Anda di halaman 1dari 1

Konsep Kaizen dalam industri pendidikan

Pernyataan Masalah [3 slaid]


Isu mengapa pendidikan dianggap sebagai suatu industri
Masalah yang berlaku di pendidikan seumpama masalah yang berlaku di
industri
Objektif [1 slaid]
Menggunakan konsep Kaizen
Sorotan Literatur [4 slaid]
Prinsip/Konsep Kaizen diaplikasikan di industri diguna pakai di pendidikan
Model Kaizen
Implementasi Konsep Kaizen dalam Pendidikan [4 slaid]
Strategi-strategi
Perbincangan [3 slaid]
Keberkesanan
Kajian masa depan

Anda mungkin juga menyukai