Lampiran

Nama :__________________________________
AJK/Unit :_________________________________
Senarai Tugas
Bil.

Tugas / Perkara

Keperluan alatan /
bahan

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Fail Program Hari Perkhemahan 2015 SK LD3

Disahkan oleh,

Lampiran
Nama :__________________________________
AJK/Unit :_________________________________
Senarai Tugas
Bil.

Tugas / Perkara

Keperluan alatan /
bahan

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Fail Program Hari Perkhemahan 2015 SK LD3

Disahkan oleh,