Anda di halaman 1dari 6

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2

40 Minit

SMK TINGGI SARIKEI, SARIKEI


YFB6101
Nama Pelajar : ______________________________ Tingkatan

:_________________________

PEPERIKSAAN AKHIR SEM 1, MEI


TAHUN 2015

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN 2
40 minit [ jam]

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan Am
1.
2.
3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.Bahagian A : Kenegaraan


[20M] dan Bahagian B [20M]
Jawab semua soalan.
Sila tuliskan jawapan anda dalam ruangan yang telah disediakan dalam
kertas soalan tersebut.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

Disediakan oleh ,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

(Lee Dawata Dahlan)


Guru MP PSK Tingkatan 2

(Josephine Rundai)
Penyelaras PSK Tingkatan 2

(Noriza Mida)
Ketua Panitia PSK

[Lihat sebelah]
SULIT
1

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2


40 Minit

Bahagian A : Kenegaraan [20M]


Jawab Semua soalan dibawah.
1. Nyatakan 2 peraturan sekolah SMK TINGGI SARIKEI, Sarikei dengan betul.
a) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[1 Markah]
b) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[1 Markah]
2. Tulis semula Visi SMK TINGGI SARIKEI, Sarikei untuk tahun 2015.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2 Markah]
3. Matlamat SMK TINGGI SARIKEI adalah menjadi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2 Markah]

4. Namakan logo atau simbol yang dinyatakan di bawah.


Bil
1

Logo / Simbol

[4 Markah]
Logo / Simbol

Nama : ________________________

Nama : ______________________________

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2


40 Minit

______________________________

_____________________________________

Nama : _____________________________

Nama : _____________________________

___________________________________
_

_____________________________________

Pilihan Jawapan Soalan No. 4:


Konsep Satu Malaysia/
Jalur Gemilang/
Jata Negara Malaysia/
Kereta Buatan Malaysia

5. Setiap lambang dan warna yang terdapat pada bendera Malaysia mewakili maksud-maksud
tertentu. Padankan maksud didalam jadual dibawah.
[5 Markah]
Lambang
1

Warna Biru

Bulan sabit

Maksud
Keanggotaan yang sama dalam

persekutuan 13 buah negeri dan


Kerajaan Persekutuan
Perpaduan rakyat dan hidup yang
rukun damai di Malaysia.
3

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2


40 Minit

3
4

Tujuh jalur merah dan tujuh jalur


putih

Agama rasmi Negara, iaitu

Bintang pecah 14

agama Islam.
Warna bagi Duli-Duli Yang Maha

Mulia Raja-Raja.merupakan
warna diraja dan juga kesetian
rakyat kepada Raja dan Negara
Perpaduan tiga belas buah negeri

Warna Kuning

dan sebuah kerajaan


Persekutuan di Malaysia
6. Namakan agensi kerajaan dengan logo yang betul.
Bil

Logo Agensi Kerajaan

[5 Markah]
Nama Agensi Kerajaan

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2


40 Minit

Bahagian B: Pendidikan Sivik [20 M]


1. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan di bawah.
[10 Markah]
1) Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling ____________________________,
bekerjasama dan ___________________________ bagi menjamin kepentingan bersama.
2) Dalam sesebuah masyarakat, individu seharusnya saling ______________________ ,
mengambil berat antara satu sama lain dan menyertai upacara kematian, perkahwinan,
kelahiran dan __________________________________.
3) Sikap ______________________________ dan saling hormat menghormati penting
dalam setiap masyarakat terutamanya masyarakat ______________________ kaum di
Malaysia.
4) Dalam sesebuah masyarakat, anggota perlu memahami bahawa setiap individu adalah
___________________________.
5) Keharmonian dalam masyarakat Malaysia hari ini wujud kerana setiap rakyat
menghormati __________________________ dan ___________________________
orang lain.
Pilihan Jawapan:

hak / bertolak ansur / berbilang / bertanya khabar / budaya /


toleransi / kesyukuran / berinteraksi / keturunan / berbeza.
2. Nyatakan 2 kesan kepada perpaduan negara akibat tidak menghormati pendapat orang lain.
[2 Markah]
1) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Perhatikan Gambar dibawah dan jawab soalan berkaitan.

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2


40 Minit

1) Apakah yang dimaksudkan dengan semangat kekitaan?

[2 Markah]

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2) Senarai 2 ciri-ciri semangat kekitaan.
[2 Markah]
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
3) Mengapakah semangat kekitaan penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang
harmoni?
[2 Markah]
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Nyatakan 2 kesan positif kepada masyarakat apabila semangat kekitaan menjadi kukuh.
[2 Markah]
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________