Anda di halaman 1dari 6

BENGKEL DSKP

TAHUN 6
Ahli Kumpulan:
1)Rahim bin Sabran (ketua)
2)Abdul Mumin K. Hassan.
3)Bahri bin Taasa.
4)Supian bin Noil
5)Rajim bin Jaafar.
6)Sharif Asri bin Sharif Taha

Standard Kandungan
2.6

- Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat
membaca.

Rancangan Pengajaran.
Standard Pembelajaran

2.6.1 - Membaca bahan sastera


untuk menghasilkan idea baharu

Objektif

Di akhir PdP, Murid boleh :


i)Membaca pantun budi menggunakan
intonasi, nada dan sebutan yang betul
dan jelas.
ii)Menyatakan maksud tersurat dalam
pantun budi.
iii)Mencipta pembayang berdasarkan
maksud pantun yang disediakan.

Aktiviti

1) Membaca dua rangkap pantun budi.


2) Murid bersoal-jawab dengan guru
maksud tersurat pantun budi yang
diberi.
3) Murid mencipta pembayang pantun
secara berkumpulan berdasarkan
maksud pantun yang disediakan oleh
guru.
4) Murid membaca pantun hasil dapatan
dengan nada dan intonasi yang betul.
5) Murid menulis pantun yang telah

Rancangan Pengajaran.
Standard Pembelajaran

2.6.2 - Membaca bahan bukan


sastera untuk menghasilkan idea
baharu

Objektif

Di akhir PdP, Murid boleh :


i)Membaca surat kiriman tidak rasmi
menggunakan intonasi, nada dan sebutan
yang betul dan jelas.
ii)Menyatakan maklumat yang
terkandung dalam surat kiriman tidak
rasmi
iii)Mengarang surat kiriman balas.

Aktiviti

1) Membaca secara luncuran surat


kiriman tidak rasmi.
2) Murid menyatakan maklumat
terkandung dalam surat kiriman tidak
rasmi.
3) Murid mengarang surat kiriman tidak
rasmi sebagai balasan surat yang
diterima.
4) Murid membaca surat kiriman tidak
rasmi yang telah dikarang.

CONTOH PANTUN BUDI


Pisang emas dibawa belayar,
Masak sebiji di atas peti,
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.
Ramai orang menanam sawit,
Tetap saya menanam padi,
Ramai orang menabur duit,
Tetap saya menabur budi.

SEKIAN,

TERIMA KASIH.