Anda di halaman 1dari 2

PK07- LAMPIRAN 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN RAZAK (1)


DRAFT MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
BIL PERTAMA TAHUN 2015
Tarikh

: 29 Januari 2015

Masa

: 1.45 petang

Tempat

: Bilik Tun Sri Lanang

Pengerusi

: En. Fairuz Azwad Bin Abdullah

Kehadiran

:
1. Encik Fairuz Azwad Bin Abdullah
2. Encik Anuar Izamin Bin Mohd Idris
3. En. Mohd Asrul Bin Musa
4. Puan Law Fui Ling
5. Cik Farah Wahidah Binti Ahmadidan

Tidak Hadir

: Puan Suhana Binti Bahari (mesyuarat luar)

Urus Setia/Setiausaha

: Cik Farah Wahidah Binti Ahmadidan

PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan 2015 yang dapat hadir ke mesyuarat Panitia Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan kali 1/2015
Tindakan: Makluman

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT


2.1. Minit Mesyuarat Bil 1/2015 dicadangkan pengesahannya oleh En.Anuar Izamin
Bin Mohd Idrus dan disokong oleh Puan Law Fui Ling.
Tindakan: Makluman

PERKARA BERBANGKIT:
3.1. Perkara para 5.2 muka surat 3. Peralatan Pendidikan Jasmani seperti tali
skipping, bola keranjang dan bola ragbi sudah dibeli
Tindakan: Makluman

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu


1 Februari 2014-Keluaran 02 | Pindaan 00

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA/LAPORAN


4.1 Pakaian Pendidikan Jasmani
4.1.1 Guru dan murid perlu memakai pakaian sukan semasa waktu Pendidikan
Jasmani dan murid tidak dibenarkan memakai pakaian sukan semasa
perhimpunan rasmi sekolah iaitu pada hari Isnin.
Tindakan:
Makluman
4.1.2 Guru perlu memakai pakaian sukan mengikut pekeliling yang sudah
ditetapkan.
Tindakan:
Makluman
4.2. SEGAK
4.2.1 Ujian Segak perlu dibuat oleh guru tahap 2 (Tahun 4, 5, dan 6) 2 kali setahun
iaitu pada bulan Mac dan Ogos. Keputusan Ujian perlu dilengkapkan dalam borang
yang disediakan.
Tindakan:
Makluman
4.2.2 Cadangan tarikh Segak tahap pertama yang dicadangkan ialah pada 24
Februari bagi tahun 4, 25 Februari bagi tahun 5 dan 26 Februari bagi tahun 6.
Tindakan:
Makluman

HAL-HAL LAIN
5.1. Perkara...
Keterangan...
Tindakan:
5.2.
Tindakan:

PENUTUP
Mesyuarat diakhiri dengan ...

Disediakan oleh,
..........................................

)
Setiausaha

Tarikh:

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu


1 Februari 2014-Keluaran 02 | Pindaan 00