Anda di halaman 1dari 9

Rancangan pengajaran harian bahasa

Malaysia
1
2
3
4
5
6

Tahun
Tarikh/masa
Bilangan murid
Mata pelajaran
Tema
Tajuk

4 Bijak
26 Februari 2013 / 9.00-10.00 pagi
20 orang
Bahasa Malaysia
Kekeluargaan
Tajuk 1
Rumahku Syurgaku

Fokus utama

HPK 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan


sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara
yang dibaca.
Aras 2
i)
Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Fokus
sampingan

HPK 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan


ayat majmuk.
Aras 1
i)
Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat tunggal.

Objektif

Pada akhir pembelajaran murid dapat:


(i)
Membaca petikan dialog yang diberikan dengan
menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
(ii)
Menjawab tiga daripada lima soalan secara lisan
berdasarkan aktiviti Boling Bijak.
(iii)
Membina sekurang-kurangnya tiga daripada lima
ayat tunggal.

10

Kemahiran
bahasa

Membaca : petikan dialog


Mendengar : dialog perbualan
Bertutur : lakonan
Menulis : ayat tunggal dan majmuk

11

Sistem bahasa

Tatabahasa : kata nama


Sebutan dan intonasi : kesantunan bahasa
Kosa kata : ipar, cicit

12

Pengisian
kurikulum

Ilmu : Sejarah, Pendidikan Moral


Nilai murni : kasih sayang, kerjasama, bertanggungjawab
Kemahiran bernilai tambah
i)
Kem. Berfikir : menjana idea, soal jawab
ii)
Kem. Belajar cara belajar : teknik membaca
iii)
Kecerdasan pelbagai : muzik, interpersonal
iv)
Pembelajaran konstruktivisme : pengetahuan dan
pengalaman sedia ada.

13

Media

14

Pengetahuan
sedia ada

Langkah
dan masa

Set induksi
(5 minit)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)

LCD (set induksi)


Video lagu Keluarga Bahagia (set induksi)
Komputer (set induksi)
Pembesar suara (set induksi)
Petikan dialog (Langkah 1)
Bola kertas (Langkah 2)
Botol (Langkah 2)
Kad soalan (Langkah 2)
Kad arahan (langkah 3)
Penanda buku (penutup)

Murid telah mempelajari mengenai keluarga pada minggu


sebelumnya.

Isi kandungan

Aktiviti pengajaran
dan pembelajaran

a.Tayangan video
lagu Keluarga
bahagia

a. Guru menayangkan
video

- Video Keluarga
Bahagia

b. Murid diminta untuk


menyanyikan nasyid
keluarga bahagia
bersama-sama guru.

-LCD, Laptop, dan


pembesar suara

c. Murid bersoal jawab


dengan guru

Catatan

-Kemahiran
Bernilai Tambah
Kecerdasan
pelbagai-muzik

d. Guru mengaitkan isi


pelajaran dengan tajuk
yang akan
disampaikan pada hari
ini.

Langkah 1

Petikan dialog

(15 minit)

Teks dialog :
Si Tanggang

a.Murid dibahagikan
kepada empat
kumpulan.
b. Setiap kumpulan
akan diberikan teks

-Edaran
Petikan teks dialog
-Bacaan mekanis
-Bacaan kuat

Rujuk lampiran 1

dialog yang sama.


c. Dalam kumpulan
murid dibahagikan
kepada watak-watak
yang terdapat di dalam
teks dialog.

-Pendekatan
koperatif

(Objektif 1)

d. Dalam kumpulan
murid membaca teks
dialog mengikut watak
dengan intonasi
pembacaan yang
betul.
e. Murid diperbetulkan
intonasi yang betul
oleh guru.

Langkah 2
(15 minit)

Aktiviti kumpulan
-permainan Boling
Bijak

a. Dalam kumpulan
yang sama, murid
dikehendaki bermain
permainan Boling
Bijak.
b. Peraturan
permainan dijelaskan
oleh guru.
c. Murid dikehendaki
membaling bola boling
kertas ke arah botol.
d. Soalan akan
diberikan mengikut
bilangan jatuhan botol.
e. Seterusnya murid
dikehendaki
membacakan soalan
yang diberikan dan

-bola kertas
-botol plastik
-kad soalan

Kemahiran bernilai
tambah
Kecerdasan
pelbagai
-kinestetik
-interpersonal
Kem. Berfikir
-menjana idea,
bersoal jawab

Teknik Bimbingan
Menjangka:
-murid akan
membacakan

kumpulannya
dikehendaki menjawab
soalan tersebut.

soalan secara
senyap sebelum
membaca kuat.

f. Kumpulan yang
dapat menjawab
soalan paling banyak
dengan tepat akan
dikira sebagai
pemenang.

-perbincangan
antara ahli
kumpulan berlaku
setelah penyoalan
dibuat.
-pengayaan
dilakukan guru
melalui pembetulan
semula jawapan.
(Objektif 2)

Langkah 3
(20 minit)

1.Binaan ayat
tunggal.
2.Binaan ayat
majmuk.
Aktiviti lakonan
berkumpulan
Tajuk :
Kumpulan 1
- Anak derhaka
Kumpulan 2
- Ibu mithali
Kumpulan 3
- Pengorbanan
seorang ibu
Kumpulan 4
-Abang yang
bertanggungjawab

a. Dalam kumpulan
yang sama, guru
meminta murid menulis
dialog dalam bentuk
ayat tunggal yang
saling berkaitan
berdasarkan tajuk
yang diberikan.
b. Murid diberikan
tempoh masa bagi
menghasilkan dialog
masing-masing.
c. Setelah tamat
tempoh yang
diberikan, setiap
kumpulan dikehendaki
keluar ke hadapan
kelas dan berlakon
mengikut dialog yang
telah dihasilkan.
d. Borang penilaian

Pembelajaran
koperatif
Sistem bahasa
-Ayat tunggal
-Ayat majmuk
Kecerdasan
pelbagai
-interpersonal
Kemahiran lisan
Kem. Berfikir
-menjana idea
Teknik Teater
Pembaca :
-Murid membaca
dialog yang telah
ditulis dengan
membaca kuat
dalam bentuk

* Penggunaan kata,
intonasi dan sebutan
akan diperhatikan
oleh guru dan
diperbetulkan di akhir
lakonan setiap
kumpulan.
* Guru akan menilai
kumpulan yang
berjaya
menghasilkan dialog
yang mempunyai
ayat tunggal dan
majmuk yang sesuai
dan bertepatan
dengan situasi dan
intonasi.

Pentaksiran

-Keupayaan
berdasarkan
kebolehan membaca
petikan.

pelajar akan diedarkan


kepada beberapa
orang pelajar yang
dipilih untuk menilai
murid yang berlakon.
e. Peneguhan secara
tepukan dan pujian
oleh guru serta kelas.

lakonan.
-Penggunaan
suara, sebutan,
gerak badan dan
mimik muka dinilai.
-Melibatkan skrip
pendek hasilan
sendiri.

(Objektif 3)

-murid membaca
petikan cerita Arnab
Yang Pemalas.

Lampiran 2

-murid dikehendaki
membaca petikan
ayat-ayat mudah.

Lampiran 3

(lampiran 2)

Pemulihan

-membaca ayat-ayat
yang disediakan.
(lampiran 3)

Pengayaan

-membina ayat dan


menyampaikan
secara lisan
-buku latihan

Penutup

Penutup kognitif
1 ) kerjasama

(5 minit)
2 ) menghormati

-Murid dikehendaki
Kerja rumah
menulis pandangan
dan pengajaran yang
-buku latihan
diperoleh berdasarkan
pembelajaran hari ini
dan menyampaikannya
di hadapan kelas pada
kelas yang akan
datang.
a.Murid bersoal jawab
dengan guru tentang
nilai-nilai kekeluargaan
yang dipelajari.
b.Murid diminta
menyatakan perasaan
tentang aktiviti pada
hari ini.

Penutup Sosial
- penyampaian
hadiah sebagai
peneguhan.
-Nyanyian bersama
lagu Keluarga
Bahagia

Teknik penyoalan

Nilai : keyakinan
diri

c.Guru mengumumkan Hadiah


kumpulan yang berjaya
menjadi pemenang
daripada aktiviti Boling
Bijak dan lakonan.
d.Guru menyampaikan
hadiah yang
disediakan kepada
para pemenang.

Refleksi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Lampiran 2

ARNAB YANG PEMALAS


Di sebuah hutan tinggal sepasang sahabat. Mereka ialah seekor arnab dan
seekor tupai. Setiap hari mereka menghabiskan masa bersama-sama. Pada suatu
hari, tupai berkata kepada arnab, Mari kita buat sarang. Sekarang dah tiba musim
hujan. Apabila hujan, kita ada tempat berteduh. Ya, betul kata awak. Tapi biarlah
saya berehat dulu, jawab arnab. Pada petang itu, hujan turun dengan lebatnya.
Tupai dan arnab berteduh di bawah pokok. Mereka basah dan kesejukan.Jika kita
ada sarang, tentu kita tak akan basah begini,kata tupai. Ya, betul kata awak,
jawab arnab. Pagi esok kita akan buat sarang, kata arnab lagi.

Keesokan pagi, cuaca sungguh baik. Tupai mengajak arnab menbuat sarang.
Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membuat sarang, kata tupai. Tapi bukan
sekarang, jawab arnab. Kita masih ada banyak masa lagi. Marilah kita pergi cari
makanan. Saya sungguh lapar! Tupai menggeleng-geleng melihat sikap sahabatnya
itu. Pada petang itu, hujan turun lagi. Tupai dan arnab basah kuyup kerana tiada
tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang, kata tupai. Esok kita
mesti buat sarang. Saya tak mahu terus basah seperti ini sewaktu hujan. Arnab
yang pemalasitu tidak menghiraukan rungutan sahabatnya. Kita tunggu esok
sahajalah, kata arnab.

Lampiran 3
Baca dengan jelas dan fahami ayat di bawah.
1. Si Talang adalah bapa Si Tanggang.
2. Si Deruma adalah ibu Si Tanggang.
3. Si Tanggang ingin bekerja dengan nakhoda kapal di kapalnya.
4. Si

Tanggang

telah

menggantikan

tempat

nakhoda

kapal

selepas

kematiannya.
5. Si Tanggang telah berkahwin dengan puteri raja dan menjadi sombong.

6. Si Tanggang menipu tidak mengenali Si Talang dan Si Deruma dan


mengecewakan mereka berdua.
7. Si Deruma sedih dan berdoa Tuhan membuktikan bahawa dia adalah ibu Si

Tanggang.