Anda di halaman 1dari 1

Rancangan Pengajaran Harian

Teknologi Maklumat & Komunikasi Tahun 4


Mata Pelajaran
Tema
Topik
Modul
Kelas
Masa
Bilangan Murid
Standard Pembelajaran
Objektif Pembelajaran

Teknologi Maklumat & Komunikasi


Eksplorasi multimedia
3.0 Membangunkan persembahan multimedia
interaktif tak linear
EM 6
4 Arif
8.15 9.15 pagi (60 minit)
34 / 35 orang
3.1
Pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat
i ) menyatakan langkah-langkah menghasilkan
papan cerita
ii) melakar papan cerita bagi menyediakan
persembahan multimedia interaktif tak linear

Aktiviti P&P

1. Murid mendengar penerangan mengenai format


papan cerita dan bagaimana menggunakan
format papan cerita oleh guru.
a) Kelebihan papan cerita
b) Elemen yang diambil kira ketika membina
papan cerita
c) Pautan (hiperlink)
d) Prinsip pembinaan persembahan
2. Guru menunjuk contoh format papan cerita dan
contoh lakaran papan cerita.
3. Murid melakar papan cerita persembahan
mengenai tajuk yang diberikan dalam ruangan
yang disediakan.(tajuk:keluarga)

EMK

Kreativiti (hasil pembentangan murid),


TMK (penggunaan internet),
Slaid Power Point, nota bergambar
Tahap Penguasaan 1

Bahan Bantu Belajar


Penilaian P&P
Refleksi: