Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI

53100 SETAPAK KUALA LUMPUR


___________________________________________________________________________

UJIAN FORMATIF TAHUN 6


PENDIDIKAN MORAL
APRIL 2015
1 JAM

Nama
Tahun
Bahagian A

Soalan objektif (15 Markah)

Rajah 1
1. Apakah nilai yang terkandung dalam Rajah 1 di atas?
A
B
C
D

Harga diri
Rajin
Kasih saying
Kepercayaan kepada Tuhan

Roger seorang pengawas di Sk Taman Melati,. Ketika dia sedang melakukan


rondaannya di sekitar kawasan sekolah pada waktu rehat, dia ternampak dua orang
pelajar sedang mengangkut dan membuang sampah di belakang Makmal Sains.

2. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh Roger untuk
mengelakkan kejadian di atas berulang lagi demi menjaga keindahan dan kebersihan
alam sekitar?
A
B
C
D

Roger berdiam diri tanpa membuat apa-apa


Roger turut membuang sampah di tempat yang sama
Roger mengajak rakan lain untuk membuang sampah di tempat yang sama
Roger membuat laporan kepada guru disiplin mengenai kejadian tersebut.

3. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan?

I
II
III
IV

Menjaga anugerah Tuhan


Melakukan perkara yang dilarang
Mensyukuri pemberian Tuhan
Melakukan perbuatan yang baik

A
B

I, II dan III
I, II, dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

4. Berikut ialah cara kita menjaga anugerah Tuhan, kecuali


A
B
C
D

Tidak membuang sampah di merata-rata tempat


Mengamalkan kitar semula
Membersihkan kawasan tempat tinggal
Melakukan pembakaran terbuka

5. Negara kita mencapai kemerdekaan pada _____________.


A
B
C
D

30 Ogos 1957
31 Julai 1967
31 September 1957
31 Ogos 1957

6. Antara berikut, yang manakah benar tentang amalan pemakanan yang sihat?
I
II
III
IV

Selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran


Kurangkan makanan yang berlemak
Lebihkan makan bijirin dan ubi
Selalu makan makanan segera

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

7. Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan fizikal
dan mental?
A
B
C
D

Mengamalkan berfikiran negatif terhadap orang lain


Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain
Menimbulkan pergaduhan dan perselihan faham dalam setiap perbuatan
Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diri

8. Antara berikut, manakah ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap rakan?
I
II
III
IV

Sentiasa menghormati rakan


Menerima kritikan dengan hati yang terbuka
Tidak mempercayai rakan
Tidak memperkecilkan kebolehan rakan

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

9. Berikut merupakan faedah kita bersikap positif terhadap orang lain, kecuali
A
B
C
D

Dapat meningkatkan persefahaman


Dapat mengeratkan ikatan persahabatan
Dibenci oleh orang lain
Dihormati oleh orang lain

10. Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara


I
II
III
IV

Mempunyai tanggapan yang baik terhadap diri sendiri


Mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi
Berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri
Malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran

A
B

I, II, dan III


I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

11. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mencapai cita-cita?


I
II
III
IV

Berusaha bersungguh-sungguh
Tidak mudah berputus asa
Tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar
Bijak menguruskan masa dengan baik

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

12. Apakah ciri-ciri murid yang menjaga maruah diri?


I
II
III

Sentiasa bercakap benar


Amanah ketika menjalankan tugas
Mengamalkan gaya hidup sihat

IV

Terlibat dalam gejala sosial

A
B

I, II dan III
I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

13. Apakah faedah yang diperolehi sekiranya kita bertingkah laku sopan?
A
B
C
D

Dipandang tinggi oleh masyarakat


Dipandang seperti sampah masyarakat
Dihina dan dikeji
Menjatuhkan maruah keluarga

14. AIDS ialah _______________.


A
B
C
D

Sejenis penyakit yang sukar diubati


Penyakit yang dihadapi oleh golongan penagih dadah
Sejenis penyakit yang akan mengakibatkan kematian
Gejala penyakit yang disebabkan oleh kuman virus HIV

Seorang rakan anda telah


disahkan
sebagai penghidap HIV

15. Apakah tindakan anda dalam menghadapi situasi ini


I
II
III
IV

Terus berkawan dengannya


Tidak memberi bantuan yang diperlukan
Jangan menyisihkan mereka
Tidak menghina dan mengecilkan hati mereka

A
B

I, II, dan III


I, II dan IV

C
D

I, III dan IV
II, III dan IV

Bahagian B
Soalan struktur (45 Markah)
A. Susun cerita dan tulis semula mengikut urutan.

Vincent telah menuduh Chee Keong mengambil penselnya.

Chee Keong murid tahun enam. Dia suka mengganggu rakan sekelasnya dengan
menyorokkan alat tulis atau buku mereka.

Pada suatu hari, Vincent telah kehilangan sebatang pensel.

Lina berkata kepada Vincent, Kita mesti berbaik sangka terhadap semua orang, siasat
dulu sebelum membuat tuduhan.

Sejak peristiwa itu, Chee Keong telah menghentikan tabiat buruknya.

Vincent cuba mencari penselnya dan dia mendapati penselnya berada di dalam laci
meja.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai


masyarakat

kesan

diaibkan

rakyat

sokongan

virus

diskriminasi

menyedihkan

Wabak HIV / AIDS memberi (1) ______________ yang amat mendalam kepada seluruh
dunia.

Setiap

anggota

(2)______________

sepatutnya

bersama-sama

memberi

(3)______________ moral kepada mangsa yang menghidap HIV / AIDS. HIV adalah singkatan
daripada Human Immunodefiency Virus. HIV adalah sejenis (4)______________ yang
menyebabkan AIDS atau sindrom kurang daya tahan penyakit.
Perkara yang paling (5)______________ ialah apabila individu yang menghidap HIV /
AIDS positif (6)______________ dan dipulaukan oleh keluarga dan masyarakat. Amalan
(7)______________ akan hanya menyebabkan pesakit HIV / AIDS takut mendedahkan
keadaan mereka yang sebenar. Sebagai (8) ______________ yang prihatin, kita mesti memberi
kesedaran kepada masyarakat untuk mengatasi prasangka mereka terhadap pesakit HIV /
AIDS.

C. Jawab semua soalan.


1. (a)
Bagaimanakah cara untuk menghadapi kekecewaan dan kegagalan?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2
markah)
(b)
Apakah kesan terhadap individu yang mudah putus asa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(2
Markah)
(c)
Pada pendapat anda, apakah pendapat murid yang malas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(4
Markah)

2. (a)
Apakah yang anda faham tentang kempen di atas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(2
Markah)
(b)

Nyatakan empat tindakan anda untuk memastikan kempen di atas berjaya.

________________________________________________________________

II

________________________________________________________________

III

________________________________________________________________

IV

________________________________________________________________
(8 Markah)

(c)

Apakah faedah yang diperolehi oleh generasi akan datang jika sungai di negara

kita tidak tercemar?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(5 Markah)

DISEDIAKAN OLEH,

(PN NUR ZAWANI BT RASHID)


GURU PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6

DISEMAK OLEH,

(PN NORHAYATI BT MOHAMED)


KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL SKTM

DISAHKAN OLEH,

(PN JAMILAH BT ARIFFIN)


PENOLONG KANAN AKADEMIK SKTM