Anda di halaman 1dari 4

Noor Hafizah bt Md Ali

PISMP Muzik (B)

RPH tahun 2

Rancangan Pengajaran Harian


Mata pelajaran
Tahun
Bil. Murid
Umur
Tarikh
Masa
Topik
Topik kecil

Pendidikan Muzik
2 Cerdik
20 orang
8 tahun
24 Julai 2009
8.30-9.30 pagi
Persepsi Estetik
Corak irama
1. nilai not panjang

Konsep muzik
Hasil
pembelajaran

2. nilai not pendek


1. tekanan
2. tempo
Di akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :
1. murid dapat mengetahui nilai-nilai not dalam skor
lagu.
2. murid dapat membezakan nilai-nilai not.

Pengetahuan
sedia ada

3. murid dapat mengecam not panjang dan not pendek.


1. murid dapat mengecam jenis ikon haiwan yang
digunakan sebagai mewakili nilai not.
2. murid pernah mendengar pelbagai jenis bunyi

Kemahiran generik

3. murid mengetahui untuk mengira nombor.


1. murid dapat melakukan improvisasi

Noor Hafizah bt Md Ali


PISMP Muzik (B)

RPH tahun 2

Penerapan nilai

2. murid dapat mengetahui bunyi yang diperdengarkan.


1. bekerjasama

murni

2. disiplin
3. berkeyakinan diri

Noor Hafizah bt Md Ali


PISMP Muzik (B)

RPH tahun 2

Langkah-langkah :
Langkah
Set induksi
(5 minit)

Langkah 1
(20 minit)

Langkah 2
(20 minit)

Isi Pelajaran
Persepsi Estetik

Nilai not pendek

Nilai not panjang

Aktiviti P&P
- guru menjengkitkan kaki dan dengan langkah yang
kecil, guru berjalan dengan laju.
-guru menyuruh murid meneka jenis haiwan yang
berjalan seperti itu.
- guru berdiri dengan normal dan berjalan dengan
langkah yang besar dan perlahan.
- guru meminta murid meneka jenis haiwan yang
berjalan seperti itu.
- guru memaparkan skor melodi mudah yang
mempunyai 2 bar bagi nilai not kecil dengan
menggunakan ikon haiwan iaitu katak (krocet).
-guru menepuk tangan mengikut corak irama
tersebut.
- kemudian, murid mengikut guru menepuk tangan.
- guru memainkan corak irama menggunakan kibod
dan murid menepuk tangan mengikut corak irama
tersebut.
- guru memainkan kibod dan murid memainkan alat
perkusi iaitu kerincing
- guru meminta 2 orang murid ke hadapan untuk
memainkan corak irama tersebut sambil guru
mengiringi dengan kibod.
- guru memaparkan skor melodi mudah yang
mempunyai 2 bar dengan menggunakan ikon haiwan
iaitu gajah (minim).
- guru menepuk tangan mengikut corak irama
tersebut
- guru meminta murid menepuk tangan mengikut

ABM

Catatan
- berkeyakinan
diri

- kibod
- LCD
- komputer
- kerincing

- kerjasama
- berkeyakinan
diri
- disiplin

- kibod
-komputer
- kastenet
- LCD

- kerjasama
- berkeyakinan
diri
- disiplin

Noor Hafizah bt Md Ali


PISMP Muzik (B)

Langkah 3
(10 minit)

Nilai not pendek dan


not panjang

Penutup
(5 minit)

Persembahan

RPH tahun 2

corak irama tersebut bersama-sama.


- guru memainkan corak irama tersebut
menggunakan kibod dan murid menepuk tangan
-guru memainkan kibod dan murid memainkan alat
perkusi iaitu kastenet.
- guru meminta 2 orang murid ke hadapan untuk
memainkan corak irama tersebut sambil guru
mengiringi dengan kibod.
- guru memaparkan skor melodi mudah sebanyak 4
bar
- guru menepuk tangan mengikut corak irama skor
tersebut
- guru meminta murid menepuk tangan bersama guru
mengikut corak irama skor tersebut.
- guru membahagikan murid kepada 2 kumpulan
(not pendek dan not panjang)
- murid yang bermainkan not pendek akan
menggunakan alat perkusi kerincing
- murid yang bermainkan not panjang akan
menggunakan alat perkusi kastenet.
-guru memainkan kibod dan murid bermain alat
perkusi masing-masing mengikut corak irama skor
tersebut.
- murid memainkan corak irama yang mempunyai not
panjang dan not pendek dengan alat perkusi masingmasing.

- komputer
-LCD
- kibod
-kerincing
-kastenet

- berkeyakinan
diri
- disiplin
- bekerjasama

- komputer
-LCD
- kibod
-kerincing
-kastenet

- berkeyakinan
diri
- disiplin
- bekerjasama