Anda di halaman 1dari 1

BUKU LOG PENGGUNAAN

NETBOOK 1 MALAYSIA

BUKU LOG PENGGUNAAN


NETBOOK 1 MALAYSIA

NAMA PENGGUNA

: ............................................................

NAMA PENGGUNA

: ............................................................

TARIKH PENGGUNAAN

: ............................................................

TARIKH PENGGUNAAN

: ............................................................

TUJUAN PENGGUNAAN

: ............................................................

TUJUAN PENGGUNAAN

: ............................................................

TAHUN

: ............................................................

BILANGAN MURID

: ............................................................

SENARAI NETBOOK YANG DIGUNAKAN:


NETBOOK 1
NETBOOK 2
NETBOOK 3
NETBOOK 4
NETBOOK 5
NETBOOK 6
NETBOOK 7
NETBOOK 8
NETBOOK 9
NETBOOK 10
NETBOOK 11
NETBOOK 12
NETBOOK 13
NETBOOK 14
NETBOOK 15
NETBOOK 16
NETBOOK 17
NETBOOK 18
NETBOOK 19
NETBOOK 20

NETBOOK 21
NETBOOK 22
NETBOOK 23
NETBOOK 24
NETBOOK 25
NETBOOK 26
NETBOOK 27
NETBOOK 28
NETBOOK 29
NETBOOK 30
NETBOOK 31
NETBOOK 32
NETBOOK 33
NETBOOK 34
NETBOOK 35
NETBOOK 36
NETBOOK 37
NETBOOK 38
NETBOOK 39
NETBOOK 40
NETBOOK 41

JUMLAH
..............................
Tarikh

TAHUN

: ............................................................

BILANGAN MURID

: ............................................................

SENARAI NETBOOK YANG DIGUNAKAN:


NETBOOK 1
NETBOOK 2
NETBOOK 3
NETBOOK 4
NETBOOK 5
NETBOOK 6
NETBOOK 7
NETBOOK 8
NETBOOK 9
NETBOOK 10
NETBOOK 11
NETBOOK 12
NETBOOK 13
NETBOOK 14
NETBOOK 15
NETBOOK 16
NETBOOK 17
NETBOOK 18
NETBOOK 19
NETBOOK 20

NETBOOK 21
NETBOOK 22
NETBOOK 23
NETBOOK 24
NETBOOK 25
NETBOOK 26
NETBOOK 27
NETBOOK 28
NETBOOK 29
NETBOOK 30
NETBOOK 31
NETBOOK 32
NETBOOK 33
NETBOOK 34
NETBOOK 35
NETBOOK 36
NETBOOK 37
NETBOOK 38
NETBOOK 39
NETBOOK 40
NETBOOK 41

JUMLAH
.................................................
(
)

..............................
Tarikh

.................................................
(
)

TARIKH & MASA PEMULANGAN

: ....../......./....... | ..................

TARIKH & MASA PEMULANGAN

: ....../......./....... | ..................

Disemak oleh

: ..............................................

Disemak oleh

: ...............................................