Anda di halaman 1dari 20

PANITIA MATEMATIK 2015

1. ANALISIS DALAMAN DAN LUARAN SK HUTAN PERCHA


Analisis SWOT
Persekitaran Dalaman
Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

Tenaga pengajar yang mencukupi


Kemudahan Photostat
Guru guru pengajar yang berpengalaman
Barisan kepimpinan sekolah yang cekap
Pasukan pengurusan yang komited
Hubungan baik dengan PIBG
Kemudahan makmal computer yang selesa
Kejayaan murid sepenuhnya datang dari sekolah
Mempunyai sumber kewangan yang cukup

40% murid kurang bermotivasi


50% ibu bapa kurang menitikberatkan pelajaran anak
anak
20% murid kurang menguasai kemahiran 3 M
Bahan bantu belajar kurang mencukupi
Infrastruktur kurang selesa

Persekitaran Luaran
Peluang (O)

Sokongan penuh daripada PIBG bagi aktiviti akademik


Para ibubapa/ penjaga yang sentiasa member sokongan
dalam program sekolah
Pihak komuniti yang prihatin
kutipan dana untuk tabung UPSR mendapat sambutan

Ancaman (T)

Format peperiksaan dan sukatan berubah


Murid sering ponteng kelas tambahan yang diadakan oleh
guru subjek
Pengaruh rakan sebaya yang tidak sihat
Latar belakang ibu bapa yang tidak menitik beratkan
pendidikan
Sikap murid asrama anak yatim yang kurang
mementingkan pembelajaran
Kekerapan kursus yang dianjurkan oleh KPM,JPN dan
PPD mengganggu proses P&P.

2. PELAN TINDAKAN PANITIA MATEMATIK


Matlamat strategik

: Peningkatan kualiti dan kuantiti prestasi mata pelajaran matematik SK HUTAN PERCHA

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Semua murid
tahun 6

Februari
hingga
September

Peningkatan gred
pencapaian disetiap
ujian setara yang
diadakan.

Guru
matematik
tahun 6

Murid yang
disasarkan
mencapai 5A

Februari
hingga
September

Bilangan murid
yang mendapat 5A
meningkat dari
masa ke semasa
berdasarkan ujian
setara yang
diadakan.

Guru
matematik
tahun 6

Murid harapan
dan murid galus

Februari
hingga
September

Bilangan murid
yang lulus
bertambah dengan
pencapaian
sekurang-

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Murid hadir ke kelas


tambahan selepas waktu
persekolahan iaitu pada jam
12.35-2.05, hari Sabtu dan
cuti sekolah

Murid dapat
memanfaatkan masa
dengan mengikuti
kelas tambahan agar
dapat meningkatkan
pencapaian dalam
mata pelajaran
matematik

Guru
matematik
tahun 6

Murid membuat latihan


dalam kumpulan (4 orang
bagi setiap kumpulan)

Murid dapat
meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran melalui
aktiviti serta
perbincangan dengan
rakan-rakan.

Murid membuat latih tubi


dengan menjawab pelbagai
soalan aras mudah

Murid dapat mengusai


kemahiran dan topik
sebagai persediaan
minda untuk mengikuti
pelajaran seterusnya

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Kelas
tambahan

Cemerlang
Bersama

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Santai Minda

OBJEKTIF

SUMBER
TENAGA

BIL

SASARAN

kurangnya gred C

BIL

AKTIVITI

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Berjaya
Bersama

Kolokium
Bestari

OBJEKTIF

SUMBER
TENAGA

Murid yang cemerlang


dalam sesuatu mata
pelajaran membimbing
rakan-rakan yang lemah
untuk menguasai sesuatu
topik dan kemahiran

Murid yang lemah


dapat meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran melalui
rakan-rakan yang
cemerlang

Murid-murid
cemerlang

Murid-murid membuat
latihan pada aras mudah
dan sederhana dengan
bimbingan guru

Murid dapat
meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran melalui
bimbingan daripada
guru-guru

Murid-murid membuat
latihan secara berfokus

Murid dapat
meningkatkan
pengetahuan dan
kemahiran melalui
bimbingan daripada
guru-guru

Program
Galus

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

HURAIAN / JUSTIFIKASI

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Murid
cemerlang dan
murid galus

Jun hingga
September

Bilangan murid
yang lulus
bertambah dengan
pencapaian
sekurangkurangnya gred C

Guru
matematik
tahun 6

Murid galus

Jun hingga
September

Bilangan murid
yang lulus
bertambah dengan
pencapaian
sekurangkurangnya gred C

Guru
matematik
tahun 6

Semua murid
tahun 6

April dan
Julai

Peningkatan
pencapaian dari
segi kualiti dan
kuantiti

Guru
matematik
tahun 6

BIL

AKTIVITI

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

Murid-murid diberi
pendedahan tentang teknik
menjawab soalan

Penilaian
berterusan

Bulan Matematik

OBJEKTIF

SUMBER
TENAGA

Murid dapat
meningkatkan
pengetahuan tentang
kaedah dan teknik
menjawab soalan yang
pelbagai dari sumber
luar

Jurulatih
Utama

Murid-murid menduduki
ujian simulasi UPSR secara
berterusan untuk mengesan
prestasi murid dari masa ke
semasa

Murid-murid dapat
mengetahui prestasi
diri masing-masing dan
membuat tindakan
susulan terhadap
kelemahan sesuatu
topik dan kemahiran

Aktiviti panitia matematik


khusus disepanjang bulan
yang melibatkan aktiviti
seperti berikut:
Majlis pelancaran
Kuiz
Explore Race
Fun with symbol
Mathematics Puzzles
Bijak kira

Menanam minat murid


terhadap matematik.

Teknik
menjawab
soalan

Program
Kecemerlangan
Matematik (UPSR)

HURAIAN / JUSTIFIKASI

Memberi pendedahan
ilmu dan pengetahuan
selain dari maklumat
secara formal di dalam
kelas.

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Semua murid
tahun 6

Jun

Peningkatan
pencapaian dari
segi kualiti dan
kuantiti

Guru
matematik
tahun 6

Semua murid
tahun 6

Januari
hingga
September

Peningkatan
pencapaian dari
segi kualiti dan
kuantiti

Semua guru
panitia
matematik

Semua murid
SK Kangkar
Pulai

Sepanjang
bulan Mei

Murid terlibat di
dalam pelbagai
aktiviti yang
dijalankan

Guru
Cemerlang
Guru penanda
kertas UPSR

BIL
10

AKTIVITI
Buletin Matematik

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

Penerbitan berkala panitia


yang mengandungi
maklumat hal ehwal sekolah
dan maklumat berkaitan
matematik. Penerbitan
adalah seperti berikut:

Memberi pendedahan
ilmu dan pengetahuan
selain dari maklumat
secara formal di dalam
kelas.

Terbitan berkala
Januari Mac 2012

Terbitan berkala April


Jun 2012
Terbitan berkala Julai
September 2012

11

Kiraan congak

Sifira Challenge

Guru mengemukakan 5
hingga 10 soalan congak
dalam waktu Pembelajaran
dan Pengajaran (P&P)
dengan kekerapan minima
satu kali dalam seminggu.

SUMBER
TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

Semua guru
panitia
matematik

Semua murid
SK Kangkar
Pulai

Januari
hingga
September

Minima 3 buletin
dapat disiapkan
mengikut masa
yang ditetapkan
sepanjang tahun
2012

Semua murid
SK Kangkar
Pulai

Januari
hingga
September

Murid dapat
mengira secara
congak untuk
pelbagai topik dan
kemahiran.

Murid tahap 2

Memberi peluang
kepada murid untuk
berkarya terutama
kepada murid tahap 2.

Meningkatkan
kemahiran congak
dikalangan murid

Semua guru
matematik

BIL

AKTIVITI

HURAIAN / JUSTIFIKASI

OBJEKTIF

SUMBER
TENAGA

SASARAN

JANGKA
MASA

INDIKATOR
KEJAYAAN

12

20 minit

Program untuk murid tahun


1 dan 2 pada jam 12:30
tengah dengan menjawab
soalan ringkas dan fakta
asas topik tahun 1 dan tahun
2. Program ini untuk mengisi
masa lapang murid yang
hadir awal ke sekolah

Murid didedahkan
dengan pelbagai
kemahiran asas
mengikut topik tahun 1
dan tahun 2

Guru
matematik
tahun 1 dan
tahun 2

Semua murid
tahun 1 dan
tahun 2

Januari
hingga
September

Murid dapat
mengetahui fakta
asas kemahiran
matematik tahun 1
dan tahun 2

13

Kumpulan
Meningkatkan Mutu
Kerja (KMK)

Pertemuan guru-guru
matematik untuk
membincangkan pelbagai
topik dan masalah
pembelajaran dan
pengajaran

Guru dapat berbincang


untuk menyelesaikan
pelbagai masalah yang
dihadapi

Semua guru
matematik

Semua guru
matematik

Januari
hingga
September

Pertemuan dapat
dilaksanakan
minima 2 kali dalam
sebulan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kelas Tambahan

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian dalam
semua subjek UPSR

BIL
1

PROGRAM
Kelas
tambahan

Sesi
petang
Hari
Sabtu
Cuti
sekolah

OBJEKTIF
Murid dapat memanfaatkan
masa dengan mengikuti kelas
tambahan agar dapat
meningkatkan pencapaian
dalam mata pelajaran
matematik
Guru dapat memberi lebih
masa untuk berbincang dan
menghabiskan sukatan
pelajaran bersama murid

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Agihan tugas dalam
penyediaan bahan
untuk kelas
tambahan
3. Edaran jadual waktu
kepada guru
4. Makluman kepada
ibu bapa
5. Pelaksanaan
program
6. Pemantauan dan
penilaian

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Calon UPSR
2012

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM1500

Februari hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peningkatan
bilangan 5A
dan peratus
kelulusan
dalam ujian
setara
meningkat
dari masa ke
semasa

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Cemerlang Bersama

Objektif Khusus

: Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik

BIL
2

PROGRAM
Cemerlang
Bersama

OBJEKTIF
Murid dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran
melalui aktiviti serta
perbincangan dengan rakanrakan.
Mengeratkan hubungan dan
semangat kerjasama untuk
mencapai kejayaan

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Agihan tugas dalam
penyediaan bahan
dan modul
3. Pembentukan
kumpulan murid
4. Pelaksanaan
program
5. Pemantauan dan
penilaian

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Murid
sasaran
mencapai 5A

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

INDIKATOR
KEJAYAAN

RM200

Februari hingga
September

Bilangan
murid yang
mendapat 5A
meningkat
dari masa ke
semasa
berdasarkan
ujian setara
yang
diadakan.

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Santai Minda

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan melakukan aktiviti berfaedah dan mengingati kembali kemahiran asas aras mudah
dan sederhana

BIL

PROGRAM

Santai minda

OBJEKTIF
Murid dapat mengusai
kemahiran dan topik sebagai
persediaan minda untuk
mengikuti pelajaran
seterusnya

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Agihan tugas dalam
penyediaan bahan
3. Makluman kepada
ibu bapa
4. Pelaksanaan
program
5. Pemantauan dan
penilaian

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Murid
harapan dan
murid galus

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM200

Februari hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Bilangan
murid yang
lulus
bertambah
dengan
pencapaian
sekurangkurangnya
gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Berjaya Bersama

Objektif Khusus

: Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik khusus untuk pencapaian peratus
kelulusan

BIL
4

PROGRAM
Berjaya
Bersama

OBJEKTIF
Murid yang lemah dapat
meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran melalui rakanrakan yang cemerlang
Murid cemerlang dapat
mengasah bakat dan
menajamkan kemahiran
mereka terhadap sesuatu
topik
Mengeratkan hubungan dan
semangat kerjasama untuk
mencapai kejayaan

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Agihan tugas dalam
penyediaan bahan
dan modul
3. Melatih murid
sebagai jurulatih
4. Mengesan murid
yang bersesuaian
untuk mengikuti
program
5. Menggandingkan
murid sebagai
mentor mentee
6. Pelaksanaan
program
7. Pemantauan dan
penilaian

Muridmurid
cemerlang
Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Murid
cemerlang
dan murid
galus

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM200

Jun hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Bilangan
murid yang
lulus
bertambah
dengan
pencapaian
sekurangkurangnya
gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Program Galus

Objektif Khusus

: Peningkatan peratus kelulusan mata pelajaran dan peratus kelulusan keseluruhan sekolah

BIL
5

PROGRAM
Program
Galus

OBJEKTIF
Murid dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran
melalui bimbingan daripada
guru-guru.

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Agihan tugas dalam
penyediaan bahan
dan modul
3. Mengesan murid
yang memerlukan
bimbingan
4. Menetapkan jadual
perjumpaan
5. Pelaksanaan
program
6. Pemantauan dan
penilaian

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Murid galus

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM200

Jun hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Bilangan
murid yang
lulus
bertambah
dengan
pencapaian
sekurangkurangnya
gred C

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kolokium Bestari

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat membiasakan diri dengan soalan berformat UPSR

BIL
6

PROGRAM
Kolokium
Bestari

OBJEKTIF
Murid dapat meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran
melalui bimbingan daripada
guru-guru
Murid dapat melatih dan
membiasakan diri dengan set
soalan berformat UPSR

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
jawatankuasa panitia
2. Pembinaan modul
dan set soalan
3. Murid menjawab set
soalan yang
disediakan
4. Perbincangan
kaedah mendapatkan
markah untuk setiap
soalan
5. Murid membuat
penandaan dan
pembetulan
6. Ujian sekali lagi
untuk kertas soalan
yang sama bagi
murid yang lemah
7. Prestasi murid
dipantau oleh guru
8. Penilaian dan
pemantauan program

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Semua murid
tahun 6

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM100

April (fasa 1)
Julai (fasa 2)

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peningkatan
pencapaian
murid dari
segi kualiti
dan kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Teknik menjawab soalan

Objektif Khusus

: Pendedahan kelemahan, kekuatan dan strategi menjawab kertas soalan UPSR

BIL
7

PROGRAM
Teknik
menjawab
soalan

OBJEKTIF
Murid dapat meningkatkan
pengetahuan tentang kaedah
dan teknik menjawab soalan
yang pelbagai dari sumber
luar

STRATEGI
PELAKSANAAN
1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Mengenalpasti
sumber tenaga
penceramah
3. Pemakluman kepada
murid, ibu bapa dan
penjaga
4. Pelaksanaan
program
5. Pemantauan dan
penilaian

SUMBER
TENAGA
Jurulatih
Utama
Guru
Cemerlang
Guru
penanda
kertas
UPSR

SASARAN
Semua murid
tahun 6

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM200

Jun

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peningkatan
pencapaian
dari segi
kualiti dan
kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Penilaian Berterusan

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR dengan lebih pantas dan berkualiti

BIL
8

PROGRAM
Penilaian
Berterusan

OBJEKTIF
Murid-murid dapat
mengetahui prestasi diri
masing-masing dan membuat
tindakan susulan terhadap
kelemahan sesuatu topik dan
kemahiran

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
Jawatankuasa Tahun
6
2. Penyediaan modul
dan bank soalan
3. Pelaksanaan
program
4. Penandaan kertas
penilaian
5. Merekod prestasi
murid
6. Penilaian kemajuan
murid dan prestasi
keseluruhan

Semua
guru
matematik
tahun 6

SASARAN
Semua murid
tahun 6

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM1500

Januari hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Peningkatan
pencapaian
dari segi
kualiti dan
kuantiti

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Bulan Matematik

Objektif Khusus

: Menanam minat murid terhadap matematik dengan menghapuskan jurang perasaan negatif murid terhadap mata pelajaran tersebut

BIL
9

PROGRAM
Bulan
Matematik
Majlis
pelancaran
Kuiz
Explore Race
Fun with
symbol
Mathematics
Puzzles
Bijak kira
Sifira
Challenge

OBJEKTIF
Menanam minat murid
terhadap matematik
Memberi pendedahan ilmu
dan pengetahuan selain dari
maklumat secara formal di
dalam kelas
Murid dapat mengamalkan
sikap kerjasama dalam satu
pasukan.
Murid dapat menjawab soalan
dengan seronok dan
berkeyakinan.

STRATEGI
PELAKSANAAN
1. Mesyuarat
jawatankuasa
pelaksana
2. Menyusun
aktiviti program
3. Penyediaan
bahan aktiviti
4. Pelaksanaan
program
5. Pemantauan dan
penilaian
program

SUMBER
TENAGA
Semua
guru
panitia
matematik

SASARAN
Semua murid
SK Kangkar
Pulai

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM1000

Sepanjang
bulan Mei

INDIKATOR
KEJAYAAN
Murid terlibat
di dalam
pelbagai
aktiviti yang
dijalankan

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Buletin Matematik

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat menyumbang bahan kreativiti dan menambah maklumat berkaitan matematik

BIL
10

PROGRAM
Buletin
Matematik
Januari
Mac
April Jun
Julai
September

OBJEKTIF
Memberi pendedahan ilmu
dan pengetahuan selain dari
maklumat secara formal di
dalam kelas.
Memberi peluang kepada
murid untuk berkarya
terutama kepada murid tahap
2.

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mengadakan
mesyuarat
membentuk
jawatankuasa
2. Menyediakan bahan
untuk pelaksanaan
program
3. Memberi taklimat dan
penerangan kepada
murid untuk berkarya
4. Mengumpul bahan
dari murid
5. Melakukan kerja
ubah suai / edit karya
murid
6. Memperbanyakkan
hasil dan
mengedarkan
kepada semua murid
dan guru
7. Membuat penilaian
terhadap program

Semua
guru
panitia
matematik
Murid
tahap 2

SASARAN
Semua murid
SK Kangkar
Pulai

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM200

Januari hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Minima 3
buletin dapat
disiapkan
mengikut
masa yang
ditetapkan
sepanjang
tahun 2012

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Kiraan Congak

Objektif Khusus

: Murid-murid dapat menjawab soalan ringkas dan mudah dari masa ke semasa

BIL
11

PROGRAM
Kiraan
Congak

OBJEKTIF
Meningkatkan kemahiran
congak dikalangan murid
Penerangan program:
Guru mengemukakan 5
hingga 10 soalan congak
dalam waktu Pembelajaran
dan Pengajaran (P&P)
dengan kekerapan minima
satu kali dalam seminggu.

STRATEGI
PELAKSANAAN
1. Mesyuarat
Jawatankuasa
Panitia
2. Guru
menyediakan
bahan dan
modul aktiviti
3. Pelaksanaan
program
4. Pemantauan dan
penilaian

SUMBER
TENAGA

SASARAN

Semua
guru
matematik

Semua murid
SK Kangkar
Pulai

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

Tiada

Januari hingga
September

INDIKATOR
KEJAYAAN
Murid dapat
mengira
secara
congak untuk
pelbagai
topik dan
kemahiran

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: 20 minit

Objektif Khusus

: Murid-murid akan mengetahui dan mengingati kembali fakta asas kemahiran matematik mengikut topik dan kemahiran tahun 1 dan
tahun 2

BIL
12

PROGRAM
20 minit

OBJEKTIF
Murid didedahkan dengan
pelbagai kemahiran asas
mengikut topik tahun 1 dan
tahun 2
Penerangan program:
Program untuk murid tahun 1
dan 2 pada jam 12:30 tengah
dengan menjawab soalan
ringkas dan fakta asas topik
tahun 1 dan tahun 2. Program
ini untuk mengisi masa lapang
murid yang hadir awal ke
sekolah

STRATEGI
PELAKSANAAN

SUMBER
TENAGA

1. Mesyuarat
jawatankuasa panitia
2. Menyediakan jadual
tugasan untuk
pembinaan modul
3. Pengumpulan
bahan / modul aktiviti
4. Pelaksanaan
program
5. Pemantauan dan
penilaian

Guru
matematik
tahun 1
dan tahun
2

SASARAN
Semua murid
tahun 1 dan
tahun 2

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

RM100

Januari hingga
September
(setiap hari
Isnin)

INDIKATOR
KEJAYAAN
Murid dapat
mengetahui
fakta asas
kemahiran
matematik
tahun 1 dan
tahun 2

PELAN OPERASI PANITIA MATEMATIK


Aktiviti

: Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Objektif Khusus

: Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri masing-masing

BIL

PROGRAM

13

Kumpulan
Meningkatkan
Mutu Kerja
(KMK)

OBJEKTIF

STRATEGI
PELAKSANAAN

Guru dapat berbincang untuk 1. Mesyuarat


menyelesaikan pelbagai
jawatankuasa panitia
masalah yang dihadapi
2. Penetapan masa
dengan mendapatkan maklum
pertemuan
balas dari rakan setugas
3. Melaksanakan aktiviti
pertemuan
Penerangan program:
4. Pemantauan dan
penilaian
Pertemuan guru-guru
matematik untuk
membincangkan pelbagai
topik dan masalah
pembelajaran dan pengajaran

SUMBER
TENAGA
Semua
guru
matematik

SASARAN
Semua guru
matematik

ANGGARAN
KOS

JANGKA MASA
PELAKSANAAN

Tiada

Januari hingga
September
Pertemuan
diadakan pada
setiap hari
Selasa seperti
berikut:
Sesi pagi jam
10:05 11:05.
Sesi petang jam
12:30 01:30.

INDIKATOR
KEJAYAAN
Pertemuan
dapat
dilaksanakan
minima 2 kali
dalam
tempoh
sebulan