Anda di halaman 1dari 26

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

5.5 PEMBANGUNAN SUKAN DAN KOKURIKULUM


PENDAHULUAN
Pembangunan insan berkualiti sebenarnya adalah merupakan intipati dan cetusan yang lahir selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Negara yang merangkumi 3 bidang pembangunan insan iaitu :
*
*
*

Pembangunan ilmu (knowledge)


Pembangunan sikap, nilai dan tingkah laku (behavior)
Penguasaan kemahiran (skills)

Pelajar perlu mempersiapkan diri bagi menguasai pelbagai kemahiran, baik dalam bidang sukan, permainan, kokurikulum dan
sebagainya kerana mereka adalah generasi pewaris kepimpinan negara pada masa hadapan. Justeru SMKAP mengatur beberapa
strategi khas bagi mencapai matlamat tersebut antaranya termasuk bidang sukan dan kokurikulum. Sukan dan kokurikulum ini adalah
pelengkap kepada pembangunan akademik dan sahsiah pelajar. Ia perlu dibangunkan serentak seiring dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Negara yang menekankan pembangunan yang seimbang dari aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek pelajar. Antara
bidang tumpuan strategik termasuklah :

Melengkapkan peralatan sukan dan permainan


Menambah aktiviti sukan
Memperkemaskan pengurusan kokurikulum
Memantapkan aktiviti kelab dan persatuan
Meningkatkan penyertaan di peringkat zon, negeri dan kebangsaan
Menggalakkan penglibatan menyeluruh pelajar
Memperbanyakkan kursus kepimpinan dan jati diri dalam kalangan pelajar

99

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Guru-guru yang mengendalikan kegiatan atau aktiviti kokurikulum dikenali dengan gelaran Guru Penasihat.
1.2 Semua guru akan melibatkan diri dalam satu jenis kegiatan bagi setiap bidang berikut :i) Persatuan / Kelab
ii Badan Beruniform
iii) Sukan dan Permainan
1.3 Semua guru yang terlibat dengan setiap kegiatan perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut :i) Menggubal perlembagaan
ii) Melantik Jawatankuasa
iii) Merekod Kehadiran Pelajar
iv) Melaksanakan aktiviti harian
v) Membuat penilaian
vi) Menyediakan laporan

DASAR 2 : PENYERTAAN PELAJAR


1.1

Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 6 diwajibkan menyertai setiap satu kegiatan bagi ketiga-tiga bidang berikut :i) Persatuan / Kelab
ii) Badan Beruniform
iii) Sukan dan Permainan

1.2 Semua pelajar diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin disertai berdasarkan bidang yang
ditawarkan oleh sekolah.
1.3

Semua pelajar diwajibkan hadir pada hari-hari kegiatan dijalankan.

100

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5


DASAR 3 : PENJADUALAN KEGIATAN
1.1 Kegiatan Beruniform dan Persatuan dijalankan pada petang Selasa secara bergilir.
1.2 Kegiatan Sukan dan Permainan dijalankan mengikut jadual berikut:i)
Hari Isnin melibatkan kegiatan Bola Jaring dan Bola Tampar.
ii) Hari Rabu melibatkan kegiatan Ping Pong dan catur.
iii) Hari Khamis melibatkan kegiatan Badminton dan Petangue.
iv) Hari Jumaat melibatkan kegiatan Bowling Tenpin.
1.3 Tingkatan 1, 2, 4 dan 6 Rendah kegiatan akan bermula jam 3.30 hingga 5.00 petang.
Tingkatan 3, 5 dan 6 Atas kegiatan akan bermula jam 4.30 hingga 5.30 petang.
1.4 Kegiatan akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut :i)
Cuaca buruk (hujan lebat atau ribut petir)
ii)
Ada aktiviti besar yang berlangsung di sekolah
iii) Atas arahan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum
DASAR 4 : PENYERTAAN KEGIATAN LUAR SEKOLAH
1.1 Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan di peringkat zon atau negeri tertakluk kepada persiapan
dan kesediaan sesebuah pasukan.
1.2 Sekolah hanya memfokuskan kepada kegiatan tertentu untuk dijadikan program sasaran, Johan Peringkat Negeri, iaitu :i)
Bola Jaring, Ping Pong, Badminton dan Catur.
ii) Choral Speaking, Forum Remaja, Pantun, Pidato, Perbahasan Bahasa / Bahasa Inggeris, Kuiz Perlancongan,
Kuiz Perdana, Kuiz Pengguna, Kawad Kaki, Koperasi Sekolah dan Program Usahawan Muda.
iii) Majlis Tadarus Al-Quran Tilawah, Hafazan, Syarahan, Debat dan Kuiz.
1.3 Berusaha mencungkil dan memperkembangkan bakat pelajar ke tahap yang tertinggi melalui :i)
Latihan yang sistematik
ii) Kelengkapan yang sempurna
iii) Pertandingan dalaman
iv) Penyertaan yang aktif
101

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

DASAR 5 : PENGHARGAAN

1.1 Memberikan pelbagai bentuk penghargaan kepada pelajar yang mengharumkan nama sekolah melalui pelbagai kegiatan
kokurikulum berbentuk :i) Barangan / Hadiah atau Wang Tunai
ii) Sijil Penghargaan Sekolah

1.2 Mewujudkan Anugerah Khas Kokurikulum kepada pelajar cemerlang dalam 3 bidang gerko tersebut.

1.3 Syarat-syarat pemberian sijil kokurikulum ialah :


1.3.1

Sijil Penghargaan
i)

Pelajar yang memegang jawatan utama (AJK) dalam Badan Beruniform, Kelab / Persatuan dan Rumah Sukan layak
menerima sijil penghargaan (keutamaan kepada pelajar tingkatan 5 & 6 Atas).
ii) Pemilihan dibuat oleh guru penasihat berdasarkan kelakuan, disiplin, dan sikap pelajar.
iii) Kehadiran dalam kegiatan kokurikulum ialah 70%.

1.3.2

Sijil Penyertaan
i)
ii)

Guru penasihat boleh memberi Sijil Penyertaan kepada pelajar yang aktif tetapi tidak memegang sebarang jawatan.
Pelajar juga layak menerima Sijil Penyertaan jika mereka menyertai program khas peringkat sekolah, sebagai
langkah untuk menghargai sumbangan mereka dan juga untuk menggalakkan mereka bergiat aktif.
iii) Ahli biasa tidak diberi sijil.

102

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

DASAR 6 : ETIKA BERPAKAIAN

1.1

Semua pelajar diwajibkan memakai pakaian beruniform mengikut pasukan masing-masing.

1.2

Pakaian kegiatan sukan / permainan / kem ialah T-Shirt sekolah, seluar sukan berwarna hitam, tudung berwana putih,
dan kasut sukan / kasut sekolah.

DASAR 7 : PERHIMPUNAN KOKURIKULUM

7.1 Perhimpunan Kokurikulum diadakan setiap hari Isnin pada minggu ke-4 setiap bulan.
7.2 Perjalanan perhimpunan dikendali oleh pelajar.
7.3 Atur cara perhimpunan adalah seperti pemberian hadiah, persembahan pelajar, taklimat berkaitan kokurikulum.

103

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

2.0

3.0

MATLAMAT
2.1

Membentuk satu sistem pengurusan kokurikulum secara menyeluruh (all rounded) agar dapat meningkat kan pelajar
yang t erlat ih, cergas dan bersatu padu.

2.2

Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang diceburi.

2.3

Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan pelajar.

1.4

Melahirkan pelajar-pelajar yang berketerampilan yang berpotensi untuk mewakili sekolah dalam pertandingan di peringkat
zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

2.5

Meningkatkan tahap kesihatan, kesejahteraan diri, kecemerlangan fizikal dan mental dalam kalangan pelajar

OBJEKTIF
2.1

Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri,
sekolah, masyarakat dan negara.

2.2

Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara.

2.3

Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, minat dan
bakat pelajar ke arah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan .

2.4

Mengukuhkan interaksi dan integrasi dalam kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih
menarik dan kondusif dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat sekolah.

2.5

Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru
dan staf, sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.
104

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT-UNIT KOKURIKULUM

a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan


b. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform
c. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan

105

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM


ANALISIS SWOT
KEKUATAN (STRENGTH S)
S1 : Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang kokurikulum.
S2 : Terdapat pelajar yang telah mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan
S3 : Mempunyai tenaga penggerak kokurikulum yang proaktif, bersemangat, komited
dan minat yang tinggi.
S4 : Sekolah satu sesi.
S5 : Mempunyai pelajar yang aktif koakademik.
S6 : Pentadbir mempunyai asas pengurusan yang baik dan barisan guru yang
bermotivasi tinggi, komited dan efisien.
S7 : Masalah disiplin dan salah laku pelajar yang minimum.
S8 : Pencapaian yang baik dalam bidang sukan dan permainan tertentu seperti
bola jaring, catur dan ping pong.
S9 : Pemantauan yang berterusan daripada pentadbir dan JPN.

KELEMAHAN (WEAKNESS W)
W1 : Sebahagian guru kurang kemahiran, kurang pengalaman dan tidak terlatih untuk
melatih pelajar dalam bidang koakademik.
W2 : Terdapat guru yang kurang berminat, kurang motivasi, tidak komited dan kurang
dedikasi menjalankan tugas kokurikulum.
W3 : Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti kokurikulum.
W4 : Pengangkutan untuk aktiviti luar terhad.
W5 : Kurang aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat pelajar.
W6 : Kekurangan masa untuk aktiviti-aktiviti kokurikulum.
W7 : Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi mengikut jumlah
pelajar.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
O1 : Sentiasa mendapat kerjasama dan sokongan padu daripada PIBG terutama dari segi
moral dan kewangan.
O2 : Ada peruntukan kewangan perkapita (PCG) daripada KPM.
O3 : Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada anak-anak dalam
semua penyertaan dan pertandingan.
O4 : Penglibatan pelajar dalam kokurikulum diberi markah keseluruhan 10%.
O5 : KPM / JPN / MSSM dan badan-badan sukan mengadakan kursus-kursus
pengurusan dan kepimpinan serta kursus kejurulatihan.
O6 : Hubungan yang baik antara sekolah dan agensi luar seperti CAP, ANGKASA,
KOPERASI PERLIS, PERBADANAN NEGERI PERLIS, PDRM, JABATAN
KESIHATAN PERLIS, PDRM, JPA, BOMBA, PBSMM, PERSATUAN
TEAKWONDO NEGERI dan PERTUBUHAN PUTERI ISLAM NEGERI.
07 : Bantuan daripada bekas penuntut (alumni).

ANCAMAN (THREATS T)
T1 : Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka aktif dalam
kokurikulum.
T2 : Pengaruh gejala sosial dan pesekitaran di luar kawasan sekolah.
T3 : Wujud tempat-tempat hiburan, membeli belah dan gerai-gerai menjual makanan.
T4 : Pengangkutan awam tidak mempunyai jadual perjalanan yang tetap.
T5 : Pelajar lebih mementingkan tuisyen dan aktiviti lain selepas waktu persekolahan.

106

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5


PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS
KEKUATAN (S)
S1 : Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang
kokurikulum.
S2 : Terdapat pelajar yang telah mencapai kejayaan di peringkat
kebangsaan
S3 : Mempunyai tenaga penggerak kokurikulum yang proaktif,
bersemangat, komited dan minat yang tinggi.
S4 : Sekolah satu sesi
S5 : Mempunyai pelajar yang aktif koakademik
S6 : Pentadbir mempunyai asas pengurusan yang baik dan
barisan guru yang bermotivasi tinggi, komited dan efisien.
S7 : Masalah disiplin dan salah laku pelajar yang minimum
S8 : Pencapaian yang baik dalam bidang sukan dan permainan
tertentu seperti bola jaring, catur dan ping pong
S9 : Pemantauan yang berterusan daripada pentadbir dan JPN
S+O

DALAMAN

LUARAN
PELUANG (O)
O1 : Sentiasa mendapat kerjasama dan sokongan padu daripada PIBG
terutama dari segi moral dan kewangan
O2 : Ada peruntukan kewangan perkapita (PCG) daripada kpm
O3 : Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan kepada
anak-anak dalam semua penyertaan dan pertandingan
O4 : Penglibatan pelajar dalam kokurikulum diberi markah keseluruhan
10%
O5 : KPM/JPN/ MSSM dan badan-badan sukan mengadakan kursuskursus pengurusan dan kepimpinan serta kursus kejurulatihan.
O6 : Hubungan yang baik antara sekolah dan agensi luar seperti CAP,
ANGKASA, KOPERASI PERLIS, PERBADANAN NEGERI
PERLIS, PDRM, JABATAN KESIHATAN PERLIS, PDRM, JPA,
BOMBA, PBSMM, PERSATUAN TEAKWONDO NEGERI dan
PERTUBUHAN PUTERI ISLAM NEGERI.
07 : Bantuan daripada bekas penuntut (alumni).
ANCAMAN (T)
T1 : Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak mereka
aktif dalam kokurikulum
T2 : Pengaruh gejala sosial dan pesekitaran di luar kawasan sekolah
T3 : Wujud tempat-tempat hiburan, membeli belah dan gerai-gerai menjual
makanan
T4 : Pengangkutan awam tidak menentu untuk pelajar yang tinggal di luar.
T5 : Pelajar lebih mementingkan tuisyen dan aktiviti lain selepas waktu
persekolahan

KELEMAHAN (W)
W1 : Sebahagian guru kurang kemahiran, kurang pengalaman dan tidak
terlatih untuk melatih pelajar dalam bidang koakademik
W2 : Terdapat guru yang kurang berminat, kurang motivasi, tidak komited
dan kurang dedikasi menjalankan tugas kokurikulum
W3 : Ramai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti kokurikulum
W4 : Pengangkutan untuk aktiviti luar terhad
W5 : Kurang aktiviti-aktiviti yang boleh menarik minat pelajar
W6 : Kekurangan masa untuk aktiviti-aktiviti kokurikulum
W7 : Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak mencukupi mengikut
jumlah pelajar

W+O

mewujudkan aktiviti pertandingan peringkat sekolah

Meningkatkan kemahiran pengendalian persatuan kepada guru

Aktiviti kokurikulum secara berterusan

Mewujudkan hubungan dengan agensi luar bagi mendapat bantuan


luar untuk menambahkan kemudahan prasarana.

Membentuk pasukan pelapis dan bakat baru

Aktiviti sukan sepanjang tahun

Bantuan jurulatih luar dan peralatan untuk meningkatkan


kecemerlangan sukan

S+T

W+T

Mewujudkan hubungan baik antara sekolah dengan pihak PIBG


dan agensi luar

107

Aktiviti sukan kepada ibu bapa

Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS MATRIKS


(TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREARS
Bil.

Rumusan Tows Mengikut Kumpulan


(Tows Deduction Rearrange and Group)

Strategi
(Broad Area or Strategy)

mewujudkan aktiviti pertandingan peringkat sekolah

2
3

Aktiviti kokurikulum secara berterusan


Membentuk pasukan pelapis dan bakat baru
Aktiviti sukan sepanjang tahun

5
6

Mewujudkan hubungan baik antara sekolah dengan pihak PIBG dan


agensi luar
Meningkatkan kemahiran pengendalian persatuan kepada guru
Mewujudkan hubungan dengan agensi luar menambahkan
kemudahan prasarana.
Bantuan jurulatih luar dan peralatan untuk meningkatkan
kecemerlangan sukan
Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa

Aktiviti sukan kepada ibu bapa

108

Menganjurkan pertandingan koakademik antara kelas seperti


bahas, pidato dan syarahan.
Penglibatan pelajar secara maksimum dalam kokurikulum
Membuat pemilihan dari masa ke semasa
Mengadakan pertandingan sukan antara rumah
Melibatkan hubungan baik antara sekolah dengan pihak PIBG
dan agensi luar
Mengadakan kursus kerjasama daripada JPN dan agensi luar
Melibatkan agensi luar untuk meningkatkan kecemerlangan
sukan

Program penerangan kepada ibu bapa mengenai kepentingan


kokurikulum
Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sukan

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


Bil.

Kod Kumpulan

1.

SO2

Strategi
Penglibatan pelajar secara maksimum dalam kegiatan kokurikulum.

SO1
2.

Menganjurkan pertandingan koakademik antara kelas seperti bahas, pidato dan syarahan.

3.

SO3

Membuat pemilihan pelajar berpotensi dari masa ke semasa.


Mengadakan pertandingan sukan antara rumah.

4.

WO1

Mengadakan kursus dengan kerjasama JPN dan agensi luar.

5.

WO2

Melibatkan agensi luar untuk meningkatkan kecemerlangan akademik.

6.

ST1

Melibatkan hubungan antara sekolah dengan pihak PIBG dan agensi luar.

7.

WT1

Program penerangan kepada ibu bapa mengenai kepentingan kokurikulum.

8.

WT2

Melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sukan.

109

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

BIDANG, ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG
Sukan dan
Permainan

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

SASARAN PRESTASI

KPI
TOV

Pencapaian pelajar
dalam sukan dan
permainan masih
lemah

Menjadi johan
peringkat zon dalam
salah satu
jenis sukan dan
permainan.

Meningkatkan
pencapaian dalam
pertandinganpertandingan sukan dan
permainan yang
disertai.

Guru tiada kemahiran


dalam sesuatu
permainan

Semua guru
mempunyai kemahiran
dalam
sesuatu
permainan

Memberi fokus
kepada
kecemerlangan
pencapaian sukan
bola jaring,ping pong,
catur

Menjadi johan
daerah dalam
pertandingan
bola jaring,ping pong, catur

2012

2013

2014

2015

Tahap pencapaian

Peringkat
Kumpulan

Suku
Akhir

Separuh
akhir

N.Johan

Meningkatkan
kemahiran guru

Peratus guru yang


berkemahiran dalam
sesuatu
permainan

60%

70%

80%

90%

100%

Meningkatkan
pencapaian dalam
pertandingan MSSPS
sukan bola jaring,ping pong,
catur

Tahap pencapaian

Ketiga

Kedua

Johan

110

Ketiga
Ketiga
MSSPS
perempuan 15
TKB. (bola
jaring)
Suku Akhir
ping pong
(Bawah 18
thn
Catur Bwh 15
tahun tempat
ke 10

Johan

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

SASARAN PRESTASI

KPI
TOV

2012

2013

2014

2015

Kurangnya kesedaran
positif terhadap
sukan dalam
kalangan pelajar
yang mengurangkan
penglibatan aktif
pelajar dalam
sukan dan
permainan

Pelajar melibatkan diri secara


aktif dalam sukan dan
permainan

Meningkatkan
penglibatan pelajar
dalam aktiviti sukan
dan permainan.

Peratus penglibatan
pelajar

30%

60%

80%

90%

100%

Pelajar kurang
kemahiran dan
kurang
memahami
peraturan dalam
sesuatu jenis
sukan dan
permainan.

Pelajar mempunyai kemahiran


dan memahami peraturan dalam
sesuatu jenis sukan dan
permainan.

Meningkatkan
kemahiran dan
pemahaman peraturan
sukan dan permainan

Peratus pelajar
yang berkemahiran

40%

50%

70%

85%

100%

111

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL


BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

STRATEGI : MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN GURU DALAM PENGENDALIAN


SUKAN / PERMAINAN

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
MASA

Kursus
Kejurulatihan
Guru

PK Kokurikulum

Kursus
Kejurulatihan
Peringkat Negeri

JPN

2 hari

KOS

OUTPUT

RM 500.00 Semua guru


penasihat
mempunyai
pengalaman dan
kemahiran
melaksanakan
aktiviti
-

Semua guru
penasihat
mempunyai
pengalaman dan
kemahiran
melaksanakan
aktiviti

112

KPI

Peratusan guru
mempunyai
pengalaman dan
kemahiran

Peratusan guru
mempunyai
pengalaman dan
kemahiran

PELAN
KONTEGENSI
Jawatankuasa sukan
sekolah

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL


BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN
STRATEGI : MEMBENTUK PASUKAN PELAPIS DAN BAKAT BARU

PROGRAM
Latihan Berkala
Pembentukan
Pasukan pelapis
Perlawanan
Persahabatan
Klinik

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
MASA
Guru Penasihat
Sepanjang
tahun
Guru Penasihat
Sepanjang
tahun
Guru Penasihat

3 kali

Guru Penasihat

1 Hari

Kursus Peringkat
Zon

JPN

2 / 3 hari

Program selepas
PMR

Setiausaha Sukan

1 minggu

KOS

OUTPUT

RM 300.00 Pembentukan
pasukan yang baik
RM 200.00 Pembentukan
pasukan yang baik
RM 200.00 Pembentukan
pasukan yang baik
RM 200.00 100% pelajar
mempunyai
kemahiran dan
memahami peraturan
dalam sesuatu jenis
sukan dan permainan.

KPI

Tahap pencapaian Guru Penasihat


Tahap pencapaian Guru Penasihat
Tahap pencapaian Guru Penasihat

Peratus pelajar
mempunyai
kemahiran dan
memahami
peraturan dalam
sesuatu jenis
sukan dan
permainan.
20 %
Peratus pelajar
yang
menyertai
kursus
RM 200.00 100% pelajar tingkatan Peratus
penglibatan
tiga terlibat
dalam aktiviti
sukan

113

PELAN
KONTEGENSI

Guru Penasihat

JPN

Jawatan kuasa
peringkat sekolah

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL BIDANG SUKAN DAN PERMAINAN

STRATEGI : MENINGKATKAN PENYERTAAN PELAJAR DALAM AKTIVITI SUKAN SECARA MAKSIMUM

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
MASA

Kejohanan
Olahraga

Setiausaha Sukan

1 hari

Sukantara

Setiausaha Sukan

2 hari

Merentas Desa

Setiausaha Sukan

Pertandingan
antara
rumah sukan

Setiausaha Sukan

KOS

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTEGENSI

Peratus
penglibatan

Jawatankuasa

Semua pelajar terlibat

Peratus
penglibatan

Jawatankuasa

4 hari

RM 1000.00 Semua pelajar terlibat

Peratus
penglibatan

Jawatankuasa

1 minggu

RM 400.00 60 % pelajar terlibat

Peratus
penglibatan

Jawatankuasa

RM 2000.00 Semua pelajar terlibat

114

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL KELAB DA N PERSATUAN

Bidang

Persatuan /
Kelab

Isu Strategik : Bidang


Kokurikulum / Kelab
dan Persatuan

Matlamat Strategik

Objektif

Indikator Prestasi

Ibu bapa kurang memberi


sokongan dalam penyertaan
pelajar dalam aktiviti kelab
dan persatuan.

Semua ibu bapa memberi


galakan dan sokongan
penyertaan pelajar dalam
aktiviti kelab dan
persatuan.

Meningkatkan
sokongan ibu bapa
terhadap penyertaan
pelajar dalam semua
aktiviti.

Peratus sokongan ibu


bapa terhadap
penyertaan pelajar
dalam semua aktiviti
kelab dan persatuan.

Aktiviti kelab dan persatuan


yang membosankan pelajar.

Mempelbagaikan aktiviti
yang dijalankan dalam
kelab dan persatuan.

Menarik minat pelajar


untuk bergiat aktif
dalam aktiviti kelab
dan persatuan.

Peratus pelajar terlibat


sepenuhnya dalam
aktiviti yang dijalankan.

115

2010 2011
TOV

2012

2013

2014

2015

40%

50%

60%

70%

80%

95%

45%

50%

60%

75%

80%

95%

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL KELAB PERSATUAN


STRATEGI : SEMUA GURU PENASIHAT MEMPUNYAI PENGALAMAN DAN KEMAHIRAN MELAKSANAKAN AKTIVITI

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH
MASA

KOS
(RM)

OUTPUT

INDIKATOR
PRESTASI

PELAN
KONTEGENSI

Peratusan guru
mempunyai
pengalaman dan
kemahiran
Penyertaan dalam
pertandingan
reka cipta peringkat
Negeri

Guru pembimbing
dan guru penasihat

Kursus Kejurulatihan
Guru

PK Kokurikulum

2 hari

RM 400

Semua guru penasihat


mempunyai pengalaman dan
kemahiran melaksanakan
aktiviti

Pertandingan Reka cipta


antara ahli dalam kelab

Guru penasihat

1 hari

RM 300

Mencungkil bakat pelajar

Program Latihan Intensif


Pertandingan Bahasa
(forum, bahas, pidato)

Guru penasihat
Guru pembimbing

Sepanjang
penggal
pertama

RM 300

Melatih dan membimbing


pelajar sebagai wakil dalam
pertandingan di pelbagai
peringkat

Penyertaan pelajar
dalam pertandingan
yang dijalankan

Guru pembimbing
dan guru penasihat

Latihan dan bimbingan


daripada guru
penasihat

Guru penasihat

Sepanjang
tahun

RM 200

Meningkatkan keyakinan
pelajar

Pelajar lebih
berkeyakinan

Guru penasihat

Program Bersama Kelab


dan Persatuan

Semua guru peasihat

1 Hari

RM 600

Memberi pendedahan
kepada pelajar tentang
aktiviti kelab dan persatuan

Aktiviti kelab dan


persatuan dapat
dimantapkan

PK Kokurikulum
Semua guru
penasihat.

116

Guru pembimbing
dan guru penasihat

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


BIDANG

ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

INDIKATOR
PRESTASI

Sebahagian
guru kurang
pengalaman dan
pengetahuan dalam
badan beruniform

Semua guru
penasihat
mempunyai
pengalaman
kemahiran,tauliah
untuk melaksanakan
aktiviti.

Meningkatkan
pengalaman dan
kemahiran guru
penasihat

Peratusan guru
mempunyai
pengalaman
dan kemahiran

Menjadi johan
peringkat
daerah dalam satu
jenis pertandingan
untuk badan
beruniform (kawad
kaki).

Meningkatkan
pencapaian
dalam
pertandingan
anjuran badan
beruniform

Tahap
pencapaian

Semua ibu bapa


memberi sokongan
dalam penyertaan
pelajar dalam
aktiviti badan
beruniform.

Meningkatkan
bilangan
penyertaan
pelajar dalam
aktiviti badan
beruniform.

Pencapaian
pelajar dalam
Badan
badan
Beruniform beruniform masih
lemah.

Ibu bapa
kurang memberi
sokongan dalam
penglibatan pelajar
menyertai aktiviti
badan beruniform.

Peratus
sokongan ibu
bapa terhadap
penyertaan
pelajar dalam
aktiviti badan
beruniform

117

2010
TOV

2011

2012

2013

2014

2015

20 %

40%

50%

70%

80%

100%

Peringkat Peringkat Suku Separuh


sekolah kumpulan akhir akhir

25%

35%

75%

85%

Naib
Johan

Johan

95%

100%

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM


STRATEGI : GURU PENASIHAT MEMPUNYAI KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN
UNTUK MENTADBIR BADAN BERUNIFORM

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

1. Kursus dalaman
PK Kokurikulum
Pentadbiran Badan Guru Penasihat
Beruniform

TEMPOH
MASA
Februari
Mac

KOS
(RM)
RM300.00

OUTPUT
Mempelbagai
aktiviti dalam
badan beruniform

INDIKATOR
PELAN
PRESTASI
KONTEGENSI
Kursus dalaman dapat Kursus dalaman
secara modul
dilaksanakan
sekali setahun.

2. Kursus anjuran
Guru Penasihat
Badan Beruniform
Negeri.

Mac
April

RM 300.00 Menambah
pengalaman dan
pengetahuan
dalam pentadbiran
badan beruniform

Badan Beruniform
negeri mengadakan
kursus sekali
sepanjang
tahun.

Mempelajari
pelbagai aktiviti di
Perkhemahan
Tahunan anjuran Badan
Beruniform masingmasing.

3. Lawatan penanda
aras ke sekolah
yang mempunyai
badan beruniform
terbaik.

Mac

RM1000.00 Mempelajari
kaedah pengurusan
/ sistem
fail / bilik khas

Pengurusan badan
beruniform
semakin mantap
dengan sistem
fail, jadual aktiviti

Lawatan ke sekolah
dalam negeri yang
terbaik dalam
aktiviti badan
beruniform

PK Kokurikulum
Guru Penasihat

118

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM


STRATEGI : MENJADI JOHAN PERINGKAT DAERAH DALAM SATU JENIS PERTANDINGAN
UNTUK BADAN BERUNIFORM
(KAWAD KAKI, KADET BOMBA DAN KADET REMAJA SEKOLAH)

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB TEMPOH
MASA

1. Kursus asas kawad


badan beruniform

PK Kokurikulum
Guru Penasihat
Semua Ahli Badan
Beruniform

2. Latihan intensif

3. Pertandingan
dalaman antara
unit kecil.

KOS
(RM)

OUTPUT

INDIKATOR
PRESTASI

PELAN
KONTEGENSI

Februari
Mac

RM300.00

Menguasai asas
Kursus asas dapat
kemahiran kawad dilaksanakan
sekali setahun.
dalam badan
beruniform

Kursus kawad
di bawah program
Bomba dan JPN.

Guru Penasihat
Pasukan pilihan Badan
Beruniform

Mac
April

RM 300.00

Menguasai
formasi
kawad yang
dipertandingkan

Kursus intensif di
bawah kelolaan
guru atau Bomba.

PK Kokurikulum
Guru Penasihat
Ahli yang dipilih oleh
Badan Beruniform

September

RM300.00

Kualiti kemahiran Menjadi johan


kawad mantap
peringkat dalaman

119

Kursus intensif
dapat dilaksanakan
5 kali setahun

Pertandingan
Kawad sempena
Hari Kokurikulum.

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


BIDANG

ISU
STRATEGIK
Sebahagian
guru kurang
pengalaman dan
pengetahuan
dalam badan
beruniform

Pencapaian
pelajar dalam
badan
Badan
Beruniform beruniform
masih lemah.

Ibu bapa
kurang
memberi
sokongan
dalam
penglibatan
pelajar
menyertai
aktiviti badan
beruniform.

MATLAMAT
STRATEGIK
Semua guru penasihat
mempunyai
pengalaman,
kemahiran, tauliah
untuk melaksanakan
aktiviti.

OBJEKTIF
Meningkatkan
pengalaman
dan kemahiran
guru penasihat

Menjadi johan
peringkat
daerah dalam satu jenis
pertandingan untuk
badan
beruniform (kawad
kaki).

Meningkatkan
pencapaian
dalam
pertandingan
anjuran badan
beruniform

Semua ibu bapa


memberi sokongan
dalam penyertaan
pelajar dalam aktiviti
badan beruniform.

Meningkatkan
bilangan
penyertaan
pelajar dalam
aktiviti badan
beruniform.

INDIKATOR
PRESTASI
Peratusan guru
mempunyai
pengalaman
dan
kemahiran

Tahap
pencapaian

Peratus
sokongan
ibu bapa
terhadap
penyertaan
pelajar
dalam
aktiviti
badan
beruniform

120

2010
TOV
20 %

2011

40%

2012

50%

2013 2014 2015

70%

80% 100%

Peringkat Peringkat Suku Separuh Naib Johan


sekolah kumpulan akhir
akhir Johan

25%

35%

75%

85%

95% 100%

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PEMILIHAN STRATEGI : BADAN BERUNIFORM


Isu Strategik
1. Sebahagian guru
kurang pengalaman
dan pengetahuan
dalam badan
beruniform

2. Pencapaian
pelajar dalam
badan beruniform
masih lemah.

Pelan taktikal
yang
dicadangkan

Fakta yang
Menyokong
strategi ini

Guru penasihat
1. Kursus dalaman
mempunyai
kemahiran dan
2. Kursus anjuran
pengalaman
badan
untuk mentadbir
beruniform
badan beruniform
daerah atau
negeri.
3. Lawatan
penanda aras ke
sekolah yang
mempunyai
badan
beruniform
terbaik.
Menjadi johan
1. Kursus asas
peringkat daerah
kawad badan
dalam satu jenis
beruniform
pertandingan
untuk badan
2. Latihan intensif
beruniform
(kawad kaki,
Kadet Polis)
3. Pertandingan
dalaman antara
unit kecil.

Halangan untuk
Melaksanakan
strategi ini

Halangan untuk
Melaksanakan
strategi ini

Pendorong
untuk
Memilih
strategi
Ahli
Badan
beruniform
melakukan
aktiviti
tanpa
panduan
dan
hanya
melakukan
satu aktiviti
sepanjang
tahun.

1. Aktiviti terhad
kepada latihan
kawad sahaja.
2. Tidak terlibat
dalam
kokurikulum
semasa KPLI atau
di universiti.
3. Guru mempunyai
pengetahuan asas
dalam badan
beruniform

1. Pertindihan
kursus, masa
dan kewangan.

1. Badan beruniform
telah lama
ditubuhkan.

1. Masalah kewangan. IPD Kangar sedia


memberi tunjuk
ajar dalam latihan
kawad.
2. Tiada uniform
lengkap

2. Alasan peribadi,
masalah
kesihatan dan
kekeluargaan.

2. Pencapaian
memberangsangkan
dalam pertandingan
peringkat dalaman. 3. Kehilangan ahli
terlatih iaitu pelajar
3. Pelajar boleh
tingkatan 3
mematuhi arahan.
pertukaran
sekolah)

121

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN /TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM


STRATEGI : GURU PENASIHAT MEMPUNYAI KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN UNTUK MENTADBIR BADAN
BERUNIFORM

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

1. Kursus dalaman PK Kokurikulum


Pentadbiran
Guru Penasihat
Badan
Beruniform

TEMPOH
KOS
MASA
(RM)
Februari RM300.00
Mac

OUTPUT
Mempelbagai
aktiviti dalam badan
beruniform

2.Kursus anjuran Guru Penasihat


Badan
Beruniform
Negeri.

Mac
April

RM 300.00

Menambah
pengalaman dan
pengetahuan
dalam pentadbiran
badan beruniform

3.Lawatan
PK Kokurikulum
Penanda Aras
ke sekolah yang Guru Penasihat
mempunyai badan
beruniform
terbaik.

Mac

RM1000.00 Mempelajari
kaedah
pengurusan/sistem
fail/bilik khas

122

INDIKATOR
PRESTASI
Kursus dalaman dapat
dilaksanakan
sekali setahun.

PELAN
KONTEGE
NSI
Kursus dalaman
secara modul

Badan Beruniform
negeri mengadakan
kursus sekali sepanjang
tahun.

Mempelajari
pelbagai aktiviti di
Perkhemahan
Tahunan anjuran
Badan Beruniform
masing-masing.

Pengurusan badan
beruniform
semakin mantap
dengan sistem
fail, jadual aktiviti

Lawatan ke sekolah
dalam negeri yang
terbaik dalam
aktiviti badan
beruniform

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM


STRATEGI : MENJADI JOHAN PERINGKAT NEGERI DALAM SATU JENIS PERTANDINGAN
UNTUK BADAN BERUNIFORM
(KAWAD KAKI, KADET BOMBA DAN KADET SEKOLAH)

PROGRAM
1. Kursus asas
kawad
badan
beruniform

2. Latihan intensif

3. Pertandingan
dalaman
antara unit
kecil.

TANGGUNGJA
WAB
PK Kokurikulum
Guru
Penasihat
Semua ahli
badan
beruniform
Guru Penasihat
Pasukan pilihan
Badan
Beruniform

TEMPOH
MASA
Februari
Mac

PK Kokurikulum
Guru Penasihat
Ahli yang dipilih
oleh
Badan Beruniform

September

Mac
April

KOS
(RM)
RM300.00

OUTPUT
Menguasai asas
kemahiran kawad
dalam badan
beruniform

INDIKATOR
PELAN
PRESTASI
KONTEGENSI
Kursus asas
Kursus kawad
dapat
di bawah program
dilaksanakan
Bomba dan JPN.
sekali
setahun.

RM 300.00 Menguasai formasi


kawad yang
dipertandingkan

Kursus intensif Kursus intensif di


dapat
bawah kelolaan guru
dilaksanakan
atau Bomba.
5 kali setahun

RM300.00

Menjadi johan Pertandingan


Kawad sempena Hari
peringkat
Kokurikulum.
dalaman

Kualiti kemahiran
kawad mantap

123

Perancangan Strategik SMKAP 2011 - 2015 Teras 5

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL : BADAN BERUNIFORM


STRATEGI : IBU BAPA MEMBERI SOKONGAN MORAL AN KEWANGAN DALAM AKTIVITI BADAN
BERUNIFORM

Program

Tanggungjawab

Tempoh
masa

Kos
(RM)

Output

Indikator
Prestasi

Pelan
Kontegensi

1. Hari
Kokurikulum

PK Kokurikulum
Guru Penasihat
Semua Ahli Badan
Beruniform

September

RM1200.00 Hari
Kokurikulum
diadakan
setahun sekali.

Hari
Kokurikulum
diadakan
sekali
setahun

Hari Kokurikulum
Peringkat Negeri

2. Anugerah
Kokurikulum

PK Kokurikulum
Guru Penasihat
AJK Badan Beruniform

September

RM 200.00 Hari Anugerah

Hari
Kokurikulum
diadakan
sekali
setahun

Hari Kokurikulum
Peringkat Negeri

3. Kem Tahunan
Kokurikulum
Peringkat
Sekolah

PK Kokurikulum
Guru penasihat
Semua ahli badan
beruniform

April

RM2000.00 Kem Tahunan


Kem Tahunan
Kokurikulum
Kokurikulum
diadakan setahun sekali setahun.
sekali.

124

Karnival Badan
Beruniform
Peringkat Sekolah