Anda di halaman 1dari 25

Moment 16 - Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Onkologi innebr lran om


tumrer och cancersjukdomar.

Vi behandlar fljande

Patologi med cellbiologi

Onkologi

Diagnos=k & Behandling


Organsystem med cancer
Onkologisk Psykiatri
Omvrdnad
Omsorg
Preven=on
Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Vad r en tumr?

Onormal celldelning

Tumr bildas

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Varfr uppstr tumrer?

Celldelning
Vvnad

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Varfr uppstr tumrer?

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Varfr uppstr tumrer?


Strlning
Lrare: Andreas Roup

Rkning
Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Varfr uppstr tumrer?

Virus
rHlighet

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Patologi Tumrernas faser

Fas 1
Frsta cellen

Fas 3
Tumrcellen
Fas 2
Tumren pverkar delar p sig
omgivningen

Fas 4
Tumren
utvecklas =ll
cancer

Fas 5
cancern
sprider sig
i kroppen

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Norrkping

Medicin 1 Block II Moment 16

Patologi Metastaser

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

DiagnosGk
Flera olika former av underskningar get diagnosen

Blodprov (an=kroppar)
Blodprov (cancerceller)
Biopsi (cellprov)
Rntgen

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Behandling
Olika former av behandlingar fr olika cancerformer

Kirurgi
(avlgsning av tumr)
CellgiHer
Strlning

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Cancer i hjrnan
Olika former av hjrncancer

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Cancer i skldkrteln

Knnetecken: Frndrad metabolism,


viktnedgng, viktuppgng


Diagnos: blodprov + biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Lungcancer

Knnetecken: Andningssvrigheter,
andfddhet, trXhet


Diagnos: Rntgen + biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Levercancer
Knnetecken:
Frndrad nrings-
upptag, viktnedgng,
Gulsot


Diagnos: blodprov
(an=kroppar), rntgen
+ biopsi


Behandling: Kirurgi +
eventuell strl-
och/eller cellgiHs-
behandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Njurcancer

Knnetecken: Frndrad frmga


aX producera urin, smrta i ryggen
och eventuellt frndrat allmn=llstnd


Diagnos: blodprov (an=kroppar),
urinprov + biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Tjocktarmscancer
Knnetecken: Frndrad
avfring (an=ngen
diarr eller frstoppning),
uXorkningssymptom,
trXhet


Diagnos: rntgen +
biopsi (genom koloskopi)


Behandling: Kirurgi +
eventuell strl- och/eller
cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Brstcancer

Knnetecken: knlar i brstet med


eller utan mhet/smrta,
ofrivillig mjlklckage, eller
symptom p mjlkstockning


Diagnos: mammogra + biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Hudcancer
Knnetecken: oHast synliga och
knnbara mrka frhrdnader
med eller utan smrta.
Oregelbunden form, frg eller
otydliga kanter r tecken p
hudcancer.


Diagnos: biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

TesGkel- och bitesGkelcancer

Knnetecken: OHa knnbara knlar i pungen


som r mma eller smrtsamma. Frndringar
i sdestmningen r vanliga.


Diagnos: Palpa=on + biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling

Lrare: Andreas Roup

Cancertumr

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Livmoder- och livmoderhalscancer


Knnetecken: OHast
omrkbara. Ibland kan
bldningar eller smrta
frekomma i samband
med sex, framfrallt vid
livmoderhalscancer.
Inre knsvrtor som kan
g snder r ocks vanliga.


Diagnos:
Gyn-underskning
+ biopsi


Behandling: Kirurgi + eventuell
strl- och/eller cellgiHsbehandling
Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Blodcancer (Leukemi)

Knnetecken: Varierande beroende


p blodkropp. NedsaX eller verak=vt
immunfrsvar r vanliga. Snabb utveckling
=ll metastaser =llhr diagnosen, upptcks
oHa nr man hiXat en tumr p eX annat
organ.


Diagnos: Blodprov


Behandling: cellgiHsbehandling och
stamcellstransplanta=on

Lrare: Andreas Roup

Onkologi

Norrkping

Omvrdnaden kring
cancerpa=enter

Sjlvstndighet

Skydd, omsorg & skerhet


Vrdblock
3, II M
17 16
Medicin
1 Block
oment
Moment

Onkologisk Omvrdnad

Smrtlindring
Fysisk ak=vitet
Kost- och vtske-
lista
Lkemedelsintag
Livss=lsanpassning
Livsml

Omvrdnad kring
personlig hygien
Lrare: Andreas Roup

Onkologi Onkologi

Norrkping

Omsorgen kring
cancerpa=enter

Sjlvstndighet

Skydd, omsorg & skerhet


Vrdblock
3, II M
17 16
Medicin
1 Block
oment
Moment

Onkologisk Omsorg

Samtalsterapi
Inge EJ falska hopp
Op=mism?
Tillta knslorna
Kulturella eller religisa
behov
Sllskap med andra
pa=enter

Anhriga
Lrare: Andreas Roup

Onkologi Onkologi

Medicin 1 Block II Moment 16

Norrkping

Onkologisk prevenGonsarbete
Hur undviker vi aX cancer uppstr?

Sluta rka eller snusa
Anvnd solskyddsfaktor!
Undvik solariebadande
Sola inte mer n 1 =mma i strck
t sunt och rr p dig!
Uppmrksamma symptom och framfrallt;
undersk huden, pungen och brsten med
jmna mellanrum!
Lrare: Andreas Roup

Onkologi