Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 4
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN LAYA-LAYA
2015

SESI:

Modul
Tahun
Tarikh
Masa
Bidang
Aktiviti
Tema
Tajuk

4
4 Perdana
22 April 2015 (Rabu)
11.20 pagi 12.20 pagi (60 Minit)
Membentuk dan membuat binaan
Asemblaj
Objek buatan manusia
Arca robot

Bahan Bantu
Mengajar

Contoh arca robot, petikan mega lirik lagu, gambargambar robot, petikan mega mengenai langkahlangkah penghasilan arca robot, speaker

EMK
Jenis-Jenis Media
Alat

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

Bahan

Gunting, pisau dan alatan yang sesuai


Gam UHU, pita pelekat, marker, tin minuman, botol
plastik, sudu plastik, garpu plastik, kain dan bahan
terpakai yang sesuai

STANDARD KANDUNGAN
1

1.1 Persepsi Estetik


Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada karya arca
teknik asemblaj.
1.2 Aplikasi Seni
Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan karya arca teknik
asemblaj.
1.3 Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan
karya arca teknik asemblaj.
1.4 Apresiasi Seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada karya arca teknik
asemblaj.

PERSEPSI ESTETIK

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1 Bentuk konkrit
1.1.1.2 Jalinan sentuh
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
1.1.2.2 Kesatuan objek dan tema
1.1.2.3 Kepelbagaian bahan, warna atau saiz

APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya arca teknik asemblaj.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media seperti
1.1.2.1 Alat gunting
1.1.2.2 Bahan gam, bahan kutipan dan bahan yang
sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya arca teknik asemblaj.
2

1.2.2.1 Teknik asemblaj


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya arca teknik asemblaj.
EKSPRESI KREATIF

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
karya arca teknik asemblaj
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan karya arca teknik asemblaj.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.

APRESIASI SENI

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan
rakan secara lisan
Pada akhir pembelajaran murid dapat:

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Menghasilkan arca robot dengan menggunakan


bahan terpakai yang boleh dikitar semula dengan
menekankan bahasa seni visual.
Menghasilkan arca robot dengan mengaplikasikan
media serta proses dan teknik asemblaj secara
kreatif.
Membuat apresiasi terhadap karya.

ILUSTRASI AKTIVITI

PERSEPSI ESTETIK

CATATAN
Nilai:

(10 MINIT)

Tekun, bersungguhsungguh

Guru menunjukkan
gambar robot dan
contoh hasil arca
robot sebenar.

Bahan bantu belajar:


Contoh arca robot dan
gambar-gambar robot

Guru bertanyakan
beberapa soalan
ringkas kepada
murid.

Kecerdasan
pelbagai:
Visual ruang,
interpersonal

Murid menjawab
soalan yang
dikemukakan oleh
guru secara lisan.

EMK:
Keusahawanan,
kreativiti dan inovasi
Kaedah :
Soal jawab

Guru
memperkenalkan
tajuk pelajaran pada
hari ini dan
penerangan ringkas
mengenai tajuk.
i. Menghasilkan arca
robot
ii. Teknik: Asemblaj

APLIKASI SENI
(10 MINIT)

Soalan:
i. Apakah yang dapat kamu lihat
dalam gambar tersebut?
ii. Apakah unsur seni yang terdapat
pada arca robot tersebut?

Alat dan bahan yang diperlukan


untuk menghasilkan arca robot.

Guru
memperkenalkan
4

Nilai:
Tekun, bersungguhsungguh

alat dan bahan untuk


menghasilkan arca
robot.

Bahan bantu belajar:


Petikan mega
mengenai langkahlangkah penghasilan
arca robot

Guru menunjukkan
cara penghasilan
arca robot langkah
demi langkah.
Guru meminta murid
meneroka media
untuk menghasilkan
arca robot.

Proses penghasilan
1. Membina mata robot
menggunakan gelas kertas.

Kecerdasan
pelbagai:
Visual ruang,
interpersonal
Kaedah:
Tunjuk cara
Kemahiran bernilai
tambah:
Belajar cara belajar

Murid mendengar
penerangan guru.

2. Membina tangan robot


menggunakan botol plastik.

3. Melekatkan mata robot yang


dibina pada badan robot.
5

Alat dan bahan:


Gam UHU, pita
pelekat, marker, tin
minuman, botol
plastik, sudu plastik,
garpu plastik, kain dan
bahan terpakai yang
sesuai

4. Melekatkan tangan robot


yang telah dibina pada badan
robot.

5. Melekatkan kaki robot yang


telah dibina pada badan robot.

6. Menambah hiasan yang


sesuai pada arca robot.
6

EKSPRESI KREATIF
(25 MINIT)

Langkah 1: Murid menghasilkan


mata, tangan dan kaki arca robot.

Guru meminta setiap


murid menghasilkan
arca robot
menggunakan teknik
asemblaj.

Langkah 2: Melekatkan bahagianbahagian anggota yang dibina pada


arca robot.

Guru membimbing
murid dalam
penghasilan teknik
mengikut kreativiti
masing-masing.

Langkah 3: Menambah hiasan yang


sesuai pada arca robot.
Langkah 4: Kekemasan

Aktiviti ini dilakukan secara

berkumpulan.

Nilai:
Tekun, bersungguhsungguh
Kecerdasan
pelbagai:
Visual ruang,
interpersonal
Kemahiran bernilai
tambah:
Belajar cara belajar
Alat dan bahan:
Gam UHU, pita
pelekat, marker, tin
minuman, botol
plastik, sudu plastik,
garpu plastik, kain dan
bahan terpakai yang
sesuai

APRESIASI SENI
(10 MINIT)
Guru meminta
murid-murid untuk
mempamerkan arca
robot yang telah
dihasilkan.
Guru memilih murid
secara rawak untuk
berkongsi
pengalaman sendiri
dalam menghasilkan
arca robot.

Murid-murid menunjukkan hasil arca


robot yang telah mereka siapkan.

Nilai:
Tekun, bersungguhsungguh

Soalan:

Kecerdasan
pelbagai:
1. Apakah alatan dan bahan Visual ruang,
yang
digunakan
dalam interpersonal,
intrapersonal
penghasilan arca robot?
2. Apakah
teknik
yang
digunakan dalam penghasilan
arca robot?
3. Dimanakah langkah ataupun
proses yang sukar untuk
dilakukan?

Guru membuat
penilaian hasil kerja
murid.

PENUTUP
(5 MINIT)

Penutup kognitif

Guru merumuskan isi Guru bertanyakan tentang tajuk dan


isi pembelajaran pada hari ini.
pembelajaran pada
hari ini dan
Penutup sosial
menerapkan nilai
murni yang
Guru memberikan peneguhan positif
bersesuaian.
berbentuk pujian kepada muridmurid.
Guru meminta
murid-murid
menyanyikan lagu
yang bertajuk Saya
sebuah robot
dengan iringan
muzik.

Murid-murid menyanyikan lagu


Saya sebuah robot.

Nilai:
Tekun, bersungguhsungguh
Kecerdasan
pelbagai:
Interpersonal
EMK:
Keusahawanan,
kreativiti dan inovasi

REFLEKSI
KEKUATAN:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
KELEMAHAN:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PENAMBAHBAIKAN:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9

Disediakan oleh,
_____________________
( FHENYIUS DUASIN )
Guru pelatih,
IPG Kampus Kent,
Tuaran.
Tarikh :
Diperiksa oleh,
_____________________ _____
( NORAIDAH BINTI HAJI AHMAD )
Guru pembimbing,
SK Laya-Laya,
Tuaran.
Tarikh :
Disemak oleh,
_____________________
(
HAFIZAH SAAD
)
Pensyarah pembimbing,
IPG Kampus Kent,
Tuaran.
Tarikh :
Disahkan oleh,
__________________________
(REJOSS BIN MOO TIN SIONG)
Guru Besar,
10

SK Laya-Laya,
Tuaran.
Tarikh:

11