Anda di halaman 1dari 6

TEKNIK MENJAWAB SOALAN

SAINS BAHAGIAN B
Graf palang

Jadual

Masa (min)

Suhu air ( C)

BENTUK
BENTUK
SOALAN

Gambar

Jenis

.
[parameter]

permukaan

(parameter)

(objek)
Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan
Isipadu
air dua model yang diperbuat daripada
tentang
bilangan
(parameter)
(objek) gulungan kertas yang berlainan.
Kedua-dua model itu ditiup menggunakan
Kuantiti
garam
kipas
dengan lajuPEMBOLEHUBAH
yang sama.
PEMBOLEHUBAH

PEMBOLEHU
..
BAH
(parameter)

(parameter)
BERGERAKBALAS
(PB)
PEMBOLEHUBAH
Cara jawab pembolehubah:
Jisim
DIMANIPULASI (PM)
APA YANG DIPERHATIKAN

APA YANG DIUBAH

Ayat

Contohnya:

APA YANG DIUKUR


[objek]

(objek)
beban
(objek)

DIMALARKAN (PD)

APA YANG DITETAPKAN


APA YANG DISAMAKAN

Object
Objek

Tip untuk

Number of
measurements
taken
mengenalpasti
jawapan
Bilangan ukuran
yang diambil

pembolehubah

Bentuk soalan: jadual


PM

18
8

PB

Tapi harus
diingat!

Jawapan:
Apa yang diubah / pembolehubah
dimanipulasi (PM)

PM tiada
parameter di
depan jadi
MESTI tambah
parameter

Jenis objek
Apa yang diukur / pembolehubah
bergerakbalas (PB)
PM : Kelajuan kipas

PD tiada parameter di
depan jadi letak
parameter

Cara baca
jadual dari
atas ke

PD

Sapu
tangan
Q
R
S
T

PM

PB

Kelajuan
Jisim selepas 1
kipas
jam / g
(1) Tiada
95
(2) Renda
90
h
(3) Seder
80
hana
(4) Tinggi
65
)

PB : Jisim sapu
tangan
selepas 1
jam
PD : Jenis sapu
tangan

Masa /
minit
Suhu air
(C)

98 86 76 68

10

62

58

PM

PB

PM :
Masa
Cara baca jadual dari
kiri ke kanan

Bentuk soalan: graf palang


Laju
PM

Bilangan
PB

Contoh 1:

Bentuk soalan: ayat

Rajah 3 menunjukkan suatu penyiasatan


tentang dua model yang diperbuat
PM
daripada bilangan gulungan kertas yang
berlainan. Kedua-dua model itu ditiup
menggunakan kipas dengan laju yang

Tip untuk mencari


jawapan bagi semua
pembolehubah bagi
soalan berbentuk ayat
ialah cari kata kunci
seperti:

PM : Bilangan
gulungan kertas

PM berlainan , diubah,
berbeza

PD : kelajuan kipas

PB diperhatikan,
Contoh 2:
Yasmin menjalankan satu
penyiasatan untuk mengkaji kesan
yis ke atas adunan tepung. Kuantiti
yis yang berbeza dimasukkan ke
dalam empat adunan tepung, Q, R,
S dan T. Rajah 1 menunjukkan
PM : kuantiti yis

PB : ketinggian adunan
selepas 30 minit.

Contoh 3:
PM

PM

PB

Gariskan
atau
bulatkan kata kunci
supaya anda tahu di
mana nak dapatkan
jawapan
bagi

PM : Kelajuan kipas

Empat helai sapu tangan basah yang


serupa, Q, R, S dan T masing-masing
disidai di bawah kipas yang berlainan
kelajuan. Jisim setiap sapu tangan itu
PB

PB : Jisim sapu tangan


selepas 1 jam
PD : Jisim sapu tangan pada
awal penyiasatan
Jenis sapu tangan

Bentuk soalan: gambar


Untuk
cari
jawapan
bagi
soalan
yang
berbentuk
GAMBARsila
perhatikan betul
betul setiap
label
pada
gambar kerana
ia
akan
membantu kamu

PM cari
perbezaan
dalam gambar.
PB cari
perbezaan
dalam gambar
atau
pemerhatian
berdasarkan
gambar atau
perhatikan
gambar pada
penghujung

Planet yang mempunyai hidupan dalam sistem Suria ialah


Bumi, planet yang ketiga, manakala planet yang tiada
hidupan dan kering kontang ialah planet yang dekat dengan
Matahari. Maka, apa yang diubah (PM) ialah jarak planet
Planet X

Planet Y
R

Cerah 30oCPB Suhu


Lebih
cerah
Suhu purata
purata

PM: Jarak planet Litar R mempunyai 3 mentol,


tiga litar mempunyai 2
dari Matahari Ketiga
Litar
S
mempunyai
2 mentol
T
sel
kering, maka
Apa
yang
diperhatikan
(PB):
dan Litar T mempunyai
1
PB: Suhu purata
ApaKecerahan
yang dimalarkan
(PD):
mentol
Paling cerah
mentol
planet