Anda di halaman 1dari 6

SMK TAMAN SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN

PROGRAM PEMBUDAYAAN
KBAT / iThink
2015

DIKEMUKAKAN OLEH
JAWATAN KUASA PEMANDU KBAT /iThink
SMK TMN SETIAWANGSA 2015

1.

TAJUK
PROGRAM PEMBUDAYAAN KBAT/ iThink 2015

2.

DIKEMUKAKAN OLEH
Jawatankuasa Pemandu KBAT/ iThink SMK Taman Setiawangsa, KL

3.

TUJUAN KERTAS KERJA


Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklum dan mendapatkan kelulusan Puan
Pengetua selaku Pegawai Pengawal peruntukan bagi Program Pembudayaan KBAT /
iThink 2015

4.

LATAR BELAKANG

4.1

Dalam PPPM, telah jelas digariskan 6 aspirasi murid yang antara lainnya ialah
Kemahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh setiap murid.

4.2

Sehubungan itu, program pembudayaan KBAT/ i Think perlu dirancang dan


dilaksanakan di sekolah.

5.

TUJUAN

5.1

Program ini bertujuan membina budaya KBAT secara implisit dan eksplisit di
kalangan warga sekolah SMK Taman Setiawangsa, KL.

6.

JUSTIFIKASI

6.1

Program Pembudayaan KBAT ini dilakukan bagi memberi pendedahan dan membina
kefahaman yang jelas di kalangan warga sekolah tentang kepentingan KBAT.

6.2

Keberhasilan yang dihasratkan :


Output
:
Penglibatan 100% warga sekolah dalam pelaksanaan KBAT/
i-Think dalam PdP serta Kokurikulum.

6.3

Outcome

7.

STRATEGI PELAKSANAAN

7.1

Tarikh, tempat dan peserta


Seperti pada Lampiran

8.

IMPLIKASI KEWANGAN

Hasil-hasil kerja pelajar terpamer dan budaya KBAT kelihatan.

Sumber Kewangan bagi membiayai program ini diperolehi dari PCG


BIL

CADANGAN
PERUNTUKAN

PERKARA
Pembudayaan Visual:

i) Bunting :
ii) Banner :

5 x RM30 =
1 x RM150 =

RM150
RM150

RM

300.00

RM

100.00

RM

200.00

RM

480.00

RM

20.00

RM

635.00

Keperluan dinding iThink/ Papan Kenyataan


iThink
2
Rencam

RM100

Map Challenge : Pertandingan Hasil Kerja Murid


Mengikut Kelas
Sesi Pagi
3

: Tempat Pertama 1 x RM50 = RM50


Tempat Kedua 1 x RM30 = RM30
Tempat Ketiga 1 x RM20 = RM20

Sesi Petang : Tempat Pertama 1 x RM50 = RM50


Tempat Kedua 1 x RM30 = RM30
Tempat Ketiga 1 x RM20 = RM20
Lets Think & Create : Soalan KBAT Bulanan

Alatan : Rencam (Contoh : Straw, Telur dsb)


= RM 200
7 kali x 2 pemenang (pagi+petang) x RM20
= RM 280
Brosur KBAT / i-Think

500 helai x 0.04 sen = RM 20


Latihan Dalaman Ryan Thinkers Key dan Bingkai
Rujukan Peta Pemikiran

Bahan edaran : 127 orang guru x 1 set x RM 5 =


RM 635.00
Jumlah

9.

RM .00

KELULUSAN YANG DIPOHON


Jawatankuasa Pemandu KBAT/i-Think SMK Taman Setiawangsa, KL memohon
kelulusan daripada Puan Pengetua SMK
Taman Setiawangsa, KL untuk
melaksanakan Program Pembudayaan KBAT/ i-Think kepada warga sekolah SMK
Taman Setiawangsa, KL.

10.

PENUTUP

Permohonan yang dikemukakan melalui kertas cadangan ini diharap mendapat


perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya. Ini adalah demi kelancaran tugas dan
tanggungjawab yang akan dilaksanakan bagi memenuhi Sasaran Kerja Tahunan
(SKT) yang telah ditetapkan .

Disediakan oleh :
..
NORMAH BT MISPAR
Guru Kanan Sains dan Matematik
SMK Taman Setiawangsa, KL
JAWATANKUASA PEMANDU KBAT / iThink 2015
9 Mac 2015

Disemak oleh:

PN SABIAH BT HASSAN
Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum
SMK Taman Setiawangsa, KL
Diluluskan oleh:

..................................................
PUAN HJH HASNIAH BT ALI
Pengetua
SMK Taman Setiawangsa, KL

LAMPIRAN
4

SMK Taman Setiawangsa, KL


Perancangan Induk Pemandu KBAT/iThink : 2015
Bil

Program

Sasaran

Perincian

Pelaksanaan

Kos

Pembudayaan
Visual

Semua warga
sekolah dan
pelawat luar

Menggantung banner dan


bunting di tempat-tempat
strategik.

April

RM 300/-

Brosur KBAT

Ibu bapa dan


pelawat luar

Mengedarkan
risalah
tentang KBAT kepada ibu
bapa semasa Mesyuarat
Agung PIBG.
Penekanan kepada 8 peta
pemikiran, Habits of Mind
dan Ryan Thinkers Key.

28 Mac 2015

RM 20/-

Dinding KBAT/
Papan
Kenyataan
KBAT

April - Oktober

RM 100/-

Map Challenge
: Pertandingan
Hasil Kerja
Murid antara
Kelas

Lets Think &


Create : Soalan
KBAT bulanan

Latihan
Dalaman Ryans
Thinkers Key
dan Bingkai
Rujukan

Warga sekolah

Semua pelajar

Info KBAT dan hasil Kerja


murid
dipamerkan
di
dinding/ papan kenyataan
ini.
Pertandingan mencari
kelas yang paling aktif
mempamerkan hasil kerja
pelajar menggunakan peta
pemikiran dalam Kelas.

April Mei

RM 200/-

Semua pelajar

Soalan/Tugasan berciri
projek mudah akan diuaruarkan semasa
perhimpunan.
Pemilihan dibuat selepas
2 minggu dari tarikh
pemberitahuan

April - Oktober

RM 480/-

Semua guru

Bengkel pendedahan
kepada Ryan Thinkers
Key dan pemantapan
semula peta pemikiran.

Mei

RM 635/-

SMK TAMAN SETIAWANGSA, KL


5

JAWATAN KUASA PEMANDU KBAT/i-THINK 2015


PENGERUSI
NAIB PENGERUSI

:
:

PN HJH HASNIAH BT ALI, PENGETUA SMKTSW


PN HJH SABIAH BT HASSAN, PKTK
PN HJH FATIMAH BT SULAIMAN, PK HEM
PN KAMISHAH BT TALIB, PK KOKU
EN AMRAN B. YUSOFF, PK PETANG
CIK ZALEHA BT ZAINAL, PK PPKI

PENYELARAS
SETIAUSAHA
PEN. SETIAUSAHA

:
:
:

PN NORMAH BT MISPAR , GK SAINS DAN MATEMATIK


PN ZURAAIN BT ZUHIDIN
PN MADIHAH BT NAROWI

PEMANTAU

PN HAFSAH BT MOHAMED
PN NORMA BT KAMIS
PN SHAMSINAR BT ZAID

AKTIVITI

SEMUA PENYELARAS TINGKATAN


PN NORLINI BT ABDULLAH
PN RABIAH BT ABDUL RAHMAN
EN SHAHRULLHIZAD B HUSSAIN