Anda di halaman 1dari 1

Maksimiliana Kolera, generalnog direktora CERN-a, su iza njegovih lea zvali Kralj.

Ta titula je vie
bila rezultat straha nego potovanja za figuru koja je vladala svojim kraljevstvom iz trona u obliku
invalidskih kolica. Iako ga je malo ljudi poznavalo lino, uasavajua pria o tome kako je postao
bogalj je bila pouka u CERN-u, i bilo je malo njih tamo koji su ga krivili za njegovu ogorenost... ili
za zakletu posveenost istoj nauci.
Langdon je bio u Kolerovom prisustvu samo nekoliko momenata i ve je osetio da je direktor
ovek koji se dri na odstojanju. Langdon je skoro dogirao da bi odrao korak sa Kolerovim
elektrinim kolicima dok su tiho jurila kroz glavni ulaz. Kolica nisu bila nalik nijednim koje je
Langdon ikad video opremljena blokom elektronike ukljuujui i telefon sa vie linija, pejding
sistem, kompjuterski ekran, ak i malu odvojivu video kameru. Mobilni komandni centar kralja
Kolera.
Langdon ga je pratio kroz mehanika vrata u prostrani glavni hol CERN-a.
Ovuda, molim Vas, gdin. Langdone. Njegov glas je zvuao skoro kompjuterizovan. Njegov
akcenat je bio krut i precizan. Koler se zakaljao i obrisao usta belom maramicom dok je fiksirao
svoje beivotne sive oi na Langdona. Molim Vas, pourite.
Langdon ga je pratio pored, inilo se, bezbrojnih hodnika koji se granaju iz glavnog atrijuma.
Svaki hodnik je bio pun aktivnosti. Naunici koji su videli Kolera su inilo se netremice gledali u
udu, pratei pogledom Langdona kao da se pitaju ko je on da zahteva takvo drutvo.
Sramota me je da priznam, zapoeo je Langdon, pokuavajui da pokrene razgovor, da nikada
nisam uo za CERN.
To nije iznenaujue, odgovorio je Koler. Veina amerikanaca ne vidi Evropu kao svetskog
lidera u naunom istraivanju. Oni nas vide kao nita vie od oblasti za oping udna percepcija
kao uzmete u obzir nacionalnost ljudi kao to su Ajntajn, Galileo i Njuton.
(Uzeto iz Aneli i demoni Dena Brauna)