ASSIGNMENT

JANUARY 2015 SEMESTER
SUBJECT CODE

:

EMA 643

SUBJECT TITLE

: EMERGING PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEVEL

:

MASTER OF EDUCATION

STUDENT’S NAME

:

FAUZIAH BINTI JALPAH

MATRIC NO.

:

E60101140151

PROGRAMME

:

MASTER

ACADEMIC
FACILITATOR

:

DR. BONAVENTURE BONIFACE

LEARNING CENTRE

:

KOTA KINABATANGAN

1

SOALAN 1
Describe the leadership style that he demonstrates in your school or organization.
a)
Dalam menempuh dunia globalisasi zaman kini, sistem kepimpinan sesebuah organisasi perlulah
mantap dan efektif bagi menjamin keberkesanan kualiti kerja bagi anak-anak buah dibawahnya. Sistem
kepeimpinan yang agak autokratik akan membuatkan keberkesanan kerja agak lemah dan kurang
menarik yang akan membuatkan sesebuah organisasi menjadi lemah. Dalam sesebuah sekolah, sudah
semestinya pemimpin yang paling diatas ialah guru besar ataupun pengetua. Saya merupakan seorang
guru sekolah rendah dan sudah semstinya pemimpin saya ialah guru besar.Guru besar merupakan orang
yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang
berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk
mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah
berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar
mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk
melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang.
Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan
tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan
persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara
manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan,
dan kedudukan kuasa.
Guru besar di sekolah saya berkhidmat merupakan seorang guru besar yang mempunyai banyak
pengalaman dalam dunia pendidikan.. Beliau banyak menimba pengalaman sebagai seorang guru
bermula daripada sekolah pendalaman yang mana beliau juga belajar dari kesusahan dan kepayahan
sehingga beliau berjaya memimpin sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Jaya, Kinabatangan ,
tempat saya berkhidmat sekarang.
Daripada pemerhatian saya, corak kepimpinan yang beliau tunjukkan adalah bersifat demokratik.
Beliau banyak berbincang dengan orang bawahannya sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hal ini,,
guru -guru penolong kanan beliau adalah antara individu yang terlibat dalam perbincangan beliau.
Setelah itu, beliau akan memanggil guru-guru yang lain untuk bermesyuarat bersama.
Selain daripada itu, beliau juga tetap turut serta dalam apa juga aktiviti sekolah yang dijalankan
2

,malah beliau adakalanya menyumbangkan sesuatu yang berfaedah untuk menaikkan semangat anakanak buahnya. Sebagai contoh, apabila aktiviti gotong-royong dijalankan, beliau akan menyumbangkan
makanan dan minuman sebagaidorongan dan galakan semangat kepada kami.
Dari segi kurikulum dan pentadbiran, beliau amat mementingkan prestasi akademik dan sentiasa
memantau proses pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Setiap pagi, setelah menghadirkan diri ke
sekolah, beliau terus bergerak ke satu kelas ke kelas yang lain bagi memastikan setiap guru menjalankan
tugas dengan baik. Malahan, beliau turut serta masuk ke dalam kelas memantau proses pembelajaran
dan pengajaran yang berlaku. Kprihatinan beliau menjadi contoh teladan kepada guru- guru lain dan
sememangnya sikap ambil berat yang sedemikian perlu diamalkan dari masa ke semasa.
Walaupun adakalanya beliau terlalu sibuk dengan tugas- tugas pentadbiran beliau di pejabat, namun
tugas lain juga amat beliau titikberatkan. Sikap sedemikian menjadi contoh kepada kami guru-guru
bawahannya. Beliau berpesan selagi tugas hakiki kita tidak selesai kita perlu menyelesaikannya sebelum
berpindah ke tugas yang lain. Sebagai contoh, dia tidak membenarkan guru- guru pergi ke kantin dengan
tujuan bersantai-santai sebelum tugas mengajar belum selesai. Kprihatinan dan keberanian beliau amat
disanjungi dan saya berharap saya dapat meneladani kepimpinan beliau dalam mengurus dan mentadbir
sesebuah organisasi agar ia membawa perubahan yang lebih baik.

3

saya juga menilai kekuatan guru besar saya dalam kepimpinan beliau seharian dalam setiap aspek yang bukan sahaja kepimpinan beliau di sekolah. Kekuatan dan ketabahan beliau terserlah apabila terdapat masalah di sekolah yang rumit. Sebuah sekolah semestinya memerlukan pemimpin yang dipanggil guru besar ataupun pengetua. Sekiranya semua penjawat awam menekankan sifat kejujuran dan integriti di dalam melaksanakan tugas. pemimpin memimpin dan dipimpin. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain. Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. kepimpinan ialah “satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotai kumpulan. Selain daripada itu. saya berpendapat. sudah pasti ia akan meningkat produktiviti negara ke arah yang lebih berkualiti. bukan sahaja dalam bidang pendidikan yang patut mengamalkan kejujuran dan integriti tetapi juga dalam semua bidang pekerjaan yang lain. Ia merupakan nilai-nilai murni yang wajib diteladani bagi menjamin ketelusan dalam memberi khidmat bakti yang terbaik untuk anak-anak murid. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan Saya berpendapat antara kekuatan guru besar saya ialah beliau seorang yang bersemangat dalam urusan pentadbiran beliau. 4 . Menurut (Gordon 1955). beliau akan terus memanggil guru-guru penolong kanan beliau untuk berbincang tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut sebelum diutarakan kepada guru-guru lain. Beliau tidak mengambil masa yang lama atau tidak membiarkan masalah tersebut berlanjutan sehingga menjumpai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. beliau mempunyai kejujuran dan integriti yang tinggi dalam corak kepimpinan beliau. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah pengaruh. iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi. Dalam hal ini.Soalan B Discuss some of strength of his leadership style. Dalam erti kata yang lain. Sebagai seorang guru yang bekerja di bawah arahan guru besar. antara kekuatan guru besar lagi ialah. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. Tegasnya.

Selain daripada itu. Kepimpinan sebenarnya memberi gambaran individu yang berkuasa dan dinamik. Setiap kali mesyuarat di sekolah. guru besar saya telah memegang jawatan selama hampir 21 tahun sebagai seorang pemmpin disekolah. beliau merupakan seoarng yang mudah menerima pendapat orang lain . Sifat kebapaan beliau juga merupakan antara kekuatan beliau mengendalikan masalah murid-murid disekolah. Secara keseluruhannya. Oleh itu. Setakat artikel ini ditulis. pemimpin yang berjaya memimpin adalah mereka yang memimpin anak buahnya dari yang tidak tahu menahu sehingga berjaya meneladani sifat kepimpinannya. kprihatinan dan sifat kasih sayang beliau adalah antara resepi kejayaan beliau dalam mentadbir dan memimpin disekolah. Perjuangan dan gaya pemimpin yang berani dan bijaksana menjadi intipati legenda dan mitos sehungga kini. yang memerintah tentera atau mengarah empayar korporat. agama dan sosial. Sikap keyakinan diri beliau juga amat tinggi.Gaya kepimpinan merupakan satu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat.. 5 . pelajar agak takut untuk berdepan dengan beliau memandangkan ketegasan beliau dan ada pelajar yang berpendapat beliau agak garang. apabila berhadapan dengan permasalahan murid. Sejarah manusia penuh dengan pemimpin tentera. namun disebalik ketegasan beliau.. Ini menunjukkan keprofesional beliau dalam mennyelesaikan sesebuah masalah bergantung dengan kepakaran beliau terhadap bidang kepimpinan untuk anak-anak buah dibawahnya. Dalam erti kata yang lain. beliau akan membentangkan tentang permasalahan disekolah dan cara yang lebih efektif untuk menanganinya berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling pendidikan sedia ada. Beliau sendiri mempunya lima orang anak dalam keluarga beliau. beliau lebih bersikap terbuka dan menjadi pendengar yang baik. Adakalanya. gaya kepimpinan beliau adalah menepati gaya kepimpinan seorang pemimpin. kita wajiblah mempunyai sikap keyakinan diri yang tinggi untuk berdepan dengan apa juga ujian dan cabaran globalisasi yang mendatang. Saya berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya.Antara kelebihan yang saya nampak pada guru besar saya lagi ialah beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang beliau. politik.

seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kebajikan orang bawahannya. Sebagi contoh. Sebenarnya. seorang guru besar perlu lah mempunyai sifat kreatif dalam membuat satu-satu jalan penyelesaian masalah. Pertama. Sudah tentu. tidak semua orang mempunyai bakat dalam mendepani sesebuah organisasi secara berkesan. Pada pendapat saya. beliau sepatutnya mempunyai aura tersendiri yang membuatkan beliau disegani kerana ketrampilan beliau yang unik dan tersendiri. Dalam erti kata yang lain. apabila seorang pemimpin memberi maklumat atau berucap di khalayak ramai. jika saya diberi peluang untuk berada dalam kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin. kita kan rasa lebih dihargai dan akan bekerja bersama-sama pemimpin kita demi masa depan bersama 6 . Sebagai contoh. seorang guru besar yang baik akan memikirkan kaedah yang terbaik dalam menceriakan sebuah sekolah. Oleh itu. ia sudah tentu akan membuatkan orang bawahannya kagum dengan corak kepimpinan beliau dan menjadi “ role model “ kepada masyarakat. saya berpendapat sekitranya seorang pemimpin dianugerahkan kebolehan sedemikian . pemimpin ataupun guru besar saya adalah pemimpin yang baik dan berketrampilan. Walaupun begitu. terdapat lagi cara. Sebagai contoh. Kedua. guru besar yang baik menjadi pendengar masalah yang baik bukan sahaja kepada guru malah kepada para pelajar. sebagai orang bawahan. Ketiga.Soalan c Assume that you have been promoted to his position. Beliau memenuhi kriteria sebagai seoarng pemimpian yang baik dan dihormati. Menyelesaikan masalah secara kreatif ataupun membuat sesuatu dengan kreatif adalah satu tahap yang tinggi dan tidak semua orang boleh mencapai tahap ini. Ia sekaligus melihat sesebuah masalah yang wujud dalam kakitangan dan orang di bawahnya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang berbeza bergantung dengan keberaniannya membuat keputusan yang terbaik demi kesejahteraan semua pihak.cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin terutamanya dalam memimpin sesebuah sekolah. Semua orang boleh menyelesaikan masalah namun cara penyelesaiannya berbeza dari satu individu kepada individu yang lain. antara cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan yang baik ialah dengan kebolehan semulajadi menyampaikan maklumat dan idea serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. saya perlu mempunyai anjakan paradigma untuk membolehkannya melihat sesuatu dengan lebih luas. Sikap sebegini membolehkan orang bawahannya menyayangi beliau dan membuatkan kepimpinan beliau amat dihormati. Explain five ways in which you would attempt to improve on his leadership style.

kita akan lebih menghormati pemimpin yang sedemikian kerana bersama-sama merasai susah payah didalam sesebuah organisasi. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Kesimpulannya. boleh duduk bersama dalam satu tempat berbincang bersama-sama tanpa hanya mengharap orang bawahannya bekerja. Sebagai orang yang dipimpin. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. saya seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan saya bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi.untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin ialah mereka yang bersikap terbuka. gaya kepimpinan yang berkesan boleh dicapai hanya dengan kerjasama dari pelbagai pihak dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan matlamat organisasi atau sebuah sekolah. Sebagai contoh. antara cara lagi untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang guru besar .yang lebih gemilang. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada orang bawahan untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kelima. Rujukan: 7 . sekiranya saya sebagai guru besar.. Pemimpin yang baik pada pendapat saya ialah mereka yang berani turun padang memantau sendiri permasalahan anak buahnya. Malah. tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. seorang guru besar yang mudah mesra dan bersembang secara santai bersama dengan anak buahnya tetapi dalam masa yang sama ia juga menunjukkan kewibawaannya dalam memimpin di sekolah. Oleh itu. Mereka juga mahu hak-hak mereka diambil kira dan diutamakan dari masa ke semasa. Kita sedia maklum bahawa masyarakat hari ini lebih bijak dan tahu menilai pemimpin yang mana lebih mengutamakan kebajikan mereka. Keempat. sikap ambil berat terhadap hak dan masalah orang bawahan ini adalah satu cara berkesan dalam meningkatkan gaya kepimpinan yang lebih berkesan. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek.

oeg Soalan 2 8 .(7.ketidakcekapan pentadbiran.2.Dr.wikipedia. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.wikipedia.2014 ) .org.Di akses pada 4.2. Muhaya Muhammad.2.Diakses pada 10.my Ms.com.2015 daripada www.utusan.2015 daripada www.

boleh menyelesaikan masalah. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. Antara langkah yang diambil termasuklah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. Tugas utama guru besar sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. Provide specific examples. menjadi model kepada ahli lain. F. Berikan contoh tertentu. kemudahan fizikal. menjadi lambang organisasi. Oleh yang demikian. iklim dan budaya untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. bidang pendidikan telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan (critical success factor) utama. Bincangkan peranan kepimpinan strategik di institusi pendidikan. kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa merangka. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah disamping ciri-ciri lain seperti kewangan. Iaitu beliau tahu bahawa dalam segala hal kepimpinan beliaulah sebagai perancang aktiviti. Kepimpinan Strategik pula ialah daya dan kebolehan sesorang pemimpin melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut bagi membolehkan organisasi yang dipimpinnya mencapai sasaran berdasarkan perancangan strategik yang dilaksanakan. 9 . Kepimpinan. Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. Kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin atau ketua dengan pekerja bawahan.Discuss the role of strategic leadership in educational institutions. Dengan adanya ciri seperti ini amat bertuahlah sekolah tersebut kerana kejayaan akan dapat digapai. Tidak dinafikan bahawa sekolah yang berjaya adalah memiliki pemimpin yang memahami fungsinya sebagai pemimpin. bekerjasama. mencipta serta berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan pekerja bagi memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan di dalam mencapai matlamat organisasi. Kennedy dan Abraham Lincoln. J. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020.2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. meneruskan matlamat organisasi. guru besar dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang atau lebih individu. Tidak juga dinafikan bahawa gaya kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran. Kepimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar. merancang dan melakukan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. menjadi tempat rujuk. dapat membahagikan tugas ahli dengan adil dan boleh memberikan penghargaan kepada ahli kumpulan. Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategic adalah penting.

dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 2025). serta identiti nasional. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa pengiktirafann KPM. perpaduan dan kecekapan. Samada kepimpinan sekolah dapat menyahut cabaran ini atau tidak ianya bergantung sejauh mana pemimpin sekolah menggunakan gaya kepimpinan mereka. Dalam kepimpinan sekolah PIPP telah mengariskan ANJAKAN YANG KELIMA (5) . kemahiran dwibahasa. pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan. kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Dalam tahun 2012 hingga 2014. Hasil produk keluaran IAB telah banyak membantu sekolah yang tidak berupaya untuk membangun kepada lebih baik dan cemerlang . Para pemimpin pendidikan terpaksa mengalas dibahu mereka system pendidikan Negara berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses. Di samping itu. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara ini dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke 21(Muhyidin 2013.PIPP telah mengariskan Sebelas Anjakan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. kualiti. Iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. Kementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi. Salah satu cara membantu meralisasikan aspirasi KPM ini ialah dengan mengiktirafkan IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM itu sendiri. serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013. Seperti yang kita maklum bahawa IAB menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. Tidak dinafikan menjadi tanggunjawab pemimpin sekolah untuk melaksanakan tranfomasi PIPP ini. kemahiran berfikir. pada peringkat murid-murid pula. etika dan kerohanian. Selain itu. Beberapa pendekatan baru yang menjurus kepada transformasi pendidikan Negara telah diperkenalkan. PIPP telah digubal sebanyak dua kali. antara fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun akan datang. Untuk itu. KPM telah menyenaraikan beratus buah sekolah di Malaysia yang 10 . kemahiran memimpin. Pengubalan dibuat adalah untuk penambahbaik perancangan yang sedia ada. Untuk merealisasikannya perlulah peranan kepimpinan strategik. Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. ekuiti. Oleh yang demikian.

iaitu. watak. Sekolah Bestari.diisytiharkan sebagai ‘Sekolah Berprestasi Tinggi. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat. satu unit institusi asas pendidikan. di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya. sekolah Wawasan. Sumber : Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan Sekolah bestari pula merupakan satu konsep sekolah di Malaysia selain daripada sekolah Kluster yang mempunyai konsep yang hampir sama. dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara.(BTP Portal) Anugerah “Sekolah Harapan Negara" merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif). Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. Sekolah Berprestasi tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos. di sebuah sekolah. Sekolah harapan ini adalah juga dibawah pimpinan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan strategik. sekolah Contoh. Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah. Tanggungjawab 11 . sekolah Harapan dan sebagainya. Sekolah Kluster. identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Wawasan kerajaan untuk tahun 2020 akan menjadi satu wawasan yang tercatat dalam buku sahaja sekiranya pemimpin sekolah tidak peka dengan kehendak pendidikan masa kini. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan. Menafaat dari kepimpinan ini guru -guru dapat dibimbing dan menjadikan mereka sentiasa memberikan kerjasama yang padu demi kejayaan sekolah mereka.

Pelbagai strategik mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Komunkasi berkesan kedua pihak adalah penting. ko-kurikulum. Hampir semua sekolah di Malaysia masing-masing ingin mempamerkan kejayaan sekolahnya. Dengan penggunaan NKRA sebagai alat pengukur kepada kejayaan sesebuah sekolah menjadikan pemimpin sekolah berasa tidak senang duduk. 12 . Mereka cuba untuk membina kepimpinan strategik iaitu dengan membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. Ini bermakna seseorang pemimpin sekolah itu untuk membangunkan pendidikan di Malaysia harus rela mengorbankan masa dan tenaga. pentadbiran. Merekalah yang paling hampir dengan pihak sekolah sebagai pelaksana tugas. Kita harus tahu bahawa setiap kejayaan dipihak sekolah. manakala pihak sekolah pula sebagai pelaksana arahan tersebut. kejayaannya dan wawasan PIPP. pada masa. Mereka sentiasa mencari fomula untuk kejayaan sekolah mereka pimpin. Mereka ingin kepimpinan mereka dilihat oleh KPM dan masyarakat. Oleh itu kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. kos dan orang yang betul. Perkara ini penting kerana setiap arahan dapat dijalankan dengan betul dan tepat. Sesungguhnya Guru besar sedar bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan diukur dari banyak aspek. Dalam setiap perenggan. antaranya kecemerlangan akademik. Peranan guru besar selaku pemimpin sekolah adalah penting dalam mengwujudkan komunikasi berkesan dengan pihak ppd. kita hanya memperkatakan berkenaan pemimpin strategik. Terbukti kebanyakan sekolah yang mengamalkan cara kepimpinan strategik itu berjaya dan mendapat pengiktirafan dari KPM. hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. Oleh itu pelbagai pendekatan kepimpinan yang digunakan. Sokongan dan dorongan mereka adalah teramat penting. Dengan demikian pengurusan kepimpinan berjalan dengan lancar tanpa sebarang rungutan daripada pihak pelaksana yakni peminpin sekolah dan stafnya. Guru besar cuba untuk menggunakan gaya kepimpinan yang berkesan bagi menaikkan prestasi akademik sekolah tersebut. tulang belakangnya adalah ppd daerah. Kejayaan kepimpinan pihak sekolah juga banyak bergantung kepada kepimpinan pihak ppd sebagai pengarah arahan. tempat.mereka dalam memimpin sekolah adalah berat.

Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu. Pemimpin yang bijaksanapun tidak akan berupaya mengurus sekolah dengan cemerlang tanpa kerjasama yang utuh dari pihak ibubapa dan masyarakat dan komuniti setempat. Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar. masih banyak lagi yang perlu kita capai. Peranan-peranan PIBG ini jika dilaksanakan adalah juga penyumbang kepada kemantapan sesebuah sekolah. Di antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Peranan lain yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. Contohnya jika berlaku salah faham antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. ibu bapa. sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk 13 .Kejayaan kepimpinan sekolah juga banyak bergantung kepada kerjasama PIBG. anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita. Pemimpin sekolah perlu sedar bahawa kejayaan yang mereka capai dalam memimpin sekolah bukan saja mereka mempunyai cirri-ciri pemimpin yang strategik tetapi juga adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru. Oleh itu guru besar yang strategik akan menggunakan keupayaan tenaga PIBG ini untuk memajukan sekolah bersama-sam KESIMPULAN. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. di sebalik lakaran kejayaan ini. Menerusi PIBG. Namun. PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu.

kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. Diakses pada 5. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya. ( 1993). kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. (2005). Untuk melihat guru besar memainkan peranannya sebagai pemimpin sekolah adalah mereka yang bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan.nasi. Pemimpin yang strategik mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi. Yahya Don. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinannya. Pemimpin yang strategik dan berwibawa berperanan besar mencetus idea. maka kepimpinannya kurang berkesan staf dan organisasi akan lemah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.3. Kepimpinan Berkesan Sekolah.Bhd Dr muhaya Muhamad. lebih hebat dari keadaan asal. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Rujukan: Husin Mahmood. Penonjolan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa.( 2014). secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan.blogspot.Anda Seorang pemimpin www.2015 daripada . Pendek kata seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. inovasi. Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. PTS Profesional Publishing Sdn. iaitu penerimaan orang-orang bawahan.com 14 atau ketua.wise.menjadi sistem yang terbaik di dunia. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya.

Pengetua atau pemimpin sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pemimpin sekolah itu. ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju. ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat dan mencapai wawasan organisasinya. Huraikan ciri-ciri kepimpinan sekolah yang berjaya.Soalan 3. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi. Describe the characteristics of successful school leadership. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks Pemimpin yang 15 . Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berjaya.

Oleh itu. merujuk kepada ucapan Yang Berhormat ini Dalam konteks sekolah. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan. Kepimpinan sekolah perlu sentiasa dinamik dan inovatif bagi mengisi harapan masyarakat dan cabaran negara dalam era globalisasi. guru besar antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej sekolah yang baik. ko16 . membimbing perubahan dan melaksanakan perubahan dengan berkesan seterusnya perubahan yang dibawa akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dikalangan orang bawahannya”. kejayaan sesebuah sekolah terletak ditangan pengetua atau guru besar. kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah mencapai visi dan misi sekolah juga negara. pemimpin utama di sekolah rendah iaitu guru besar perlu memainkan peranan penting dalam mendepani segala cabaran melestarikan kecemerlangan pendidikan negara tanpa meminggirkan kerjasama yang erat dengan semua kakitangan. Menurut Edmonds (1979). Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. mengorganisasi. Muhammad Haizuan Rozali. Oleh kerana itu guru besar memainkan peranan yang sangat besar dalam merangsang iklim sekolah yang positif. Banyak kajian telah dilakukan untuk melihat faktor kejayaan sesebuah sekolah dan ramai di kalangan mereka berpendapat peranan pengetua dan ditambah memiliki ilmu kepengetuaan adalah faktor yang signifikan. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan. Ini bermakna pengetua atau guru besar di Malaysia mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif dalam kepimpinan kakitangan akademik. 8 April 2010) – “Kepimpinan Transformasi merupakan kemampuan yang membolehkan pemimpin mengenali keperluan untuk berubah dengan mencipta wawasan.berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam ucapannya (Bandar Baru Nilai. Sebagai seorang pengurus pendidikan. kurikulum. Kepimpinan yang berkualiti dan holistik akan dapat mengubah sekolah yang hanya dalam keadaan biasa kepada sekolah yang berkesan atau cemerlang. mengetuai dan mengawal terutama sumber manusia. Menurut YB En. iaitu pemimpin yang dapat meningkatkan martabat organisasi. tanggungjawab utama pengetua atau guru besar ialah menjalankan kertja-kerja pentadbiran dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran.

kurikulum. Antara kriteria yang pertama perlu ada pada pengetua atau guru besar ialah boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. Dalam usaha untuk melahirkan sekolah cemerlang itu. Pengetua perlu membimbing Ketua Panatia dan guru-guru bagaimana berbelanja berhemah tetapi murid dapat banyak menafaatnya. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas mentadbir. pengetua juga harus lebih memahami dasar-dasar KPM dan boleh menerangkan dasar-dasar tersebut kepada staf dengan tepat tanpa mengelirukan mereka. Justeru pengetua mestilah berupaya untuk memahami dan sentiasa mengamalkan dasar-dasar yang telah disediakan. memimpin. 17 . persekitaran dan sebagainya. kewangan. pendidik. keupayaan untuk menterjemahkan dasar kepada tindakan memerlukan kemahiran tertentu yang dimiliki oleh pengetua berkenaan. Sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kewangan sekolah. ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh pengetua. perkembangan staf. Sebagai pemimpin sekolah. pengurus. Di sinilah letaknya perbezaan antara seorang pengetua dengan yang lain. pengetua perlu menguasai peraturan penggunaan kewangan sekolah.

Pengaruh teladan yang positif dariapada pemimpin ini boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak. pengetua atau seseorang pemimpin itu mestilah seorang tertib dan beradab serta mengamalkan disiplin dalam hidupnya. begitu juga yang negatif boleh membawa pada yang buruk.Kriteria yang seterusnya perlu dimiliki oleh pemimpin sekolah ialah mempunyai Visi. Ianya merujuk kepada pentadbiran yang mengamal tindakan pengurusan secara konsisten dengan mewujud kesetiakawanan antara warga sekolah. 2006)dalam hujahnya menyatakan bahawa ciri-ciri peribadi pengetua juga terbukti mempunyai kaitan dengan keberkesanan kepimpinannya. disenangi dan dalam masa yang sama mudah mengawal organisasi. 18 . Sebagai role modal kepada staf. Di mana dalam ciri pemimpin yang berjaya pengetua harus berfikiran terbuka dan bersedia belajar daripada orang lain. Menurut kajian(Leithwood et al. Pengetua sebagai tunggak kepimpinan hendaklah memastikan visi dan misi sekolah dikongsi dan difahami bersama oleh semua lapisan pekerja. Pengetua yang boleh mengatasi segala cabaran dalam kepimpinannya akan lebih ditaati. disegani bukan ditakuti. mengekal dan meningkatkan budaya kecemerlangan di sekolah. dihormati. Kecemerlangan bermula dengan pemimpin yang mempunyai personaliti yang mulia dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses kepimpinan Pemimpin yang bersikap sebegini akan dihormati. Misi dan objektif yang jelas supaya staf dapat memahami dan boleh menterjemahkannya dengan perbuatan. Pengetua yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik (tegas) tetapi adil akan mudah mempengaruhi staf untuk peningkatan produktiviti dan kualiti. Mereka perlu fleksibel untuk menghadapi atau menjalankan tugas kepimpinan. Pengetua memainkan peranan untuk mencapai kecemerlangan keintelektualan pelajar secara holistik bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga pembangunan sahsiah. Menurut Bennis (1989)menggariskan seseorang pemimpin perlu memiliki personaliti yang mulia untuk mencapai kecemerlangan. Penting juga seorang pengetua itu mempunyai sifat merendah diri tetapi kuat peribadi dan bijaksana. Pengetua adalah komponen utama dalam kejayaan sesebuah sekolah. Komitmen bersama adalah penting untuk menambahbaik.

biasanya akan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk lebih membantu pentadbirannya kerana dengan wujudnya komunikasi yang berkesan ibubapa akan lebih yakin dengan kepimpinannya. Beliau akan memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar. Usaha membimbing pegawai-pegawai baru oleh pegawai-pegawai senior perlu dijadikan budaya dan tidak menganggap mereka sebagai saingan” kata beliau lagi. menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah. SPM dan STPM. Biasanya guru besar cemerlang perkara utama yang di lakukan ialah membuat pemantauan kemajuan akademik pelajar. sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. Perkara ke dua penting dilakukan oleh guru besar ialah mengawal dan melindungi waktu pengajaran. PMR. Guru besar juga akan mempastikan analisis dan pentaksiran data keputusan peperiksaan dibuat secara terprinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat. Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini.Selain faedah kepada staf sekolah. Guru besar yang mudah untuk berbincang akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi 19 . Dengan wujudnya mentor mente dikalangan staf sekolah maka kesinambungan kepakaran dalam kepimpinan tidak akan tandus atau berakhir. iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam masa yang sama mengubah sikap. Dengan itu setiap kepimpinan sekolah menggunakan pelbagai kaedah kepimpinan untuk menaikkan imej sekolah dengan menaikan prestasi akademiknya melalui peperiksaan awam tersebut. Menurut Laithwood 1992 kepimpinan Transfomasi lebih bertepatan dengaan peranan guru besar sebagai pemimpin . Dengan itu mudahlah mendapat kerjasama daripada mereka. pemimpin mudah mesra ini. Guru besar melakukan penguatkuasaan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan. “Pemimpin cemerlang adalah pemimpin yang melebarkan kepimpinan dengan melatih pengganti yang lebih baik daripada dirinya.Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan Daerah. Kepimpinan Transformasi merupakan gaya kepimpinan yang digemari oleh Guru Besar dan Pengetua serta pegawai. Kecemerlangan sekolah akan berterusan kerana mendapat kepimpinan yang berkesan setiap sesi peralihan kepimpinan. cara berfikir dan tingkahlaku guru-guru.

Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta mood pembelajaran pada sesuatu masa. guru-guru yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasih kepada berdedikasih dengan cara yang berhemah. Guru besar cemerlang juga seharusnya seorang yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan.Selain meningkatkan akademik. Guru besar cemerlang akan tidak akan merasa jemu menyampaikan ilmu dan sentiasa bersedia merancangkan unit-unit pengajaran. Tahap disiplin yang tinggi. Ciri guru besar cemerlang ini akan dapat melatih pelajarnya memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. Mereka akan dilihat peningkatan prestasi melalui SKT mereka setiap tahun. 20 . bersikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Apabila pemimpin menghargai setiap pihak makan mudahlah untuknya mencapai visi atau wawasan yang dikehendaki kepada sekolah. Pendek kata semua nilai negatif mampu dipositifkan demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Guru besar cemerlang ini akan sentiasa mengingatkan guru-gurunya agar membimbing dan menyelesaikan masalah murid secara individu sebagai kawan.pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan. Komitmen guru besar terhadap semua perkara dibawah kawalannya menjadikan guru memberi ketaatan. Untuk merapatkan hubungan dan rasa dihargai pula kepimpinan yang cemerlang akan memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru. Beliau akan menjadi modal terbaik kepada guru. kasih sayang dan rasa hormat serta menjalankan tanggungjawab dengan penuh iktizam. memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa. Pelajar juga diberi ganjaran untuk memberangsangkan pelajar utuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka. Guru besar yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya. Pelajar sentiasa memberi sokongan cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial. guru juga diberi Latihan Dalam Perkhidmatan untuk menjadikan mereka pakar dalam tanggungjawab masing-masing. contohnya.

Peranan guru besar cemerlang adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Masalah disiplin pelajar. staf sokongan. Setiap cabaran akan dapat ditangani dengan bijaksana dengan tidak cepat melatah. dan terutamanya ibubapa yang menghantar anaknya ke sekolah. bagi mencapai hasrat tersebut sebagai pemimpin utama di sekolah mestilah mempunyai perancangan dan strategi tertentu. Melalui keunggulan pemimpin atau guru besar yang memiliki ciri-ciri di atas akan dapat mengurus sekolah seperti yang diharapkan oleh Kementerian.Sekolah cemerlang juga adalah hasil sumbangan daripada ibubapa. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihakpihak diluar sekolah terutama dengan ibu bapa. 21 . Ciri pemimpin sekolah yang amat perlu dimiliki oleh guru besar ialah kental dalam menghadapi cabaran. mereka juga hendaklah sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang holistik iaitu memiliki pelbagai kemahiran dan kebolehan serta bersedia menghadapi sebarang persaingan dan cabaran. Bijak menggunakan sumber yang ada dalam menyelesaikan semua perkara adalah cara yang terbaik. guruguru. Bagi mencapai hasrat tersebut mereka juga perlu mendapat sokongan dan kerjasama kuat daripada semua peringkat warga sekolah. Guru besar cemerlang harus bijak menggunakan ibubapa dan persatuan PIBG bagi menaikkan prestasi akademik dan keceriaan persekitaran sekolah. Bagi mencapai matlamat ke arah negara maju seperti yang digariskan dalam dasar negara. Di samping itu. Untuk menjamin kecemerlangan sekolahnya. Pemimpin sekolah yang disegani kerana sahsiahnya. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. pengetua mestilah mempunyai visi dan misi.Menurut Howard (1974). Oleh itu. Oleh itu amat mudah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang sekiranya pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. Melibatkan staf juga dalam penyelesaian masalah telah menunjukkan guru besar sangat menghormati mereka dan percaya bahawa mereka berkemampuan bersama-sama menghadapi apa saja cabaran yang menganggu ketenteraman sekolah. Pemimpin sekolah yang dihormati kerana ilmu dan kebolehanya. iklim sekolah merupakan sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang yang di dalamnya yang mesti ada seorang penegtua atau pemimpin sekolah ialah mereka mestilah merupakan seorang yang berwawasan.

Masalah disiplin pelajar. Pelbagai aktiviti perlu diadakan secara berterusan seperti majlis jamuan makan malam.Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan pelan dan garis panduan tertentu untuk dilaksanakan oleh semua sekolah. bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Hal ini belum lagi berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Laporan dari DCSF. bertanggungjawab. Bukanlah suatu yang mudah untuk mentadbir ratusan orang guru dan beribu bilangan pelajar di sesebuah sekolah.Dari segi peribadi pengetua yang berkesan kebiasaannya memiliki sifat dedikasi. Pendekatan kepimpinan yang holistik dengan menggunakan pelbagai gaya kepimpinan akan dapat mempengaruhi orang bawahannya supaya bekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Dengan memberikan ‘empowerment’ dan kepercayaan akan membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan yakin dan sedia memberi sokongan kepada perancangan yang telah disediakan. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihak-pihak di luar sekolah terutama dengan ibu bapa. Peranan pengetua adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. Dengan kata lain pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berkebolehan menggunakan pelbagai stail kepimpinan mengikut situasi dan keadaan. Pengetua yang berkesan tidak akan mengabaikan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti. Guru merupakan aset penting kepada sekolah. Kemahiran atau memiliki ilmu kepengetuaan akan dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dengan lancar. 2009 membentangkan penemuan daripada sebuah negara mengenai porjek 22 . Namun demikian perancangan yang rapi dan ditambah dengan keupayaan peribadi kebiasaannya segala masalah dan halangan dapat diatasi dengan mudah. berkeyakinan tinggi dan tidak mudah berputus asa. gotong royong atau solat hajat. Pengurusan sumber manusia terutama keupayaan menguruskan guru dan pelajar secara berkesan akan dapat membantu mencapai matlamat sekolah dengan cepat.

Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.bersih dan menarik. Peranan Pelajar Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Kesimpulan 23 . merujuk khusus kepada kepimpinan guru besar. Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang. Persekitaran sekolah Kawasan sekolah yang cantik . Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun social .penyelidikan yang dijalankan selama tiga tahun mengenai kesan kepimpinan dan outcome murid. Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi.Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha.

(2000 ). Effective Schooling: Research. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan. Mohd. 24 .Nor.L: Sharifah Md. Scheerens. The educational leader today is more that of an instructional leader rather than administrator or manager.Sekolah berkesan mempunyai ideologi yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia.Tangjung Malim: Quantum Book. semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan. Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendid Soalan 4.Salleh Lebar. J (1989). Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi. Fokus Pengurusan Pendidikan K. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak.(1998) . Theory and Practise.(1999). Discuss.London: Cassel. Rujukan: Amir Hasan Dawi. (1998). Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak. Justeru itu.

kita amat memerlukan pemimpin yang benar-benar bekerja keras untuk memajukan negara kita. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. 2013 )Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu. Tidak kira siapa. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. Sebagai sebuah negara yang giat membangun. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi.Pemimpin pendidikan hari ini adalah lebih kepada pemimpin yang mengarah berbanding menjadi pemimpin yang mentadbir dan mengurus. Oleh itu. Pemimpin yang mengurus Pemimpin sebagai pengarah. Kenyataan bahawa pemimpin hanya berhak mengarah sudah tidak relevan lagi kerana rakyat semakin bijak dalam menilai kompetensi seorang ketua yang berhak dihormati. ini kerana pengurusan yang baik. Pemimpin sebagai seorang pengarah adalah tidak dapat dinafikan. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan. salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . dimana atau bagaimana. Pemimpin yang mengarah 2. Bincangkan. saya membahagikan kertas kali ini kepada dua iaitu . 1.Setiap kali apabila timbul 25 . Menurut ( Yazid Deraman. semuanya bergantung kepada pelaksanaanya yang benar-benar berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan.

Namun. realitinya pada masa kini. Istilah “ lepas tangan “ tidak boleh digunakan kerana selain mengarah. namun dalam tugas sedemikian. Tugas mengarah sememangnya menjadi antara tugas seorang pemimpin . Kelemahan dalam mengendalikan sesebuah organisasi oleh pemimpin akan menyebabkan ia tidak dapat bertahan lama dalam kedudukannya. tetapi tidak ramai yang mampu menjadi pemimpin. Menurut Dr. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan organisasinya akan menyebabkannya menjadi tidak maju dengan pesat. tetapi seorang pemimpin dia ‘mendapatkan penghormatan’. pemimpin sepatutnya tahu kesan arahan tersebut untuk jangka masa akan datang. yang hanya tahu menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa mengambil kira keadaan orang yang didesaknya. Pertama. Orang yang sentiasa berasa dirinya penting ialah orang yang mengharapkan atau 26 . terdapat pemimpin yang hanya menjadi boneka dalam sesebuah organisasi. Kakitangan bawahannya menjadikan mereka sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah. Mereka hanya mengarahkan sesuatu tanpa menilai sejauhmana “kerelevenan “arahan itu untuk dikeluarkan. Yang difikirkannya berapa banyak yang boleh dia dapat manfaat daripada orang sekelilingnya. Hal ini menyebabkan orang yang dipimpin menjadi lesu dan bekerja tanpa tujuan dan semangat. Pemimpin seharusnya memahami dengan lebih luas bidang kepimpinan beliau seiring dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Sebenarnya permimpin yang hanya tahu mengarah adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi dalam arah tuju organisasinya. seorang pengarah ialah seorang yang ‘mahukan penghormatan’. bukan berapa banyak manfaat yang mampu diberikannya. sehingga penghargaan terhadap orang bawahannya pun tidak dapat diberikan. Pemimpin tanpa sebuah visi bagaikan pemandu kenderaan yang tidak tahu arah tujuan. ketua atau pemimpin menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. Banyak orang boleh menjadi ketua. adalah perlu seorang ketua membuat pemantauan tanpa membiarkannya secara terus kepada orang bawahannya. dalam rencananya yang bertajuk Beza Antara Ketua Dan Pemimpin ada menyebut tentang perbezaan yang signifikan tentang pemimpin yang hanya tahu mengarah dan pemimpin yang bersungguh-sungguh menguruskan organisasinya. Muhaya Mohamad ( 2014 ). seorang pengarah bersifat pendesak. Apakah perbezaan antara ketua dengan pemimpin? Ada sembilan perkara yang membezakan antara seorang pemimpin pengarah dengan seorang pemimpin yang mengurus. Apakah perbezaannya antara ‘mahukan penghormatan’ dengan ‘mendapat penghormatan’. Kedua. Golongan ini hanya bergantung kepada orang orang kanannya dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya didominasi oleh mereka.permasalahan di segenap organisasi.

‘mahukan penghormatan’ dan dia tidak perlu berusaha mendapatkan penghormatan itu. seorang ketua. Dia akan marah jika orang tidak menghormatinya dan tidak tahu dia sebagai ketua. Apabila orang melakukan kebaikan. Menggunakan orang atau dengan kata lainnya memerah tenaga. tetapi dia sendiri sentiasa mengharapkan orang memuji. akan memberikan hukuman dan menarik segala hak yang patut diperoleh orang sekelilingnya. dia suka orang takut kepadanya. tetapi seorang pemimpin suka ‘mengajak melakukan kerja’. Tidak suka melakukan refleksi diri sendiri atau muhasabah diri. tetapi seorang pemimpin ‘membangunkan orang lain. Seorang ketua akan berfikir bahawa dia orang nombor satu dan sesuatu yang diusahakan itu berjaya kerana kehebatan dan usaha gigih dirinya (‘saya’). Keenam. tetapi seorang pemimpin dia akan mengatakan ‘kami’/ 'kita’. seorang ketua hanya tahu ‘mengarah membuat kerja’. Kata-kata kesukaan seorang ketua biasanya yang berupa arahan. ‘meletakkan salah kepada orang lain’. Keempat. tetapi seorang pemimpin dia ‘memikul kesalahan’. memberi penghargaan. Ketiga. Seorang ketua. dan membina bakat/kepakaran’. suka mengungkit kesilapan orang berkali-kali hingga tidak nampak langsung kebaikan orang kepadanya. Ketujuh. jika enggan patuh kepada arahannya. Sebaliknya seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak 27 . seorang ketua ‘menggunakan orang ataupun staf’. tetapi seorang pemimpin ‘menjadikan inspirasi untuk mewujudkan semangat yang bergelora dan minat yang mendalam’.mental dan fizikal secara maksimum untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan kebajikan orang. Seorang ketua. berat mulutnya untuk memuji dan berterima kasih. contohnya “pergi buat kerja…” (lebih kepada arahan dan paksaan) tanpa mengambil tahu sama ada orang itu boleh/sanggup/suka melakukannya. seorang ketua hanya mahu ‘menerima penghargaan/pujian’. akan ‘menakutkan orang/menimbulkan rasa takut orang sekeliling terhadap sesuatu perkara’. Disinilah jelas bahawa pemimpin yang hanya mengarah tanpa berfikir untuk bekerja bersama kakitangannya. Kelima. Dia akan menggunakan kuasanya menggertak atau mengugut orang. dan menyebut serta mengenang kebaikannya. seorang ketua yang hanya tahu mengarah. itulah sikap seorang ketua. seorang pengarah apabila membuat sesuatu kerja dia suka mengatakan ‘saya’. Kelapan. tetapi pemimpin suka ‘memberikan penghargaan/pujian’. Seorang ketua suka menyalahkan dan mencari kesalahan. kerana dia berasa itu haknya sebagai ketua. tetapi suka menunjukkan kesalahan orang lain yang menyebabkan sesuatu kegagalan.

Apabila berhadapan dengan masalah.. itu satu respons positif yang diperolehnya hasil daripada tindakan positifnya.. kerana orang akan mendengar kata atau nasihat orang yang disayanginya sahaja. situasi kita disekolah: Guru besar. seorang pemimpin. 28 . sikap seorang ketua dia suka ‘meminta penyelesaian’. dia lebih suka mengambil konsep kebersamaan. Kejayaan sesuatu usaha itu adalah kerana adanya sikap bantu membantu dan kerjasama antara dirinya dengan orang sekelilingnya.. pemimpin ialah orang yang ‘mendapatkan penghormatan’. tetapi pemimpin ‘mencari penyelesaian’.melakukan bersama. siapa yang silap. Pemimpin sebagai pentadbir yang mengurus Seorang pemimpin yang benar-benar mengurus . seorang ketua akan sibuk mencari siapa yang menjadi punca masalah. Dia mempercayai dengan kasih sayang dapat menyelesaikan semua masalah. Seterusnya. serta banyak menghabiskan masa dan tenaga memikirkan bagaimana perkara tersebut boleh terjadi. Cikgu : Baik cikgu. Takut untuk berhadapan dengan masa hadapan kerana asyik dibayangi oleh kegagalan masa silam. Dia akan berusaha berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya dengan ikhlas. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). Kedua. kelemahan siapa? Mudah patah semangat dan tidak dapat mengawal emosi negatifnya hingga tidak mahu bertanggungjawab dan meminta orang selesaikan masalah itu. Sebagai contoh. dan menerima hakikat penghormatan itu bukan hak hakikinya. . saya akan cuba. Saya minta cikgu tolong cari jalan bagaimana cara untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah kita? Saya teramat malu apabila ppd menayangkan dihadapan keputusan sekolah kita dalam mesyuarat pagi tadi. Kesembilan. Mendahului kawalan emosi. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Sekiranya dia berjaya ‘mendapat penghormatan’. dengan memberikan sebanyak mungkin kasih sayang dan menanamkan kepercayaan orang sekeliling terhadap dirinya.dia menjadi ‘pemberi inspirasi’ kepada orang.

Kelima. 29 . sedih melihat orang sedih dan bahagia melihat orang bahagia.. seorang pemimpin yang mentadbir dengan sepenuh hati ialah apabila berhadapan dengan masalah. Keenam.. Memandang orang bukan sahaja dengan pandangan mata akal.Keempat. seorang pemimpin dia akan mengambil tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko memikul kesalahan di atas bahunya sendiri.. membahagiakan orang dan membangkitkan semangat orang sekelilingnya. tetapi menggunakan mata hati.kalau awal. Kelapan. seorang pemimpin. nanti buat surat pemakluman ibu bapa segera yang mungkin untuk saya tandatangan.. Yang ketujuh.nanti saya akan maklumkan dengan cikgu lain. Sebagai contoh disekolah guru besar yang benar-benar mengurus sekolah akan membawa guru-guru bawahannya bekerja bersamanya. dengan memberikan peluang menambahkan ilmu. Guru Besar: Saya rasa kita mula awal februari minggu depan. saya rasa kita patut mula awal la kelas tambahan upsr untuk tahun ini sebab tahun lepas kita mula agak lewat. Cikgu : Saya pun sependapat juga dengan cikgu ni. seorang pemimpin dia memudahkan. mungkin keputusan akan meningkat untuk tahun ini. dia yang memberikan penghargaan dan memuji. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). Setiap masalah dia anggap sebagai dugaan/ujian/cabaran dan dipandang sebagai satu ‘peluang’ untuk mencipta kejayaan setelah kegagalan. seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak melakukan bersama. Baik Cikgu. dia cepat mencari jalan penyelesaian.. serta memberikan latihan kemahiran dan kepakaran. Sangat baik hati dan pemurah hati untuk memberikan sesuatu kepada orang sebagai tanda dia berterima kasih dan mengenang serta menghargai jasa baik orang kepadanya. Situasinya dalah seperti berikut: Guru Besar : Cikgu. Masalah dipandangnya sebagai ‘batu loncatan’ bukan ‘batu halangan’ untuk dia memacu kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. keputusan pun ala kadar je. memberikan peluang kepada orang membina kepakaran dan menambahkan kemahirannya. seorang pemimpin. Akhirnya. Keprihatinannya amat tinggi. Cikgu. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu.

com. ( 1993). (1998). Kepimpinan Berkesan Sekolah. Muhaya Muhammad. kejayaan seorang pemimpin yang berjaya adalah mereka yang telah merasai terlebih dahulu pelbagai ujian dan bermula dari bawah sebelum menjawat jawatannya sebagai seorang pemimpin. mereka yang mempunyai pengalaman sejak dari mula berkhidmat akan lebih mengutamakan kebajikan anak buahnya kerana telah merasai perit jerih sebagai salah seorang orang bawahannya pada satu masa. Fokus Pengurusan Pendidikan K. Hasil dari pengalaman tersebut itulah yang akan membentuk corak kepimpinan berkesan yang benar-benar berkualiti untuk diteladani oleh anak-anak buahnya pada masa akan datang demi meningkatkan keberhasilan pendidikan dan kemenjadian murid seiring dengan standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) 2010.utusan. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin. Pada pendapat saya. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia.L: Dr. Rujukan.2014 ) .(7. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.Di akses pada 4.my 30 .2015 daripada www.2.2. Husin Mahmood.Kesimpulannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful