Anda di halaman 1dari 1

SMK SERI PERLING

BORANG PENYERTAAN BENGKEL FASILITATOR PELAJAR TAHUN 2012

Ramai yang berminat untuk melibatkan diri sebagai fasilitator, dalam pelbagai niat, untuk mendidik,
untuk pengalaman, untuk glamer dan pelbagai lagi. Namun asas-asas fasilitator haruslah dipelajari. Sebelum
pelajar melangkah untuk menceburi dalam bidang ini, pelajar haruslah lengkapkan diri dengan pakej-pakej
seperti keberanian berkomunikasi di khalayak umum, pengalaman yang luas , diri yang fleksibel , ilmu
fasilitator. Jika pelajar menunjukkan minat dalam bidang ini. Segala ilmu yang diperolehi daripada program ini
diperingkat sekolah dapat diaplikasikan di peringkat pengajian tinggi , alam kerjaya dan kehidupan harian.
____________________________________________________________________________________________________________

SURAT KEBENARAN IBU / BAPA / PENJAGA


Pengetua
SMK Seri Perling

NO.TEL : 0129039716 EN. MOHD ISA (GURU)


0137549235 EN.

SAMSULNAHAR (GURU)

Jalan Undan 8
Taman Perling
81200 Johor Bahru, Johor

____________________________________

Adalah saya
No. K/P:

Ibu / bapa / penjaga murid bernama

__________________
_________________________________________________________________

:
yang belajar di sekolah ini di tingkatan ____________
dengan ini memberi kebenaran kepada anak
jagaan saya untuk turut serta dalam
aktiviti
:
BENGKEL FASILITATOR PELAJAR TAHUN 2012
bertempat di : SEK. MEN. KEB. SERI PERLING, JB.
14 :HINGGA 16 SEPT. 2012
pada tarikh dan hari berikut
Saya faham bahawa pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya.
Dengan ini saya memberi pengakuan bahawa saya tidak akan membuat apa-apa tuntutan atau mengambil
apa-apa tindakan undang-undang / mahkamah terhadap pihak sekolah ataupun sesiapa yang ada kaitan
dengan program / aktiviti ini atas apa-apa kemalangan, kecacatan, kematian dan sebarang kecederaan
terhadap anak jagaan saya semasa dan sepanjang program ini berjalan. Saya dengan ini memberi
kebenaran kepada pihak sekolah atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan cemas kepada
anak jagaan saya jika didapati perlu.
Tandatangan ibu / bapa / penjaga
Nama:

Disahkan oleh
(

Tarikh:

)
Tandatangan dan cop rasmi

Saiz Baju

: _____________________

Nama waris

: _____________________

No telefon jika berlaku kecemasan : _____________________