Anda di halaman 1dari 4

SULIT

Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 6
PENDIDIKAN MUZIK
Mei
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan

SULIT

SULIT
Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 5
PENDIDIKAN MUZIK
Mei
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan

SULIT

SULIT
Nama Pelajar : .

Tahun :

UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR
------------------------------------------------------------PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 4
PENDIDIKAN MUZIK
Mei
1 jam

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

Jawab semua soalan.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

T. Tangan

: ___________________

T. Tangan

: ___________________

Nama

: ___________________

Nama

: ___________________

___________________

___________________

_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi
halaman bercetak dan
halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan

SULIT