Anda di halaman 1dari 2

TARIKH :

2
4

MATAPELAJARAN
TINGKATAN
MASA
TEMA
TAJUK
HASIL
PEMBELAJARAN U
HASIL
PEMBELAJARAN 'K'
KBBK
UNSUR PATRIOTISME
ABM/BBM
AKTIVITI

0
7

0
8

HARI :

S R K

MINGGU:

30/52

PERDAGANGAN
Tingkatan 5D
80 minit *
Pergudangan
Pergudangan
Memahami peranan pergudangan
1. menerangkan maksud dan peranan pergudangan (aras 1)
2. menjelaskan ciri gudang yang baik (aras 2)
3. menilai implikasi pergudangan kepada perniagaan dalam negeri dan
perniagaan antarabangsa
Membandingkan
Semangat menghargai kepentingan pergudangan kepada ekonomi negara dan
masyarakat
Peta minda, lcd, computer,
Perbincangan

REFLEKSI
MATAPELAJARAN
TINGKATAN
MASA
TEMA
TAJUK

PERDAGANGAN
Tingkatan 4B
40 minit
Perniagaan Antarabangsa
Perniagaan Antarabangsa

HASIL

Mengetahui prosedur import dan eksport

PEMBELAJARAN 'U'
1. menjelaskan perbezaan aktiviti import, eksport ddan entreport (aras 2)
HASIL

2. menjelaskan prosedur prosedur import dan eksport(aras 2)

PEMBELAJARAN 'K'

3.

KBBK

Membuat analisis/ perbezaan

UNSUR PATRIOTISME

Semangat menghargai perniagaan yang banyak membantu ekonomi negara

AKTIVITI

Peta minda, lcd, computer,

ABM/BBM

Perbincangan

REFLEKSI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MATAPELAJARAN
EKONOMI ASAS
TINGKATAN
Tingkatan 5B
CATATAN
Pnp
5D
adalah
MASA
40 minitsambungan pnp pada hari rabu
Pnp 4B adalah
sambungan
pada hari rabu
TEMA
Hubungan
ekonomipnp
antarabangsa
TAJUK
Perdagangan Antarabangsa
HASIL
Sekatan perdagangan antarabangsa
PEMBELAJARAN U
1. mengenal jenis jenis sekatan perdagangan antarabangsa (a.satu)
HASIL
2. membincangkan perlunya kerajaan mengenakan sekatan PAB (a.dua)
3. menganalisis kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa
PEMBELAJARAN 'K'
terhadap ekonomi malaysia (a.dua)
KBBK

Menganalisis

UNSUR PATRIOTISME
ABM/BBM
AKTIVITI

Bersyukur/berbangga dengan kestabilan perdagangan antarabangsa Malaysia


Peta minda, lcd, computer, internet, graf
Melayari internet/ perbincangan

REFLEKSI