Anda di halaman 1dari 68

1.

Konsep tenaga
2. Jenis tenaga

3. Pengaruh tenaga suria terhadap tumbu

TENAGA

4. Pengaruh tenaga suria terhadap haiwa

5. Pengaruh tenaga suria terhadap manusia

6. Pengaruh tenaga suria terhadap proses geom


7. Pengaruh tenaga suria terhadap atmosfera
1

Tenaga ialah
keupayaan untuk
melakukan sesuatu
kerja atau
menghasilkan
sesuatu proses

Tenaga elektrik untuk


menghidupkan engin atau
lampu
Tenaga badan manusia
untuk bekerja, bergerak
Tenaga suria untuk
melakukan proses-proses
geomorfologi
Tenaga graviti bumi untuk
menggerakkan plat atau
menarik objek jatuh ke
bawah
3

Tenaga wujud dalam berbagaibagai bentuk iaitu berbentuk


haba, cahaya, bunyi, pergerakan,
arus elektrik

Sifat
Atau
ciri
tenaga

Boleh dipindahkan dari satu jisim


kepada jisim yang lain melalui
sentuhan, bahangan, pengaliran
Boleh menyebabkan perubahan
bentuk atau sifat pada sesuatu jisim
atau benda ( perubahan batuan,
bentuk muka bumi , cuaca, suhu )
Boleh melakukan proses tertentu
pada sesuatu jisim seperti
menghidupkan engin, menggerakkan
jisim (angin) , memecahkan jisim

Tenaga matahari dalam bentuk haba boleh


dipindahkan ke dalam udara menjadikan
udara panas ( kepanasan haba ini dinamakan
5
suhu )

Tenaga matahari dalam bentuk haba boleh


dipindahkan ke dalam jasad batuan melalui
proses bahangan menjadikan batuan panas dan
6
mengembang

sejata
n

Tenaga haba matahari boleh


mengubah bentuk air menjadi wap
melalui proses sejatan

Tenaga haba elektrik boleh


mengubah bentuk tepung menjadi
kek melalui bahang panas

Putaran
bumi dari Barat
ke Timur
menghasilkan
daya
koriolis

Arah angin di
Hemisfera Utara
akan dibiaskan
ke kanan dari
arah
pergerakannya
oleh daya
koriollis
Arah angin di
Hemisfera
Selatan akan
dibiaskan ke kiri
dari arah
pergerakannya
oleh daya
koriollis

Tenaga graviti bumi boleh


memesongkan arah angin melalui
tarikan daya koriolis

10

11

12

13

14

15

3.1 Pengaruh tenaga suria terhadap


tumbuhan
Proses kehilangan air daripada
tumbuhan melalui liang stoma
daun
Membolehkan
berlakunya
proses
perpeluhan

16

3.1 Pengaruh tenaga suria terhadap


tumbuhan

Membolehkan
tumbuhan
melakukan
proses
fotosintisis

Tenaga suria diserap oleh klorofil


dalam daun dan ditukarkan
menjadi tenaga kimia

17

3.1 Pengaruh tenaga suria terhadap


tumbuhan

Membolehkan
tumbuhan
berbunga dan
berbuah

Tenaga suria
yang cukup
membolehkan pokok
berbunga. Faktor
fotokala (panjang
siang/malam)
mempengaruhi
pengeluaran
bunga

18

3.1 Pengaruh tenaga suria terhadap


tumbuhan
Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
menentukan
jenis hutan
semula jadi
dunia

19

3.1 Pengaruh tenaga suria terhadap


tumbuhan

Jumlah haba
matahari yang
diterima ( suhu )
akan
mempengaruhi sifat
edafik tumbuhan

20

21

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap haiwan

Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
sifat fizikal
haiwan

Ceperlai berbulu
tebal kerana hidup di
kawasan hawa
sederhana sejuk

Harimau belang
berbulu nipis kerana
hidup di kawasan
iklim panas
khatulistiwa
22

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap haiwan

Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
sifat bulu @
kulit haiwan

Beruang kutub
berbulu putih dan
tebal kerana hidup
di kawasan sejuk
( bersalji putih )

Belalang
khatulistiwa
berwarna hijau
mengikut warna
daun pokok hutan
khatulistiwa
23

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap haiwan

Jumlah
penerimaan haba
matahari yang
berbeza
mempengaruhi
kewujudan
pelbagai spesis
haiwan mengikut
iklim
Pelbagai spesis haiwan khatulistiwa
24

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap haiwan

Jumlah
penerimaan haba
matahari yang
berbeza
mempengaruhi
kewujudan
pelbagai spesis
haiwan mengikut
iklim
Beruang panda hanya wujud di kawasan
iklim sederhana sejuk di China
25

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap haiwan

Jumlah
penerimaan haba
matahari yang
berbeza
mempengaruhi
kewujudan
pelbagai spesis
haiwan mengikut
iklim
Kangaroo hanya hidup di kawasan
iklim sederhana panas Australia
26

3.3 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

a) Pengaruh
terhadap
proses
kitaran
hidrologi

Proses
sejatan

Kitaran hidrologi bermula dengan haba matahari


yang menyebabkan proses sejatan dan sejat
peluhan. Haba matahari menukarkan air
27
menjadi wap

3.3 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

b) Pengaruh
terhadap
proses
luluhawa
mekanika di
gurun
panas

Haba matahari menyebabkan proses


pengembangan batuan meretakkan batuan
28
dan memecahkan batuan

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

c) Pengaruh
terhadap
proses
luluhawa
mekanika di
kawasan
sederhana
dunia
Kekurangan haba matahari menyebabkan
proses pembekuan ibun dalam rekahan
meretakkan batuan dan memecahkan batuan 29

3.4 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

d)
Pengaruh
terhadap
proses
gerakan
jisimtanah
runtuh
Haba matahari akan menyejat air tanah
menjadikan tanah kering dan poros mudah
diresapi air hujan dan melonggarkan struktur
tanah tanah mudah runtuh

30

3.4 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

e)
Pengaruh
terhadap
proses
hakisan
permukaa
n oleh
glasier
Haba matahari akan mencairkan
glasier.Pergerakan glasier yang cair akan
mengikis permukaan bumi

31

3.4 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal

f) Pengaruh
terhadap
proses
pengangkuta
n bahan
hakisan
sungai
Haba matahari musim panas akan mencairkan
air sungai yang beku . Pergerakan ini akan
mengangkut bahan-bahan hakisan di sepanjang
32
alur sungai

3.4 Pengaruh tenaga suria terhadap proses


fizikal
g) Pengaruh
terhadap
proses
hakisan
Sungai di
kawasan
sederhana
dunia
Haba matahari musim panas akan mencairkan
air sungai yang beku . Pergerakan ini akan
menghakis tebing dan dasar sungai
33

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera

a)
Menentukan
jenis iklim
sesuatu
tempat

Jumlah haba matahari yang diterima akan


menentukan suhu sesuatu kawasan. Suhu akan
mempengaruhi kewujudan iklim di kawasan
34
tersebut

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera

Zon 60-90 U/S


menerima
sangat sedikit
haba matahari
menjadikan iklim
sejuk dan bersalji
Zon O-10 U/S
menerima lebih
banyak haba
matahari
menjadikan iklim
panas lembab

35

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera: menentukan suhu sesuatu
tempat
Suhu
renda
h
< 3C

Suhu
sederhan
a
10-16C
Suhu
tinggi
2730C

Jumlah haba matahari yang diterima akan


menentukan suhu sesuatu kawasan.
36

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera
pemeluwap
an
hujan
b)
Mempengaru
hi kerpasan

sejatan

Haba matahari akan menyebabkan proses


sejatan dan sejatpeluhan . Proses ini
menyumbangkan wap air ke dalam udara untuk
37
dipelowapkan menjadi hujan

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera
c)
Mempengaruhi
Tekanan
Udara dan
menyebabkan
pergerakan
(tiupan )
angin

H = TUT
L = TUR
angin

Haba matahari akan menentukan suhu sesuatu tempat.


Suhu tinggi akan mewujudkan kawasan TUR ( Tekanan
Udara Rendah). Suhu rendah akan mewujudkan kawasan
TUT ( Tekanan Udara Tinggi ) . Angin akan bertiup dari
38
kawasan TUT ke TUR.

3.5 Pengaruh tenaga suria terhadap


atmosfera

d)
Mempengaru
hi
Kelembapan
udara

sejata
n

Haba matahari akan melakukan proses


sejatan dan sejatpeluhan yang membawa
wap air masuk ke dalam udara lalu
39
melembabkan udara tersebut.

40

41

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

a) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
warna kulit Eropah sejuk
manusia

kulit cerah

Asia panas
kulit gelap

Tenaga suria akan mempengaruhi


pigmen melanin pada kulit manusia dan
menentukan warna kulit manusia 42

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

a) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
warna kulit
manusia Afrika panas

kulit gelap

Eropah sejuk kulit cerah

Tenaga suria akan mempengaruhi


pigmen melanin pada kulit manusia dan
menentukan warna kulit manusia 43

3.3 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
Tanaman
tropika

b) Jumlah
penerimaan
haba
matahari
yang berbeza
mempengaru
hi aktiviti
ekonomi
Tanaman gurun

Tanaman hawa
sederhana

Kegiatan pertanian mengikut jenis iklim


yang ditentukan oleh penerimaan haba
matahari
44

3.3 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

b) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan pertanian mengikut jenis iklim
yang ditentukan oleh penerimaan haba
matahari padi, getah, kelapa sawit di
kawasan beriklim panas lembab
( Khatulistiwa ) suhu 27C
45

3.3 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

b) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan pertanian mengikut jenis iklim
yang ditentukan oleh penerimaan haba
matahari kurma (iklim gurun ) suhu
46
40C

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
b) Jumlah
penerimaan
haba
matahari
yang berbeza
mempengaru
hi aktiviti
ekonomi
Kegiatan pertanian mengikut jenis iklim yang
ditentukan oleh penerimaan haba matahari
gandum, buah-buahan siterus, barli di kawasan
beriklim sederhana sejuk / sederhana panas suhu
47
antara 16 20 C

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
c) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan penternakan lembu di kawasan hawa
sederhana lembu dikurung dalam kandang
sepanjang musim dingin. Dalam musim panas
lembu dilepaskan ke padang ragut suhu 16
48
-20C

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

d) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruh
i aktiviti
ekonomi
Kegiatan pembalakan di kawasan sejuk
dijalankan dalam musim dingin. Di
kawasan panas pembalakan sepanjang
49
tahun

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

e) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan perikanan di kawasan sejuk tidak
dapat dijalankan dalam musim dingin
kerana laut beku dan berkabus tebal
50

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
f) Jumlah
penerimaan
haba
matahari
yang berbeza
mempengaru
hi aktiviti
ekonomi
Kegiatan industri berasaskan pengeringan
memerlukan tenaga matahari untuk
pengeringan semulajadi
51

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

g) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan industri berasaskan pengeringan
memerlukan tenaga matahari untuk
pengeringan semulajadi
52

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
h) Jumlah
penerimaan
haba
matahari
yang berbeza
mempengaru
hi aktiviti
ekonomi
Kegiatan industri binaan memerlukan
tenaga matahari untuk pengeringan simen
atau konkrit
53

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

i) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi

Cuaca @ iklim yang panas menjadi tarikan


pelancong dari negara-negara sejuk

54

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
j) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi

Cuaca @ iklim yang sejuk (kurang haba


matahari) membolehkan sukan musim sejuk
seperti Olimpik Musim Sejuk
55

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

k) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan perlombongan logam di kawasan beriklim
panas dapat dijalankan sepanjang tahun. Di kawasan
beriklim sejuk, perlombongan terhenti dalam musim
56
dingin kerana salji tebal

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
k) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
aktiviti
ekonomi
Kegiatan perlombongan logam di kawasan
beriklim panas dapat dijalankan sepanjang
tahun. Di kawasan beriklim sejuk,
perlombongan terhenti dalam musim dingin
57
kerana salji tebal

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

l) Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruh
i budaya
manusia
Manusia di kawasan beriklim sejuk
memerlukan pakaian yang tebal daripada
kulit dan bulu binatang dalam musim dingin
58

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

l) Jumlah
penerimaan
haba
matahari
yang berbeza
mempengaru
hi budaya
manusia
Manusia memerlukan pakaian yang
tebal daripada kulit dan bulu binatang
dalam musim dingin
59

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
budaya manusia

Memerlukan dapur pemanas rumah dalam


musim dingin membakar kayu atau arang
batu untuk haba
60

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

Jumlah
penerimaan
haba matahari
yang berbeza
mempengaruhi
budaya
manusia
Memerlukan dapur pemanas rumah dalam
musim dingin membakar kayu atau arang
batu untuk haba
61

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
Cahaya dan
haba matahari
boleh diproses
untuk
menghasilkan
tenaga
elektrik suria
atau tenaga
solar
Tenaga eletrik suria digunakan dalam
sistem pemanas air, lampu di rumah
62

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia
Cahaya dan
haba matahari
boleh diproses
untuk
menghasilkan
tenaga elektrik
suria atau
tenaga solar

Stesen tenaga eletrik suria terbesar


dunia di California
63

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

Cahaya dan
haba
matahari
boleh
diproses
untuk
menghasilka
n tenaga
elektrik
suria atau
tenaga solar

Lampu isyarat guna solar


64

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

Cahaya dan
haba
matahari
boleh
diproses
untuk
menghasilka
n tenaga
elektrik
suria atau
tenaga solar

Kereta dan kenderaan hybrid


65

66

Projek elektrik solar luar bandar di Sabah dan


Sarawak

67

3.2 Pengaruh tenaga suria terhadap


manusia

Cahaya dan
haba
matahari
boleh
diproses
untuk
menghasilka
n tenaga
elektrik
suria atau
tenaga solar

kakulator guna solar


68

Anda mungkin juga menyukai