Anda di halaman 1dari 3

DBKL(P)-J/1

Tarikh Iklan : 4 Februari 2010 Borang ini di beri PERCUMA


Tarikh Tutup : 19 Februari 2010

PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DALAM


PERKHIDMATAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
Peringatan Kepada Pemohon-Pemohon
1. Hanya satu salinan borang ini sahaja yang dikehendaki dimajukan kepada Pengarah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia
(Bahagian Perjawatan Dan Pengambilan), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tingkat 3, Menara Tun Razak, Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur. Permohonan lebih daripada satu jawatan hendaklah dibuat dalam borang yang berasingan bagi tiap-tiap
jawatan.
2. Satu salinan tiap-tiap Ijazah, Diploma, Sijil atau surat-surat perakuan hendaklah disertakan sebagai tanda pemohon
mempunyai kelayakan atau lain-lain kelayakan yang dikehendaki. Diperingatkan permohonan yang tidak menurut arahan ini
tidak akan dilayani.
3. Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut
Perintah Am Bab A dan pastikan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan laporan sulit disertakan bersama.
4. Pemohon-pemohon yang dipilih untuk ditemuduga akan diberitahu kemudian dan mereka mestilah membawa bersama-
sama mereka sijil-sijil serta lain-lain surat yang ASAL apabila menghadiri temuduga.
5. Tuntutan perbelanjaan perjalanan atau lain-lain perbelanjaan berkenaan dengan permohonan ini atau temuduga tuan/puan
tidak akan dilayani oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Jawatan yang dipohon (huruf besar) PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 (TETAP/KONTRAK)
Nama Penuh (Termasuk nama-nama lain) (huruf besar)
Alamat (jika berlaku pertukaran alamat, beritahu segera)
(Nombor telefon untuk dihubungi)

No. Kad Pengenalan/Baru dan lama


Warna
Tarikh/Tempat dikeluarkan
Nyatakan jika Warganegara Malaysia
Rakyat Negeri, atau bukan Warganegara Malaysia
No. Sijil Kerakyatan
Tarikh lahir
Tempat dilahirkan
Umur pada hari iklan ditutup
Jantina
Taraf Perkahwinan
Keterangan berkenaan dengan BAPA/SUAMI* dan/atau IBU/ISTERI*
Nama
Tempat lahir
No. Sijil Kerakyatan
No. Sijil Kerakyatan Negeri
Bukan Warganegara Malaysia
Pekerjaan
Pengetahuan Bahasa-Bahasa atau Loghat-Loghat
Untuk jawatan Kerani, Jurutaip, Jurutrengkas Kederasan Menaip Kederasan Menulis Trengkas
atau jawatan-jawatan yang seumpamanya nyatakan p.s.m. p.s.m.
Saya akui bahawa keterangan-keterangan yang diberi di atas dan di sebelah adalah benar dan betul.

GAMBAR Tandatangan
WARNA TERBARU
Pemohon……………………………………..
Tarikh………………………………………… 20
…………..

JD107190-PNMB. K.L.
MUSTAHAK: Nama Penuh (termasuk nama-nama lain) mestilah sama
dengan
2

PENGAJIAN

KETERANGAN-KETERANGAN BERKENAAN PELAJARAN DI SEKOLAH, MAKTAB DAN/ATAU


DI UNIVERSITI HENDAKLAH DIBERI DALAM RUANG-RUANG DI BAWAH

(Jika ruang tidak mencukupi gunakan kertas-kertas tambahan)

PERINGATAN - Keterangan-keterangan penuh hendaklah diberi untuk membuktikan semua kenyataan di bawah ini.
Hanya salinan sijil-sijil sahaja yang patut dilampirkan untuk mengesahkan kenyataan-kenyataan itu.

Nama Sekolah/Sekolah-Sekolah dan tempatnya Peperiksaan yang telah lulus


(beri tarikh-tarikh masuk dan berhenti) (dengan keputusan penuh yang diperolehi bagi tiap-tiap
mata pelajaran dan gred bagi peperiksaan keseluruhannya
dan tahun lulus)

Nama Universiti atau maktab-Maktab Pengajian Tinggi Ijazah, Diploma atau Kelayakan Ikhtisas dengan Kelas
serta dengan mata-mata pelajaran dipelajari (beri tarikh dan tarikh diperolehi
masuk dan berhenti)

Nyatakan sama ada pemegang Biasiswa/Dermasiswa/Pinjaman Kerajaan Pusat/Negeri/Badan-Badan Berkanun/Swasta.


3

PENGALAMAN

Jawatan Majikan dan tempat Gaji Tarikh


pekerjaan Sebulan
Dari Hingga

Butir-butir jawatan atau


pekerjaan dahulu dan sekarang
(termasuklah pengalaman
Siswazah Lanjutan/ Latihan dan
pekerjaan semenjak
memperolehi Ijazah/Diploma)

KELAS LESEN MEMANDU

A B B1 B2 B3 C D E E1 E2 F G H I J K

TARIKH TEMPOH LESEN:

DARI HINGGA

Keterangan-Keterangan lain yang ada hubungan dengan kelayakan masuk jawatan ini.

Perakuan diri 1. Nama:

Masukkan nama dan lain-lain Alamat:


keterangan mengenai dua orang,
selain dari saudara-mara atau Pekerjaan:
majikan-majikan yang dahulu,
yang benar-benar mengenali
No. Tel:
tuan/puan dan yang dapat
memberi perakuan mengenai diri
tuan/puan. 2. Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

No. Tel:

Adakah tuan/puan bersaudara Nama:


dengan salah seorang pegawai/
kakitangan yang berkhidmat Jawatan:
dengan Dewan Bandaraya atau
salah seorang ahli Lembaga Hubungan
Penasihat? Jika ada, sila beri
keterangan penuh termasuk nama
Alamat Pejabat:
pegawai atau nama ahli Lembaga
Penasihat berkenaan.
No. Telefon Pejabat/Rumah:

Butir-bu tir jika menjadi ahli


sebarang
Kelab, Pertubuhan atau Persatuan.

Anda mungkin juga menyukai