Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tunjang

: Kemahiran

Tarikh

: 21/07/2013

Masa

: 8.00 Pagi 9.00 Pagi

Tahun

: 5 Cemerlang

Umur

:11 tahun

Bilangan Murid

: 30 Orang

Tema

: Bola Keranjang

Tajuk

: Kemahiran menghantar dan menyambut bola

Hasil Pembelajaran : Murid-murid dapat


1. mengetahui teknik asas menyambut dan menghantar bola
keranjang
2. memahami teknik dan cara menyambut dan menghantar
bola keranjang
Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat:
1. Psikomotor : melakukan kemahiran menghantar dan menyambut bola dengan
Teknik yang betul
2. Kognitif
: menyatakan teknik dan cara menghantar dan menyambut bola yang
betul.
: memerhati teknik menghantar dan menyambut murid lain dan
menyatakan kesalahan yang dilakukan.
3. Afektif

: bekerjasama melakukan aktiviti pembelajaran


:memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti
bagi menjaga keselamatan

Kemahiran bahasa : mendengar, bertutur dan memerhati


Sistem bahasa : kosa kata bola keranjang
Pengisian kurikulum : kerjasama, bantu-membantu dan semangat berpasukan
Bahan Bantu Mengajar : Bola keranjang, kon, bibs dan wisel
Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah bermain bola keranjang,
: Murid-murid pernah menyaksikan pertandingan bola
keranjang
Langkah/

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran

Catatan

Masa
Induksi set Aktiviti Permainan Kecil :
(5 minit)

Jala dan ikan

Dan Pembelajaran
1. Guru membahagikan Kemahiran:
murid kepada dua

Mendengar

kumpulan dengan
mengikut nombor

Alatan:

genap dan nombor

Wisel

ganjil.
2. Kumpulan nombor
ganjil akan menjadi
jala, manakala
kumpulan nombor
genap akan menjadi
ikan.
3. Guru menerangkan
peraturan untuk
menjalankan aktiviti
permainan kecil ini
termasuk kawasan
bermain.
4. Aktiviti ini akan
dihentikan semasa
guru meniup wisel.

Regangan yang dibuat


bermula dari :

1. Selepas aktiviti
permainan kecil,
guru bermula
membuat regangan
otot-otot.
2. Murid-murid
mengikut cara yang
ditunjuk oleh guru.
3. Guru menerangkan
kepentingan
memanaskan badan
kepada semua

Nilai:
Semangat
pasukan

i) Kepala

murid.

ii) Tangan
iii) Kaki

Soalan Guru:
Apakah kepentingan
memanaskan badan?
Jawapan : supaya tidak
Pertama

cedera.
Aktiviti cubaan hantaran dan

(30 minit)

1. Guru menerangkan

Kemahiran:

menyambut bola

teknik lambung bola

Mendengar,

dan menyambut

Memerhati,

Lambung bola ke atas dan


menyambutnya dengan
dua belah tangan di aras
muka.

bola.
2. Guru mengarah
murid membentuk
kumpulan dengan
sekumpulan 2 orang
untuk melakukan

Bertutur
Alatan:
Bola
keranjang,
Wisel

secara bergilir-gilir.
Nilai:
Kerjasama
Aktiviti hantaran lantun

1. Guru menerangkan

teknik dan tujuan


hantaran lantun dalam
bola keranjang.
2. Guru mengarahkan
murid membuat
sekumpulan 2 orang
bagi meneruskan
Teknik hantaran lantun:

Kedua-dua belah tangan


memegang bola pada aras
dada
Pemain melangkah

menolak bola ke lantai


dengan jarak 1/3 agar bola
dilantunkan semula dan
dapat disambut oleh ahli
pasukannya.
Teknik menyambut bola
(hantaran lantun):
Sambut bola dan
menggunakan kedua-dua
belah tangan berada di
hadapan badan iaitu pada
aras pinggang.
Pastikan bola disambut

dengan jari-jari, bukan


dengan menggunakan
tapak tangan.
Latihan menghantar dan
menyambut hantaran lantun

sebagai tanda
tamatnya aktiviti
pertama.

setapak ke hadapan, lalu

hantaran lantun.
3. Guru meniup wisel

A akan menghantar kepada


B melalui hantaran lantun
dan B akan menyambut

bola tersebut.
B pula akan menggunakan
teknik hantaran lantun
menghantar bola kepada A
dan A akan menyambung
bola tersebut.

Aktiviti hantaran aras dada dan 1. Guru menerangkan


menyambut bola.

teknik dan tujuan


hantaran aras dada
serta menyambut
bola dalam bola
Teknik

keranjang.
2. Guru mengarahkan
murid untuk

hantaran aras dada:

Bersedia dengan

dengan seramai 6

memegang bola dengan

orang bagi

dua belah tangan.

meneruskan

Pegang bola atas paras


dada dengan siku
menghampiri badan.

Berdiri dalam keadaan


satu kaki di depan dan
satu kaki di belakang.

Melangkah apabila menuju


ke sasaran dan menolak
tangan ke hadapan.

membentuk bulatan

Gunakan ibu jari dan jarijari lain untuk menolak

hantaran aras dada.


3. Guru meniup wisel
sebagai tanda
tamatnya aktiviti
kedua.

bola ke depan.

Bola dihantar ke paras


dada penerima.

Tapak tangan terbuka ke


tepi setelah bola ditolak
keluar.

Teknik menyambut

bola

(hantaran aras dada) :

Kedua-dua belah tangan

dihulur lurus ke arah bola.


Tangan terbuka, jari

direnggangkan.
Sebaik sahaja bola
disambut, siku tangan
dibengkokkan dan bola

dirapatkan dengan badan.


Kaki melangkah selangkah
balik serentak apabila
menerima bola iaitu kaki
depan bergerak ke
belakang.

Latihan menghantar dan


menyambut hantaran aras
dada
B

C
A

D
E

A hantar bola kepada B, B


hantar balik kepada A. A
terus hantar kepada C, C
hantar balik kepada A dan
seterusnya sehingga A
menerima hantaran

daripada F.
Peserta F akan mengambil
alih tempat A yang akan
yang berada di pusat

bulatan.
Latihan akan ditamatkan
apabila sampai giliran
peserta A yang berada di

pusat bulatan.
Variasi:
a. Tukar arah hantaran
b. Hantaran secara
perlahan
c. Hantaran secara pantas

Aktiviti gabungan hantaran


aras dada dan hantaran lantun
A

1. Guru memberi
arahan kepada
murid bagi
menjalankan aktiviti
gabungan hantaran

aras dada dan


hantaran lantun.
2. Guru mengarahkan

A berlari ke depan dan

murid membuat

menerima bola daripada B.

kumpulan berdua

B seterusnya bergerak ke

bagi meneruskan

depan dan menerima


hantaran daripada A.

aktiviti ini.
3. Guru meniup wisel
sebagai tanda
tamatnya aktiviti

Kedua

Permainan kecil

(20 minit)
Pusingan pertama

ketiga.
4.
1. Guru membahagikan
murid-murid kepada

Wisel,

dua kumpulan yang

Bibs,

terdiri daripada 14

Kon

dan 16 murid.
2. Guru mengehadkan
kawasan dan
Pusingan 1: 14 pelajar terlibat

Alatan:

membezakan

Kemahiran:
Mendengar,
Memerhati

pasukan murid
Pusingan kedua

dengan memberikan
salah satu pasukan
memakai bibs.
3. Setiap pasukan
menghantar satu

Pusingan 2: 16 pelajar terlibat

wakil untuk
menyambut bola
yang diertikan

Petunjuk:

Wakil pasukan/penjaring
Pemain/murid-murid
Kon

sebagai penjaring.
Wakil pasukan
masing-masing
berdiri dalam
lingkungan kon yang
disediakan.
4. Setiap jaringan yang
diperoleh mewakili
satu mata.
5. Tempoh masa yang

Nilai:
Kerjasama,
bantumembantu,
semangat
berpasukan

dikenakan adalah
selama 10 minit bagi
setiap pusingan.
Penutup

Sejukkan badan

(5 minit)

1 Guru membuat
regangan dari kepala
ke kaki.
2 Pelajar mengikuti
cara guru.

Refleksi

3 Guru bertanya
kepada pelajar
tentang kemahiran
yang dipelajari.

Kemahiran:
Bertutur

Anda mungkin juga menyukai