lain
2. Tidak mengikut nafsu

-Jiwa juga bebas untuk berfikir


Tetapi dalam batas tertentu:[85/]

Dan mereka bertanya kepadamu tentang


ruh, Katakan Ruh itu dari perkara urusan
Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu
melainkan sedikit sahaja.

-Jiwa bebas memilih antara jalan


kebaikan dan kejahatan


[3/]

Kami telah menunjukkan kepadanya


(melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan
yang benar dan yang salah maka
terserahlah kepadanya sama ada ia
bersyukur (dengan beriman dan taat)
ataupun ia berlaku kufur ( dengan
mengingkari kebenaran atau
menderhaka)

Allah bekalkan al-Q utk bantu


manusia pilih antara kebenaran dan
kebatilan

[89/ ]

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran


menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan
menjadi hidayah petunjuk serta
membawa rahmat dan berita yang
menggembirakan bagi orang-orang
Islam

Islam juga mengiktiraf kesukaan


jiwa kepada harta, keluarga, anak,
; wanita, emas, perak dll] [14/

Dijadikan indah pada manusia kesukaan


kepada benda-benda yang diingini
nafsu, iaitu perempuan-perempuan,
anak-pinak, harta benda yang banyak
berpikul-pikul, dari emas dan perak,
kuda peliharaan yang bertanda lagi
terlatih, dan binatang-binatang ternak,
serta kebun-kebun tanaman. Semuanya
itu adalah kesenangan hidup di dunia.
Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat
kembali yang sebaik-baiknya (syurga)

Ayat lain mengingatkan :


[15/ ]

Sesungguhnya harta benda kamu


dan anak-anak kamu itu hanyalah
menjadi ujian dan di sisi Allah
jualah pahala yang besar.
[15/ ]

Katakanlah wahai Muhammad Mahukah supaya


aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik
daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang
yang bertaqwa disediakan di sisi Tuhan mereka
syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga
pasangan / isteri yang suci bersih serta beroleh
pula keredhaan Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa
melihat akan hamba-hambaNya.

Aspek Pembangunan Jiwa Dan


Hubungannya dengan Keadilan
Sosial

Jiwa yang paling membangun ialah


;
i. jiwa yang dibangunkan dengan
zikr Allah
ii Jiwa yang bersih dari sifat tercela
Iii. Jiwa yang berilmu pengetahuan

Jiwa yang dibangunkan dengan


Zikr Allah
Kelebihan zikir :
i. Menambahkan keimanan, rasa
takut dan berserah secara mutlak
kepada Allah s.w.t


][2/

ii. Allah juga kan mengingatinya

[152/]
Oleh itu ingatlah kamu kepada Ku
(dengan mematuhi hukum dan
undang-undangKu) supaya Aku
membalas kamu dengan kebiakna
dan bersyukurlah kamu kepadaKu
dan janganlah kamu kufur (akan
nikmatKu)

iii. Diampunkan dosa
Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w
bersabda sesiapa yang membaca


dalam sehari sebanyak seratus kali maka akan
diampunkan dosanya meskipun dosa itu banyak
seperti banyaknya buih di lautan. (Riwayat al)Bukhari

iv; Memberi ketenangan

[28/ ]

Orang-orang yang beriman tenang


tenteram hati mereka dengan
zikrullah. Ketauhilah dengan
mengingati Allah tenang
tenteramlah hati manusia

2. Jiwa Yang Bersih


Imam al-Ghazali :
Menyucikan hati dan
membersihkan jiwa daripada
kekejian dan kekotoran yang
berpunca daripada akhlak tercela
Menerusi kaedah tazkiyah al-nafs
(Ihya;, kitab Syarh Ajaib al-Qalb)

3. Jiwa yang dibangunkan dengan


Ilmu

Al-Ghazali :
Antara perkara utama yang boleh
memberikan kebahagiaan abadi
kepada manusia dan sebaik-baik
perkara ialah ilmu dan amal
(Ihya , Kitab al-Ilm)

2. PERSAMAAN MANUSIA
Setiap manusia semuanya samadijadikan daripada setitis air mani
yang hina.

( )


[21 20/ ]


20

Bukankah Kami telah menciptakan kamu


dari air mani yang sedikit dipandang
orang. Lalu Kami jadikan (benih) itu pada
tempat penetapan yang kukuh (dalam
rahim)

Tiada perbezaan bangsa
][13/

Semuanya anak Adam

][1/

Tiada perbezaan gender

[124/ ]

Dan sesiapa yang mengerjakan amal salih


dari kalangan lelaki atau perempuan
sedang dia beriman maka mereka itu
akan masuk syurga dan mereka pula tidak
akan dianiaya (atau dikurangkan)
balasannya walau sedikitpun.

[97/ ]

Sesiapa yang beramal salih dari lelaki


atau perempuan sedang ia beriman
maka sesungguhnya Kami akan
menghidupkan dia dengan kehidupan
yang baik dan sesungguhnya Kami akan
membalas dia dengan memberikan
pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan

[32/ ]

Orang lelaki ada bahagian dari apa


yang telah mereka usahakan dan orangorang perempuan pula ada bahagian
dari apa yang mereka usahakan

Aspek Pembangunan Manusia dan


Hubungannya dengan Keadilan Sosial

Walaupun semua manusia adalah


sama
Namun manusia yang
membangunkan keinsanannya adalah
i. Manusia yang bertaqwa
ii. Seimbang antara pembangunan
fizikal dan spiritual

i. Manusia yang bertaqwa
][13/

ii. Seimbang pembangunan


jasmani dan rohani

Pembangunan Jasmani

:
. .

[222/]
Menjaga kesihatan
-melalui pemakanan
-melalui senaman
-tidur mencukupi

Pembangunan Rohani

Tazkiyah al-Nafs

Tazkiyah al-Nafs : Satu usaha


membersihkan jiwa, hati dan diri
manusia daripada sebarang kekotoran
sifat keji melalui proses Mujahadah alNafs dan kemudian menghiasinya
dengan sifat murni melalui proses
Riyadah al-Nafs

3. JAMINAN SOSIAL

Setiap anggota masyarakat


mempunyai kebebasan mutlak ,
memiliki kebebasan jiwa daripada
segala bentuk tekanan dan
memperolehi kesamaan penuh yang
disertai prinsip syara

Pembahagian Jaminan
Sosial

1. Jaminan Sosial Individu


terhadap Diri sendiri
2. Jaminan sosial individu terhadap
Keluarga
3. Jaminan Sosial individu
terhadap Masyarakat

1. Jaminan Sosial dan Pembangunan


Individu

Satu jaminan untuk tidak


membiarkan dirinya mengikut hawa
nafsu, malah membersihkan jiwanya
agar melakukan perkara-perkara
kebaikan dan menjauhi kemungkaran
yang boleh membawa kehancuran.
]


[40/

Adapun orang yang takutkan keadaan


semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya
(utk dihitung amalannya) serta ia menahan
dirinya daripada menurut hawa nafsu. Maka
sesungguhnya syurgalah tempatnya

) (7

(
9
)

(
)8

][10-7/

Demi diri manusia dan yang


menyempurnakan kejadiannya (serta
mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan
yang membawanya kepada kejahatan dan
yang membawanya kepada taqwa.
Sesungguhnya berjayalah orang yang
menjadikan dirinya yg sedia bersih
bertambah-tambah bersih (dengan iman
dan amal kebajikan). Sesungguhnya
hampalah org yg menjadikan dirinya yg
sedia bersih itu susut dan terbenam
kebersihannya dgn sebab kekotoran
maksiat)

Contoh keadilan sosial


individu dalam Islam
- Setiap orang
dipertanggungjawabkan
ke atas dirinya masingmasing bukan orang lain.[164/ ]

Dan tiadalah kejahatan yang


dilakukan oleh tiap-tiap seorang
melainkan orang itulah sahaja
yang menanggung dosanya. Dan
seseorang yg boleh memikul
tidak akan memikul dosa
perbuatan orang lain bahkan
dosa usahanya sahaja.


[38/]

Tiap-tiap diri terikat, tidak


terlepas daripada balasan buruk
bagi amal jahat yang
dikerjakannya


[111/ ]

Dan sesiapa yang mengerjakan satu


dosa maka sesungguhnya ia hanya
mengerjakannya untuk menjadi bala
bencana yang menimpa dirinya
sendiri

Islam anjurkan jaga jiwa drpd ikut


nafsu dan dosa pula ditanggung oleh
diri sendiri.

Islam tidak melarang pemilikan harta


secara individu dengan syarat :

1. Harta dapat mendatangkan


kebajikan utk mendekatkan diri
kepada Allah

2. Tidak boleh mengumpul harta


dengan jalan yang salah

[188/]

3. Sedar bahawa harta milik Allah

[33/]

Berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah


dikurniakan kepada kamu

ii. Jaminan Sosial dan


Pembangunan keluarga
i. Saling hormat menghormati
Cth : Menghormati Ibu bapa

][23/

2. Menunaikan kewajipan masingmasing


Cth: Kewajipan ibu menyusukan
anak


][14/

Kewajipan ayah memberikan


makan dan pakai dan sara hidup][233/

3. Saling kasih mengasihi.


Cth : antara ibu bapa anak,
suami - isteri

][19/][24/

iii. Jaminan Sosial dan


Pembangunan Masyarakat

1. Kerjasama semua pihak


memelihara kepentingan
bersama menerusi al-amr bi alma`ruf wa al-nahy an al-munkar[104/

Masyarakat muslim umpama satu


jasad
" .

2. Menerusi pekerjaan
Pekerjaan yang baik adalah satu
ibadah
Hasil kerja tertentu menjadi milik
masyarakat dan akhirnya
manfaat itu akan kembali kepada
masyarakat juga
Cth : Guru di sekolah
(Qutb1983, al-`Adalah al-Ijtimaiyyah fi alIslam, Beirut : Dar al-Syuruq : 57)

3. Menjaga kepentingan individu


lain
Cth : tidak makan harta anak
yatim

][6/

Maksudnya ;
Dan ujilah anak-anak yatim itu
(sebelum baligh) sehingga mereka
cukup umur (dewasa). Kemudian jika
kamu nampak dari keadaan mereka
(tanda-tanda yang menunjukkan
bahawa mereka) telah cerdik dan
berkebolehan menjaga hartanya,
maka serahkanlah kepada mereka
hartanya dan janganlah kamu makan
harta anak-anak yatim itu secara
melampaui batas dan secara terburuburu sebelum mereka dewasa

ii. membayar zakat, sedekah

)(18

) (19


][20-18/

Kamu tidak memuliakan anak


yatim, (malah kamu menahan apa
yang ia berhak menerimanya). Dan
kamu tidak menggalakkan untuk
memberi makan yang berhak
diterima oleh orang miskin dan
kamu sentiasa makan harta pesaka
secara rakus dengan tidak
membezakan halal dan haramnya
serta kamu sayangkan harta
secara tamak haloba

iii. Tidak membunuh orang lain


][151/


Balasan Qisas
][45/

iv. Tidak mengumpul harta dengan


jalan yang salah

[188/]

V. Sedar bahawa harta milik Allah

[33/]

Berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah


dikurniakan kepada kamu

Anda mungkin juga menyukai