Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Pihak I
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

: APRILIA FITRIYANI
: Klaten, 18 April 1991
: Bakalan RT.001 RW.002 Ceper, Ceper, Klaten

Memberikan kuasa kepada:


Pihak II
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

: INA KURNIA DEWI


: Klaten, 06 Maret 1978
: Bakalan RT.003 RW.001 Ceper, Ceper, Klaten

Pihak I memberikan Kuasa kepada Pihak II untuk mencetak Buku Tabungan


BRISyariah dan Buku Tabungan Impian BRISyariah iB
Demikian Surat Kuasa saya buat untuk di pergunakan sebagai mana
mestinya.

Klaten, 10 Maret 2015

Yang Diberi Kuasa


Pihak II

( INA KURNIA DEWI )


FITRIYANI )

Yang Memberi Kuasa


Pihak I

( APRILIA