Anda di halaman 1dari 3

UJIAN BULANAN MAC

BAHASA MALAYSIA (TAHUN 6)


PENULISAN
SJK(T) LADANG KELAPA BALI
2015
MASA : 1 JAM 15 MINIT
NAMA : _______________________________
BAHAGIAN A
Masa yang dicadangkan: 15 minit
(10 markah)
Gambar di bawah menunjukkan suasana di halaman rumah.
Tulis LIMA ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BAHAGIAN B
(Masa yang dicadangkan: 40 minit)
(30 markah)

1. Tulis sebuah karangan yang bertajuk, Aku sebuah jam tangan.


ATAU
2. Tulis sebuah karangan yang bertajuk, Aku sebuah sekolah
ATAU
3. Kamu telah berpindah ke rumah baharu. Tulis sepucuk surat kepada rawan kamu untuk
menceritakan keadaan rumah itu.

BAHAGIAN C
(Masa yang dicadangkan: 20 minit)
(20 markah)

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu perolah daripada petikan di bawah. Panjangnya
jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 40 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam
satu perenggan.