ASSGMNT EMERGING PERSPECTIVE IN EDU LEADERSHIP..doc

ASSIGNMENT

JANUARY 2015 SEMESTER
SUBJECT CODE

:

EMA 643

SUBJECT TITLE

: EMERGING PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEVEL

:

MASTER OF EDUCATION

STUDENT’S NAME

:

FAUZIAH BINTI JALPAH

MATRIC NO.

:

E60101140151

PROGRAMME

:

MASTER

ACADEMIC
FACILITATOR

:

DR. BONAVENTURE BONIFACE

LEARNING CENTRE

:

KOTA KINABATANGAN

1

SOALAN 1
Describe the leadership style that he demonstrates in your school or organization.
a)
Dalam menempuh dunia globalisasi zaman kini, sistem kepimpinan sesebuah organisasi perlulah
mantap dan efektif bagi menjamin keberkesanan kualiti kerja bagi anak-anak buah dibawahnya. Sistem
kepeimpinan yang agak autokratik akan membuatkan keberkesanan kerja agak lemah dan kurang
menarik yang akan membuatkan sesebuah organisasi menjadi lemah. Dalam sesebuah sekolah, sudah
semestinya pemimpin yang paling diatas ialah guru besar ataupun pengetua. Saya merupakan seorang
guru sekolah rendah dan sudah semstinya pemimpin saya ialah guru besar.Guru besar merupakan orang
yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang
berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk
mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah
berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar
mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk
melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang.
Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan
tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan
persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara
manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan,
dan kedudukan kuasa.
Guru besar di sekolah saya berkhidmat merupakan seorang guru besar yang mempunyai banyak
pengalaman dalam dunia pendidikan.. Beliau banyak menimba pengalaman sebagai seorang guru
bermula daripada sekolah pendalaman yang mana beliau juga belajar dari kesusahan dan kepayahan
sehingga beliau berjaya memimpin sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Jaya, Kinabatangan ,
tempat saya berkhidmat sekarang.
Daripada pemerhatian saya, corak kepimpinan yang beliau tunjukkan adalah bersifat demokratik.
Beliau banyak berbincang dengan orang bawahannya sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hal ini,,
guru -guru penolong kanan beliau adalah antara individu yang terlibat dalam perbincangan beliau.
Setelah itu, beliau akan memanggil guru-guru yang lain untuk bermesyuarat bersama.
Selain daripada itu, beliau juga tetap turut serta dalam apa juga aktiviti sekolah yang dijalankan
2

,malah beliau adakalanya menyumbangkan sesuatu yang berfaedah untuk menaikkan semangat anakanak buahnya. Sebagai contoh, apabila aktiviti gotong-royong dijalankan, beliau akan menyumbangkan
makanan dan minuman sebagaidorongan dan galakan semangat kepada kami.
Dari segi kurikulum dan pentadbiran, beliau amat mementingkan prestasi akademik dan sentiasa
memantau proses pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Setiap pagi, setelah menghadirkan diri ke
sekolah, beliau terus bergerak ke satu kelas ke kelas yang lain bagi memastikan setiap guru menjalankan
tugas dengan baik. Malahan, beliau turut serta masuk ke dalam kelas memantau proses pembelajaran
dan pengajaran yang berlaku. Kprihatinan beliau menjadi contoh teladan kepada guru- guru lain dan
sememangnya sikap ambil berat yang sedemikian perlu diamalkan dari masa ke semasa.
Walaupun adakalanya beliau terlalu sibuk dengan tugas- tugas pentadbiran beliau di pejabat, namun
tugas lain juga amat beliau titikberatkan. Sikap sedemikian menjadi contoh kepada kami guru-guru
bawahannya. Beliau berpesan selagi tugas hakiki kita tidak selesai kita perlu menyelesaikannya sebelum
berpindah ke tugas yang lain. Sebagai contoh, dia tidak membenarkan guru- guru pergi ke kantin dengan
tujuan bersantai-santai sebelum tugas mengajar belum selesai. Kprihatinan dan keberanian beliau amat
disanjungi dan saya berharap saya dapat meneladani kepimpinan beliau dalam mengurus dan mentadbir
sesebuah organisasi agar ia membawa perubahan yang lebih baik.

3

Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. Kekuatan dan ketabahan beliau terserlah apabila terdapat masalah di sekolah yang rumit. saya juga menilai kekuatan guru besar saya dalam kepimpinan beliau seharian dalam setiap aspek yang bukan sahaja kepimpinan beliau di sekolah. Tegasnya. Selain daripada itu. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah pengaruh. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain. beliau mempunyai kejujuran dan integriti yang tinggi dalam corak kepimpinan beliau. antara kekuatan guru besar lagi ialah. kepimpinan ialah “satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotai kumpulan. iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Sebuah sekolah semestinya memerlukan pemimpin yang dipanggil guru besar ataupun pengetua. Ia merupakan nilai-nilai murni yang wajib diteladani bagi menjamin ketelusan dalam memberi khidmat bakti yang terbaik untuk anak-anak murid. pemimpin memimpin dan dipimpin. sudah pasti ia akan meningkat produktiviti negara ke arah yang lebih berkualiti.Soalan B Discuss some of strength of his leadership style. beliau akan terus memanggil guru-guru penolong kanan beliau untuk berbincang tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut sebelum diutarakan kepada guru-guru lain. Beliau tidak mengambil masa yang lama atau tidak membiarkan masalah tersebut berlanjutan sehingga menjumpai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4 . Menurut (Gordon 1955). Dalam erti kata yang lain. Sekiranya semua penjawat awam menekankan sifat kejujuran dan integriti di dalam melaksanakan tugas. Sebagai seorang guru yang bekerja di bawah arahan guru besar. bukan sahaja dalam bidang pendidikan yang patut mengamalkan kejujuran dan integriti tetapi juga dalam semua bidang pekerjaan yang lain. saya berpendapat. Dalam hal ini. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan Saya berpendapat antara kekuatan guru besar saya ialah beliau seorang yang bersemangat dalam urusan pentadbiran beliau.

Gaya kepimpinan merupakan satu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat. apabila berhadapan dengan permasalahan murid. beliau lebih bersikap terbuka dan menjadi pendengar yang baik..Antara kelebihan yang saya nampak pada guru besar saya lagi ialah beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang beliau. Perjuangan dan gaya pemimpin yang berani dan bijaksana menjadi intipati legenda dan mitos sehungga kini. guru besar saya telah memegang jawatan selama hampir 21 tahun sebagai seorang pemmpin disekolah. politik. Dalam erti kata yang lain. kprihatinan dan sifat kasih sayang beliau adalah antara resepi kejayaan beliau dalam mentadbir dan memimpin disekolah. agama dan sosial. Oleh itu. Sifat kebapaan beliau juga merupakan antara kekuatan beliau mengendalikan masalah murid-murid disekolah. Secara keseluruhannya. 5 . Ini menunjukkan keprofesional beliau dalam mennyelesaikan sesebuah masalah bergantung dengan kepakaran beliau terhadap bidang kepimpinan untuk anak-anak buah dibawahnya. namun disebalik ketegasan beliau. Selain daripada itu. pelajar agak takut untuk berdepan dengan beliau memandangkan ketegasan beliau dan ada pelajar yang berpendapat beliau agak garang. Saya berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Setakat artikel ini ditulis. Kepimpinan sebenarnya memberi gambaran individu yang berkuasa dan dinamik.. Sejarah manusia penuh dengan pemimpin tentera. Beliau sendiri mempunya lima orang anak dalam keluarga beliau. yang memerintah tentera atau mengarah empayar korporat. Sikap keyakinan diri beliau juga amat tinggi. kita wajiblah mempunyai sikap keyakinan diri yang tinggi untuk berdepan dengan apa juga ujian dan cabaran globalisasi yang mendatang. gaya kepimpinan beliau adalah menepati gaya kepimpinan seorang pemimpin. beliau merupakan seoarng yang mudah menerima pendapat orang lain . beliau akan membentangkan tentang permasalahan disekolah dan cara yang lebih efektif untuk menanganinya berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling pendidikan sedia ada. Adakalanya. pemimpin yang berjaya memimpin adalah mereka yang memimpin anak buahnya dari yang tidak tahu menahu sehingga berjaya meneladani sifat kepimpinannya. Setiap kali mesyuarat di sekolah.

kita kan rasa lebih dihargai dan akan bekerja bersama-sama pemimpin kita demi masa depan bersama 6 . Sudah tentu. antara cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan yang baik ialah dengan kebolehan semulajadi menyampaikan maklumat dan idea serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. Pertama. Explain five ways in which you would attempt to improve on his leadership style. sebagai orang bawahan. terdapat lagi cara. Menyelesaikan masalah secara kreatif ataupun membuat sesuatu dengan kreatif adalah satu tahap yang tinggi dan tidak semua orang boleh mencapai tahap ini. apabila seorang pemimpin memberi maklumat atau berucap di khalayak ramai. guru besar yang baik menjadi pendengar masalah yang baik bukan sahaja kepada guru malah kepada para pelajar. Pada pendapat saya. saya perlu mempunyai anjakan paradigma untuk membolehkannya melihat sesuatu dengan lebih luas. Sikap sebegini membolehkan orang bawahannya menyayangi beliau dan membuatkan kepimpinan beliau amat dihormati. Ketiga. Sebagai contoh.cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin terutamanya dalam memimpin sesebuah sekolah. saya berpendapat sekitranya seorang pemimpin dianugerahkan kebolehan sedemikian . Beliau memenuhi kriteria sebagai seoarng pemimpian yang baik dan dihormati. Semua orang boleh menyelesaikan masalah namun cara penyelesaiannya berbeza dari satu individu kepada individu yang lain.Soalan c Assume that you have been promoted to his position. tidak semua orang mempunyai bakat dalam mendepani sesebuah organisasi secara berkesan. Sebagai contoh. Sebenarnya. Walaupun begitu. jika saya diberi peluang untuk berada dalam kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin. pemimpin ataupun guru besar saya adalah pemimpin yang baik dan berketrampilan. Dalam erti kata yang lain. Oleh itu. ia sudah tentu akan membuatkan orang bawahannya kagum dengan corak kepimpinan beliau dan menjadi “ role model “ kepada masyarakat. beliau sepatutnya mempunyai aura tersendiri yang membuatkan beliau disegani kerana ketrampilan beliau yang unik dan tersendiri. Sebagi contoh. Ia sekaligus melihat sesebuah masalah yang wujud dalam kakitangan dan orang di bawahnya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang berbeza bergantung dengan keberaniannya membuat keputusan yang terbaik demi kesejahteraan semua pihak. seorang guru besar perlu lah mempunyai sifat kreatif dalam membuat satu-satu jalan penyelesaian masalah. seorang guru besar yang baik akan memikirkan kaedah yang terbaik dalam menceriakan sebuah sekolah. seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kebajikan orang bawahannya. Kedua.

Pemimpin yang baik pada pendapat saya ialah mereka yang berani turun padang memantau sendiri permasalahan anak buahnya. Mereka juga mahu hak-hak mereka diambil kira dan diutamakan dari masa ke semasa. saya seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan saya bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. Rujukan: 7 .yang lebih gemilang. Keempat. Kita sedia maklum bahawa masyarakat hari ini lebih bijak dan tahu menilai pemimpin yang mana lebih mengutamakan kebajikan mereka. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Oleh itu. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. antara cara lagi untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang guru besar . kita akan lebih menghormati pemimpin yang sedemikian kerana bersama-sama merasai susah payah didalam sesebuah organisasi. Malah.. seorang guru besar yang mudah mesra dan bersembang secara santai bersama dengan anak buahnya tetapi dalam masa yang sama ia juga menunjukkan kewibawaannya dalam memimpin di sekolah. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada orang bawahan untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. boleh duduk bersama dalam satu tempat berbincang bersama-sama tanpa hanya mengharap orang bawahannya bekerja. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. gaya kepimpinan yang berkesan boleh dicapai hanya dengan kerjasama dari pelbagai pihak dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan matlamat organisasi atau sebuah sekolah. sekiranya saya sebagai guru besar. tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang.untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin ialah mereka yang bersikap terbuka. Sebagai orang yang dipimpin. Sebagai contoh. sikap ambil berat terhadap hak dan masalah orang bawahan ini adalah satu cara berkesan dalam meningkatkan gaya kepimpinan yang lebih berkesan. Kesimpulannya. Kelima.

Dr.Diakses pada 10.wikipedia.my Ms. Muhaya Muhammad.ketidakcekapan pentadbiran.2015 daripada www.oeg Soalan 2 8 .org. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.Di akses pada 4.wikipedia.utusan.2.com.2.2.2015 daripada www.2014 ) .(7.

menjadi lambang organisasi. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. Provide specific examples. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi. J. 9 . Antara langkah yang diambil termasuklah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah disamping ciri-ciri lain seperti kewangan. Tugas utama guru besar sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategic adalah penting. Oleh yang demikian. Kepimpinan Strategik pula ialah daya dan kebolehan sesorang pemimpin melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut bagi membolehkan organisasi yang dipimpinnya mencapai sasaran berdasarkan perancangan strategik yang dilaksanakan. iklim dan budaya untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. bidang pendidikan telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan (critical success factor) utama. kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa merangka.2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Dengan adanya ciri seperti ini amat bertuahlah sekolah tersebut kerana kejayaan akan dapat digapai. menjadi tempat rujuk. F. Kepimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar. Kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin atau ketua dengan pekerja bawahan. Bincangkan peranan kepimpinan strategik di institusi pendidikan. Tidak juga dinafikan bahawa gaya kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran. Iaitu beliau tahu bahawa dalam segala hal kepimpinan beliaulah sebagai perancang aktiviti. bekerjasama.Discuss the role of strategic leadership in educational institutions. menjadi model kepada ahli lain. guru besar dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang atau lebih individu. dapat membahagikan tugas ahli dengan adil dan boleh memberikan penghargaan kepada ahli kumpulan. meneruskan matlamat organisasi. merancang dan melakukan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. boleh menyelesaikan masalah. Kepimpinan. Tidak dinafikan bahawa sekolah yang berjaya adalah memiliki pemimpin yang memahami fungsinya sebagai pemimpin. Berikan contoh tertentu. kemudahan fizikal. mencipta serta berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan pekerja bagi memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan di dalam mencapai matlamat organisasi. Kennedy dan Abraham Lincoln. Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.

Untuk itu. Pengubalan dibuat adalah untuk penambahbaik perancangan yang sedia ada. Selain itu. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa pengiktirafann KPM. Hasil produk keluaran IAB telah banyak membantu sekolah yang tidak berupaya untuk membangun kepada lebih baik dan cemerlang . antara fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun akan datang. kualiti. pada peringkat murid-murid pula. PIPP telah digubal sebanyak dua kali. kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Tidak dinafikan menjadi tanggunjawab pemimpin sekolah untuk melaksanakan tranfomasi PIPP ini. Beberapa pendekatan baru yang menjurus kepada transformasi pendidikan Negara telah diperkenalkan. Para pemimpin pendidikan terpaksa mengalas dibahu mereka system pendidikan Negara berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses. kemahiran memimpin. Di samping itu. Dalam tahun 2012 hingga 2014. kemahiran dwibahasa. Kementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi. Samada kepimpinan sekolah dapat menyahut cabaran ini atau tidak ianya bergantung sejauh mana pemimpin sekolah menggunakan gaya kepimpinan mereka. dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 2025). KPM telah menyenaraikan beratus buah sekolah di Malaysia yang 10 . serta identiti nasional. ekuiti. Oleh yang demikian. Salah satu cara membantu meralisasikan aspirasi KPM ini ialah dengan mengiktirafkan IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM itu sendiri. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara ini dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke 21(Muhyidin 2013. etika dan kerohanian. pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan.PIPP telah mengariskan Sebelas Anjakan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Untuk merealisasikannya perlulah peranan kepimpinan strategik. Dalam kepimpinan sekolah PIPP telah mengariskan ANJAKAN YANG KELIMA (5) . serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. kemahiran berfikir. Seperti yang kita maklum bahawa IAB menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. Iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. perpaduan dan kecekapan.

dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara. Sekolah harapan ini adalah juga dibawah pimpinan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan strategik. sekolah Contoh. di sebuah sekolah. Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. Tanggungjawab 11 . Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah. sekolah Wawasan. Menafaat dari kepimpinan ini guru -guru dapat dibimbing dan menjadikan mereka sentiasa memberikan kerjasama yang padu demi kejayaan sekolah mereka.diisytiharkan sebagai ‘Sekolah Berprestasi Tinggi. iaitu. Sekolah Bestari. Sumber : Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan Sekolah bestari pula merupakan satu konsep sekolah di Malaysia selain daripada sekolah Kluster yang mempunyai konsep yang hampir sama. Sekolah Berprestasi tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat. satu unit institusi asas pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. watak. identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah Kluster. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan.(BTP Portal) Anugerah “Sekolah Harapan Negara" merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif). di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya. Wawasan kerajaan untuk tahun 2020 akan menjadi satu wawasan yang tercatat dalam buku sahaja sekiranya pemimpin sekolah tidak peka dengan kehendak pendidikan masa kini. sekolah Harapan dan sebagainya.

Kejayaan kepimpinan pihak sekolah juga banyak bergantung kepada kepimpinan pihak ppd sebagai pengarah arahan. pada masa. Oleh itu kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. Peranan guru besar selaku pemimpin sekolah adalah penting dalam mengwujudkan komunikasi berkesan dengan pihak ppd. Kita harus tahu bahawa setiap kejayaan dipihak sekolah. kita hanya memperkatakan berkenaan pemimpin strategik.mereka dalam memimpin sekolah adalah berat. Sesungguhnya Guru besar sedar bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan diukur dari banyak aspek. antaranya kecemerlangan akademik. manakala pihak sekolah pula sebagai pelaksana arahan tersebut. Ini bermakna seseorang pemimpin sekolah itu untuk membangunkan pendidikan di Malaysia harus rela mengorbankan masa dan tenaga. Dengan penggunaan NKRA sebagai alat pengukur kepada kejayaan sesebuah sekolah menjadikan pemimpin sekolah berasa tidak senang duduk. ko-kurikulum. kejayaannya dan wawasan PIPP. Perkara ini penting kerana setiap arahan dapat dijalankan dengan betul dan tepat. 12 . Guru besar cuba untuk menggunakan gaya kepimpinan yang berkesan bagi menaikkan prestasi akademik sekolah tersebut. Pelbagai strategik mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. tempat. Terbukti kebanyakan sekolah yang mengamalkan cara kepimpinan strategik itu berjaya dan mendapat pengiktirafan dari KPM. Hampir semua sekolah di Malaysia masing-masing ingin mempamerkan kejayaan sekolahnya. Mereka ingin kepimpinan mereka dilihat oleh KPM dan masyarakat. pentadbiran. Mereka cuba untuk membina kepimpinan strategik iaitu dengan membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. Dengan demikian pengurusan kepimpinan berjalan dengan lancar tanpa sebarang rungutan daripada pihak pelaksana yakni peminpin sekolah dan stafnya. kos dan orang yang betul. Dalam setiap perenggan. tulang belakangnya adalah ppd daerah. Sokongan dan dorongan mereka adalah teramat penting. Mereka sentiasa mencari fomula untuk kejayaan sekolah mereka pimpin. Merekalah yang paling hampir dengan pihak sekolah sebagai pelaksana tugas. Komunkasi berkesan kedua pihak adalah penting. Oleh itu pelbagai pendekatan kepimpinan yang digunakan.

Peranan lain yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Pemimpin sekolah perlu sedar bahawa kejayaan yang mereka capai dalam memimpin sekolah bukan saja mereka mempunyai cirri-ciri pemimpin yang strategik tetapi juga adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru. Contohnya jika berlaku salah faham antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Menerusi PIBG. Oleh itu guru besar yang strategik akan menggunakan keupayaan tenaga PIBG ini untuk memajukan sekolah bersama-sam KESIMPULAN. Di antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar. Pemimpin yang bijaksanapun tidak akan berupaya mengurus sekolah dengan cemerlang tanpa kerjasama yang utuh dari pihak ibubapa dan masyarakat dan komuniti setempat. Namun. anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita. masih banyak lagi yang perlu kita capai. Peranan-peranan PIBG ini jika dilaksanakan adalah juga penyumbang kepada kemantapan sesebuah sekolah. sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk 13 .Kejayaan kepimpinan sekolah juga banyak bergantung kepada kerjasama PIBG. di sebalik lakaran kejayaan ini. ibu bapa. Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah.

com 14 atau ketua. PTS Profesional Publishing Sdn. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. ( 1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinannya. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja.blogspot.Anda Seorang pemimpin www.2015 daripada .3.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. inovasi. lebih hebat dari keadaan asal. Penonjolan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan.wise. Rujukan: Husin Mahmood. Yahya Don.menjadi sistem yang terbaik di dunia. Diakses pada 5. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa. Kepimpinan Berkesan Sekolah. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. (2005). Pemimpin yang strategik dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. maka kepimpinannya kurang berkesan staf dan organisasi akan lemah. Untuk melihat guru besar memainkan peranannya sebagai pemimpin sekolah adalah mereka yang bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. iaitu penerimaan orang-orang bawahan.Bhd Dr muhaya Muhamad.( 2014). Pendek kata seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan.nasi. Pemimpin yang strategik mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya.

Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pemimpin sekolah itu. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat dan mencapai wawasan organisasinya.Soalan 3. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks Pemimpin yang 15 . Huraikan ciri-ciri kepimpinan sekolah yang berjaya. Pengetua atau pemimpin sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Describe the characteristics of successful school leadership. Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berjaya. ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju.

Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. 8 April 2010) – “Kepimpinan Transformasi merupakan kemampuan yang membolehkan pemimpin mengenali keperluan untuk berubah dengan mencipta wawasan. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan. Kepimpinan yang berkualiti dan holistik akan dapat mengubah sekolah yang hanya dalam keadaan biasa kepada sekolah yang berkesan atau cemerlang. merujuk kepada ucapan Yang Berhormat ini Dalam konteks sekolah. pemimpin utama di sekolah rendah iaitu guru besar perlu memainkan peranan penting dalam mendepani segala cabaran melestarikan kecemerlangan pendidikan negara tanpa meminggirkan kerjasama yang erat dengan semua kakitangan. Menurut Edmonds (1979). Muhammad Haizuan Rozali. kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah mencapai visi dan misi sekolah juga negara. Kepimpinan sekolah perlu sentiasa dinamik dan inovatif bagi mengisi harapan masyarakat dan cabaran negara dalam era globalisasi. membimbing perubahan dan melaksanakan perubahan dengan berkesan seterusnya perubahan yang dibawa akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dikalangan orang bawahannya”. Ini bermakna pengetua atau guru besar di Malaysia mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif dalam kepimpinan kakitangan akademik. Oleh itu. ko16 . Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan. kejayaan sesebuah sekolah terletak ditangan pengetua atau guru besar.berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. mengetuai dan mengawal terutama sumber manusia. kurikulum. Menurut YB En. Sebagai seorang pengurus pendidikan. guru besar antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej sekolah yang baik. Oleh kerana itu guru besar memainkan peranan yang sangat besar dalam merangsang iklim sekolah yang positif. Banyak kajian telah dilakukan untuk melihat faktor kejayaan sesebuah sekolah dan ramai di kalangan mereka berpendapat peranan pengetua dan ditambah memiliki ilmu kepengetuaan adalah faktor yang signifikan. Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam ucapannya (Bandar Baru Nilai. mengorganisasi. iaitu pemimpin yang dapat meningkatkan martabat organisasi. tanggungjawab utama pengetua atau guru besar ialah menjalankan kertja-kerja pentadbiran dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran.

kurikulum. pengurus. perkembangan staf. pengetua juga harus lebih memahami dasar-dasar KPM dan boleh menerangkan dasar-dasar tersebut kepada staf dengan tepat tanpa mengelirukan mereka. Di sinilah letaknya perbezaan antara seorang pengetua dengan yang lain. 17 . persekitaran dan sebagainya. pengetua perlu menguasai peraturan penggunaan kewangan sekolah. Sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kewangan sekolah. Sebagai pemimpin sekolah. Dalam usaha untuk melahirkan sekolah cemerlang itu. ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh pengetua. Antara kriteria yang pertama perlu ada pada pengetua atau guru besar ialah boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. kewangan. Pengetua perlu membimbing Ketua Panatia dan guru-guru bagaimana berbelanja berhemah tetapi murid dapat banyak menafaatnya. memimpin. pendidik. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas mentadbir. keupayaan untuk menterjemahkan dasar kepada tindakan memerlukan kemahiran tertentu yang dimiliki oleh pengetua berkenaan. Justeru pengetua mestilah berupaya untuk memahami dan sentiasa mengamalkan dasar-dasar yang telah disediakan.

begitu juga yang negatif boleh membawa pada yang buruk. Penting juga seorang pengetua itu mempunyai sifat merendah diri tetapi kuat peribadi dan bijaksana. Misi dan objektif yang jelas supaya staf dapat memahami dan boleh menterjemahkannya dengan perbuatan. Mereka perlu fleksibel untuk menghadapi atau menjalankan tugas kepimpinan. Pengetua yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik (tegas) tetapi adil akan mudah mempengaruhi staf untuk peningkatan produktiviti dan kualiti. 18 . Di mana dalam ciri pemimpin yang berjaya pengetua harus berfikiran terbuka dan bersedia belajar daripada orang lain. mengekal dan meningkatkan budaya kecemerlangan di sekolah. Komitmen bersama adalah penting untuk menambahbaik. Pengetua memainkan peranan untuk mencapai kecemerlangan keintelektualan pelajar secara holistik bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga pembangunan sahsiah. Menurut Bennis (1989)menggariskan seseorang pemimpin perlu memiliki personaliti yang mulia untuk mencapai kecemerlangan. Pengaruh teladan yang positif dariapada pemimpin ini boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak. pengetua atau seseorang pemimpin itu mestilah seorang tertib dan beradab serta mengamalkan disiplin dalam hidupnya. Sebagai role modal kepada staf. Pengetua sebagai tunggak kepimpinan hendaklah memastikan visi dan misi sekolah dikongsi dan difahami bersama oleh semua lapisan pekerja. 2006)dalam hujahnya menyatakan bahawa ciri-ciri peribadi pengetua juga terbukti mempunyai kaitan dengan keberkesanan kepimpinannya. disenangi dan dalam masa yang sama mudah mengawal organisasi. disegani bukan ditakuti. Pengetua adalah komponen utama dalam kejayaan sesebuah sekolah. Pengetua yang boleh mengatasi segala cabaran dalam kepimpinannya akan lebih ditaati.Kriteria yang seterusnya perlu dimiliki oleh pemimpin sekolah ialah mempunyai Visi. dihormati. Ianya merujuk kepada pentadbiran yang mengamal tindakan pengurusan secara konsisten dengan mewujud kesetiakawanan antara warga sekolah. Menurut kajian(Leithwood et al. Kecemerlangan bermula dengan pemimpin yang mempunyai personaliti yang mulia dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses kepimpinan Pemimpin yang bersikap sebegini akan dihormati.

Usaha membimbing pegawai-pegawai baru oleh pegawai-pegawai senior perlu dijadikan budaya dan tidak menganggap mereka sebagai saingan” kata beliau lagi. Dengan itu setiap kepimpinan sekolah menggunakan pelbagai kaedah kepimpinan untuk menaikkan imej sekolah dengan menaikan prestasi akademiknya melalui peperiksaan awam tersebut. Perkara ke dua penting dilakukan oleh guru besar ialah mengawal dan melindungi waktu pengajaran. Kepimpinan Transformasi merupakan gaya kepimpinan yang digemari oleh Guru Besar dan Pengetua serta pegawai. SPM dan STPM. PMR. menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah. sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. Guru besar yang mudah untuk berbincang akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi 19 . Beliau akan memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar.Selain faedah kepada staf sekolah. Guru besar melakukan penguatkuasaan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan. iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam masa yang sama mengubah sikap. Dengan wujudnya mentor mente dikalangan staf sekolah maka kesinambungan kepakaran dalam kepimpinan tidak akan tandus atau berakhir. Kecemerlangan sekolah akan berterusan kerana mendapat kepimpinan yang berkesan setiap sesi peralihan kepimpinan. “Pemimpin cemerlang adalah pemimpin yang melebarkan kepimpinan dengan melatih pengganti yang lebih baik daripada dirinya. Dengan itu mudahlah mendapat kerjasama daripada mereka. Biasanya guru besar cemerlang perkara utama yang di lakukan ialah membuat pemantauan kemajuan akademik pelajar.Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan Daerah. Guru besar juga akan mempastikan analisis dan pentaksiran data keputusan peperiksaan dibuat secara terprinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat. biasanya akan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk lebih membantu pentadbirannya kerana dengan wujudnya komunikasi yang berkesan ibubapa akan lebih yakin dengan kepimpinannya. cara berfikir dan tingkahlaku guru-guru. Menurut Laithwood 1992 kepimpinan Transfomasi lebih bertepatan dengaan peranan guru besar sebagai pemimpin . Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini. pemimpin mudah mesra ini.

Mereka akan dilihat peningkatan prestasi melalui SKT mereka setiap tahun. Komitmen guru besar terhadap semua perkara dibawah kawalannya menjadikan guru memberi ketaatan. Guru besar cemerlang juga seharusnya seorang yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan.Selain meningkatkan akademik. Apabila pemimpin menghargai setiap pihak makan mudahlah untuknya mencapai visi atau wawasan yang dikehendaki kepada sekolah. Guru besar yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya. guru juga diberi Latihan Dalam Perkhidmatan untuk menjadikan mereka pakar dalam tanggungjawab masing-masing.pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan. Pendek kata semua nilai negatif mampu dipositifkan demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Untuk merapatkan hubungan dan rasa dihargai pula kepimpinan yang cemerlang akan memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru. Tahap disiplin yang tinggi. 20 . Beliau akan menjadi modal terbaik kepada guru. Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta mood pembelajaran pada sesuatu masa. Ciri guru besar cemerlang ini akan dapat melatih pelajarnya memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. bersikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. contohnya. Guru besar cemerlang akan tidak akan merasa jemu menyampaikan ilmu dan sentiasa bersedia merancangkan unit-unit pengajaran. guru-guru yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasih kepada berdedikasih dengan cara yang berhemah. Guru besar cemerlang ini akan sentiasa mengingatkan guru-gurunya agar membimbing dan menyelesaikan masalah murid secara individu sebagai kawan. kasih sayang dan rasa hormat serta menjalankan tanggungjawab dengan penuh iktizam. Pelajar sentiasa memberi sokongan cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial. memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa. Pelajar juga diberi ganjaran untuk memberangsangkan pelajar utuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka.

Setiap cabaran akan dapat ditangani dengan bijaksana dengan tidak cepat melatah. Pemimpin sekolah yang disegani kerana sahsiahnya. bagi mencapai hasrat tersebut sebagai pemimpin utama di sekolah mestilah mempunyai perancangan dan strategi tertentu. mereka juga hendaklah sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang holistik iaitu memiliki pelbagai kemahiran dan kebolehan serta bersedia menghadapi sebarang persaingan dan cabaran. 21 . guruguru. pengetua mestilah mempunyai visi dan misi. iklim sekolah merupakan sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang yang di dalamnya yang mesti ada seorang penegtua atau pemimpin sekolah ialah mereka mestilah merupakan seorang yang berwawasan. Pemimpin sekolah yang dihormati kerana ilmu dan kebolehanya. dan terutamanya ibubapa yang menghantar anaknya ke sekolah. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu. Bagi mencapai matlamat ke arah negara maju seperti yang digariskan dalam dasar negara. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihakpihak diluar sekolah terutama dengan ibu bapa. Oleh itu amat mudah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang sekiranya pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. Di samping itu. Peranan guru besar cemerlang adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Melibatkan staf juga dalam penyelesaian masalah telah menunjukkan guru besar sangat menghormati mereka dan percaya bahawa mereka berkemampuan bersama-sama menghadapi apa saja cabaran yang menganggu ketenteraman sekolah. Guru besar cemerlang harus bijak menggunakan ibubapa dan persatuan PIBG bagi menaikkan prestasi akademik dan keceriaan persekitaran sekolah. staf sokongan.Sekolah cemerlang juga adalah hasil sumbangan daripada ibubapa. Melalui keunggulan pemimpin atau guru besar yang memiliki ciri-ciri di atas akan dapat mengurus sekolah seperti yang diharapkan oleh Kementerian. Untuk menjamin kecemerlangan sekolahnya.Menurut Howard (1974). Bijak menggunakan sumber yang ada dalam menyelesaikan semua perkara adalah cara yang terbaik. Masalah disiplin pelajar. Bagi mencapai hasrat tersebut mereka juga perlu mendapat sokongan dan kerjasama kuat daripada semua peringkat warga sekolah. Ciri pemimpin sekolah yang amat perlu dimiliki oleh guru besar ialah kental dalam menghadapi cabaran.

Hal ini belum lagi berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Pengurusan sumber manusia terutama keupayaan menguruskan guru dan pelajar secara berkesan akan dapat membantu mencapai matlamat sekolah dengan cepat. Dengan memberikan ‘empowerment’ dan kepercayaan akan membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan yakin dan sedia memberi sokongan kepada perancangan yang telah disediakan. gotong royong atau solat hajat. Masalah disiplin pelajar. bertanggungjawab. Kemahiran atau memiliki ilmu kepengetuaan akan dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dengan lancar. Pendekatan kepimpinan yang holistik dengan menggunakan pelbagai gaya kepimpinan akan dapat mempengaruhi orang bawahannya supaya bekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihak-pihak di luar sekolah terutama dengan ibu bapa. Pelbagai aktiviti perlu diadakan secara berterusan seperti majlis jamuan makan malam. 2009 membentangkan penemuan daripada sebuah negara mengenai porjek 22 .Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan pelan dan garis panduan tertentu untuk dilaksanakan oleh semua sekolah. Pengetua yang berkesan tidak akan mengabaikan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti. berkeyakinan tinggi dan tidak mudah berputus asa. Guru merupakan aset penting kepada sekolah. Bukanlah suatu yang mudah untuk mentadbir ratusan orang guru dan beribu bilangan pelajar di sesebuah sekolah. Peranan pengetua adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Namun demikian perancangan yang rapi dan ditambah dengan keupayaan peribadi kebiasaannya segala masalah dan halangan dapat diatasi dengan mudah.Dari segi peribadi pengetua yang berkesan kebiasaannya memiliki sifat dedikasi. Laporan dari DCSF. Dengan kata lain pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berkebolehan menggunakan pelbagai stail kepimpinan mengikut situasi dan keadaan. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan.

Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi. Kesimpulan 23 . Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Peranan Pelajar Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah. Persekitaran sekolah Kawasan sekolah yang cantik . Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang. merujuk khusus kepada kepimpinan guru besar. PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun social .bersih dan menarik.Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan.penyelidikan yang dijalankan selama tiga tahun mengenai kesan kepimpinan dan outcome murid.

Scheerens. The educational leader today is more that of an instructional leader rather than administrator or manager. Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Fokus Pengurusan Pendidikan K. Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Discuss. Justeru itu.(1998) . Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi. semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan.Sekolah berkesan mempunyai ideologi yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan.Tangjung Malim: Quantum Book. 24 . Mohd. Effective Schooling: Research.Nor.(1999). Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. (1998). Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendid Soalan 4.London: Cassel.L: Sharifah Md.Salleh Lebar. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia. J (1989). Theory and Practise. Rujukan: Amir Hasan Dawi. (2000 ).

Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. dimana atau bagaimana. saya membahagikan kertas kali ini kepada dua iaitu .Pemimpin pendidikan hari ini adalah lebih kepada pemimpin yang mengarah berbanding menjadi pemimpin yang mentadbir dan mengurus. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. 1. 2013 )Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu. Oleh itu. Pemimpin sebagai seorang pengarah adalah tidak dapat dinafikan. Kenyataan bahawa pemimpin hanya berhak mengarah sudah tidak relevan lagi kerana rakyat semakin bijak dalam menilai kompetensi seorang ketua yang berhak dihormati. Bincangkan. kita amat memerlukan pemimpin yang benar-benar bekerja keras untuk memajukan negara kita.Setiap kali apabila timbul 25 . Sebagai sebuah negara yang giat membangun. semuanya bergantung kepada pelaksanaanya yang benar-benar berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan. Pemimpin yang mengarah 2. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. Menurut ( Yazid Deraman. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Tidak kira siapa. ini kerana pengurusan yang baik. Pemimpin yang mengurus Pemimpin sebagai pengarah. salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi.

tetapi seorang pemimpin dia ‘mendapatkan penghormatan’. tetapi tidak ramai yang mampu menjadi pemimpin. Pemimpin tanpa sebuah visi bagaikan pemandu kenderaan yang tidak tahu arah tujuan. Muhaya Mohamad ( 2014 ). Tugas mengarah sememangnya menjadi antara tugas seorang pemimpin . Hal ini menyebabkan orang yang dipimpin menjadi lesu dan bekerja tanpa tujuan dan semangat. Pemimpin seharusnya memahami dengan lebih luas bidang kepimpinan beliau seiring dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. seorang pengarah ialah seorang yang ‘mahukan penghormatan’. namun dalam tugas sedemikian. ketua atau pemimpin menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. Apakah perbezaan antara ketua dengan pemimpin? Ada sembilan perkara yang membezakan antara seorang pemimpin pengarah dengan seorang pemimpin yang mengurus. realitinya pada masa kini. Yang difikirkannya berapa banyak yang boleh dia dapat manfaat daripada orang sekelilingnya. bukan berapa banyak manfaat yang mampu diberikannya. sehingga penghargaan terhadap orang bawahannya pun tidak dapat diberikan. Orang yang sentiasa berasa dirinya penting ialah orang yang mengharapkan atau 26 . terdapat pemimpin yang hanya menjadi boneka dalam sesebuah organisasi. Kakitangan bawahannya menjadikan mereka sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah. Golongan ini hanya bergantung kepada orang orang kanannya dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya didominasi oleh mereka.permasalahan di segenap organisasi. Mereka hanya mengarahkan sesuatu tanpa menilai sejauhmana “kerelevenan “arahan itu untuk dikeluarkan. dalam rencananya yang bertajuk Beza Antara Ketua Dan Pemimpin ada menyebut tentang perbezaan yang signifikan tentang pemimpin yang hanya tahu mengarah dan pemimpin yang bersungguh-sungguh menguruskan organisasinya. Namun. Banyak orang boleh menjadi ketua. Apakah perbezaannya antara ‘mahukan penghormatan’ dengan ‘mendapat penghormatan’. adalah perlu seorang ketua membuat pemantauan tanpa membiarkannya secara terus kepada orang bawahannya. seorang pengarah bersifat pendesak. pemimpin sepatutnya tahu kesan arahan tersebut untuk jangka masa akan datang. Sebenarnya permimpin yang hanya tahu mengarah adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi dalam arah tuju organisasinya. yang hanya tahu menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa mengambil kira keadaan orang yang didesaknya. Pertama. Kelemahan dalam mengendalikan sesebuah organisasi oleh pemimpin akan menyebabkan ia tidak dapat bertahan lama dalam kedudukannya. Kedua. Menurut Dr. Istilah “ lepas tangan “ tidak boleh digunakan kerana selain mengarah. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan organisasinya akan menyebabkannya menjadi tidak maju dengan pesat.

akan ‘menakutkan orang/menimbulkan rasa takut orang sekeliling terhadap sesuatu perkara’. jika enggan patuh kepada arahannya. tetapi seorang pemimpin ‘membangunkan orang lain. seorang ketua. memberi penghargaan. Keenam. tetapi dia sendiri sentiasa mengharapkan orang memuji. tetapi pemimpin suka ‘memberikan penghargaan/pujian’. Sebaliknya seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak 27 . itulah sikap seorang ketua. seorang ketua ‘menggunakan orang ataupun staf’. tetapi seorang pemimpin dia akan mengatakan ‘kami’/ 'kita’. contohnya “pergi buat kerja…” (lebih kepada arahan dan paksaan) tanpa mengambil tahu sama ada orang itu boleh/sanggup/suka melakukannya. tetapi seorang pemimpin suka ‘mengajak melakukan kerja’. dia suka orang takut kepadanya. seorang pengarah apabila membuat sesuatu kerja dia suka mengatakan ‘saya’. seorang ketua hanya tahu ‘mengarah membuat kerja’. tetapi seorang pemimpin ‘menjadikan inspirasi untuk mewujudkan semangat yang bergelora dan minat yang mendalam’. Apabila orang melakukan kebaikan. Keempat. Kata-kata kesukaan seorang ketua biasanya yang berupa arahan. Tidak suka melakukan refleksi diri sendiri atau muhasabah diri. Kelapan. suka mengungkit kesilapan orang berkali-kali hingga tidak nampak langsung kebaikan orang kepadanya. Seorang ketua. akan memberikan hukuman dan menarik segala hak yang patut diperoleh orang sekelilingnya. tetapi seorang pemimpin dia ‘memikul kesalahan’. Kelima. ‘meletakkan salah kepada orang lain’. berat mulutnya untuk memuji dan berterima kasih. Seorang ketua. kerana dia berasa itu haknya sebagai ketua. Ketujuh. Ketiga. Disinilah jelas bahawa pemimpin yang hanya mengarah tanpa berfikir untuk bekerja bersama kakitangannya. seorang ketua hanya mahu ‘menerima penghargaan/pujian’.mental dan fizikal secara maksimum untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan kebajikan orang. Seorang ketua akan berfikir bahawa dia orang nombor satu dan sesuatu yang diusahakan itu berjaya kerana kehebatan dan usaha gigih dirinya (‘saya’). tetapi suka menunjukkan kesalahan orang lain yang menyebabkan sesuatu kegagalan. seorang ketua yang hanya tahu mengarah. dan membina bakat/kepakaran’. dan menyebut serta mengenang kebaikannya. Seorang ketua suka menyalahkan dan mencari kesalahan.‘mahukan penghormatan’ dan dia tidak perlu berusaha mendapatkan penghormatan itu. Dia akan menggunakan kuasanya menggertak atau mengugut orang. Menggunakan orang atau dengan kata lainnya memerah tenaga. Dia akan marah jika orang tidak menghormatinya dan tidak tahu dia sebagai ketua.

siapa yang silap. Kedua..melakukan bersama. kelemahan siapa? Mudah patah semangat dan tidak dapat mengawal emosi negatifnya hingga tidak mahu bertanggungjawab dan meminta orang selesaikan masalah itu. Mendahului kawalan emosi. Kesembilan. tetapi pemimpin ‘mencari penyelesaian’. Dia akan berusaha berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya dengan ikhlas. Pemimpin sebagai pentadbir yang mengurus Seorang pemimpin yang benar-benar mengurus . pemimpin ialah orang yang ‘mendapatkan penghormatan’. Sekiranya dia berjaya ‘mendapat penghormatan’. Cikgu : Baik cikgu. Sebagai contoh. Dia mempercayai dengan kasih sayang dapat menyelesaikan semua masalah. . itu satu respons positif yang diperolehnya hasil daripada tindakan positifnya. serta banyak menghabiskan masa dan tenaga memikirkan bagaimana perkara tersebut boleh terjadi. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Takut untuk berhadapan dengan masa hadapan kerana asyik dibayangi oleh kegagalan masa silam. seorang ketua akan sibuk mencari siapa yang menjadi punca masalah. seorang pemimpin. Apabila berhadapan dengan masalah. Saya minta cikgu tolong cari jalan bagaimana cara untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah kita? Saya teramat malu apabila ppd menayangkan dihadapan keputusan sekolah kita dalam mesyuarat pagi tadi. 28 . adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). situasi kita disekolah: Guru besar. saya akan cuba.. Seterusnya. sikap seorang ketua dia suka ‘meminta penyelesaian’. dia lebih suka mengambil konsep kebersamaan. dan menerima hakikat penghormatan itu bukan hak hakikinya. Kejayaan sesuatu usaha itu adalah kerana adanya sikap bantu membantu dan kerjasama antara dirinya dengan orang sekelilingnya. kerana orang akan mendengar kata atau nasihat orang yang disayanginya sahaja.. dengan memberikan sebanyak mungkin kasih sayang dan menanamkan kepercayaan orang sekeliling terhadap dirinya.dia menjadi ‘pemberi inspirasi’ kepada orang.

nanti saya akan maklumkan dengan cikgu lain. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu.. Masalah dipandangnya sebagai ‘batu loncatan’ bukan ‘batu halangan’ untuk dia memacu kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. seorang pemimpin dia akan mengambil tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko memikul kesalahan di atas bahunya sendiri. Sebagai contoh disekolah guru besar yang benar-benar mengurus sekolah akan membawa guru-guru bawahannya bekerja bersamanya.kalau awal. Akhirnya. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). seorang pemimpin yang mentadbir dengan sepenuh hati ialah apabila berhadapan dengan masalah. membahagiakan orang dan membangkitkan semangat orang sekelilingnya. sedih melihat orang sedih dan bahagia melihat orang bahagia.. Situasinya dalah seperti berikut: Guru Besar : Cikgu.. 29 . Keenam. tetapi menggunakan mata hati. keputusan pun ala kadar je. Setiap masalah dia anggap sebagai dugaan/ujian/cabaran dan dipandang sebagai satu ‘peluang’ untuk mencipta kejayaan setelah kegagalan. nanti buat surat pemakluman ibu bapa segera yang mungkin untuk saya tandatangan. Guru Besar: Saya rasa kita mula awal februari minggu depan. seorang pemimpin.Keempat. Kelapan. memberikan peluang kepada orang membina kepakaran dan menambahkan kemahirannya. Baik Cikgu. dia cepat mencari jalan penyelesaian. Cikgu : Saya pun sependapat juga dengan cikgu ni.. seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak melakukan bersama. Cikgu. dia yang memberikan penghargaan dan memuji. Yang ketujuh. mungkin keputusan akan meningkat untuk tahun ini.. Keprihatinannya amat tinggi. Memandang orang bukan sahaja dengan pandangan mata akal. dengan memberikan peluang menambahkan ilmu. seorang pemimpin dia memudahkan. seorang pemimpin. serta memberikan latihan kemahiran dan kepakaran. Kelima. Sangat baik hati dan pemurah hati untuk memberikan sesuatu kepada orang sebagai tanda dia berterima kasih dan mengenang serta menghargai jasa baik orang kepadanya. saya rasa kita patut mula awal la kelas tambahan upsr untuk tahun ini sebab tahun lepas kita mula agak lewat.

Muhaya Muhammad. Rujukan.Kesimpulannya.2. Husin Mahmood. kejayaan seorang pemimpin yang berjaya adalah mereka yang telah merasai terlebih dahulu pelbagai ujian dan bermula dari bawah sebelum menjawat jawatannya sebagai seorang pemimpin. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia.2. (1998). Kepimpinan Berkesan Sekolah.(7. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.2015 daripada www.Di akses pada 4. Hasil dari pengalaman tersebut itulah yang akan membentuk corak kepimpinan berkesan yang benar-benar berkualiti untuk diteladani oleh anak-anak buahnya pada masa akan datang demi meningkatkan keberhasilan pendidikan dan kemenjadian murid seiring dengan standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) 2010. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.com.my 30 . Pada pendapat saya.utusan. ( 1993).L: Dr. mereka yang mempunyai pengalaman sejak dari mula berkhidmat akan lebih mengutamakan kebajikan anak buahnya kerana telah merasai perit jerih sebagai salah seorang orang bawahannya pada satu masa.2014 ) . Fokus Pengurusan Pendidikan K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful