Anda di halaman 1dari 1

Topik :_________________________________________

Tahun :_________________
Maklumat 1

a) Nyatakan:
i)
Pembolehubah dimanipulasi (apa yang diubah)
: ___________________________________
ii)
Pembolehubah bergerakbalas (apa yang diperhatikan): ___________________________________
iii)
Pembolehubah dimalarkan (apa yang ditetapkan)
: ___________________________________
b) Apakah corak perubahan bagi panjang bayang bayang model KLCC tersebut dari pagi hingga ke petang?
_______________________________________________________________________________________
c) Nyatakan satu inferens (sebab) tentang perubahan panjang bayang bayang berubah pada masa tertentu.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Maklumat 2
Pada keesokan harinya, Ali cuba untuk membuat penyiasatan yang sama dengan menggunakan model KLCC yang sama dan
di tempat yang sama. Tetapi apa yang diperhatikan oleh Ali ialah, tiada bayang bayang yang terbentuk pada waktu pagi tetapi
pada waktu petang terdapat bayang bayang yang terbentuk.
d) Nyatakan satu inferens (sebab) berdasarkan pemerhatian yang diperolehi oleh Ali dalam penyiasatan tersebut.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Disediakan oleh: Panitia Sains SKAKG