ASSIGNMENT

JANUARY 2015 SEMESTER
SUBJECT CODE

:

EMA 643

SUBJECT TITLE

: EMERGING PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEVEL

:

MASTER OF EDUCATION

STUDENT’S NAME

:

FAUZIAH BINTI JALPAH

MATRIC NO.

:

E60101140151

PROGRAMME

:

MASTER

ACADEMIC
FACILITATOR

:

DR. BONAVENTURE BONIFACE

LEARNING CENTRE

:

KOTA KINABATANGAN

1

SOALAN 1
Describe the leadership style that he demonstrates in your school or organization.
a)
Dalam menempuh dunia globalisasi zaman kini, sistem kepimpinan sesebuah organisasi perlulah
mantap dan efektif bagi menjamin keberkesanan kualiti kerja bagi anak-anak buah dibawahnya. Sistem
kepeimpinan yang agak autokratik akan membuatkan keberkesanan kerja agak lemah dan kurang
menarik yang akan membuatkan sesebuah organisasi menjadi lemah. Dalam sesebuah sekolah, sudah
semestinya pemimpin yang paling diatas ialah guru besar ataupun pengetua. Saya merupakan seorang
guru sekolah rendah dan sudah semstinya pemimpin saya ialah guru besar.Guru besar merupakan orang
yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang
berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk
mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah
berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar
mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk
melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang.
Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan
tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan
persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara
manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan,
dan kedudukan kuasa.
Guru besar di sekolah saya berkhidmat merupakan seorang guru besar yang mempunyai banyak
pengalaman dalam dunia pendidikan.. Beliau banyak menimba pengalaman sebagai seorang guru
bermula daripada sekolah pendalaman yang mana beliau juga belajar dari kesusahan dan kepayahan
sehingga beliau berjaya memimpin sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Jaya, Kinabatangan ,
tempat saya berkhidmat sekarang.
Daripada pemerhatian saya, corak kepimpinan yang beliau tunjukkan adalah bersifat demokratik.
Beliau banyak berbincang dengan orang bawahannya sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hal ini,,
guru -guru penolong kanan beliau adalah antara individu yang terlibat dalam perbincangan beliau.
Setelah itu, beliau akan memanggil guru-guru yang lain untuk bermesyuarat bersama.
Selain daripada itu, beliau juga tetap turut serta dalam apa juga aktiviti sekolah yang dijalankan
2

,malah beliau adakalanya menyumbangkan sesuatu yang berfaedah untuk menaikkan semangat anakanak buahnya. Sebagai contoh, apabila aktiviti gotong-royong dijalankan, beliau akan menyumbangkan
makanan dan minuman sebagaidorongan dan galakan semangat kepada kami.
Dari segi kurikulum dan pentadbiran, beliau amat mementingkan prestasi akademik dan sentiasa
memantau proses pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Setiap pagi, setelah menghadirkan diri ke
sekolah, beliau terus bergerak ke satu kelas ke kelas yang lain bagi memastikan setiap guru menjalankan
tugas dengan baik. Malahan, beliau turut serta masuk ke dalam kelas memantau proses pembelajaran
dan pengajaran yang berlaku. Kprihatinan beliau menjadi contoh teladan kepada guru- guru lain dan
sememangnya sikap ambil berat yang sedemikian perlu diamalkan dari masa ke semasa.
Walaupun adakalanya beliau terlalu sibuk dengan tugas- tugas pentadbiran beliau di pejabat, namun
tugas lain juga amat beliau titikberatkan. Sikap sedemikian menjadi contoh kepada kami guru-guru
bawahannya. Beliau berpesan selagi tugas hakiki kita tidak selesai kita perlu menyelesaikannya sebelum
berpindah ke tugas yang lain. Sebagai contoh, dia tidak membenarkan guru- guru pergi ke kantin dengan
tujuan bersantai-santai sebelum tugas mengajar belum selesai. Kprihatinan dan keberanian beliau amat
disanjungi dan saya berharap saya dapat meneladani kepimpinan beliau dalam mengurus dan mentadbir
sesebuah organisasi agar ia membawa perubahan yang lebih baik.

3

Dalam erti kata yang lain. Sekiranya semua penjawat awam menekankan sifat kejujuran dan integriti di dalam melaksanakan tugas. bukan sahaja dalam bidang pendidikan yang patut mengamalkan kejujuran dan integriti tetapi juga dalam semua bidang pekerjaan yang lain. pemimpin memimpin dan dipimpin. iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain.Soalan B Discuss some of strength of his leadership style. Kekuatan dan ketabahan beliau terserlah apabila terdapat masalah di sekolah yang rumit. Sebuah sekolah semestinya memerlukan pemimpin yang dipanggil guru besar ataupun pengetua. sudah pasti ia akan meningkat produktiviti negara ke arah yang lebih berkualiti. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan Saya berpendapat antara kekuatan guru besar saya ialah beliau seorang yang bersemangat dalam urusan pentadbiran beliau. 4 . Beliau tidak mengambil masa yang lama atau tidak membiarkan masalah tersebut berlanjutan sehingga menjumpai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut (Gordon 1955). saya juga menilai kekuatan guru besar saya dalam kepimpinan beliau seharian dalam setiap aspek yang bukan sahaja kepimpinan beliau di sekolah. beliau akan terus memanggil guru-guru penolong kanan beliau untuk berbincang tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut sebelum diutarakan kepada guru-guru lain. saya berpendapat. Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. kepimpinan ialah “satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotai kumpulan. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Tegasnya. Selain daripada itu. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah pengaruh. beliau mempunyai kejujuran dan integriti yang tinggi dalam corak kepimpinan beliau. antara kekuatan guru besar lagi ialah. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Sebagai seorang guru yang bekerja di bawah arahan guru besar. Ia merupakan nilai-nilai murni yang wajib diteladani bagi menjamin ketelusan dalam memberi khidmat bakti yang terbaik untuk anak-anak murid. Dalam hal ini.

Oleh itu. Dalam erti kata yang lain. beliau merupakan seoarng yang mudah menerima pendapat orang lain . beliau akan membentangkan tentang permasalahan disekolah dan cara yang lebih efektif untuk menanganinya berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling pendidikan sedia ada.. Secara keseluruhannya. agama dan sosial. Setakat artikel ini ditulis. Adakalanya. Sejarah manusia penuh dengan pemimpin tentera. beliau lebih bersikap terbuka dan menjadi pendengar yang baik. gaya kepimpinan beliau adalah menepati gaya kepimpinan seorang pemimpin.Gaya kepimpinan merupakan satu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat. Perjuangan dan gaya pemimpin yang berani dan bijaksana menjadi intipati legenda dan mitos sehungga kini. Saya berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya.Antara kelebihan yang saya nampak pada guru besar saya lagi ialah beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang beliau. kprihatinan dan sifat kasih sayang beliau adalah antara resepi kejayaan beliau dalam mentadbir dan memimpin disekolah. kita wajiblah mempunyai sikap keyakinan diri yang tinggi untuk berdepan dengan apa juga ujian dan cabaran globalisasi yang mendatang. Sifat kebapaan beliau juga merupakan antara kekuatan beliau mengendalikan masalah murid-murid disekolah. apabila berhadapan dengan permasalahan murid. Ini menunjukkan keprofesional beliau dalam mennyelesaikan sesebuah masalah bergantung dengan kepakaran beliau terhadap bidang kepimpinan untuk anak-anak buah dibawahnya. Kepimpinan sebenarnya memberi gambaran individu yang berkuasa dan dinamik. pelajar agak takut untuk berdepan dengan beliau memandangkan ketegasan beliau dan ada pelajar yang berpendapat beliau agak garang. yang memerintah tentera atau mengarah empayar korporat. pemimpin yang berjaya memimpin adalah mereka yang memimpin anak buahnya dari yang tidak tahu menahu sehingga berjaya meneladani sifat kepimpinannya.. Setiap kali mesyuarat di sekolah. Selain daripada itu. Beliau sendiri mempunya lima orang anak dalam keluarga beliau. Sikap keyakinan diri beliau juga amat tinggi. politik. guru besar saya telah memegang jawatan selama hampir 21 tahun sebagai seorang pemmpin disekolah. 5 . namun disebalik ketegasan beliau.

Beliau memenuhi kriteria sebagai seoarng pemimpian yang baik dan dihormati. Menyelesaikan masalah secara kreatif ataupun membuat sesuatu dengan kreatif adalah satu tahap yang tinggi dan tidak semua orang boleh mencapai tahap ini. Sebagai contoh. Oleh itu. terdapat lagi cara. jika saya diberi peluang untuk berada dalam kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin. Sikap sebegini membolehkan orang bawahannya menyayangi beliau dan membuatkan kepimpinan beliau amat dihormati. Walaupun begitu. Sebagi contoh. antara cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan yang baik ialah dengan kebolehan semulajadi menyampaikan maklumat dan idea serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. Pertama. Explain five ways in which you would attempt to improve on his leadership style. Sudah tentu. Sebenarnya. seorang guru besar yang baik akan memikirkan kaedah yang terbaik dalam menceriakan sebuah sekolah. Ia sekaligus melihat sesebuah masalah yang wujud dalam kakitangan dan orang di bawahnya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang berbeza bergantung dengan keberaniannya membuat keputusan yang terbaik demi kesejahteraan semua pihak. Pada pendapat saya. Kedua. kita kan rasa lebih dihargai dan akan bekerja bersama-sama pemimpin kita demi masa depan bersama 6 . seorang guru besar perlu lah mempunyai sifat kreatif dalam membuat satu-satu jalan penyelesaian masalah. apabila seorang pemimpin memberi maklumat atau berucap di khalayak ramai.Soalan c Assume that you have been promoted to his position. Ketiga. ia sudah tentu akan membuatkan orang bawahannya kagum dengan corak kepimpinan beliau dan menjadi “ role model “ kepada masyarakat. seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kebajikan orang bawahannya. Semua orang boleh menyelesaikan masalah namun cara penyelesaiannya berbeza dari satu individu kepada individu yang lain. beliau sepatutnya mempunyai aura tersendiri yang membuatkan beliau disegani kerana ketrampilan beliau yang unik dan tersendiri. tidak semua orang mempunyai bakat dalam mendepani sesebuah organisasi secara berkesan.cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin terutamanya dalam memimpin sesebuah sekolah. Dalam erti kata yang lain. sebagai orang bawahan. saya perlu mempunyai anjakan paradigma untuk membolehkannya melihat sesuatu dengan lebih luas. saya berpendapat sekitranya seorang pemimpin dianugerahkan kebolehan sedemikian . pemimpin ataupun guru besar saya adalah pemimpin yang baik dan berketrampilan. guru besar yang baik menjadi pendengar masalah yang baik bukan sahaja kepada guru malah kepada para pelajar. Sebagai contoh.

Sebagai contoh. boleh duduk bersama dalam satu tempat berbincang bersama-sama tanpa hanya mengharap orang bawahannya bekerja. saya seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan saya bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. antara cara lagi untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang guru besar . gaya kepimpinan yang berkesan boleh dicapai hanya dengan kerjasama dari pelbagai pihak dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan matlamat organisasi atau sebuah sekolah. Malah.yang lebih gemilang. Rujukan: 7 .untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin ialah mereka yang bersikap terbuka. seorang guru besar yang mudah mesra dan bersembang secara santai bersama dengan anak buahnya tetapi dalam masa yang sama ia juga menunjukkan kewibawaannya dalam memimpin di sekolah. Mereka juga mahu hak-hak mereka diambil kira dan diutamakan dari masa ke semasa. Pemimpin yang baik pada pendapat saya ialah mereka yang berani turun padang memantau sendiri permasalahan anak buahnya. Keempat. Sebagai orang yang dipimpin. sikap ambil berat terhadap hak dan masalah orang bawahan ini adalah satu cara berkesan dalam meningkatkan gaya kepimpinan yang lebih berkesan.. Kelima. tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. sekiranya saya sebagai guru besar. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada orang bawahan untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kesimpulannya. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. kita akan lebih menghormati pemimpin yang sedemikian kerana bersama-sama merasai susah payah didalam sesebuah organisasi. Oleh itu. Kita sedia maklum bahawa masyarakat hari ini lebih bijak dan tahu menilai pemimpin yang mana lebih mengutamakan kebajikan mereka.

2014 ) .com.Dr.Diakses pada 10.ketidakcekapan pentadbiran.org.2015 daripada www. Muhaya Muhammad.Di akses pada 4.2015 daripada www.utusan.2.(7.wikipedia.2.my Ms.oeg Soalan 2 8 . Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.wikipedia.2.

2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah disamping ciri-ciri lain seperti kewangan. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. merancang dan melakukan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. Tidak dinafikan bahawa sekolah yang berjaya adalah memiliki pemimpin yang memahami fungsinya sebagai pemimpin. dapat membahagikan tugas ahli dengan adil dan boleh memberikan penghargaan kepada ahli kumpulan. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi. Oleh yang demikian. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Iaitu beliau tahu bahawa dalam segala hal kepimpinan beliaulah sebagai perancang aktiviti. mencipta serta berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan pekerja bagi memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan di dalam mencapai matlamat organisasi. Bincangkan peranan kepimpinan strategik di institusi pendidikan. F. Provide specific examples. boleh menyelesaikan masalah. Kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin atau ketua dengan pekerja bawahan. menjadi model kepada ahli lain. meneruskan matlamat organisasi. Kepimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar. Antara langkah yang diambil termasuklah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP. 9 . kemudahan fizikal. bekerjasama. Tidak juga dinafikan bahawa gaya kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran. menjadi lambang organisasi.Discuss the role of strategic leadership in educational institutions. iklim dan budaya untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategic adalah penting. menjadi tempat rujuk. Kepimpinan Strategik pula ialah daya dan kebolehan sesorang pemimpin melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut bagi membolehkan organisasi yang dipimpinnya mencapai sasaran berdasarkan perancangan strategik yang dilaksanakan. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. bidang pendidikan telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan (critical success factor) utama. Tugas utama guru besar sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. Dengan adanya ciri seperti ini amat bertuahlah sekolah tersebut kerana kejayaan akan dapat digapai. J. Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. Kennedy dan Abraham Lincoln. Berikan contoh tertentu. Kepimpinan. kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa merangka. guru besar dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang atau lebih individu.

serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. Tidak dinafikan menjadi tanggunjawab pemimpin sekolah untuk melaksanakan tranfomasi PIPP ini. Untuk merealisasikannya perlulah peranan kepimpinan strategik.PIPP telah mengariskan Sebelas Anjakan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. KPM telah menyenaraikan beratus buah sekolah di Malaysia yang 10 . Pengubalan dibuat adalah untuk penambahbaik perancangan yang sedia ada. Samada kepimpinan sekolah dapat menyahut cabaran ini atau tidak ianya bergantung sejauh mana pemimpin sekolah menggunakan gaya kepimpinan mereka. Hasil produk keluaran IAB telah banyak membantu sekolah yang tidak berupaya untuk membangun kepada lebih baik dan cemerlang . perpaduan dan kecekapan. pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan. kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Dalam kepimpinan sekolah PIPP telah mengariskan ANJAKAN YANG KELIMA (5) . Di samping itu. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa pengiktirafann KPM. serta identiti nasional. ekuiti. Beberapa pendekatan baru yang menjurus kepada transformasi pendidikan Negara telah diperkenalkan. pada peringkat murid-murid pula. dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 2025). Iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. Oleh yang demikian. PIPP telah digubal sebanyak dua kali. kemahiran memimpin. Untuk itu. Para pemimpin pendidikan terpaksa mengalas dibahu mereka system pendidikan Negara berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses. kemahiran berfikir. kemahiran dwibahasa. Dalam tahun 2012 hingga 2014. etika dan kerohanian. Seperti yang kita maklum bahawa IAB menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. Kementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi. Selain itu. kualiti. Salah satu cara membantu meralisasikan aspirasi KPM ini ialah dengan mengiktirafkan IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM itu sendiri. antara fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun akan datang. Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara ini dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke 21(Muhyidin 2013.

Sekolah harapan ini adalah juga dibawah pimpinan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan strategik. Sekolah Berprestasi tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya.(BTP Portal) Anugerah “Sekolah Harapan Negara" merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif). Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. Sumber : Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan Sekolah bestari pula merupakan satu konsep sekolah di Malaysia selain daripada sekolah Kluster yang mempunyai konsep yang hampir sama. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Menafaat dari kepimpinan ini guru -guru dapat dibimbing dan menjadikan mereka sentiasa memberikan kerjasama yang padu demi kejayaan sekolah mereka. Sekolah Bestari. identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara. Tanggungjawab 11 . Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah. sekolah Harapan dan sebagainya. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat.diisytiharkan sebagai ‘Sekolah Berprestasi Tinggi. watak. satu unit institusi asas pendidikan. Wawasan kerajaan untuk tahun 2020 akan menjadi satu wawasan yang tercatat dalam buku sahaja sekiranya pemimpin sekolah tidak peka dengan kehendak pendidikan masa kini. sekolah Contoh. sekolah Wawasan. di sebuah sekolah. iaitu. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan. Sekolah Kluster. Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia.

Kita harus tahu bahawa setiap kejayaan dipihak sekolah. Oleh itu pelbagai pendekatan kepimpinan yang digunakan.mereka dalam memimpin sekolah adalah berat. Mereka cuba untuk membina kepimpinan strategik iaitu dengan membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. Dengan penggunaan NKRA sebagai alat pengukur kepada kejayaan sesebuah sekolah menjadikan pemimpin sekolah berasa tidak senang duduk. kejayaannya dan wawasan PIPP. antaranya kecemerlangan akademik. Terbukti kebanyakan sekolah yang mengamalkan cara kepimpinan strategik itu berjaya dan mendapat pengiktirafan dari KPM. manakala pihak sekolah pula sebagai pelaksana arahan tersebut. tempat. Komunkasi berkesan kedua pihak adalah penting. pada masa. Dalam setiap perenggan. kita hanya memperkatakan berkenaan pemimpin strategik. kos dan orang yang betul. Mereka sentiasa mencari fomula untuk kejayaan sekolah mereka pimpin. Sesungguhnya Guru besar sedar bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan diukur dari banyak aspek. hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. 12 . Kejayaan kepimpinan pihak sekolah juga banyak bergantung kepada kepimpinan pihak ppd sebagai pengarah arahan. Perkara ini penting kerana setiap arahan dapat dijalankan dengan betul dan tepat. Sokongan dan dorongan mereka adalah teramat penting. Guru besar cuba untuk menggunakan gaya kepimpinan yang berkesan bagi menaikkan prestasi akademik sekolah tersebut. Merekalah yang paling hampir dengan pihak sekolah sebagai pelaksana tugas. Peranan guru besar selaku pemimpin sekolah adalah penting dalam mengwujudkan komunikasi berkesan dengan pihak ppd. tulang belakangnya adalah ppd daerah. Ini bermakna seseorang pemimpin sekolah itu untuk membangunkan pendidikan di Malaysia harus rela mengorbankan masa dan tenaga. Hampir semua sekolah di Malaysia masing-masing ingin mempamerkan kejayaan sekolahnya. pentadbiran. Mereka ingin kepimpinan mereka dilihat oleh KPM dan masyarakat. Pelbagai strategik mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian pengurusan kepimpinan berjalan dengan lancar tanpa sebarang rungutan daripada pihak pelaksana yakni peminpin sekolah dan stafnya. ko-kurikulum. Oleh itu kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah.

ibu bapa. Pemimpin sekolah perlu sedar bahawa kejayaan yang mereka capai dalam memimpin sekolah bukan saja mereka mempunyai cirri-ciri pemimpin yang strategik tetapi juga adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru. Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. masih banyak lagi yang perlu kita capai. Namun. PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Menerusi PIBG. di sebalik lakaran kejayaan ini. Pemimpin yang bijaksanapun tidak akan berupaya mengurus sekolah dengan cemerlang tanpa kerjasama yang utuh dari pihak ibubapa dan masyarakat dan komuniti setempat. Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu.Kejayaan kepimpinan sekolah juga banyak bergantung kepada kerjasama PIBG. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk 13 . Peranan lain yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Contohnya jika berlaku salah faham antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Peranan-peranan PIBG ini jika dilaksanakan adalah juga penyumbang kepada kemantapan sesebuah sekolah. Di antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Oleh itu guru besar yang strategik akan menggunakan keupayaan tenaga PIBG ini untuk memajukan sekolah bersama-sam KESIMPULAN. anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita.

Bhd Dr muhaya Muhamad. Penonjolan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Pemimpin yang strategik dan berwibawa berperanan besar mencetus idea.3. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. Yahya Don. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. lebih hebat dari keadaan asal. iaitu penerimaan orang-orang bawahan. (2005).( 2014). Pemimpin yang strategik mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. Pendek kata seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan.com 14 atau ketua.nasi. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. ( 1993). Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. PTS Profesional Publishing Sdn.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Rujukan: Husin Mahmood.blogspot. maka kepimpinannya kurang berkesan staf dan organisasi akan lemah. Kepimpinan Berkesan Sekolah. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinannya. Diakses pada 5.menjadi sistem yang terbaik di dunia.Anda Seorang pemimpin www. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. inovasi.2015 daripada . Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa. Untuk melihat guru besar memainkan peranannya sebagai pemimpin sekolah adalah mereka yang bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan.wise. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja.

Describe the characteristics of successful school leadership. Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pemimpin sekolah itu.Soalan 3. Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berjaya. ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju. Pengetua atau pemimpin sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks Pemimpin yang 15 . Huraikan ciri-ciri kepimpinan sekolah yang berjaya. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat dan mencapai wawasan organisasinya. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi.

Oleh kerana itu guru besar memainkan peranan yang sangat besar dalam merangsang iklim sekolah yang positif. 8 April 2010) – “Kepimpinan Transformasi merupakan kemampuan yang membolehkan pemimpin mengenali keperluan untuk berubah dengan mencipta wawasan. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. guru besar antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej sekolah yang baik. membimbing perubahan dan melaksanakan perubahan dengan berkesan seterusnya perubahan yang dibawa akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dikalangan orang bawahannya”. pemimpin utama di sekolah rendah iaitu guru besar perlu memainkan peranan penting dalam mendepani segala cabaran melestarikan kecemerlangan pendidikan negara tanpa meminggirkan kerjasama yang erat dengan semua kakitangan. Oleh itu. iaitu pemimpin yang dapat meningkatkan martabat organisasi. Sebagai seorang pengurus pendidikan. Kepimpinan yang berkualiti dan holistik akan dapat mengubah sekolah yang hanya dalam keadaan biasa kepada sekolah yang berkesan atau cemerlang. Banyak kajian telah dilakukan untuk melihat faktor kejayaan sesebuah sekolah dan ramai di kalangan mereka berpendapat peranan pengetua dan ditambah memiliki ilmu kepengetuaan adalah faktor yang signifikan.berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Kepimpinan sekolah perlu sentiasa dinamik dan inovatif bagi mengisi harapan masyarakat dan cabaran negara dalam era globalisasi. tanggungjawab utama pengetua atau guru besar ialah menjalankan kertja-kerja pentadbiran dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran. mengorganisasi. kurikulum. merujuk kepada ucapan Yang Berhormat ini Dalam konteks sekolah. kejayaan sesebuah sekolah terletak ditangan pengetua atau guru besar. kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah mencapai visi dan misi sekolah juga negara. Menurut Edmonds (1979). Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam ucapannya (Bandar Baru Nilai. ko16 . Menurut YB En. Muhammad Haizuan Rozali. mengetuai dan mengawal terutama sumber manusia. Ini bermakna pengetua atau guru besar di Malaysia mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif dalam kepimpinan kakitangan akademik. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan.

Justeru pengetua mestilah berupaya untuk memahami dan sentiasa mengamalkan dasar-dasar yang telah disediakan. Sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kewangan sekolah. pengetua perlu menguasai peraturan penggunaan kewangan sekolah. Pengetua perlu membimbing Ketua Panatia dan guru-guru bagaimana berbelanja berhemah tetapi murid dapat banyak menafaatnya. pendidik. ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh pengetua. perkembangan staf. Dalam usaha untuk melahirkan sekolah cemerlang itu. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas mentadbir. persekitaran dan sebagainya. pengetua juga harus lebih memahami dasar-dasar KPM dan boleh menerangkan dasar-dasar tersebut kepada staf dengan tepat tanpa mengelirukan mereka. Sebagai pemimpin sekolah. memimpin. kewangan. 17 . keupayaan untuk menterjemahkan dasar kepada tindakan memerlukan kemahiran tertentu yang dimiliki oleh pengetua berkenaan.kurikulum. pengurus. Di sinilah letaknya perbezaan antara seorang pengetua dengan yang lain. Antara kriteria yang pertama perlu ada pada pengetua atau guru besar ialah boleh dijadikan sebagai sumber rujukan.

Kriteria yang seterusnya perlu dimiliki oleh pemimpin sekolah ialah mempunyai Visi. Misi dan objektif yang jelas supaya staf dapat memahami dan boleh menterjemahkannya dengan perbuatan. Menurut kajian(Leithwood et al. Di mana dalam ciri pemimpin yang berjaya pengetua harus berfikiran terbuka dan bersedia belajar daripada orang lain. mengekal dan meningkatkan budaya kecemerlangan di sekolah. disenangi dan dalam masa yang sama mudah mengawal organisasi. Menurut Bennis (1989)menggariskan seseorang pemimpin perlu memiliki personaliti yang mulia untuk mencapai kecemerlangan. Pengetua yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik (tegas) tetapi adil akan mudah mempengaruhi staf untuk peningkatan produktiviti dan kualiti. Ianya merujuk kepada pentadbiran yang mengamal tindakan pengurusan secara konsisten dengan mewujud kesetiakawanan antara warga sekolah. Pengetua memainkan peranan untuk mencapai kecemerlangan keintelektualan pelajar secara holistik bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga pembangunan sahsiah. begitu juga yang negatif boleh membawa pada yang buruk. Kecemerlangan bermula dengan pemimpin yang mempunyai personaliti yang mulia dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses kepimpinan Pemimpin yang bersikap sebegini akan dihormati. disegani bukan ditakuti. Mereka perlu fleksibel untuk menghadapi atau menjalankan tugas kepimpinan. Komitmen bersama adalah penting untuk menambahbaik. Sebagai role modal kepada staf. Pengetua yang boleh mengatasi segala cabaran dalam kepimpinannya akan lebih ditaati. Penting juga seorang pengetua itu mempunyai sifat merendah diri tetapi kuat peribadi dan bijaksana. 18 . Pengetua adalah komponen utama dalam kejayaan sesebuah sekolah. dihormati. pengetua atau seseorang pemimpin itu mestilah seorang tertib dan beradab serta mengamalkan disiplin dalam hidupnya. 2006)dalam hujahnya menyatakan bahawa ciri-ciri peribadi pengetua juga terbukti mempunyai kaitan dengan keberkesanan kepimpinannya. Pengaruh teladan yang positif dariapada pemimpin ini boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak. Pengetua sebagai tunggak kepimpinan hendaklah memastikan visi dan misi sekolah dikongsi dan difahami bersama oleh semua lapisan pekerja.

sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR. Kepimpinan Transformasi merupakan gaya kepimpinan yang digemari oleh Guru Besar dan Pengetua serta pegawai. Kecemerlangan sekolah akan berterusan kerana mendapat kepimpinan yang berkesan setiap sesi peralihan kepimpinan. cara berfikir dan tingkahlaku guru-guru. Usaha membimbing pegawai-pegawai baru oleh pegawai-pegawai senior perlu dijadikan budaya dan tidak menganggap mereka sebagai saingan” kata beliau lagi. Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini. Guru besar melakukan penguatkuasaan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan.Selain faedah kepada staf sekolah. Beliau akan memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. “Pemimpin cemerlang adalah pemimpin yang melebarkan kepimpinan dengan melatih pengganti yang lebih baik daripada dirinya. Dengan itu setiap kepimpinan sekolah menggunakan pelbagai kaedah kepimpinan untuk menaikkan imej sekolah dengan menaikan prestasi akademiknya melalui peperiksaan awam tersebut. Guru besar juga akan mempastikan analisis dan pentaksiran data keputusan peperiksaan dibuat secara terprinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat. Menurut Laithwood 1992 kepimpinan Transfomasi lebih bertepatan dengaan peranan guru besar sebagai pemimpin .Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan Daerah. biasanya akan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk lebih membantu pentadbirannya kerana dengan wujudnya komunikasi yang berkesan ibubapa akan lebih yakin dengan kepimpinannya. iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam masa yang sama mengubah sikap. Guru besar yang mudah untuk berbincang akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi 19 . pemimpin mudah mesra ini. SPM dan STPM. menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah. Dengan itu mudahlah mendapat kerjasama daripada mereka. Perkara ke dua penting dilakukan oleh guru besar ialah mengawal dan melindungi waktu pengajaran. Dengan wujudnya mentor mente dikalangan staf sekolah maka kesinambungan kepakaran dalam kepimpinan tidak akan tandus atau berakhir. PMR. Biasanya guru besar cemerlang perkara utama yang di lakukan ialah membuat pemantauan kemajuan akademik pelajar.

guru juga diberi Latihan Dalam Perkhidmatan untuk menjadikan mereka pakar dalam tanggungjawab masing-masing. Beliau akan menjadi modal terbaik kepada guru. Tahap disiplin yang tinggi. Komitmen guru besar terhadap semua perkara dibawah kawalannya menjadikan guru memberi ketaatan. 20 . Apabila pemimpin menghargai setiap pihak makan mudahlah untuknya mencapai visi atau wawasan yang dikehendaki kepada sekolah. kasih sayang dan rasa hormat serta menjalankan tanggungjawab dengan penuh iktizam. Ciri guru besar cemerlang ini akan dapat melatih pelajarnya memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. contohnya. Guru besar yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya. Mereka akan dilihat peningkatan prestasi melalui SKT mereka setiap tahun.Selain meningkatkan akademik. Pendek kata semua nilai negatif mampu dipositifkan demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta mood pembelajaran pada sesuatu masa. Untuk merapatkan hubungan dan rasa dihargai pula kepimpinan yang cemerlang akan memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru. bersikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Guru besar cemerlang juga seharusnya seorang yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan.pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan. memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa. guru-guru yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasih kepada berdedikasih dengan cara yang berhemah. Pelajar juga diberi ganjaran untuk memberangsangkan pelajar utuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka. Guru besar cemerlang akan tidak akan merasa jemu menyampaikan ilmu dan sentiasa bersedia merancangkan unit-unit pengajaran. Guru besar cemerlang ini akan sentiasa mengingatkan guru-gurunya agar membimbing dan menyelesaikan masalah murid secara individu sebagai kawan. Pelajar sentiasa memberi sokongan cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial.

Pemimpin sekolah yang disegani kerana sahsiahnya.Sekolah cemerlang juga adalah hasil sumbangan daripada ibubapa. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Setiap cabaran akan dapat ditangani dengan bijaksana dengan tidak cepat melatah. guruguru. Ciri pemimpin sekolah yang amat perlu dimiliki oleh guru besar ialah kental dalam menghadapi cabaran. Melibatkan staf juga dalam penyelesaian masalah telah menunjukkan guru besar sangat menghormati mereka dan percaya bahawa mereka berkemampuan bersama-sama menghadapi apa saja cabaran yang menganggu ketenteraman sekolah. Pemimpin sekolah yang dihormati kerana ilmu dan kebolehanya. Bagi mencapai hasrat tersebut mereka juga perlu mendapat sokongan dan kerjasama kuat daripada semua peringkat warga sekolah. iklim sekolah merupakan sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang yang di dalamnya yang mesti ada seorang penegtua atau pemimpin sekolah ialah mereka mestilah merupakan seorang yang berwawasan. Bagi mencapai matlamat ke arah negara maju seperti yang digariskan dalam dasar negara. Bijak menggunakan sumber yang ada dalam menyelesaikan semua perkara adalah cara yang terbaik.Menurut Howard (1974). Guru besar cemerlang harus bijak menggunakan ibubapa dan persatuan PIBG bagi menaikkan prestasi akademik dan keceriaan persekitaran sekolah. bagi mencapai hasrat tersebut sebagai pemimpin utama di sekolah mestilah mempunyai perancangan dan strategi tertentu. Melalui keunggulan pemimpin atau guru besar yang memiliki ciri-ciri di atas akan dapat mengurus sekolah seperti yang diharapkan oleh Kementerian. mereka juga hendaklah sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang holistik iaitu memiliki pelbagai kemahiran dan kebolehan serta bersedia menghadapi sebarang persaingan dan cabaran. Untuk menjamin kecemerlangan sekolahnya. Masalah disiplin pelajar. Di samping itu. dan terutamanya ibubapa yang menghantar anaknya ke sekolah. Peranan guru besar cemerlang adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Oleh itu amat mudah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang sekiranya pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihakpihak diluar sekolah terutama dengan ibu bapa. Oleh itu. staf sokongan. 21 . pengetua mestilah mempunyai visi dan misi.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan pelan dan garis panduan tertentu untuk dilaksanakan oleh semua sekolah. gotong royong atau solat hajat. Hal ini belum lagi berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Laporan dari DCSF. Bukanlah suatu yang mudah untuk mentadbir ratusan orang guru dan beribu bilangan pelajar di sesebuah sekolah.Dari segi peribadi pengetua yang berkesan kebiasaannya memiliki sifat dedikasi. Masalah disiplin pelajar. Dengan memberikan ‘empowerment’ dan kepercayaan akan membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan yakin dan sedia memberi sokongan kepada perancangan yang telah disediakan. Dengan kata lain pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berkebolehan menggunakan pelbagai stail kepimpinan mengikut situasi dan keadaan. 2009 membentangkan penemuan daripada sebuah negara mengenai porjek 22 . berkeyakinan tinggi dan tidak mudah berputus asa. Kemahiran atau memiliki ilmu kepengetuaan akan dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dengan lancar. Pengurusan sumber manusia terutama keupayaan menguruskan guru dan pelajar secara berkesan akan dapat membantu mencapai matlamat sekolah dengan cepat. Guru merupakan aset penting kepada sekolah. Pelbagai aktiviti perlu diadakan secara berterusan seperti majlis jamuan makan malam. Pengetua yang berkesan tidak akan mengabaikan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti. Namun demikian perancangan yang rapi dan ditambah dengan keupayaan peribadi kebiasaannya segala masalah dan halangan dapat diatasi dengan mudah. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. bertanggungjawab. Peranan pengetua adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Pendekatan kepimpinan yang holistik dengan menggunakan pelbagai gaya kepimpinan akan dapat mempengaruhi orang bawahannya supaya bekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihak-pihak di luar sekolah terutama dengan ibu bapa.

Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan.bersih dan menarik. Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang. Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Kesimpulan 23 . Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi. Persekitaran sekolah Kawasan sekolah yang cantik . Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah. Peranan Pelajar Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik.penyelidikan yang dijalankan selama tiga tahun mengenai kesan kepimpinan dan outcome murid. PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. merujuk khusus kepada kepimpinan guru besar. Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun social .

J (1989). Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak.London: Cassel. Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi. semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia.Salleh Lebar. Justeru itu. Mohd.Tangjung Malim: Quantum Book.Nor. (1998). Rujukan: Amir Hasan Dawi.Sekolah berkesan mempunyai ideologi yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan. The educational leader today is more that of an instructional leader rather than administrator or manager. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan.L: Sharifah Md.(1998) . Discuss. Effective Schooling: Research. Theory and Practise.(1999). Fokus Pengurusan Pendidikan K. Scheerens. (2000 ). 24 . Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak. Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendid Soalan 4.

ini kerana pengurusan yang baik. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. semuanya bergantung kepada pelaksanaanya yang benar-benar berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Menurut ( Yazid Deraman. Sebagai sebuah negara yang giat membangun.Setiap kali apabila timbul 25 . Bincangkan.Pemimpin pendidikan hari ini adalah lebih kepada pemimpin yang mengarah berbanding menjadi pemimpin yang mentadbir dan mengurus. Kenyataan bahawa pemimpin hanya berhak mengarah sudah tidak relevan lagi kerana rakyat semakin bijak dalam menilai kompetensi seorang ketua yang berhak dihormati. Oleh itu. 2013 )Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu. saya membahagikan kertas kali ini kepada dua iaitu . Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan. kita amat memerlukan pemimpin yang benar-benar bekerja keras untuk memajukan negara kita. Tidak kira siapa. Pemimpin sebagai seorang pengarah adalah tidak dapat dinafikan. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi. 1. Pemimpin yang mengurus Pemimpin sebagai pengarah. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan. Pemimpin yang mengarah 2. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . dimana atau bagaimana. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi.

Tugas mengarah sememangnya menjadi antara tugas seorang pemimpin . Apakah perbezaannya antara ‘mahukan penghormatan’ dengan ‘mendapat penghormatan’. namun dalam tugas sedemikian. bukan berapa banyak manfaat yang mampu diberikannya. seorang pengarah bersifat pendesak. Hal ini menyebabkan orang yang dipimpin menjadi lesu dan bekerja tanpa tujuan dan semangat. tetapi seorang pemimpin dia ‘mendapatkan penghormatan’. Yang difikirkannya berapa banyak yang boleh dia dapat manfaat daripada orang sekelilingnya. sehingga penghargaan terhadap orang bawahannya pun tidak dapat diberikan. adalah perlu seorang ketua membuat pemantauan tanpa membiarkannya secara terus kepada orang bawahannya. Pemimpin tanpa sebuah visi bagaikan pemandu kenderaan yang tidak tahu arah tujuan. realitinya pada masa kini. Sebenarnya permimpin yang hanya tahu mengarah adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi dalam arah tuju organisasinya. Muhaya Mohamad ( 2014 ).permasalahan di segenap organisasi. Namun. Kelemahan dalam mengendalikan sesebuah organisasi oleh pemimpin akan menyebabkan ia tidak dapat bertahan lama dalam kedudukannya. tetapi tidak ramai yang mampu menjadi pemimpin. ketua atau pemimpin menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan organisasinya akan menyebabkannya menjadi tidak maju dengan pesat. Kakitangan bawahannya menjadikan mereka sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah. Golongan ini hanya bergantung kepada orang orang kanannya dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya didominasi oleh mereka. Pertama. terdapat pemimpin yang hanya menjadi boneka dalam sesebuah organisasi. Orang yang sentiasa berasa dirinya penting ialah orang yang mengharapkan atau 26 . Apakah perbezaan antara ketua dengan pemimpin? Ada sembilan perkara yang membezakan antara seorang pemimpin pengarah dengan seorang pemimpin yang mengurus. dalam rencananya yang bertajuk Beza Antara Ketua Dan Pemimpin ada menyebut tentang perbezaan yang signifikan tentang pemimpin yang hanya tahu mengarah dan pemimpin yang bersungguh-sungguh menguruskan organisasinya. Mereka hanya mengarahkan sesuatu tanpa menilai sejauhmana “kerelevenan “arahan itu untuk dikeluarkan. yang hanya tahu menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa mengambil kira keadaan orang yang didesaknya. Banyak orang boleh menjadi ketua. Kedua. Menurut Dr. Pemimpin seharusnya memahami dengan lebih luas bidang kepimpinan beliau seiring dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. pemimpin sepatutnya tahu kesan arahan tersebut untuk jangka masa akan datang. seorang pengarah ialah seorang yang ‘mahukan penghormatan’. Istilah “ lepas tangan “ tidak boleh digunakan kerana selain mengarah.

‘mahukan penghormatan’ dan dia tidak perlu berusaha mendapatkan penghormatan itu. Disinilah jelas bahawa pemimpin yang hanya mengarah tanpa berfikir untuk bekerja bersama kakitangannya. tetapi pemimpin suka ‘memberikan penghargaan/pujian’. tetapi seorang pemimpin dia akan mengatakan ‘kami’/ 'kita’. tetapi seorang pemimpin dia ‘memikul kesalahan’. berat mulutnya untuk memuji dan berterima kasih. dan membina bakat/kepakaran’. seorang ketua. Tidak suka melakukan refleksi diri sendiri atau muhasabah diri. seorang pengarah apabila membuat sesuatu kerja dia suka mengatakan ‘saya’. Apabila orang melakukan kebaikan. suka mengungkit kesilapan orang berkali-kali hingga tidak nampak langsung kebaikan orang kepadanya. Seorang ketua suka menyalahkan dan mencari kesalahan. Sebaliknya seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak 27 . tetapi seorang pemimpin ‘membangunkan orang lain. Dia akan marah jika orang tidak menghormatinya dan tidak tahu dia sebagai ketua. seorang ketua hanya mahu ‘menerima penghargaan/pujian’. seorang ketua yang hanya tahu mengarah. Dia akan menggunakan kuasanya menggertak atau mengugut orang. Seorang ketua. seorang ketua ‘menggunakan orang ataupun staf’. ‘meletakkan salah kepada orang lain’. Seorang ketua. Ketiga. Kelapan. Seorang ketua akan berfikir bahawa dia orang nombor satu dan sesuatu yang diusahakan itu berjaya kerana kehebatan dan usaha gigih dirinya (‘saya’). kerana dia berasa itu haknya sebagai ketua. Keempat. dan menyebut serta mengenang kebaikannya. tetapi dia sendiri sentiasa mengharapkan orang memuji.mental dan fizikal secara maksimum untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan kebajikan orang. memberi penghargaan. Kelima. Menggunakan orang atau dengan kata lainnya memerah tenaga. jika enggan patuh kepada arahannya. contohnya “pergi buat kerja…” (lebih kepada arahan dan paksaan) tanpa mengambil tahu sama ada orang itu boleh/sanggup/suka melakukannya. Keenam. akan memberikan hukuman dan menarik segala hak yang patut diperoleh orang sekelilingnya. dia suka orang takut kepadanya. seorang ketua hanya tahu ‘mengarah membuat kerja’. itulah sikap seorang ketua. Ketujuh. tetapi suka menunjukkan kesalahan orang lain yang menyebabkan sesuatu kegagalan. tetapi seorang pemimpin suka ‘mengajak melakukan kerja’. akan ‘menakutkan orang/menimbulkan rasa takut orang sekeliling terhadap sesuatu perkara’. tetapi seorang pemimpin ‘menjadikan inspirasi untuk mewujudkan semangat yang bergelora dan minat yang mendalam’. Kata-kata kesukaan seorang ketua biasanya yang berupa arahan.

Cikgu : Baik cikgu. sikap seorang ketua dia suka ‘meminta penyelesaian’. saya akan cuba. Mendahului kawalan emosi. Apabila berhadapan dengan masalah. 28 . tetapi pemimpin ‘mencari penyelesaian’.. .. pemimpin ialah orang yang ‘mendapatkan penghormatan’. Pemimpin sebagai pentadbir yang mengurus Seorang pemimpin yang benar-benar mengurus . Sekiranya dia berjaya ‘mendapat penghormatan’. Kesembilan. Saya minta cikgu tolong cari jalan bagaimana cara untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah kita? Saya teramat malu apabila ppd menayangkan dihadapan keputusan sekolah kita dalam mesyuarat pagi tadi. Dia mempercayai dengan kasih sayang dapat menyelesaikan semua masalah. kerana orang akan mendengar kata atau nasihat orang yang disayanginya sahaja. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Takut untuk berhadapan dengan masa hadapan kerana asyik dibayangi oleh kegagalan masa silam. dan menerima hakikat penghormatan itu bukan hak hakikinya. siapa yang silap. itu satu respons positif yang diperolehnya hasil daripada tindakan positifnya. dia lebih suka mengambil konsep kebersamaan. Kedua. Dia akan berusaha berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya dengan ikhlas. seorang ketua akan sibuk mencari siapa yang menjadi punca masalah. kelemahan siapa? Mudah patah semangat dan tidak dapat mengawal emosi negatifnya hingga tidak mahu bertanggungjawab dan meminta orang selesaikan masalah itu. situasi kita disekolah: Guru besar. serta banyak menghabiskan masa dan tenaga memikirkan bagaimana perkara tersebut boleh terjadi. dengan memberikan sebanyak mungkin kasih sayang dan menanamkan kepercayaan orang sekeliling terhadap dirinya.melakukan bersama.dia menjadi ‘pemberi inspirasi’ kepada orang.. Sebagai contoh. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). seorang pemimpin. Kejayaan sesuatu usaha itu adalah kerana adanya sikap bantu membantu dan kerjasama antara dirinya dengan orang sekelilingnya. Seterusnya.

Cikgu : Saya pun sependapat juga dengan cikgu ni. dia cepat mencari jalan penyelesaian. Memandang orang bukan sahaja dengan pandangan mata akal. Baik Cikgu. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu.nanti saya akan maklumkan dengan cikgu lain. nanti buat surat pemakluman ibu bapa segera yang mungkin untuk saya tandatangan. mungkin keputusan akan meningkat untuk tahun ini. Cikgu. Situasinya dalah seperti berikut: Guru Besar : Cikgu. Masalah dipandangnya sebagai ‘batu loncatan’ bukan ‘batu halangan’ untuk dia memacu kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. tetapi menggunakan mata hati. keputusan pun ala kadar je. seorang pemimpin yang mentadbir dengan sepenuh hati ialah apabila berhadapan dengan masalah. serta memberikan latihan kemahiran dan kepakaran.. saya rasa kita patut mula awal la kelas tambahan upsr untuk tahun ini sebab tahun lepas kita mula agak lewat.. Yang ketujuh. sedih melihat orang sedih dan bahagia melihat orang bahagia.. Guru Besar: Saya rasa kita mula awal februari minggu depan. dia yang memberikan penghargaan dan memuji. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). Keprihatinannya amat tinggi.kalau awal. seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak melakukan bersama. Akhirnya.. 29 . seorang pemimpin. Kelapan. seorang pemimpin. Keenam. memberikan peluang kepada orang membina kepakaran dan menambahkan kemahirannya. membahagiakan orang dan membangkitkan semangat orang sekelilingnya. Kelima. dengan memberikan peluang menambahkan ilmu. Sangat baik hati dan pemurah hati untuk memberikan sesuatu kepada orang sebagai tanda dia berterima kasih dan mengenang serta menghargai jasa baik orang kepadanya. seorang pemimpin dia memudahkan..Keempat. Sebagai contoh disekolah guru besar yang benar-benar mengurus sekolah akan membawa guru-guru bawahannya bekerja bersamanya. Setiap masalah dia anggap sebagai dugaan/ujian/cabaran dan dipandang sebagai satu ‘peluang’ untuk mencipta kejayaan setelah kegagalan. seorang pemimpin dia akan mengambil tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko memikul kesalahan di atas bahunya sendiri.

kejayaan seorang pemimpin yang berjaya adalah mereka yang telah merasai terlebih dahulu pelbagai ujian dan bermula dari bawah sebelum menjawat jawatannya sebagai seorang pemimpin. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin. Husin Mahmood. (1998). Pada pendapat saya.2. Hasil dari pengalaman tersebut itulah yang akan membentuk corak kepimpinan berkesan yang benar-benar berkualiti untuk diteladani oleh anak-anak buahnya pada masa akan datang demi meningkatkan keberhasilan pendidikan dan kemenjadian murid seiring dengan standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) 2010. mereka yang mempunyai pengalaman sejak dari mula berkhidmat akan lebih mengutamakan kebajikan anak buahnya kerana telah merasai perit jerih sebagai salah seorang orang bawahannya pada satu masa.L: Dr. Rujukan.utusan. Muhaya Muhammad. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia.2014 ) .(7. Fokus Pengurusan Pendidikan K.Kesimpulannya.com.Di akses pada 4.2015 daripada www. ( 1993).2.my 30 . Kepimpinan Berkesan Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful