Anda di halaman 1dari 13

GAMBAR TUNGGAL

TOPI

Dapatan Kajian
Semakin ramai orang makan
aiskrim,
semakin ramai pula orang yang
mati lemas.
Mengapa berlaku demikian?
Kemukakan bukti anda.

PERKAITAN
Makan
aiskrim

Mati lemas

Hari panas

Mandi

Ramai ke pantai

KALUNG MUTIARA
Pada suatu masa dahulu, ada seorang wanita yang telah dijemput menghadiri satu
majlis jamuan negeri. Beliau ingin kelihatan cantik dan menarik. Oleh itu, beliau telah
pergi meminjam seutas kalung mutiara daripada seorang jirannya yang sangat kaya.
Apabila hendak memulangkan kalung tersebut, didapatinya kalung tersebut telah
hilang. Beliau sangat susah hati kerana memikirkan bagaimana hendak mencari wang
yang banyak bagi menggantikan mutiara yang mahal itu. Beliau terpaksa bekerja keras
selama lima tahun.
Setelah cukup wang beliau membeli rantai mutiara sebagai ganti. Beliau pun pergi ke
rumah orang kaya itu. Sambil meminta maaf, beliau menjelaskan perkara yang sebenar.
Orang kaya itu menerangkan bahawa kalung mutiara itu adalah tiruan dan harganya murah
sahaja. Alangkah terkejutnya wanita itu.
SOALAN
1)
2)

Apakah andaian yang dibuat oleh wanita itu terhadap kalung mutiara yang
dipinjamnya?
Lengkap PG berdasarkan andaian tersebut.

3)

Adakah wanita itu mengusul periksa andaiannya?

4)

Apakah pengajaran yang dapat disampaikan kepada pelajar?

MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR


KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
KRITIS
KRITIS
- mencirikan
- membanding dan
membezakan
- mengumpul dan mengelas
- membuat urutan
- menyusun mengikut
keutamaan
- menganalisis
- mengesan kecondongan
- menilai
- membuat kesimpulan

KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
BERFIKIR
BERFIKIR

MENAAKUL
MENAAKUL

STRATEGI
STRATEGI
BERFIKIR
BERFIKIR
- mengkonsepsi
- menyelesaikan masalah
- membuat keputusan

KEMAHIRAN
KEMAHIRAN
KREATIF
KREATIF
- menjana idea
- menghubung kait
- membuat inferens
- meramal
- membuat hipotesis
- mensintesis
- mengitlak
- membuat gambaran
mental
- menganalogi
- mereka cipta

Kemahiran Berfikir Kritis


Kebolehan untuk menilai kemunasabahan
sesuatu idea dan bersifat evaluatif.

Kemahiran Berfikir Kreatif


Kebolehan untuk menghasilkan idea asli
dan bersifat generatif.
Idea baru terhasil melalui ilham
atau gabungan idea-idea yang ada.

APLIKASI KB

Aplikasi
KB

Pengurusan
Grafik

ALAT-ALAT
BERFIKIR

Soalan
Soalan &
&
Penyoalan
Penyoalan

Peta
Peta
Minda
Minda

PENGERTIAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
Kemahiran berfikir ialah proses menggunakan
minda sama ada untuk:
mencari makna dan pemahaman terhadap
sesuatu
membuat pertimbangan dan keputusan
menyelesaikan masalah.

Adakah tidak berfikir, tidak tahu untuk


berfikir, tidak mahu berfikir, atau diwujudkan
suasana supaya tak perlu berfikir?

KEMAHIRAN BERFIKIR
KRITIS, KREATIF DAN
STRATEGI BERFIKIR

DLTA
Directed Listening Thinking Activity
Aktiviti Mendengar Berfikir Terarah
Aras literal
Aras inferens
Aras penilaian
Aras penghayatan