Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran :

Kelas:
Bil Murid:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


4 EFEKTIF
30/30

Tema
/Topik/Modul:

DUNIA KOMPUTER
Memahami Ukuran Data
Modul 4.0

Masa:

60 Minit ( 2 Waktu)

Standard
Pembelajaran:

4.8 Menggunakan aplikasi Notepad untuk


membandingkan saiz fail satu perkataan dan
satu ayat
(teks )

Objektif
Pembelajaran:

Murid dapat membezakan saiz fail satu


perkataan dan saiz satu ayat

Aktiviti P&P:

1. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan


dengan pengetahuan sedia ada murid
berkaitan multimedia.
2.Murid diminta melihat paparan yang
ditunjukkan oleh guru.
3. Murid menaip seperti yang diarahkan oleh
guru pada komputer masing-masing.
4. Murid diberikan bimbingan secara langkah
demi langkah.

EMK:

TMK
Nilai murni (jujur, bertanggungjawab,
amanah)

Bahan Bantu
Belajar:

Komputer , LCD , slaid

Penilaian P&P:

Murid dapat membezakan saiz fail dalam 1


perkataan dan 1 ayat

Refleksi: