ASSIGNMENT

JANUARY 2015 SEMESTER
SUBJECT CODE

:

EMA 643

SUBJECT TITLE

: EMERGING PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEVEL

:

MASTER OF EDUCATION

STUDENT’S NAME

:

FAUZIAH BINTI JALPAH

MATRIC NO.

:

E60101140151

PROGRAMME

:

MASTER

ACADEMIC
FACILITATOR

:

DR. BONAVENTURE BONIFACE

LEARNING CENTRE

:

KOTA KINABATANGAN

1

SOALAN 1
Describe the leadership style that he demonstrates in your school or organization.
a)
Dalam menempuh dunia globalisasi zaman kini, sistem kepimpinan sesebuah organisasi perlulah
mantap dan efektif bagi menjamin keberkesanan kualiti kerja bagi anak-anak buah dibawahnya. Sistem
kepeimpinan yang agak autokratik akan membuatkan keberkesanan kerja agak lemah dan kurang
menarik yang akan membuatkan sesebuah organisasi menjadi lemah. Dalam sesebuah sekolah, sudah
semestinya pemimpin yang paling diatas ialah guru besar ataupun pengetua. Saya merupakan seorang
guru sekolah rendah dan sudah semstinya pemimpin saya ialah guru besar.Guru besar merupakan orang
yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang
berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk
mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah
berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar
mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk
melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang.
Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan
tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan
persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara
manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan,
dan kedudukan kuasa.
Guru besar di sekolah saya berkhidmat merupakan seorang guru besar yang mempunyai banyak
pengalaman dalam dunia pendidikan.. Beliau banyak menimba pengalaman sebagai seorang guru
bermula daripada sekolah pendalaman yang mana beliau juga belajar dari kesusahan dan kepayahan
sehingga beliau berjaya memimpin sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Jaya, Kinabatangan ,
tempat saya berkhidmat sekarang.
Daripada pemerhatian saya, corak kepimpinan yang beliau tunjukkan adalah bersifat demokratik.
Beliau banyak berbincang dengan orang bawahannya sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hal ini,,
guru -guru penolong kanan beliau adalah antara individu yang terlibat dalam perbincangan beliau.
Setelah itu, beliau akan memanggil guru-guru yang lain untuk bermesyuarat bersama.
Selain daripada itu, beliau juga tetap turut serta dalam apa juga aktiviti sekolah yang dijalankan
2

,malah beliau adakalanya menyumbangkan sesuatu yang berfaedah untuk menaikkan semangat anakanak buahnya. Sebagai contoh, apabila aktiviti gotong-royong dijalankan, beliau akan menyumbangkan
makanan dan minuman sebagaidorongan dan galakan semangat kepada kami.
Dari segi kurikulum dan pentadbiran, beliau amat mementingkan prestasi akademik dan sentiasa
memantau proses pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Setiap pagi, setelah menghadirkan diri ke
sekolah, beliau terus bergerak ke satu kelas ke kelas yang lain bagi memastikan setiap guru menjalankan
tugas dengan baik. Malahan, beliau turut serta masuk ke dalam kelas memantau proses pembelajaran
dan pengajaran yang berlaku. Kprihatinan beliau menjadi contoh teladan kepada guru- guru lain dan
sememangnya sikap ambil berat yang sedemikian perlu diamalkan dari masa ke semasa.
Walaupun adakalanya beliau terlalu sibuk dengan tugas- tugas pentadbiran beliau di pejabat, namun
tugas lain juga amat beliau titikberatkan. Sikap sedemikian menjadi contoh kepada kami guru-guru
bawahannya. Beliau berpesan selagi tugas hakiki kita tidak selesai kita perlu menyelesaikannya sebelum
berpindah ke tugas yang lain. Sebagai contoh, dia tidak membenarkan guru- guru pergi ke kantin dengan
tujuan bersantai-santai sebelum tugas mengajar belum selesai. Kprihatinan dan keberanian beliau amat
disanjungi dan saya berharap saya dapat meneladani kepimpinan beliau dalam mengurus dan mentadbir
sesebuah organisasi agar ia membawa perubahan yang lebih baik.

3

beliau akan terus memanggil guru-guru penolong kanan beliau untuk berbincang tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut sebelum diutarakan kepada guru-guru lain. saya berpendapat. Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik.Soalan B Discuss some of strength of his leadership style. Menurut (Gordon 1955). Ia merupakan nilai-nilai murni yang wajib diteladani bagi menjamin ketelusan dalam memberi khidmat bakti yang terbaik untuk anak-anak murid. pemimpin memimpin dan dipimpin. Tegasnya. bukan sahaja dalam bidang pendidikan yang patut mengamalkan kejujuran dan integriti tetapi juga dalam semua bidang pekerjaan yang lain. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah pengaruh. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. 4 . iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi. Sekiranya semua penjawat awam menekankan sifat kejujuran dan integriti di dalam melaksanakan tugas. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Kekuatan dan ketabahan beliau terserlah apabila terdapat masalah di sekolah yang rumit. beliau mempunyai kejujuran dan integriti yang tinggi dalam corak kepimpinan beliau. antara kekuatan guru besar lagi ialah. sudah pasti ia akan meningkat produktiviti negara ke arah yang lebih berkualiti. Sebuah sekolah semestinya memerlukan pemimpin yang dipanggil guru besar ataupun pengetua. kepimpinan ialah “satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotai kumpulan. Dalam erti kata yang lain. Dalam hal ini. saya juga menilai kekuatan guru besar saya dalam kepimpinan beliau seharian dalam setiap aspek yang bukan sahaja kepimpinan beliau di sekolah. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan Saya berpendapat antara kekuatan guru besar saya ialah beliau seorang yang bersemangat dalam urusan pentadbiran beliau. Selain daripada itu. Sebagai seorang guru yang bekerja di bawah arahan guru besar. Beliau tidak mengambil masa yang lama atau tidak membiarkan masalah tersebut berlanjutan sehingga menjumpai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sejarah manusia penuh dengan pemimpin tentera.. Secara keseluruhannya. Adakalanya. Sifat kebapaan beliau juga merupakan antara kekuatan beliau mengendalikan masalah murid-murid disekolah. pelajar agak takut untuk berdepan dengan beliau memandangkan ketegasan beliau dan ada pelajar yang berpendapat beliau agak garang. agama dan sosial. Beliau sendiri mempunya lima orang anak dalam keluarga beliau. apabila berhadapan dengan permasalahan murid. kita wajiblah mempunyai sikap keyakinan diri yang tinggi untuk berdepan dengan apa juga ujian dan cabaran globalisasi yang mendatang. beliau merupakan seoarng yang mudah menerima pendapat orang lain . Dalam erti kata yang lain. beliau akan membentangkan tentang permasalahan disekolah dan cara yang lebih efektif untuk menanganinya berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling pendidikan sedia ada. Kepimpinan sebenarnya memberi gambaran individu yang berkuasa dan dinamik. Sikap keyakinan diri beliau juga amat tinggi. Setiap kali mesyuarat di sekolah. politik. namun disebalik ketegasan beliau. 5 . Selain daripada itu. Saya berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Setakat artikel ini ditulis. gaya kepimpinan beliau adalah menepati gaya kepimpinan seorang pemimpin. kprihatinan dan sifat kasih sayang beliau adalah antara resepi kejayaan beliau dalam mentadbir dan memimpin disekolah. pemimpin yang berjaya memimpin adalah mereka yang memimpin anak buahnya dari yang tidak tahu menahu sehingga berjaya meneladani sifat kepimpinannya.. beliau lebih bersikap terbuka dan menjadi pendengar yang baik. Perjuangan dan gaya pemimpin yang berani dan bijaksana menjadi intipati legenda dan mitos sehungga kini.Gaya kepimpinan merupakan satu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat. guru besar saya telah memegang jawatan selama hampir 21 tahun sebagai seorang pemmpin disekolah. Ini menunjukkan keprofesional beliau dalam mennyelesaikan sesebuah masalah bergantung dengan kepakaran beliau terhadap bidang kepimpinan untuk anak-anak buah dibawahnya. Oleh itu.Antara kelebihan yang saya nampak pada guru besar saya lagi ialah beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang beliau. yang memerintah tentera atau mengarah empayar korporat.

Menyelesaikan masalah secara kreatif ataupun membuat sesuatu dengan kreatif adalah satu tahap yang tinggi dan tidak semua orang boleh mencapai tahap ini. Sebagai contoh.Soalan c Assume that you have been promoted to his position. antara cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan yang baik ialah dengan kebolehan semulajadi menyampaikan maklumat dan idea serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. terdapat lagi cara. Beliau memenuhi kriteria sebagai seoarng pemimpian yang baik dan dihormati. Dalam erti kata yang lain. Pertama. Oleh itu. ia sudah tentu akan membuatkan orang bawahannya kagum dengan corak kepimpinan beliau dan menjadi “ role model “ kepada masyarakat. Sikap sebegini membolehkan orang bawahannya menyayangi beliau dan membuatkan kepimpinan beliau amat dihormati. Semua orang boleh menyelesaikan masalah namun cara penyelesaiannya berbeza dari satu individu kepada individu yang lain. Sebagai contoh. kita kan rasa lebih dihargai dan akan bekerja bersama-sama pemimpin kita demi masa depan bersama 6 . seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kebajikan orang bawahannya. Sudah tentu. saya berpendapat sekitranya seorang pemimpin dianugerahkan kebolehan sedemikian . Explain five ways in which you would attempt to improve on his leadership style. seorang guru besar yang baik akan memikirkan kaedah yang terbaik dalam menceriakan sebuah sekolah. Ia sekaligus melihat sesebuah masalah yang wujud dalam kakitangan dan orang di bawahnya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang berbeza bergantung dengan keberaniannya membuat keputusan yang terbaik demi kesejahteraan semua pihak. Walaupun begitu. saya perlu mempunyai anjakan paradigma untuk membolehkannya melihat sesuatu dengan lebih luas. guru besar yang baik menjadi pendengar masalah yang baik bukan sahaja kepada guru malah kepada para pelajar. Ketiga. Kedua. Sebagi contoh. tidak semua orang mempunyai bakat dalam mendepani sesebuah organisasi secara berkesan. apabila seorang pemimpin memberi maklumat atau berucap di khalayak ramai. seorang guru besar perlu lah mempunyai sifat kreatif dalam membuat satu-satu jalan penyelesaian masalah. sebagai orang bawahan. beliau sepatutnya mempunyai aura tersendiri yang membuatkan beliau disegani kerana ketrampilan beliau yang unik dan tersendiri. Pada pendapat saya.cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin terutamanya dalam memimpin sesebuah sekolah. Sebenarnya. pemimpin ataupun guru besar saya adalah pemimpin yang baik dan berketrampilan. jika saya diberi peluang untuk berada dalam kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin.

Keempat. Kita sedia maklum bahawa masyarakat hari ini lebih bijak dan tahu menilai pemimpin yang mana lebih mengutamakan kebajikan mereka. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi.untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin ialah mereka yang bersikap terbuka. Mereka juga mahu hak-hak mereka diambil kira dan diutamakan dari masa ke semasa. seorang guru besar yang mudah mesra dan bersembang secara santai bersama dengan anak buahnya tetapi dalam masa yang sama ia juga menunjukkan kewibawaannya dalam memimpin di sekolah. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek. Rujukan: 7 . boleh duduk bersama dalam satu tempat berbincang bersama-sama tanpa hanya mengharap orang bawahannya bekerja. Sebagai contoh. tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang.yang lebih gemilang. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada orang bawahan untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. gaya kepimpinan yang berkesan boleh dicapai hanya dengan kerjasama dari pelbagai pihak dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan matlamat organisasi atau sebuah sekolah. Pemimpin yang baik pada pendapat saya ialah mereka yang berani turun padang memantau sendiri permasalahan anak buahnya. antara cara lagi untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang guru besar . kita akan lebih menghormati pemimpin yang sedemikian kerana bersama-sama merasai susah payah didalam sesebuah organisasi. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Kelima. Sebagai orang yang dipimpin. saya seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan saya bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. sekiranya saya sebagai guru besar. sikap ambil berat terhadap hak dan masalah orang bawahan ini adalah satu cara berkesan dalam meningkatkan gaya kepimpinan yang lebih berkesan. Malah.. Oleh itu. Kesimpulannya.

wikipedia.(7.Dr.com.2.my Ms.Diakses pada 10. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin. Muhaya Muhammad.ketidakcekapan pentadbiran.Di akses pada 4.utusan.org.wikipedia.2.2015 daripada www.2015 daripada www.2014 ) .oeg Soalan 2 8 .2.

menjadi lambang organisasi. Dengan adanya ciri seperti ini amat bertuahlah sekolah tersebut kerana kejayaan akan dapat digapai. Antara langkah yang diambil termasuklah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP. Tidak juga dinafikan bahawa gaya kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. dapat membahagikan tugas ahli dengan adil dan boleh memberikan penghargaan kepada ahli kumpulan. Oleh yang demikian. kemudahan fizikal. Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. Kepimpinan Strategik pula ialah daya dan kebolehan sesorang pemimpin melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut bagi membolehkan organisasi yang dipimpinnya mencapai sasaran berdasarkan perancangan strategik yang dilaksanakan.Discuss the role of strategic leadership in educational institutions. 9 . meneruskan matlamat organisasi. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah disamping ciri-ciri lain seperti kewangan. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. bekerjasama. menjadi model kepada ahli lain. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi.2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Kennedy dan Abraham Lincoln. Berikan contoh tertentu. F. Kepimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa merangka. Tidak dinafikan bahawa sekolah yang berjaya adalah memiliki pemimpin yang memahami fungsinya sebagai pemimpin. Bincangkan peranan kepimpinan strategik di institusi pendidikan. merancang dan melakukan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. bidang pendidikan telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan (critical success factor) utama. Provide specific examples. iklim dan budaya untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. Tugas utama guru besar sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. mencipta serta berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan pekerja bagi memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan di dalam mencapai matlamat organisasi. menjadi tempat rujuk. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategic adalah penting. guru besar dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang atau lebih individu. Iaitu beliau tahu bahawa dalam segala hal kepimpinan beliaulah sebagai perancang aktiviti. Kepimpinan. boleh menyelesaikan masalah. Kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin atau ketua dengan pekerja bawahan. J.

Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara ini dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke 21(Muhyidin 2013. kemahiran memimpin. antara fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun akan datang. Iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. Samada kepimpinan sekolah dapat menyahut cabaran ini atau tidak ianya bergantung sejauh mana pemimpin sekolah menggunakan gaya kepimpinan mereka. kemahiran dwibahasa. Oleh yang demikian. serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. Selain itu. serta identiti nasional. Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Tidak dinafikan menjadi tanggunjawab pemimpin sekolah untuk melaksanakan tranfomasi PIPP ini.PIPP telah mengariskan Sebelas Anjakan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. pada peringkat murid-murid pula. Untuk merealisasikannya perlulah peranan kepimpinan strategik. Para pemimpin pendidikan terpaksa mengalas dibahu mereka system pendidikan Negara berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses. PIPP telah digubal sebanyak dua kali. etika dan kerohanian. kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Seperti yang kita maklum bahawa IAB menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. kualiti. dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 2025). Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa pengiktirafann KPM. Di samping itu. pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan. Kementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi. Salah satu cara membantu meralisasikan aspirasi KPM ini ialah dengan mengiktirafkan IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM itu sendiri. Untuk itu. Dalam kepimpinan sekolah PIPP telah mengariskan ANJAKAN YANG KELIMA (5) . Beberapa pendekatan baru yang menjurus kepada transformasi pendidikan Negara telah diperkenalkan. perpaduan dan kecekapan. Hasil produk keluaran IAB telah banyak membantu sekolah yang tidak berupaya untuk membangun kepada lebih baik dan cemerlang . kemahiran berfikir. Pengubalan dibuat adalah untuk penambahbaik perancangan yang sedia ada. ekuiti. Dalam tahun 2012 hingga 2014. KPM telah menyenaraikan beratus buah sekolah di Malaysia yang 10 .

watak. dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara. Sekolah harapan ini adalah juga dibawah pimpinan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan strategik. Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. iaitu. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah. di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya. di sebuah sekolah. Tanggungjawab 11 . Sekolah Berprestasi tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan. Wawasan kerajaan untuk tahun 2020 akan menjadi satu wawasan yang tercatat dalam buku sahaja sekiranya pemimpin sekolah tidak peka dengan kehendak pendidikan masa kini.(BTP Portal) Anugerah “Sekolah Harapan Negara" merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif). Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. sekolah Wawasan. Menafaat dari kepimpinan ini guru -guru dapat dibimbing dan menjadikan mereka sentiasa memberikan kerjasama yang padu demi kejayaan sekolah mereka. sekolah Harapan dan sebagainya. Sekolah Bestari. identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah Kluster.diisytiharkan sebagai ‘Sekolah Berprestasi Tinggi. Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. sekolah Contoh. satu unit institusi asas pendidikan. Sumber : Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan Sekolah bestari pula merupakan satu konsep sekolah di Malaysia selain daripada sekolah Kluster yang mempunyai konsep yang hampir sama.

kita hanya memperkatakan berkenaan pemimpin strategik. kejayaannya dan wawasan PIPP. Mereka ingin kepimpinan mereka dilihat oleh KPM dan masyarakat. Peranan guru besar selaku pemimpin sekolah adalah penting dalam mengwujudkan komunikasi berkesan dengan pihak ppd. tulang belakangnya adalah ppd daerah. Kita harus tahu bahawa setiap kejayaan dipihak sekolah. Merekalah yang paling hampir dengan pihak sekolah sebagai pelaksana tugas. hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. Mereka cuba untuk membina kepimpinan strategik iaitu dengan membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. kos dan orang yang betul. antaranya kecemerlangan akademik. Kejayaan kepimpinan pihak sekolah juga banyak bergantung kepada kepimpinan pihak ppd sebagai pengarah arahan.mereka dalam memimpin sekolah adalah berat. pada masa. tempat. manakala pihak sekolah pula sebagai pelaksana arahan tersebut. Ini bermakna seseorang pemimpin sekolah itu untuk membangunkan pendidikan di Malaysia harus rela mengorbankan masa dan tenaga. Terbukti kebanyakan sekolah yang mengamalkan cara kepimpinan strategik itu berjaya dan mendapat pengiktirafan dari KPM. 12 . Oleh itu pelbagai pendekatan kepimpinan yang digunakan. Hampir semua sekolah di Malaysia masing-masing ingin mempamerkan kejayaan sekolahnya. Mereka sentiasa mencari fomula untuk kejayaan sekolah mereka pimpin. Perkara ini penting kerana setiap arahan dapat dijalankan dengan betul dan tepat. Sokongan dan dorongan mereka adalah teramat penting. Pelbagai strategik mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sesungguhnya Guru besar sedar bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan diukur dari banyak aspek. pentadbiran. Oleh itu kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. Komunkasi berkesan kedua pihak adalah penting. Guru besar cuba untuk menggunakan gaya kepimpinan yang berkesan bagi menaikkan prestasi akademik sekolah tersebut. ko-kurikulum. Dengan penggunaan NKRA sebagai alat pengukur kepada kejayaan sesebuah sekolah menjadikan pemimpin sekolah berasa tidak senang duduk. Dengan demikian pengurusan kepimpinan berjalan dengan lancar tanpa sebarang rungutan daripada pihak pelaksana yakni peminpin sekolah dan stafnya. Dalam setiap perenggan.

Menerusi PIBG.Kejayaan kepimpinan sekolah juga banyak bergantung kepada kerjasama PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Di antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Namun. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar. di sebalik lakaran kejayaan ini. Pemimpin sekolah perlu sedar bahawa kejayaan yang mereka capai dalam memimpin sekolah bukan saja mereka mempunyai cirri-ciri pemimpin yang strategik tetapi juga adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru. sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk 13 . Contohnya jika berlaku salah faham antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Oleh itu guru besar yang strategik akan menggunakan keupayaan tenaga PIBG ini untuk memajukan sekolah bersama-sam KESIMPULAN. Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu. ibu bapa. Peranan lain yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Peranan-peranan PIBG ini jika dilaksanakan adalah juga penyumbang kepada kemantapan sesebuah sekolah. anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita. Pemimpin yang bijaksanapun tidak akan berupaya mengurus sekolah dengan cemerlang tanpa kerjasama yang utuh dari pihak ibubapa dan masyarakat dan komuniti setempat. masih banyak lagi yang perlu kita capai.

( 1993).com 14 atau ketua. iaitu penerimaan orang-orang bawahan.( 2014).blogspot. maka kepimpinannya kurang berkesan staf dan organisasi akan lemah.2015 daripada . inovasi.menjadi sistem yang terbaik di dunia. Pemimpin yang strategik mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. Rujukan: Husin Mahmood. (2005). Kepimpinan Berkesan Sekolah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Penonjolan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Yahya Don. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. Diakses pada 5.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. Pendek kata seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan.Bhd Dr muhaya Muhamad. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa.nasi. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. Untuk melihat guru besar memainkan peranannya sebagai pemimpin sekolah adalah mereka yang bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinannya.Anda Seorang pemimpin www.3. Pemimpin yang strategik dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. lebih hebat dari keadaan asal. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. PTS Profesional Publishing Sdn.wise.

ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju.Soalan 3. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat dan mencapai wawasan organisasinya. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks Pemimpin yang 15 . Huraikan ciri-ciri kepimpinan sekolah yang berjaya. Pengetua atau pemimpin sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi. Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pemimpin sekolah itu. Describe the characteristics of successful school leadership. Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berjaya.

guru besar antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej sekolah yang baik. kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah mencapai visi dan misi sekolah juga negara. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Banyak kajian telah dilakukan untuk melihat faktor kejayaan sesebuah sekolah dan ramai di kalangan mereka berpendapat peranan pengetua dan ditambah memiliki ilmu kepengetuaan adalah faktor yang signifikan. membimbing perubahan dan melaksanakan perubahan dengan berkesan seterusnya perubahan yang dibawa akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dikalangan orang bawahannya”. kurikulum. Ini bermakna pengetua atau guru besar di Malaysia mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif dalam kepimpinan kakitangan akademik. Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam ucapannya (Bandar Baru Nilai. Muhammad Haizuan Rozali. merujuk kepada ucapan Yang Berhormat ini Dalam konteks sekolah.berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. 8 April 2010) – “Kepimpinan Transformasi merupakan kemampuan yang membolehkan pemimpin mengenali keperluan untuk berubah dengan mencipta wawasan. mengetuai dan mengawal terutama sumber manusia. Sebagai seorang pengurus pendidikan. Menurut Edmonds (1979). pemimpin utama di sekolah rendah iaitu guru besar perlu memainkan peranan penting dalam mendepani segala cabaran melestarikan kecemerlangan pendidikan negara tanpa meminggirkan kerjasama yang erat dengan semua kakitangan. ko16 . iaitu pemimpin yang dapat meningkatkan martabat organisasi. Kepimpinan sekolah perlu sentiasa dinamik dan inovatif bagi mengisi harapan masyarakat dan cabaran negara dalam era globalisasi. Oleh itu. Oleh kerana itu guru besar memainkan peranan yang sangat besar dalam merangsang iklim sekolah yang positif. mengorganisasi. Menurut YB En. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan. Kepimpinan yang berkualiti dan holistik akan dapat mengubah sekolah yang hanya dalam keadaan biasa kepada sekolah yang berkesan atau cemerlang. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan. tanggungjawab utama pengetua atau guru besar ialah menjalankan kertja-kerja pentadbiran dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran. kejayaan sesebuah sekolah terletak ditangan pengetua atau guru besar.

17 .kurikulum. memimpin. pengurus. ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh pengetua. perkembangan staf. Antara kriteria yang pertama perlu ada pada pengetua atau guru besar ialah boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. pendidik. Sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kewangan sekolah. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas mentadbir. pengetua perlu menguasai peraturan penggunaan kewangan sekolah. persekitaran dan sebagainya. Dalam usaha untuk melahirkan sekolah cemerlang itu. keupayaan untuk menterjemahkan dasar kepada tindakan memerlukan kemahiran tertentu yang dimiliki oleh pengetua berkenaan. Pengetua perlu membimbing Ketua Panatia dan guru-guru bagaimana berbelanja berhemah tetapi murid dapat banyak menafaatnya. Di sinilah letaknya perbezaan antara seorang pengetua dengan yang lain. kewangan. pengetua juga harus lebih memahami dasar-dasar KPM dan boleh menerangkan dasar-dasar tersebut kepada staf dengan tepat tanpa mengelirukan mereka. Sebagai pemimpin sekolah. Justeru pengetua mestilah berupaya untuk memahami dan sentiasa mengamalkan dasar-dasar yang telah disediakan.

Pengetua memainkan peranan untuk mencapai kecemerlangan keintelektualan pelajar secara holistik bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga pembangunan sahsiah. 18 . Pengaruh teladan yang positif dariapada pemimpin ini boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak. dihormati. Mereka perlu fleksibel untuk menghadapi atau menjalankan tugas kepimpinan. begitu juga yang negatif boleh membawa pada yang buruk. Pengetua sebagai tunggak kepimpinan hendaklah memastikan visi dan misi sekolah dikongsi dan difahami bersama oleh semua lapisan pekerja.Kriteria yang seterusnya perlu dimiliki oleh pemimpin sekolah ialah mempunyai Visi. Menurut kajian(Leithwood et al. Pengetua yang boleh mengatasi segala cabaran dalam kepimpinannya akan lebih ditaati. Penting juga seorang pengetua itu mempunyai sifat merendah diri tetapi kuat peribadi dan bijaksana. Misi dan objektif yang jelas supaya staf dapat memahami dan boleh menterjemahkannya dengan perbuatan. Ianya merujuk kepada pentadbiran yang mengamal tindakan pengurusan secara konsisten dengan mewujud kesetiakawanan antara warga sekolah. Kecemerlangan bermula dengan pemimpin yang mempunyai personaliti yang mulia dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses kepimpinan Pemimpin yang bersikap sebegini akan dihormati. mengekal dan meningkatkan budaya kecemerlangan di sekolah. Sebagai role modal kepada staf. disegani bukan ditakuti. pengetua atau seseorang pemimpin itu mestilah seorang tertib dan beradab serta mengamalkan disiplin dalam hidupnya. Pengetua yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik (tegas) tetapi adil akan mudah mempengaruhi staf untuk peningkatan produktiviti dan kualiti. Di mana dalam ciri pemimpin yang berjaya pengetua harus berfikiran terbuka dan bersedia belajar daripada orang lain. 2006)dalam hujahnya menyatakan bahawa ciri-ciri peribadi pengetua juga terbukti mempunyai kaitan dengan keberkesanan kepimpinannya. Pengetua adalah komponen utama dalam kejayaan sesebuah sekolah. Komitmen bersama adalah penting untuk menambahbaik. disenangi dan dalam masa yang sama mudah mengawal organisasi. Menurut Bennis (1989)menggariskan seseorang pemimpin perlu memiliki personaliti yang mulia untuk mencapai kecemerlangan.

iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam masa yang sama mengubah sikap. pemimpin mudah mesra ini. sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR. Biasanya guru besar cemerlang perkara utama yang di lakukan ialah membuat pemantauan kemajuan akademik pelajar. menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah. SPM dan STPM. Dengan wujudnya mentor mente dikalangan staf sekolah maka kesinambungan kepakaran dalam kepimpinan tidak akan tandus atau berakhir.Selain faedah kepada staf sekolah. PMR. Perkara ke dua penting dilakukan oleh guru besar ialah mengawal dan melindungi waktu pengajaran.Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan Daerah. Kecemerlangan sekolah akan berterusan kerana mendapat kepimpinan yang berkesan setiap sesi peralihan kepimpinan. Usaha membimbing pegawai-pegawai baru oleh pegawai-pegawai senior perlu dijadikan budaya dan tidak menganggap mereka sebagai saingan” kata beliau lagi. biasanya akan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk lebih membantu pentadbirannya kerana dengan wujudnya komunikasi yang berkesan ibubapa akan lebih yakin dengan kepimpinannya. Guru besar juga akan mempastikan analisis dan pentaksiran data keputusan peperiksaan dibuat secara terprinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat. Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini. “Pemimpin cemerlang adalah pemimpin yang melebarkan kepimpinan dengan melatih pengganti yang lebih baik daripada dirinya. cara berfikir dan tingkahlaku guru-guru. Dengan itu setiap kepimpinan sekolah menggunakan pelbagai kaedah kepimpinan untuk menaikkan imej sekolah dengan menaikan prestasi akademiknya melalui peperiksaan awam tersebut. Kepimpinan Transformasi merupakan gaya kepimpinan yang digemari oleh Guru Besar dan Pengetua serta pegawai. Dengan itu mudahlah mendapat kerjasama daripada mereka. Guru besar melakukan penguatkuasaan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan. Guru besar yang mudah untuk berbincang akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi 19 . Menurut Laithwood 1992 kepimpinan Transfomasi lebih bertepatan dengaan peranan guru besar sebagai pemimpin . Beliau akan memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik.

bersikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Pelajar sentiasa memberi sokongan cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial. memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa.pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan. kasih sayang dan rasa hormat serta menjalankan tanggungjawab dengan penuh iktizam. Mereka akan dilihat peningkatan prestasi melalui SKT mereka setiap tahun. Apabila pemimpin menghargai setiap pihak makan mudahlah untuknya mencapai visi atau wawasan yang dikehendaki kepada sekolah. Tahap disiplin yang tinggi. Pelajar juga diberi ganjaran untuk memberangsangkan pelajar utuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka. Komitmen guru besar terhadap semua perkara dibawah kawalannya menjadikan guru memberi ketaatan. contohnya. Pendek kata semua nilai negatif mampu dipositifkan demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta mood pembelajaran pada sesuatu masa. Guru besar cemerlang juga seharusnya seorang yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan. guru-guru yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasih kepada berdedikasih dengan cara yang berhemah. Guru besar cemerlang ini akan sentiasa mengingatkan guru-gurunya agar membimbing dan menyelesaikan masalah murid secara individu sebagai kawan. 20 . Ciri guru besar cemerlang ini akan dapat melatih pelajarnya memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik.Selain meningkatkan akademik. Beliau akan menjadi modal terbaik kepada guru. guru juga diberi Latihan Dalam Perkhidmatan untuk menjadikan mereka pakar dalam tanggungjawab masing-masing. Guru besar cemerlang akan tidak akan merasa jemu menyampaikan ilmu dan sentiasa bersedia merancangkan unit-unit pengajaran. Untuk merapatkan hubungan dan rasa dihargai pula kepimpinan yang cemerlang akan memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru. Guru besar yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya.

Melibatkan staf juga dalam penyelesaian masalah telah menunjukkan guru besar sangat menghormati mereka dan percaya bahawa mereka berkemampuan bersama-sama menghadapi apa saja cabaran yang menganggu ketenteraman sekolah. guruguru. Untuk menjamin kecemerlangan sekolahnya. Bagi mencapai matlamat ke arah negara maju seperti yang digariskan dalam dasar negara. Setiap cabaran akan dapat ditangani dengan bijaksana dengan tidak cepat melatah. Oleh itu. Peranan guru besar cemerlang adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. iklim sekolah merupakan sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang yang di dalamnya yang mesti ada seorang penegtua atau pemimpin sekolah ialah mereka mestilah merupakan seorang yang berwawasan. mereka juga hendaklah sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang holistik iaitu memiliki pelbagai kemahiran dan kebolehan serta bersedia menghadapi sebarang persaingan dan cabaran. dan terutamanya ibubapa yang menghantar anaknya ke sekolah.Sekolah cemerlang juga adalah hasil sumbangan daripada ibubapa. pengetua mestilah mempunyai visi dan misi.Menurut Howard (1974). Pemimpin sekolah yang disegani kerana sahsiahnya. Guru besar cemerlang harus bijak menggunakan ibubapa dan persatuan PIBG bagi menaikkan prestasi akademik dan keceriaan persekitaran sekolah. 21 . Bagi mencapai hasrat tersebut mereka juga perlu mendapat sokongan dan kerjasama kuat daripada semua peringkat warga sekolah. Melalui keunggulan pemimpin atau guru besar yang memiliki ciri-ciri di atas akan dapat mengurus sekolah seperti yang diharapkan oleh Kementerian. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihakpihak diluar sekolah terutama dengan ibu bapa. bagi mencapai hasrat tersebut sebagai pemimpin utama di sekolah mestilah mempunyai perancangan dan strategi tertentu. staf sokongan. Di samping itu. Pemimpin sekolah yang dihormati kerana ilmu dan kebolehanya. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu amat mudah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang sekiranya pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. Bijak menggunakan sumber yang ada dalam menyelesaikan semua perkara adalah cara yang terbaik. Masalah disiplin pelajar. Ciri pemimpin sekolah yang amat perlu dimiliki oleh guru besar ialah kental dalam menghadapi cabaran.

Dari segi peribadi pengetua yang berkesan kebiasaannya memiliki sifat dedikasi. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Namun demikian perancangan yang rapi dan ditambah dengan keupayaan peribadi kebiasaannya segala masalah dan halangan dapat diatasi dengan mudah. Dengan kata lain pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berkebolehan menggunakan pelbagai stail kepimpinan mengikut situasi dan keadaan. Peranan pengetua adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Laporan dari DCSF. gotong royong atau solat hajat. bertanggungjawab. Pengetua yang berkesan tidak akan mengabaikan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti. Pendekatan kepimpinan yang holistik dengan menggunakan pelbagai gaya kepimpinan akan dapat mempengaruhi orang bawahannya supaya bekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Pengurusan sumber manusia terutama keupayaan menguruskan guru dan pelajar secara berkesan akan dapat membantu mencapai matlamat sekolah dengan cepat. Kemahiran atau memiliki ilmu kepengetuaan akan dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dengan lancar. berkeyakinan tinggi dan tidak mudah berputus asa. Guru merupakan aset penting kepada sekolah. Masalah disiplin pelajar. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihak-pihak di luar sekolah terutama dengan ibu bapa. 2009 membentangkan penemuan daripada sebuah negara mengenai porjek 22 . Bukanlah suatu yang mudah untuk mentadbir ratusan orang guru dan beribu bilangan pelajar di sesebuah sekolah. Hal ini belum lagi berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Pelbagai aktiviti perlu diadakan secara berterusan seperti majlis jamuan makan malam. Dengan memberikan ‘empowerment’ dan kepercayaan akan membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan yakin dan sedia memberi sokongan kepada perancangan yang telah disediakan.Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan pelan dan garis panduan tertentu untuk dilaksanakan oleh semua sekolah.

Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi. merujuk khusus kepada kepimpinan guru besar. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun social .bersih dan menarik. Persekitaran sekolah Kawasan sekolah yang cantik . PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Peranan Pelajar Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. Kesimpulan 23 . Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang.penyelidikan yang dijalankan selama tiga tahun mengenai kesan kepimpinan dan outcome murid. Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah.Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan.

Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi. 24 . semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan. Scheerens.Salleh Lebar. Rujukan: Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. Effective Schooling: Research.Tangjung Malim: Quantum Book.London: Cassel.(1999). Justeru itu. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan.Nor. Discuss.Sekolah berkesan mempunyai ideologi yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan.(1998) . Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Fokus Pengurusan Pendidikan K. The educational leader today is more that of an instructional leader rather than administrator or manager.L: Sharifah Md. J (1989). Mohd. (2000 ). Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendid Soalan 4. Theory and Practise. (1998).

Pemimpin sebagai seorang pengarah adalah tidak dapat dinafikan. kita amat memerlukan pemimpin yang benar-benar bekerja keras untuk memajukan negara kita. 2013 )Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu. salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. semuanya bergantung kepada pelaksanaanya yang benar-benar berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin.Pemimpin pendidikan hari ini adalah lebih kepada pemimpin yang mengarah berbanding menjadi pemimpin yang mentadbir dan mengurus. Pemimpin yang mengurus Pemimpin sebagai pengarah. 1. Menurut ( Yazid Deraman.Setiap kali apabila timbul 25 . Sebagai sebuah negara yang giat membangun. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. dimana atau bagaimana. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Tidak kira siapa. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. Bincangkan. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. ini kerana pengurusan yang baik. Oleh itu. saya membahagikan kertas kali ini kepada dua iaitu . Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan. Pemimpin yang mengarah 2. Kenyataan bahawa pemimpin hanya berhak mengarah sudah tidak relevan lagi kerana rakyat semakin bijak dalam menilai kompetensi seorang ketua yang berhak dihormati.

Pemimpin seharusnya memahami dengan lebih luas bidang kepimpinan beliau seiring dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Pemimpin tanpa sebuah visi bagaikan pemandu kenderaan yang tidak tahu arah tujuan. sehingga penghargaan terhadap orang bawahannya pun tidak dapat diberikan. seorang pengarah ialah seorang yang ‘mahukan penghormatan’. bukan berapa banyak manfaat yang mampu diberikannya. adalah perlu seorang ketua membuat pemantauan tanpa membiarkannya secara terus kepada orang bawahannya. realitinya pada masa kini. Orang yang sentiasa berasa dirinya penting ialah orang yang mengharapkan atau 26 . seorang pengarah bersifat pendesak. Kedua. Apakah perbezaannya antara ‘mahukan penghormatan’ dengan ‘mendapat penghormatan’. Apakah perbezaan antara ketua dengan pemimpin? Ada sembilan perkara yang membezakan antara seorang pemimpin pengarah dengan seorang pemimpin yang mengurus. Yang difikirkannya berapa banyak yang boleh dia dapat manfaat daripada orang sekelilingnya. pemimpin sepatutnya tahu kesan arahan tersebut untuk jangka masa akan datang. tetapi seorang pemimpin dia ‘mendapatkan penghormatan’. Banyak orang boleh menjadi ketua. terdapat pemimpin yang hanya menjadi boneka dalam sesebuah organisasi. Mereka hanya mengarahkan sesuatu tanpa menilai sejauhmana “kerelevenan “arahan itu untuk dikeluarkan. Namun. ketua atau pemimpin menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. Muhaya Mohamad ( 2014 ). Kakitangan bawahannya menjadikan mereka sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah. tetapi tidak ramai yang mampu menjadi pemimpin. dalam rencananya yang bertajuk Beza Antara Ketua Dan Pemimpin ada menyebut tentang perbezaan yang signifikan tentang pemimpin yang hanya tahu mengarah dan pemimpin yang bersungguh-sungguh menguruskan organisasinya. Kelemahan dalam mengendalikan sesebuah organisasi oleh pemimpin akan menyebabkan ia tidak dapat bertahan lama dalam kedudukannya. Menurut Dr. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan organisasinya akan menyebabkannya menjadi tidak maju dengan pesat. yang hanya tahu menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa mengambil kira keadaan orang yang didesaknya. Hal ini menyebabkan orang yang dipimpin menjadi lesu dan bekerja tanpa tujuan dan semangat. Istilah “ lepas tangan “ tidak boleh digunakan kerana selain mengarah. Golongan ini hanya bergantung kepada orang orang kanannya dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya didominasi oleh mereka. Pertama.permasalahan di segenap organisasi. Sebenarnya permimpin yang hanya tahu mengarah adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi dalam arah tuju organisasinya. Tugas mengarah sememangnya menjadi antara tugas seorang pemimpin . namun dalam tugas sedemikian.

‘mahukan penghormatan’ dan dia tidak perlu berusaha mendapatkan penghormatan itu. kerana dia berasa itu haknya sebagai ketua. Keempat. dan menyebut serta mengenang kebaikannya. Seorang ketua akan berfikir bahawa dia orang nombor satu dan sesuatu yang diusahakan itu berjaya kerana kehebatan dan usaha gigih dirinya (‘saya’). tetapi pemimpin suka ‘memberikan penghargaan/pujian’. memberi penghargaan. tetapi seorang pemimpin dia akan mengatakan ‘kami’/ 'kita’. tetapi seorang pemimpin ‘membangunkan orang lain. akan ‘menakutkan orang/menimbulkan rasa takut orang sekeliling terhadap sesuatu perkara’. tetapi seorang pemimpin suka ‘mengajak melakukan kerja’. Kata-kata kesukaan seorang ketua biasanya yang berupa arahan. Apabila orang melakukan kebaikan. Dia akan menggunakan kuasanya menggertak atau mengugut orang. Seorang ketua suka menyalahkan dan mencari kesalahan. Dia akan marah jika orang tidak menghormatinya dan tidak tahu dia sebagai ketua. Seorang ketua. jika enggan patuh kepada arahannya. berat mulutnya untuk memuji dan berterima kasih. Ketujuh. tetapi suka menunjukkan kesalahan orang lain yang menyebabkan sesuatu kegagalan. Seorang ketua. tetapi seorang pemimpin dia ‘memikul kesalahan’. Ketiga. seorang pengarah apabila membuat sesuatu kerja dia suka mengatakan ‘saya’. suka mengungkit kesilapan orang berkali-kali hingga tidak nampak langsung kebaikan orang kepadanya. tetapi seorang pemimpin ‘menjadikan inspirasi untuk mewujudkan semangat yang bergelora dan minat yang mendalam’. dia suka orang takut kepadanya. seorang ketua ‘menggunakan orang ataupun staf’. Sebaliknya seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak 27 . dan membina bakat/kepakaran’. Kelapan. itulah sikap seorang ketua.mental dan fizikal secara maksimum untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan kebajikan orang. tetapi dia sendiri sentiasa mengharapkan orang memuji. seorang ketua yang hanya tahu mengarah. Tidak suka melakukan refleksi diri sendiri atau muhasabah diri. seorang ketua hanya mahu ‘menerima penghargaan/pujian’. akan memberikan hukuman dan menarik segala hak yang patut diperoleh orang sekelilingnya. ‘meletakkan salah kepada orang lain’. seorang ketua. Menggunakan orang atau dengan kata lainnya memerah tenaga. Kelima. seorang ketua hanya tahu ‘mengarah membuat kerja’. contohnya “pergi buat kerja…” (lebih kepada arahan dan paksaan) tanpa mengambil tahu sama ada orang itu boleh/sanggup/suka melakukannya. Keenam. Disinilah jelas bahawa pemimpin yang hanya mengarah tanpa berfikir untuk bekerja bersama kakitangannya.

Kedua. Seterusnya. seorang ketua akan sibuk mencari siapa yang menjadi punca masalah. serta banyak menghabiskan masa dan tenaga memikirkan bagaimana perkara tersebut boleh terjadi.. Saya minta cikgu tolong cari jalan bagaimana cara untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah kita? Saya teramat malu apabila ppd menayangkan dihadapan keputusan sekolah kita dalam mesyuarat pagi tadi. Kesembilan. Kejayaan sesuatu usaha itu adalah kerana adanya sikap bantu membantu dan kerjasama antara dirinya dengan orang sekelilingnya. Dia akan berusaha berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya dengan ikhlas. siapa yang silap..melakukan bersama. kelemahan siapa? Mudah patah semangat dan tidak dapat mengawal emosi negatifnya hingga tidak mahu bertanggungjawab dan meminta orang selesaikan masalah itu. Apabila berhadapan dengan masalah. Sebagai contoh. situasi kita disekolah: Guru besar. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Pemimpin sebagai pentadbir yang mengurus Seorang pemimpin yang benar-benar mengurus . pemimpin ialah orang yang ‘mendapatkan penghormatan’. . Mendahului kawalan emosi. tetapi pemimpin ‘mencari penyelesaian’. Cikgu : Baik cikgu. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). saya akan cuba. dia lebih suka mengambil konsep kebersamaan. seorang pemimpin. dengan memberikan sebanyak mungkin kasih sayang dan menanamkan kepercayaan orang sekeliling terhadap dirinya. Takut untuk berhadapan dengan masa hadapan kerana asyik dibayangi oleh kegagalan masa silam. kerana orang akan mendengar kata atau nasihat orang yang disayanginya sahaja. Dia mempercayai dengan kasih sayang dapat menyelesaikan semua masalah. Sekiranya dia berjaya ‘mendapat penghormatan’..dia menjadi ‘pemberi inspirasi’ kepada orang. 28 . dan menerima hakikat penghormatan itu bukan hak hakikinya. sikap seorang ketua dia suka ‘meminta penyelesaian’. itu satu respons positif yang diperolehnya hasil daripada tindakan positifnya.

seorang pemimpin. keputusan pun ala kadar je.nanti saya akan maklumkan dengan cikgu lain. Yang ketujuh. dengan memberikan peluang menambahkan ilmu. sedih melihat orang sedih dan bahagia melihat orang bahagia.. membahagiakan orang dan membangkitkan semangat orang sekelilingnya. seorang pemimpin dia memudahkan.. seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak melakukan bersama. Cikgu : Saya pun sependapat juga dengan cikgu ni. Guru Besar: Saya rasa kita mula awal februari minggu depan. Akhirnya. Kelima. tetapi menggunakan mata hati. Baik Cikgu. Keprihatinannya amat tinggi.. memberikan peluang kepada orang membina kepakaran dan menambahkan kemahirannya. dia cepat mencari jalan penyelesaian. Memandang orang bukan sahaja dengan pandangan mata akal. Masalah dipandangnya sebagai ‘batu loncatan’ bukan ‘batu halangan’ untuk dia memacu kejayaan yang lebih baik di masa akan datang.Keempat. Cikgu. Situasinya dalah seperti berikut: Guru Besar : Cikgu. Setiap masalah dia anggap sebagai dugaan/ujian/cabaran dan dipandang sebagai satu ‘peluang’ untuk mencipta kejayaan setelah kegagalan. saya rasa kita patut mula awal la kelas tambahan upsr untuk tahun ini sebab tahun lepas kita mula agak lewat. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya).kalau awal. seorang pemimpin. seorang pemimpin dia akan mengambil tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko memikul kesalahan di atas bahunya sendiri. Kelapan. Sangat baik hati dan pemurah hati untuk memberikan sesuatu kepada orang sebagai tanda dia berterima kasih dan mengenang serta menghargai jasa baik orang kepadanya. nanti buat surat pemakluman ibu bapa segera yang mungkin untuk saya tandatangan. mungkin keputusan akan meningkat untuk tahun ini.. dia yang memberikan penghargaan dan memuji. 29 . serta memberikan latihan kemahiran dan kepakaran. Keenam. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Sebagai contoh disekolah guru besar yang benar-benar mengurus sekolah akan membawa guru-guru bawahannya bekerja bersamanya. seorang pemimpin yang mentadbir dengan sepenuh hati ialah apabila berhadapan dengan masalah..

utusan. Muhaya Muhammad.2. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasil dari pengalaman tersebut itulah yang akan membentuk corak kepimpinan berkesan yang benar-benar berkualiti untuk diteladani oleh anak-anak buahnya pada masa akan datang demi meningkatkan keberhasilan pendidikan dan kemenjadian murid seiring dengan standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) 2010. Pada pendapat saya. kejayaan seorang pemimpin yang berjaya adalah mereka yang telah merasai terlebih dahulu pelbagai ujian dan bermula dari bawah sebelum menjawat jawatannya sebagai seorang pemimpin. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.Di akses pada 4.L: Dr.(7.Kesimpulannya. Kepimpinan Berkesan Sekolah.my 30 . Husin Mahmood.com. Fokus Pengurusan Pendidikan K.2. Rujukan. (1998). mereka yang mempunyai pengalaman sejak dari mula berkhidmat akan lebih mengutamakan kebajikan anak buahnya kerana telah merasai perit jerih sebagai salah seorang orang bawahannya pada satu masa.2014 ) .2015 daripada www. ( 1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful