ASSIGNMENT

JANUARY 2015 SEMESTER
SUBJECT CODE

:

EMA 643

SUBJECT TITLE

: EMERGING PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL
LEADERSHIP

LEVEL

:

MASTER OF EDUCATION

STUDENT’S NAME

:

FAUZIAH BINTI JALPAH

MATRIC NO.

:

E60101140151

PROGRAMME

:

MASTER

ACADEMIC
FACILITATOR

:

DR. BONAVENTURE BONIFACE

LEARNING CENTRE

:

KOTA KINABATANGAN

1

SOALAN 1
Describe the leadership style that he demonstrates in your school or organization.
a)
Dalam menempuh dunia globalisasi zaman kini, sistem kepimpinan sesebuah organisasi perlulah
mantap dan efektif bagi menjamin keberkesanan kualiti kerja bagi anak-anak buah dibawahnya. Sistem
kepeimpinan yang agak autokratik akan membuatkan keberkesanan kerja agak lemah dan kurang
menarik yang akan membuatkan sesebuah organisasi menjadi lemah. Dalam sesebuah sekolah, sudah
semestinya pemimpin yang paling diatas ialah guru besar ataupun pengetua. Saya merupakan seorang
guru sekolah rendah dan sudah semstinya pemimpin saya ialah guru besar.Guru besar merupakan orang
yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang
berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk
mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah
berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar
mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk
melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang.
Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan
tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan
persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara
manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan,
dan kedudukan kuasa.
Guru besar di sekolah saya berkhidmat merupakan seorang guru besar yang mempunyai banyak
pengalaman dalam dunia pendidikan.. Beliau banyak menimba pengalaman sebagai seorang guru
bermula daripada sekolah pendalaman yang mana beliau juga belajar dari kesusahan dan kepayahan
sehingga beliau berjaya memimpin sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Jaya, Kinabatangan ,
tempat saya berkhidmat sekarang.
Daripada pemerhatian saya, corak kepimpinan yang beliau tunjukkan adalah bersifat demokratik.
Beliau banyak berbincang dengan orang bawahannya sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hal ini,,
guru -guru penolong kanan beliau adalah antara individu yang terlibat dalam perbincangan beliau.
Setelah itu, beliau akan memanggil guru-guru yang lain untuk bermesyuarat bersama.
Selain daripada itu, beliau juga tetap turut serta dalam apa juga aktiviti sekolah yang dijalankan
2

,malah beliau adakalanya menyumbangkan sesuatu yang berfaedah untuk menaikkan semangat anakanak buahnya. Sebagai contoh, apabila aktiviti gotong-royong dijalankan, beliau akan menyumbangkan
makanan dan minuman sebagaidorongan dan galakan semangat kepada kami.
Dari segi kurikulum dan pentadbiran, beliau amat mementingkan prestasi akademik dan sentiasa
memantau proses pembelajaran dan pengajaran didalam kelas. Setiap pagi, setelah menghadirkan diri ke
sekolah, beliau terus bergerak ke satu kelas ke kelas yang lain bagi memastikan setiap guru menjalankan
tugas dengan baik. Malahan, beliau turut serta masuk ke dalam kelas memantau proses pembelajaran
dan pengajaran yang berlaku. Kprihatinan beliau menjadi contoh teladan kepada guru- guru lain dan
sememangnya sikap ambil berat yang sedemikian perlu diamalkan dari masa ke semasa.
Walaupun adakalanya beliau terlalu sibuk dengan tugas- tugas pentadbiran beliau di pejabat, namun
tugas lain juga amat beliau titikberatkan. Sikap sedemikian menjadi contoh kepada kami guru-guru
bawahannya. Beliau berpesan selagi tugas hakiki kita tidak selesai kita perlu menyelesaikannya sebelum
berpindah ke tugas yang lain. Sebagai contoh, dia tidak membenarkan guru- guru pergi ke kantin dengan
tujuan bersantai-santai sebelum tugas mengajar belum selesai. Kprihatinan dan keberanian beliau amat
disanjungi dan saya berharap saya dapat meneladani kepimpinan beliau dalam mengurus dan mentadbir
sesebuah organisasi agar ia membawa perubahan yang lebih baik.

3

antara kekuatan guru besar lagi ialah. kepimpinan ialah proses yang sangat berkaitan dengan pengaruh dimana seseorang itu berjaya mempengaruhi mereka yang dipimpin supaya mengubah sikap dan tingkah laku mereka. bukan sahaja dalam bidang pendidikan yang patut mengamalkan kejujuran dan integriti tetapi juga dalam semua bidang pekerjaan yang lain. kepimpinan ialah “satu proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotai kumpulan. Kepimpinan juga berkait secara langsung dan tidak langsung dengan keseluruhan aktiviti dalam organisasi. sudah pasti ia akan meningkat produktiviti negara ke arah yang lebih berkualiti. Selain daripada itu. Sebagai seorang guru yang bekerja di bawah arahan guru besar. saya juga menilai kekuatan guru besar saya dalam kepimpinan beliau seharian dalam setiap aspek yang bukan sahaja kepimpinan beliau di sekolah. Sekiranya semua penjawat awam menekankan sifat kejujuran dan integriti di dalam melaksanakan tugas. Kekuatan dan ketabahan beliau terserlah apabila terdapat masalah di sekolah yang rumit. 4 . Beliau tidak mengambil masa yang lama atau tidak membiarkan masalah tersebut berlanjutan sehingga menjumpai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini. Dalam erti kata yang lain. Kepimpinan wujud dalam apa jua aktiviti yang disusun secara rapi dan sistematik. Ia merupakan nilai-nilai murni yang wajib diteladani bagi menjamin ketelusan dalam memberi khidmat bakti yang terbaik untuk anak-anak murid.Soalan B Discuss some of strength of his leadership style. pemimpin memimpin dan dipimpin. Menurut (Gordon 1955). beliau akan terus memanggil guru-guru penolong kanan beliau untuk berbincang tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut sebelum diutarakan kepada guru-guru lain. saya berpendapat. Sebuah sekolah semestinya memerlukan pemimpin yang dipanggil guru besar ataupun pengetua. iaitu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mematuhi. Kepimpinan ialah tenaga penting di sebalik kejayaan organisasi dan organisasi tidak boleh mencapai kejayaan tanpa kepimpinan yang berkesan Saya berpendapat antara kekuatan guru besar saya ialah beliau seorang yang bersemangat dalam urusan pentadbiran beliau. beliau mempunyai kejujuran dan integriti yang tinggi dalam corak kepimpinan beliau. Setiap yang terlibat dengan proses interaksi ini boleh dianggap memegang peranan yang tertentu yang membezakan antara satu sama lain. Tegasnya. Asas yang membezakan antara satu dengan lain ini ialah pengaruh.

namun disebalik ketegasan beliau. Sifat kebapaan beliau juga merupakan antara kekuatan beliau mengendalikan masalah murid-murid disekolah. guru besar saya telah memegang jawatan selama hampir 21 tahun sebagai seorang pemmpin disekolah. Ini menunjukkan keprofesional beliau dalam mennyelesaikan sesebuah masalah bergantung dengan kepakaran beliau terhadap bidang kepimpinan untuk anak-anak buah dibawahnya.Antara kelebihan yang saya nampak pada guru besar saya lagi ialah beliau seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang beliau. apabila berhadapan dengan permasalahan murid. agama dan sosial. Adakalanya. Kepimpinan sebenarnya memberi gambaran individu yang berkuasa dan dinamik. politik. 5 . Selain daripada itu. Beliau sendiri mempunya lima orang anak dalam keluarga beliau. pelajar agak takut untuk berdepan dengan beliau memandangkan ketegasan beliau dan ada pelajar yang berpendapat beliau agak garang. beliau lebih bersikap terbuka dan menjadi pendengar yang baik. kita wajiblah mempunyai sikap keyakinan diri yang tinggi untuk berdepan dengan apa juga ujian dan cabaran globalisasi yang mendatang. beliau akan membentangkan tentang permasalahan disekolah dan cara yang lebih efektif untuk menanganinya berdasarkan kepada peraturan dan pekeliling pendidikan sedia ada. Oleh itu.Gaya kepimpinan merupakan satu subjek yang menarik kepada semua golongan masyarakat. Setakat artikel ini ditulis. Setiap kali mesyuarat di sekolah. Dalam erti kata yang lain. yang memerintah tentera atau mengarah empayar korporat. kprihatinan dan sifat kasih sayang beliau adalah antara resepi kejayaan beliau dalam mentadbir dan memimpin disekolah. Perjuangan dan gaya pemimpin yang berani dan bijaksana menjadi intipati legenda dan mitos sehungga kini. gaya kepimpinan beliau adalah menepati gaya kepimpinan seorang pemimpin. beliau merupakan seoarng yang mudah menerima pendapat orang lain . pemimpin yang berjaya memimpin adalah mereka yang memimpin anak buahnya dari yang tidak tahu menahu sehingga berjaya meneladani sifat kepimpinannya. Sejarah manusia penuh dengan pemimpin tentera. Saya berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Sikap keyakinan diri beliau juga amat tinggi.. Secara keseluruhannya..

jika saya diberi peluang untuk berada dalam kedudukan beliau sebagai seorang pemimpin. tidak semua orang mempunyai bakat dalam mendepani sesebuah organisasi secara berkesan. Ketiga. Sebagai contoh. Kedua. apabila seorang pemimpin memberi maklumat atau berucap di khalayak ramai. Dalam erti kata yang lain. seorang guru besar perlu lah mempunyai sifat kreatif dalam membuat satu-satu jalan penyelesaian masalah. seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kebajikan orang bawahannya. Walaupun begitu. pemimpin ataupun guru besar saya adalah pemimpin yang baik dan berketrampilan. sebagai orang bawahan. Sebenarnya. Pertama. saya perlu mempunyai anjakan paradigma untuk membolehkannya melihat sesuatu dengan lebih luas. Sikap sebegini membolehkan orang bawahannya menyayangi beliau dan membuatkan kepimpinan beliau amat dihormati. Sudah tentu. Sebagi contoh. antara cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan yang baik ialah dengan kebolehan semulajadi menyampaikan maklumat dan idea serta dapat berkomunikasi dengan berkesan. Explain five ways in which you would attempt to improve on his leadership style. kita kan rasa lebih dihargai dan akan bekerja bersama-sama pemimpin kita demi masa depan bersama 6 . saya berpendapat sekitranya seorang pemimpin dianugerahkan kebolehan sedemikian .cara untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin terutamanya dalam memimpin sesebuah sekolah. Sebagai contoh. terdapat lagi cara. Semua orang boleh menyelesaikan masalah namun cara penyelesaiannya berbeza dari satu individu kepada individu yang lain. Menyelesaikan masalah secara kreatif ataupun membuat sesuatu dengan kreatif adalah satu tahap yang tinggi dan tidak semua orang boleh mencapai tahap ini. Oleh itu. Beliau memenuhi kriteria sebagai seoarng pemimpian yang baik dan dihormati. guru besar yang baik menjadi pendengar masalah yang baik bukan sahaja kepada guru malah kepada para pelajar. ia sudah tentu akan membuatkan orang bawahannya kagum dengan corak kepimpinan beliau dan menjadi “ role model “ kepada masyarakat. Pada pendapat saya. Ia sekaligus melihat sesebuah masalah yang wujud dalam kakitangan dan orang di bawahnya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara yang berbeza bergantung dengan keberaniannya membuat keputusan yang terbaik demi kesejahteraan semua pihak. beliau sepatutnya mempunyai aura tersendiri yang membuatkan beliau disegani kerana ketrampilan beliau yang unik dan tersendiri. seorang guru besar yang baik akan memikirkan kaedah yang terbaik dalam menceriakan sebuah sekolah.Soalan c Assume that you have been promoted to his position.

Sebagai orang yang dipimpin. Kita sedia maklum bahawa masyarakat hari ini lebih bijak dan tahu menilai pemimpin yang mana lebih mengutamakan kebajikan mereka. Mereka juga mahu hak-hak mereka diambil kira dan diutamakan dari masa ke semasa. kita akan lebih menghormati pemimpin yang sedemikian kerana bersama-sama merasai susah payah didalam sesebuah organisasi. tetapi dalam jangka masa panjang pekerja akan menimbulkan reaksi negatif dan melahirkan rasa tidak puas hati dan bersikap menentang.yang lebih gemilang.untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang pemimpin ialah mereka yang bersikap terbuka. Malah. Kesimpulannya.. Oleh itu. Pengikut atau orang bawahan akan lebih terdorong untuk bekerja kuat dan berdedikasi. Pemimpin yang baik pada pendapat saya ialah mereka yang berani turun padang memantau sendiri permasalahan anak buahnya. gaya kepimpinan yang berkesan boleh dicapai hanya dengan kerjasama dari pelbagai pihak dan bersungguh-sungguh dalam merealisasikan matlamat organisasi atau sebuah sekolah. Tekanan dan hukuman hanya dapat meningkatkan produktiviti dalam jangkamasa yang pendek. Sebagai contoh. antara cara lagi untuk meningkatkan gaya kepimpinan sebagai seorang guru besar . Kelima. seorang guru besar yang mudah mesra dan bersembang secara santai bersama dengan anak buahnya tetapi dalam masa yang sama ia juga menunjukkan kewibawaannya dalam memimpin di sekolah. Keempat. saya seharusnya berkeupayaan untuk memujuk agar dapat mendorong orang bawahan saya bekerja ke arah pencapaian matlamat organisasi. sikap ambil berat terhadap hak dan masalah orang bawahan ini adalah satu cara berkesan dalam meningkatkan gaya kepimpinan yang lebih berkesan. sekiranya saya sebagai guru besar. Pekerja akan bekerja bersungguhsungguh sehingga objektif organisasi tercapai. boleh duduk bersama dalam satu tempat berbincang bersama-sama tanpa hanya mengharap orang bawahannya bekerja. Mengadakan perbincangan dan membuka peluang kepada orang bawahan untuk mengemukakan idea-idea baru kepada sesuatu perancangan yang dibuat merupakan langkah yang baik bagi pemimpin untuk meningkatkan kepuasan kerja. Kepimpinan yang berkesan dapat memberi kepuasan kepada pengikut dan keadaan ini akan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Rujukan: 7 .

oeg Soalan 2 8 .com.2.2015 daripada www.2.wikipedia.org.Diakses pada 10.2.Di akses pada 4.my Ms.ketidakcekapan pentadbiran.Dr. Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.2015 daripada www.utusan.2014 ) . Muhaya Muhammad.wikipedia.(7.

Kepimpinan boleh dikatakan sebagai satu amanah atau tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang pemimpin di dalam memastikan hala tuju sesuatu matlamat organisasi itu dicapai seiring dengan keharmonian yang wujud di antara pemimpin atau ketua dengan pekerja bawahan. Antara langkah yang diambil termasuklah memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP. Provide specific examples. bekerjasama.Discuss the role of strategic leadership in educational institutions. menjadi lambang organisasi. guru besar dilihat sebagai pemimpin sesebuah sekolah yang bertanggungjawab kepada seorang atau lebih individu. Kepimpinan Strategik pula ialah daya dan kebolehan sesorang pemimpin melihat sesuatu perkara dari pelbagai sudut bagi membolehkan organisasi yang dipimpinnya mencapai sasaran berdasarkan perancangan strategik yang dilaksanakan. kemudahan fizikal.2006-2010) dan yang terkini Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. merancang dan melakukan penambahbaikan sistem pendidikan di Malaysia. Kepimpinan sekolah atau dalam kata lain. satu aspek penting dalam pengurusan organisasi. iklim dan budaya untuk mencapai matlamat sekolah yang ditetapkan. boleh menyelesaikan masalah. Iaitu beliau tahu bahawa dalam segala hal kepimpinan beliaulah sebagai perancang aktiviti. mencipta serta berkomunikasi secara berkesan di antara pemimpin dan pekerja bagi memastikan misi dan visi organisasi dapat membentuk satu kekuatan di dalam mencapai matlamat organisasi. Berikan contoh tertentu. Kepimpinan. kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa merangka. 9 . Bagi seorang pengurus dan pemimpin yang berjaya pemahaman tentang apakah itu kepimpinan strategic adalah penting. Kepimpinan ini melibatkan kemahiran mendengar. Semua peringkat pemimpin ingin memiliki kepakaran kepimpinan seperti Gandhi. J. menjadi model kepada ahli lain. Tugas utama guru besar sebagai agen perubahan ialah memastikan sekolah mencapai matlamat melalui penggunaan semua sumber yang ada. menjadi tempat rujuk. bidang pendidikan telah dikenalpasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan (critical success factor) utama. Tidak dinafikan bahawa sekolah yang berjaya adalah memiliki pemimpin yang memahami fungsinya sebagai pemimpin. Bincangkan peranan kepimpinan strategik di institusi pendidikan. F. namun tidak ramai yang berjaya dalam menemui resepi yang benar-benar dapat melahirkan seorang pemimpin. Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Manusia sebagai satu sumber manusia dilihat sebagai satu faktor penting dalam organisasi sekolah disamping ciri-ciri lain seperti kewangan. meneruskan matlamat organisasi. Kennedy dan Abraham Lincoln. Dengan adanya ciri seperti ini amat bertuahlah sekolah tersebut kerana kejayaan akan dapat digapai. dapat membahagikan tugas ahli dengan adil dan boleh memberikan penghargaan kepada ahli kumpulan. Tidak juga dinafikan bahawa gaya kepimpinan berubah-ubah dari masa ke semasa bergantung kepada keadaan dan persekitaran. Oleh yang demikian.

Oleh yang demikian. Seperti yang kita maklum bahawa IAB menghasilkan organisasi pendidikan yang berkualiti selaras dengan aspirasi negara untuk menjadi maju mengikut acuan sendiri. Kedua-dua pelan pembangunan ini dirancang untuk melonjakkan lagi mutu pendidikan di Malaysia agar sejajar dengan kehendak global iaitu menghasilkan sumber manusia yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi. perpaduan dan kecekapan. Transformasi pendidikan ini bermatlamat melengkapkan setiap murid di negara ini dengan segala kemahiran baharu yang diperlukan oleh mereka untuk merebut peluang dan cabaran abad ke 21(Muhyidin 2013. etika dan kerohanian. Beberapa pendekatan baru yang menjurus kepada transformasi pendidikan Negara telah diperkenalkan. kementerian juga akan menempatkan pengetua atau guru besar cemerlang di sekolah-sekolah luar bandar dan di kawasan-kawasan miskin bandar bertujuan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Pengubalan dibuat adalah untuk penambahbaik perancangan yang sedia ada. Tidak dinafikan menjadi tanggunjawab pemimpin sekolah untuk melaksanakan tranfomasi PIPP ini. serta identiti nasional. pada peringkat murid-murid pula. Salah satu cara membantu meralisasikan aspirasi KPM ini ialah dengan mengiktirafkan IAB sebagai sebuah institusi latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan bagi membangunkan keupayaan pengurus dan pemimpin pendidikan di semua peringkat KPM itu sendiri. KPM telah menyenaraikan beratus buah sekolah di Malaysia yang 10 . Untuk merealisasikannya perlulah peranan kepimpinan strategik. kualiti. Dalam kepimpinan sekolah PIPP telah mengariskan ANJAKAN YANG KELIMA (5) .PIPP telah mengariskan Sebelas Anjakan untuk meningkatkan pendidikan di Malaysia. dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 2025). Di samping itu. Iaitu memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan disetiap sekolah. kemahiran dwibahasa. Dalam tahun 2012 hingga 2014. antara fokus utama PPPM ini adalah untuk melaksanakan transformasi pendidikan negara untuk 15 tahun akan datang. Kementerian akan memperkenalkan kriteria pemilihan pengetua dan guru besar berasaskan kompetensi. Samada kepimpinan sekolah dapat menyahut cabaran ini atau tidak ianya bergantung sejauh mana pemimpin sekolah menggunakan gaya kepimpinan mereka. Hasil produk keluaran IAB telah banyak membantu sekolah yang tidak berupaya untuk membangun kepada lebih baik dan cemerlang . kemahiran memimpin. kemahiran berfikir. Para pemimpin pendidikan terpaksa mengalas dibahu mereka system pendidikan Negara berteraskan lima ciri aspirasi utama iaitu akses. pelan ini menyasarkan 6 ciri aspirasi utama iaitu pengetahuan. Ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa pengiktirafann KPM. ekuiti. PIPP telah digubal sebanyak dua kali. Untuk itu. Selain itu. serta memperkukuhkan proses perancangan penggantian pengetua dan guru besar mulai tahun 2013.

Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara. Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik sistemik dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa. di sebuah sekolah. satu unit institusi asas pendidikan. Wawasan kerajaan untuk tahun 2020 akan menjadi satu wawasan yang tercatat dalam buku sahaja sekiranya pemimpin sekolah tidak peka dengan kehendak pendidikan masa kini. Konsep ini akan membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. watak. identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Tanggungjawab 11 . Sekolah harapan ini adalah juga dibawah pimpinan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan strategik. Sekolah Berprestasi tinggi ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos.(BTP Portal) Anugerah “Sekolah Harapan Negara" merupakan pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pelajaran Malaysia terhadap segolongan guru (secara kolektif). sekolah Harapan dan sebagainya. sekolah Wawasan. iaitu. Menafaat dari kepimpinan ini guru -guru dapat dibimbing dan menjadikan mereka sentiasa memberikan kerjasama yang padu demi kejayaan sekolah mereka. Sekolah Bestari. Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah. Sekolah Kluster. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan. Sumber : Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan Sekolah bestari pula merupakan satu konsep sekolah di Malaysia selain daripada sekolah Kluster yang mempunyai konsep yang hampir sama. di atas dedikasi serta pengorbanan mereka sebagai pendidik terhadap pembangunan pendidikan umumnya serta pembinaan warganegara khususnya.diisytiharkan sebagai ‘Sekolah Berprestasi Tinggi. sekolah Contoh.

Ini bermakna seseorang pemimpin sekolah itu untuk membangunkan pendidikan di Malaysia harus rela mengorbankan masa dan tenaga. ko-kurikulum. Komunkasi berkesan kedua pihak adalah penting. tulang belakangnya adalah ppd daerah. Dengan demikian pengurusan kepimpinan berjalan dengan lancar tanpa sebarang rungutan daripada pihak pelaksana yakni peminpin sekolah dan stafnya. Kita harus tahu bahawa setiap kejayaan dipihak sekolah. Oleh itu kepimpinan strategik pada masa kini telah digunakan secara meluas sebagai satu pendekatan baru bagi meningkatkan prestasi dan mengekalkan prestasi sekolah. 12 . Dengan penggunaan NKRA sebagai alat pengukur kepada kejayaan sesebuah sekolah menjadikan pemimpin sekolah berasa tidak senang duduk. manakala pihak sekolah pula sebagai pelaksana arahan tersebut. Sesungguhnya Guru besar sedar bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan diukur dari banyak aspek. kejayaannya dan wawasan PIPP. Kejayaan kepimpinan pihak sekolah juga banyak bergantung kepada kepimpinan pihak ppd sebagai pengarah arahan. tempat. Mereka ingin kepimpinan mereka dilihat oleh KPM dan masyarakat. Dalam setiap perenggan. Merekalah yang paling hampir dengan pihak sekolah sebagai pelaksana tugas. Mereka sentiasa mencari fomula untuk kejayaan sekolah mereka pimpin. hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. Sokongan dan dorongan mereka adalah teramat penting.mereka dalam memimpin sekolah adalah berat. Perkara ini penting kerana setiap arahan dapat dijalankan dengan betul dan tepat. pada masa. Hampir semua sekolah di Malaysia masing-masing ingin mempamerkan kejayaan sekolahnya. Guru besar cuba untuk menggunakan gaya kepimpinan yang berkesan bagi menaikkan prestasi akademik sekolah tersebut. pentadbiran. Mereka cuba untuk membina kepimpinan strategik iaitu dengan membuat keputusan bijak dengan melakukan perkara yang betul. Terbukti kebanyakan sekolah yang mengamalkan cara kepimpinan strategik itu berjaya dan mendapat pengiktirafan dari KPM. Peranan guru besar selaku pemimpin sekolah adalah penting dalam mengwujudkan komunikasi berkesan dengan pihak ppd. antaranya kecemerlangan akademik. Pelbagai strategik mereka gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. kita hanya memperkatakan berkenaan pemimpin strategik. Oleh itu pelbagai pendekatan kepimpinan yang digunakan. kos dan orang yang betul.

anggota masyarakat dan kerajaan untuk meningkatkan pencapaian murid di negara kita.Kejayaan kepimpinan sekolah juga banyak bergantung kepada kerjasama PIBG. banyak program dan langkah boleh diatur dalam mengatasi pelbagai kekangan yang boleh mencacatkan iklim pengajaran dan pembelajaran di sesebuah sekolah. Peranan-peranan PIBG ini jika dilaksanakan adalah juga penyumbang kepada kemantapan sesebuah sekolah. Namun. Peranan lain yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai pemantau dan penilai terhadap perjalanan sekolah. PIBG juga boleh mengadakan seminar dan kem motivasi untuk para pelajar di setiap sekolah. Pemimpin yang bijaksanapun tidak akan berupaya mengurus sekolah dengan cemerlang tanpa kerjasama yang utuh dari pihak ibubapa dan masyarakat dan komuniti setempat. Menerusi PIBG. Pemimpin sekolah perlu sedar bahawa kejayaan yang mereka capai dalam memimpin sekolah bukan saja mereka mempunyai cirri-ciri pemimpin yang strategik tetapi juga adalah hasil komitmen dan usaha gigih para guru. ibu bapa. masih banyak lagi yang perlu kita capai. Ketika sistem pendidikan kita menempa beberapa kemajuan penting sepanjang lebih lima dekad yang lalu. sistem pendidikan di negara-negara lain juga telah bergerak pantas dalam perlumbaan untuk 13 . Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan antara mekanisme penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualiti di sekolah. Di antara peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG adalah sebagai orang tengah antara guru dan ibu bapa. Contohnya jika berlaku salah faham antara kedua-dua belah pihak apabila berlakunya kejadian salah laku di kalangan pelajar. Oleh itu guru besar yang strategik akan menggunakan keupayaan tenaga PIBG ini untuk memajukan sekolah bersama-sam KESIMPULAN. Tabung ini boleh diisi bukan sahaja menerusi sumbangan ahli persatuan bahkan juga oleh ahli korporat dan individu tertentu. Menubuhkan tabung pendidikan untuk para pelajar. di sebalik lakaran kejayaan ini.

Ia mampu mendorong anak buahnya dan dapat mengubah mereka kearah yang baik. Rujukan: Husin Mahmood. ( 1993).Anda Seorang pemimpin www. Untuk melihat guru besar memainkan peranannya sebagai pemimpin sekolah adalah mereka yang bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinannya. lebih hebat dari keadaan asal.Bhd Dr muhaya Muhamad. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.( 2014). Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya.com 14 atau ketua. Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Pendek kata seorang pemimpin adalah seorang pendorong yang berkesan. kerana tampanya organisasi akan menjadi longgokan manusia sahaja. iaitu penerimaan orang-orang bawahan. Kepimpinan Berkesan Sekolah. Yahya Don. Pemimpin yang strategik mampu bertindak sebagai pembolehubah yang sangat penting pada organisasi.wise. inovasi. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa.kreatif dan imaginasi ke arah pembentukan generasi pendidik yang berketrampilan dan cintakan perubahan. secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan. (2005). maka kepimpinannya kurang berkesan staf dan organisasi akan lemah. Pemimpin yang strategik dan berwibawa berperanan besar mencetus idea.menjadi sistem yang terbaik di dunia. PTS Profesional Publishing Sdn. Diakses pada 5.2015 daripada .nasi. Penonjolan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan.3.blogspot. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya.

Seorang pemimpin berkesan adalah pendorong dan peneraju organisasi yang berjaya. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks Pemimpin yang 15 . ia boleh mendorong kakitangan dan mengubah mereka ke arah lebih baik atau lebih hebat dan mencapai wawasan organisasinya. ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju. Describe the characteristics of successful school leadership. Huraikan ciri-ciri kepimpinan sekolah yang berjaya.Soalan 3. Pengetua atau pemimpin sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pemimpin sekolah itu. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi.

Oleh kerana itu guru besar memainkan peranan yang sangat besar dalam merangsang iklim sekolah yang positif. kejayaan sesebuah sekolah terletak ditangan pengetua atau guru besar. membimbing perubahan dan melaksanakan perubahan dengan berkesan seterusnya perubahan yang dibawa akan memberi kepuasan dan meningkatkan motivasi dikalangan orang bawahannya”. mengetuai dan mengawal terutama sumber manusia. 8 April 2010) – “Kepimpinan Transformasi merupakan kemampuan yang membolehkan pemimpin mengenali keperluan untuk berubah dengan mencipta wawasan. kakitangan bukan akademik dan pelajar ke arah mencapai visi dan misi sekolah juga negara. Menurut YB En. merujuk kepada ucapan Yang Berhormat ini Dalam konteks sekolah. Kepimpinan yang berkualiti dan holistik akan dapat mengubah sekolah yang hanya dalam keadaan biasa kepada sekolah yang berkesan atau cemerlang. iaitu pemimpin yang dapat meningkatkan martabat organisasi. Banyak kajian telah dilakukan untuk melihat faktor kejayaan sesebuah sekolah dan ramai di kalangan mereka berpendapat peranan pengetua dan ditambah memiliki ilmu kepengetuaan adalah faktor yang signifikan. mengorganisasi. Pemimpin yang cemerlang ialah pemimpin yang berkesan. Kejayaan organisasi dan maruah kakitangan dikatkan dengamn kualiti kepimpinan. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan. Sebagai seorang pengurus pendidikan. Kepimpinan sekolah perlu sentiasa dinamik dan inovatif bagi mengisi harapan masyarakat dan cabaran negara dalam era globalisasi. Menurut Edmonds (1979). Pendaftar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam ucapannya (Bandar Baru Nilai. kurikulum. Oleh itu. tanggungjawab utama pengetua atau guru besar ialah menjalankan kertja-kerja pentadbiran dan sekaligus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran.berkesan mampu bertindak sebagai pembolehubah yang penting bagi organisasi. ko16 . pemimpin utama di sekolah rendah iaitu guru besar perlu memainkan peranan penting dalam mendepani segala cabaran melestarikan kecemerlangan pendidikan negara tanpa meminggirkan kerjasama yang erat dengan semua kakitangan. guru besar antara asas utama dalam pembinaan dan pembentukan imej sekolah yang baik. Ini bermakna pengetua atau guru besar di Malaysia mesti mempunyai kebolehan untuk interpretasikan perubahan dalam sekolah serta menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai dan tepat agar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang efektif dalam kepimpinan kakitangan akademik. Muhammad Haizuan Rozali.

Justeru pengetua mestilah berupaya untuk memahami dan sentiasa mengamalkan dasar-dasar yang telah disediakan. Sebagai orang yang bertanggungjawab dengan kewangan sekolah. pendidik. Pengetua perlu membimbing Ketua Panatia dan guru-guru bagaimana berbelanja berhemah tetapi murid dapat banyak menafaatnya. Dalam usaha untuk melahirkan sekolah cemerlang itu. persekitaran dan sebagainya. Sebagai pemimpin sekolah. pengetua perlu menguasai peraturan penggunaan kewangan sekolah. 17 .kurikulum. Antara kriteria yang pertama perlu ada pada pengetua atau guru besar ialah boleh dijadikan sebagai sumber rujukan. keupayaan untuk menterjemahkan dasar kepada tindakan memerlukan kemahiran tertentu yang dimiliki oleh pengetua berkenaan. memimpin. ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh pengetua. perkembangan staf. pengetua juga harus lebih memahami dasar-dasar KPM dan boleh menerangkan dasar-dasar tersebut kepada staf dengan tepat tanpa mengelirukan mereka. pengurus. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas mentadbir. kewangan. Di sinilah letaknya perbezaan antara seorang pengetua dengan yang lain.

disenangi dan dalam masa yang sama mudah mengawal organisasi. 18 . 2006)dalam hujahnya menyatakan bahawa ciri-ciri peribadi pengetua juga terbukti mempunyai kaitan dengan keberkesanan kepimpinannya. pengetua atau seseorang pemimpin itu mestilah seorang tertib dan beradab serta mengamalkan disiplin dalam hidupnya. Menurut Bennis (1989)menggariskan seseorang pemimpin perlu memiliki personaliti yang mulia untuk mencapai kecemerlangan. Penting juga seorang pengetua itu mempunyai sifat merendah diri tetapi kuat peribadi dan bijaksana. Pengetua memainkan peranan untuk mencapai kecemerlangan keintelektualan pelajar secara holistik bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga pembangunan sahsiah. begitu juga yang negatif boleh membawa pada yang buruk. Misi dan objektif yang jelas supaya staf dapat memahami dan boleh menterjemahkannya dengan perbuatan. Pengetua sebagai tunggak kepimpinan hendaklah memastikan visi dan misi sekolah dikongsi dan difahami bersama oleh semua lapisan pekerja. Menurut kajian(Leithwood et al. dihormati. mengekal dan meningkatkan budaya kecemerlangan di sekolah. Komitmen bersama adalah penting untuk menambahbaik. Ianya merujuk kepada pentadbiran yang mengamal tindakan pengurusan secara konsisten dengan mewujud kesetiakawanan antara warga sekolah. Kecemerlangan bermula dengan pemimpin yang mempunyai personaliti yang mulia dan melibatkan diri dalam keseluruhan proses kepimpinan Pemimpin yang bersikap sebegini akan dihormati. Pengetua yang mempunyai gaya kepimpinan autokratik (tegas) tetapi adil akan mudah mempengaruhi staf untuk peningkatan produktiviti dan kualiti.Kriteria yang seterusnya perlu dimiliki oleh pemimpin sekolah ialah mempunyai Visi. Sebagai role modal kepada staf. Pengaruh teladan yang positif dariapada pemimpin ini boleh mendatangkan hasil atau faedah yang baik dan banyak. Di mana dalam ciri pemimpin yang berjaya pengetua harus berfikiran terbuka dan bersedia belajar daripada orang lain. Pengetua yang boleh mengatasi segala cabaran dalam kepimpinannya akan lebih ditaati. Pengetua adalah komponen utama dalam kejayaan sesebuah sekolah. disegani bukan ditakuti. Mereka perlu fleksibel untuk menghadapi atau menjalankan tugas kepimpinan.

SPM dan STPM. Biasanya guru besar cemerlang perkara utama yang di lakukan ialah membuat pemantauan kemajuan akademik pelajar. pemimpin mudah mesra ini. Menurut Laithwood 1992 kepimpinan Transfomasi lebih bertepatan dengaan peranan guru besar sebagai pemimpin .Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan Daerah. Dengan wujudnya mentor mente dikalangan staf sekolah maka kesinambungan kepakaran dalam kepimpinan tidak akan tandus atau berakhir.Selain faedah kepada staf sekolah. iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam masa yang sama mengubah sikap. PMR. Perkara ke dua penting dilakukan oleh guru besar ialah mengawal dan melindungi waktu pengajaran. Dengan itu setiap kepimpinan sekolah menggunakan pelbagai kaedah kepimpinan untuk menaikkan imej sekolah dengan menaikan prestasi akademiknya melalui peperiksaan awam tersebut. Ia adalah kerana di negara kita Malaysia kini. Guru besar juga akan mempastikan analisis dan pentaksiran data keputusan peperiksaan dibuat secara terprinci dengan guru-guru mata pelajaran dalam bentuk yang ringkas dan padat. sekolah berkesan banyak diukur melalui pencapaian peperiksaan UPSR. menggunakan markah ujian untuk membuat keputusan tentang penyelesaian masalah pelajar di sekolah. Guru besar yang mudah untuk berbincang akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi 19 . Beliau akan memastikan kaedah yang berkesan dalam melaporkan kemajuan pelajar. Dengan itu mudahlah mendapat kerjasama daripada mereka. cara berfikir dan tingkahlaku guru-guru. Guru besar melakukan penguatkuasaan polisi mengawal dan melindungi waktu pengajaran di sekolah dari sebarang gangguan. biasanya akan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat setempat untuk lebih membantu pentadbirannya kerana dengan wujudnya komunikasi yang berkesan ibubapa akan lebih yakin dengan kepimpinannya. Kecemerlangan sekolah akan berterusan kerana mendapat kepimpinan yang berkesan setiap sesi peralihan kepimpinan. Kebanyakan isu sekolah berkesan adalah mengaitkan sekolah dengan pencapaian akademik. Kepimpinan Transformasi merupakan gaya kepimpinan yang digemari oleh Guru Besar dan Pengetua serta pegawai. “Pemimpin cemerlang adalah pemimpin yang melebarkan kepimpinan dengan melatih pengganti yang lebih baik daripada dirinya. Usaha membimbing pegawai-pegawai baru oleh pegawai-pegawai senior perlu dijadikan budaya dan tidak menganggap mereka sebagai saingan” kata beliau lagi.

contohnya. Tahap disiplin yang tinggi.pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan. memotivasikan dan menilai murid dari semasa ke semasa. guru-guru yang tidak berdisiplin kepada berdisiplin dan dari yang tidak berdedikasih kepada berdedikasih dengan cara yang berhemah. Pelajar juga diberi ganjaran untuk memberangsangkan pelajar utuk lebih berusaha memajukan pencapaian akademik mereka.Selain meningkatkan akademik. Guru besar cemerlang akan tidak akan merasa jemu menyampaikan ilmu dan sentiasa bersedia merancangkan unit-unit pengajaran. Beliau akan menjadi modal terbaik kepada guru. Pelajar sentiasa memberi sokongan cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun sosial. Pendek kata semua nilai negatif mampu dipositifkan demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Guru besar cemerlang ini akan sentiasa mengingatkan guru-gurunya agar membimbing dan menyelesaikan masalah murid secara individu sebagai kawan. Untuk merapatkan hubungan dan rasa dihargai pula kepimpinan yang cemerlang akan memberi intensif atau pujian serta penghargaan kepada guru. Ciri guru besar cemerlang ini akan dapat melatih pelajarnya memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik. kasih sayang dan rasa hormat serta menjalankan tanggungjawab dengan penuh iktizam. guru juga diberi Latihan Dalam Perkhidmatan untuk menjadikan mereka pakar dalam tanggungjawab masing-masing. Mereka akan dilihat peningkatan prestasi melalui SKT mereka setiap tahun. Komitmen guru besar terhadap semua perkara dibawah kawalannya menjadikan guru memberi ketaatan. Guru besar yang cemerlang mampu mengubah tabiat semua sumber di bawah kawalannya. bersikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta mood pembelajaran pada sesuatu masa. Apabila pemimpin menghargai setiap pihak makan mudahlah untuknya mencapai visi atau wawasan yang dikehendaki kepada sekolah. 20 . Guru besar cemerlang juga seharusnya seorang yang berilmu pengetahuan dan berpendidikan.

bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan.Menurut Howard (1974). Setiap cabaran akan dapat ditangani dengan bijaksana dengan tidak cepat melatah. Pemimpin sekolah yang dihormati kerana ilmu dan kebolehanya. Bagi mencapai matlamat ke arah negara maju seperti yang digariskan dalam dasar negara. Oleh itu amat mudah untuk menjadi pemimpin yang cemerlang sekiranya pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik. bagi mencapai hasrat tersebut sebagai pemimpin utama di sekolah mestilah mempunyai perancangan dan strategi tertentu. Masalah disiplin pelajar. Guru besar cemerlang harus bijak menggunakan ibubapa dan persatuan PIBG bagi menaikkan prestasi akademik dan keceriaan persekitaran sekolah. mereka juga hendaklah sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang holistik iaitu memiliki pelbagai kemahiran dan kebolehan serta bersedia menghadapi sebarang persaingan dan cabaran. Ciri pemimpin sekolah yang amat perlu dimiliki oleh guru besar ialah kental dalam menghadapi cabaran. Melibatkan staf juga dalam penyelesaian masalah telah menunjukkan guru besar sangat menghormati mereka dan percaya bahawa mereka berkemampuan bersama-sama menghadapi apa saja cabaran yang menganggu ketenteraman sekolah. iklim sekolah merupakan sebagai keadaan sosial dan budaya sekolah itu yang mempengaruhi tingkah laku orang yang di dalamnya yang mesti ada seorang penegtua atau pemimpin sekolah ialah mereka mestilah merupakan seorang yang berwawasan. Oleh itu. Melalui keunggulan pemimpin atau guru besar yang memiliki ciri-ciri di atas akan dapat mengurus sekolah seperti yang diharapkan oleh Kementerian. Pemimpin sekolah yang disegani kerana sahsiahnya.Sekolah cemerlang juga adalah hasil sumbangan daripada ibubapa. staf sokongan. 21 . dan terutamanya ibubapa yang menghantar anaknya ke sekolah. Peranan guru besar cemerlang adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. guruguru. Bagi mencapai hasrat tersebut mereka juga perlu mendapat sokongan dan kerjasama kuat daripada semua peringkat warga sekolah. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihakpihak diluar sekolah terutama dengan ibu bapa. Untuk menjamin kecemerlangan sekolahnya. pengetua mestilah mempunyai visi dan misi. Di samping itu. Bijak menggunakan sumber yang ada dalam menyelesaikan semua perkara adalah cara yang terbaik.

bertanggungjawab dan sedia menghadapi cabaran masa depan. Guru merupakan aset penting kepada sekolah. Dengan kata lain pemimpin yang berkesan adalah pemimpin yang berkebolehan menggunakan pelbagai stail kepimpinan mengikut situasi dan keadaan. Pendekatan kepimpinan yang holistik dengan menggunakan pelbagai gaya kepimpinan akan dapat mempengaruhi orang bawahannya supaya bekerja untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. gotong royong atau solat hajat.Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan pelan dan garis panduan tertentu untuk dilaksanakan oleh semua sekolah. kekurangan dana dan sebagainya dapat diatasi melalui perkongsian pintar dengan pihak-pihak di luar sekolah terutama dengan ibu bapa. Masalah disiplin pelajar. Peranan pengetua adalah penting bagi membantu merealisasikan dasar-dasar kerajaan khususnya dalam melahirkan warga negara yang kompeten. berkeyakinan tinggi dan tidak mudah berputus asa. Kemahiran atau memiliki ilmu kepengetuaan akan dapat membantu pengetua melaksanakan tugas dengan lancar.Dari segi peribadi pengetua yang berkesan kebiasaannya memiliki sifat dedikasi. Hal ini belum lagi berhadapan dengan pelbagai kerenah ibu bapa. Dengan memberikan ‘empowerment’ dan kepercayaan akan membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan yakin dan sedia memberi sokongan kepada perancangan yang telah disediakan. Bukanlah suatu yang mudah untuk mentadbir ratusan orang guru dan beribu bilangan pelajar di sesebuah sekolah. Laporan dari DCSF. Namun demikian perancangan yang rapi dan ditambah dengan keupayaan peribadi kebiasaannya segala masalah dan halangan dapat diatasi dengan mudah. Pengurusan sumber manusia terutama keupayaan menguruskan guru dan pelajar secara berkesan akan dapat membantu mencapai matlamat sekolah dengan cepat. Pelbagai aktiviti perlu diadakan secara berterusan seperti majlis jamuan makan malam. 2009 membentangkan penemuan daripada sebuah negara mengenai porjek 22 . bertanggungjawab. Pengetua yang berkesan tidak akan mengabaikan hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

Peranan Ibu Bapa Dan Masyarakat Ibu bapa di sekolah berkesan juga memiliki nilai-nilai yang seperti berikut dalam menyumbangkan ke arah pendidikan yang cemerlang. Persekitaran sekolah Kawasan sekolah yang cantik . Ibu bapa selalu mengawasi perkembangan anak-anak dengan berhubung dengan guru dan pihak sekolah. Pelajar-pelajar di sekolah berkesan mempunyai tahap disiplin yang tinggi kerana kejayaan akademik memerlukan sikap-sikap positif seperti bertanggungjawab dan rajin berusaha. Peranan Pelajar Pelajar sentiasa memberikan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah kearah mencapai pencapaian akademik yang baik.penyelidikan yang dijalankan selama tiga tahun mengenai kesan kepimpinan dan outcome murid. Ibu bapa bekerjasama dan selalu mengmbil bahagian dalam aktiviti-aktiviti di sekoalah. Pelajar di sekolah sentiasa menyokong cita-cita sekolah khasnya memajukan perkembangan budaya sekolah baik dari segi fizikal mahupun social . merujuk khusus kepada kepimpinan guru besar. PIBG di sekolha berkesan bergiat aktif dan menyelesaikan masalah salah laku pelajar dan membantu mencari sumber kewangan bagi pihak sekolah. Ibu bapa juga sentiasa menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah sekiranya ada perjumpaan rasmi dan tidak rasmi.bersih dan menarik. Selain bilik darjah juga amat memberangsangkan belajar dan mewujudkan situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.Keceriaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam sekolah berkesan. Kesimpulan 23 .

London: Cassel. Sekolah berkesan akan mewujudkan rentetan positif yang akan memberi manfaat kepada semua pihak.Nor. (2000 ). Theory and Practise. Fokus Pengurusan Pendidikan K. Pendekatam yang bersepadu dan bersinergi adalah kritikal untuk menghasilkan kecemerlangan yang diharapkan. Effective Schooling: Research. Mohd.(1999).(1998) . 24 .Salleh Lebar. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia. (1998).Tangjung Malim: Quantum Book. Justeru itu. Scheerens. J (1989). Discuss. Sekolah Berkesan adalah tanggungjawab semua pihak.L: Sharifah Md.Sekolah berkesan mempunyai ideologi yang jelas dan murni yang membandingkan organisasinya dari tekanan-tekanan luar yang kuat dan tidak dapat dipastikan. Penteorian Sosiologi dan Pendidkan. Keberkesanan sekolah: Satu Perpektif Sosiologi. semua sekolah mestilah berusaha dan istiqamah untuk melahirkan sekolah-sekolah berkesan. The educational leader today is more that of an instructional leader rather than administrator or manager. Rujukan: Amir Hasan Dawi. Pengenalan Ringkasan : Sosiologi dan Pendid Soalan 4.

semuanya bergantung kepada pelaksanaanya yang benar-benar berkesan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Menurut ( Yazid Deraman. Pemimpin sebagai seorang pengarah adalah tidak dapat dinafikan. Pemimpin yang mengarah 2. Kepimpinan yang berkesan tidak dapat dinafikan terbukti boleh mempengaruhi organisasi dan tingahlaku serta sikap kaki tangan dibawahnya . ini kerana pengurusan yang baik. cekap dan berkesan mencerminkan kualiti kepimpinan.Setiap kali apabila timbul 25 . dimana atau bagaimana. Pemimpin yang berkesan dapat mengubah organisasi dan tingkahlaku kakitangan dari sedia wujud kepada suatu kedaan yang lebih dinamik dan mempunyai matlamat pencapian. kita amat memerlukan pemimpin yang benar-benar bekerja keras untuk memajukan negara kita. Sebagai sebuah negara yang giat membangun. Bincangkan. Kajian perubahan atau kemajuan mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat mengerakkanya supaya dapat dilaksanakan. Pemimpin yang mengurus Pemimpin sebagai pengarah. Pengurusan dan kepimpinan yang berkesan akan dapat mengerakkan anggota organisasi melaksanakan tugas dengan penuh didikasi ke arah mencapai aspirasi dan objektif yang dirangka. 1. Tidak kira siapa. menanam semangat bertanggungjawab melaksankana perubahan pada pekerja dan menyemai budaya dan strategi baru bagi organisasi. saya membahagikan kertas kali ini kepada dua iaitu . salah satu pengerak dengan dengan kepimpinan yang berkesan . Oleh itu. 2013 )Pengurusan dan kepimpinan dua perkara saling berkaitan dan bersepadu. Kenyataan bahawa pemimpin hanya berhak mengarah sudah tidak relevan lagi kerana rakyat semakin bijak dalam menilai kompetensi seorang ketua yang berhak dihormati. Ini dilakukan dengan mencipta wawasan organisasi.Pemimpin pendidikan hari ini adalah lebih kepada pemimpin yang mengarah berbanding menjadi pemimpin yang mentadbir dan mengurus.

Istilah “ lepas tangan “ tidak boleh digunakan kerana selain mengarah. adalah perlu seorang ketua membuat pemantauan tanpa membiarkannya secara terus kepada orang bawahannya. Pertama. Orang yang sentiasa berasa dirinya penting ialah orang yang mengharapkan atau 26 . Kedua. Sebenarnya permimpin yang hanya tahu mengarah adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi dalam arah tuju organisasinya. Banyak orang boleh menjadi ketua. Apakah perbezaannya antara ‘mahukan penghormatan’ dengan ‘mendapat penghormatan’. tetapi tidak ramai yang mampu menjadi pemimpin. Hal ini menyebabkan orang yang dipimpin menjadi lesu dan bekerja tanpa tujuan dan semangat. Muhaya Mohamad ( 2014 ). Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan organisasinya akan menyebabkannya menjadi tidak maju dengan pesat. Pemimpin seharusnya memahami dengan lebih luas bidang kepimpinan beliau seiring dengan harapan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Golongan ini hanya bergantung kepada orang orang kanannya dalam melaksanakan tugas yang sepatutnya didominasi oleh mereka. namun dalam tugas sedemikian. tetapi seorang pemimpin dia ‘mendapatkan penghormatan’. ketua atau pemimpin menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan masaalah atau konflik tersebut. seorang pengarah ialah seorang yang ‘mahukan penghormatan’. Mereka hanya mengarahkan sesuatu tanpa menilai sejauhmana “kerelevenan “arahan itu untuk dikeluarkan. terdapat pemimpin yang hanya menjadi boneka dalam sesebuah organisasi. Yang difikirkannya berapa banyak yang boleh dia dapat manfaat daripada orang sekelilingnya.permasalahan di segenap organisasi. Namun. sehingga penghargaan terhadap orang bawahannya pun tidak dapat diberikan. Apakah perbezaan antara ketua dengan pemimpin? Ada sembilan perkara yang membezakan antara seorang pemimpin pengarah dengan seorang pemimpin yang mengurus. Menurut Dr. Kakitangan bawahannya menjadikan mereka sebagai sumber utama dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin tanpa sebuah visi bagaikan pemandu kenderaan yang tidak tahu arah tujuan. dalam rencananya yang bertajuk Beza Antara Ketua Dan Pemimpin ada menyebut tentang perbezaan yang signifikan tentang pemimpin yang hanya tahu mengarah dan pemimpin yang bersungguh-sungguh menguruskan organisasinya. pemimpin sepatutnya tahu kesan arahan tersebut untuk jangka masa akan datang. realitinya pada masa kini. seorang pengarah bersifat pendesak. bukan berapa banyak manfaat yang mampu diberikannya. yang hanya tahu menyampaikan maksud dan tujuannya tanpa mengambil kira keadaan orang yang didesaknya. Kelemahan dalam mengendalikan sesebuah organisasi oleh pemimpin akan menyebabkan ia tidak dapat bertahan lama dalam kedudukannya. Tugas mengarah sememangnya menjadi antara tugas seorang pemimpin .

seorang ketua hanya mahu ‘menerima penghargaan/pujian’. seorang ketua hanya tahu ‘mengarah membuat kerja’. seorang ketua. Seorang ketua. dan menyebut serta mengenang kebaikannya. Dia akan marah jika orang tidak menghormatinya dan tidak tahu dia sebagai ketua. Keempat. Kelima. tetapi seorang pemimpin dia akan mengatakan ‘kami’/ 'kita’. tetapi seorang pemimpin suka ‘mengajak melakukan kerja’. Kata-kata kesukaan seorang ketua biasanya yang berupa arahan. seorang pengarah apabila membuat sesuatu kerja dia suka mengatakan ‘saya’. memberi penghargaan.mental dan fizikal secara maksimum untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimum tanpa memikirkan kebajikan orang. dia suka orang takut kepadanya. berat mulutnya untuk memuji dan berterima kasih. tetapi suka menunjukkan kesalahan orang lain yang menyebabkan sesuatu kegagalan. jika enggan patuh kepada arahannya. Tidak suka melakukan refleksi diri sendiri atau muhasabah diri. Ketiga. ‘meletakkan salah kepada orang lain’. Sebaliknya seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak 27 . Apabila orang melakukan kebaikan. tetapi seorang pemimpin ‘membangunkan orang lain. Ketujuh. dan membina bakat/kepakaran’. seorang ketua yang hanya tahu mengarah. Kelapan. Disinilah jelas bahawa pemimpin yang hanya mengarah tanpa berfikir untuk bekerja bersama kakitangannya. Seorang ketua suka menyalahkan dan mencari kesalahan. Seorang ketua. tetapi dia sendiri sentiasa mengharapkan orang memuji. tetapi seorang pemimpin dia ‘memikul kesalahan’. contohnya “pergi buat kerja…” (lebih kepada arahan dan paksaan) tanpa mengambil tahu sama ada orang itu boleh/sanggup/suka melakukannya. tetapi pemimpin suka ‘memberikan penghargaan/pujian’.‘mahukan penghormatan’ dan dia tidak perlu berusaha mendapatkan penghormatan itu. Keenam. itulah sikap seorang ketua. seorang ketua ‘menggunakan orang ataupun staf’. tetapi seorang pemimpin ‘menjadikan inspirasi untuk mewujudkan semangat yang bergelora dan minat yang mendalam’. kerana dia berasa itu haknya sebagai ketua. Dia akan menggunakan kuasanya menggertak atau mengugut orang. akan ‘menakutkan orang/menimbulkan rasa takut orang sekeliling terhadap sesuatu perkara’. akan memberikan hukuman dan menarik segala hak yang patut diperoleh orang sekelilingnya. suka mengungkit kesilapan orang berkali-kali hingga tidak nampak langsung kebaikan orang kepadanya. Menggunakan orang atau dengan kata lainnya memerah tenaga. Seorang ketua akan berfikir bahawa dia orang nombor satu dan sesuatu yang diusahakan itu berjaya kerana kehebatan dan usaha gigih dirinya (‘saya’).

adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). seorang ketua akan sibuk mencari siapa yang menjadi punca masalah.dia menjadi ‘pemberi inspirasi’ kepada orang. . kerana orang akan mendengar kata atau nasihat orang yang disayanginya sahaja.. seorang pemimpin. saya akan cuba. sikap seorang ketua dia suka ‘meminta penyelesaian’. Kejayaan sesuatu usaha itu adalah kerana adanya sikap bantu membantu dan kerjasama antara dirinya dengan orang sekelilingnya. itu satu respons positif yang diperolehnya hasil daripada tindakan positifnya.. 28 . Mendahului kawalan emosi. dia lebih suka mengambil konsep kebersamaan. dan menerima hakikat penghormatan itu bukan hak hakikinya. Sebagai contoh. pemimpin ialah orang yang ‘mendapatkan penghormatan’. serta banyak menghabiskan masa dan tenaga memikirkan bagaimana perkara tersebut boleh terjadi. kelemahan siapa? Mudah patah semangat dan tidak dapat mengawal emosi negatifnya hingga tidak mahu bertanggungjawab dan meminta orang selesaikan masalah itu. Dia mempercayai dengan kasih sayang dapat menyelesaikan semua masalah. Cikgu : Baik cikgu. Sekiranya dia berjaya ‘mendapat penghormatan’. Pemimpin sebagai pentadbir yang mengurus Seorang pemimpin yang benar-benar mengurus . situasi kita disekolah: Guru besar. Kesembilan. Saya minta cikgu tolong cari jalan bagaimana cara untuk meningkatkan tahap pencapaian sekolah kita? Saya teramat malu apabila ppd menayangkan dihadapan keputusan sekolah kita dalam mesyuarat pagi tadi. dengan memberikan sebanyak mungkin kasih sayang dan menanamkan kepercayaan orang sekeliling terhadap dirinya. Dia akan berusaha berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang sekelilingnya dengan ikhlas. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. siapa yang silap.. tetapi pemimpin ‘mencari penyelesaian’. Takut untuk berhadapan dengan masa hadapan kerana asyik dibayangi oleh kegagalan masa silam. Kedua. Apabila berhadapan dengan masalah. Seterusnya.melakukan bersama.

. Kelima. seorang pemimpin yang mentadbir dengan sepenuh hati ialah apabila berhadapan dengan masalah. seorang pemimpin lebih suka menggunakan kata-kata yang membawa makna mengajak melakukan bersama. seorang pemimpin. Cikgu : Saya pun sependapat juga dengan cikgu ni. Setiap masalah dia anggap sebagai dugaan/ujian/cabaran dan dipandang sebagai satu ‘peluang’ untuk mencipta kejayaan setelah kegagalan. Guru Besar: Saya rasa kita mula awal februari minggu depan.. Baik Cikgu. Akhirnya. sedih melihat orang sedih dan bahagia melihat orang bahagia. membahagiakan orang dan membangkitkan semangat orang sekelilingnya. contohnya “jom/mari buat kerja…” Dia akan bertanya kepada orang dahulu. Masalah dipandangnya sebagai ‘batu loncatan’ bukan ‘batu halangan’ untuk dia memacu kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. Sangat baik hati dan pemurah hati untuk memberikan sesuatu kepada orang sebagai tanda dia berterima kasih dan mengenang serta menghargai jasa baik orang kepadanya. adakah orang itu bersedia/berupaya/tidak beban untuk melakukannya? (Lebih mengharapkan sikap sukarela dan keikhlasan orang melakukannya). seorang pemimpin dia akan mengambil tanggungjawab dan sanggup mengambil risiko memikul kesalahan di atas bahunya sendiri. dia yang memberikan penghargaan dan memuji.kalau awal. Situasinya dalah seperti berikut: Guru Besar : Cikgu. saya rasa kita patut mula awal la kelas tambahan upsr untuk tahun ini sebab tahun lepas kita mula agak lewat. Kelapan. keputusan pun ala kadar je.. Yang ketujuh.nanti saya akan maklumkan dengan cikgu lain.. seorang pemimpin. memberikan peluang kepada orang membina kepakaran dan menambahkan kemahirannya. dengan memberikan peluang menambahkan ilmu. Keenam. Sebagai contoh disekolah guru besar yang benar-benar mengurus sekolah akan membawa guru-guru bawahannya bekerja bersamanya. tetapi menggunakan mata hati. mungkin keputusan akan meningkat untuk tahun ini. nanti buat surat pemakluman ibu bapa segera yang mungkin untuk saya tandatangan. 29 .Keempat. serta memberikan latihan kemahiran dan kepakaran. Cikgu. Keprihatinannya amat tinggi. seorang pemimpin dia memudahkan.. dia cepat mencari jalan penyelesaian. Memandang orang bukan sahaja dengan pandangan mata akal.

Di akses pada 4. Kepimpinan Berkesan Sekolah.com.L: Dr. Abdul Shukor Abdullah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. ( 1993).2014 ) . mereka yang mempunyai pengalaman sejak dari mula berkhidmat akan lebih mengutamakan kebajikan anak buahnya kerana telah merasai perit jerih sebagai salah seorang orang bawahannya pada satu masa. Fokus Pengurusan Pendidikan K.my 30 . Muhaya Muhammad. Hasil dari pengalaman tersebut itulah yang akan membentuk corak kepimpinan berkesan yang benar-benar berkualiti untuk diteladani oleh anak-anak buahnya pada masa akan datang demi meningkatkan keberhasilan pendidikan dan kemenjadian murid seiring dengan standard Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM ) 2010.utusan.2.2. Pada pendapat saya.(7.Kesimpulannya. Husin Mahmood. kejayaan seorang pemimpin yang berjaya adalah mereka yang telah merasai terlebih dahulu pelbagai ujian dan bermula dari bawah sebelum menjawat jawatannya sebagai seorang pemimpin. Rujukan. (1998). Perbezaan Antara Ketua Dan Pemimpin.2015 daripada www.