Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran
Topik
Sub topik
Unsur
Patriotisme
Strategi P&P
Hasil
Pembelajaran

Kajian
Tempatan

Refleksi

Contoh Format KT

5
Biru

Masa/Tar
ikh

0920-0950pg /
30.10.2012

Pada akhir P & P ini, murid-murid dapat ;

Aktiviti

ABM

Kel
as

Matapelajaran
Topik
Sub topik
Unsur
Patriotisme
Strategi P&P
Hasil
Pembelajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Kajian
Kel 6
Masa/Tari 1210-1310pg /
Tempatan
as
Hijau
kh
22.01.2012
Sumber Semula Jadi Dan Kegunaannya
Penggunaan Sumber Secara Optimum dan Sumber Alternatif
Menyedari perlunya berjimat cermat dalam penggunaan sumber
Kaedah kontekstual, koperatif, konstruktivisme
Pada akhir P & P ini, murid-murid dapat ;
Menyenaraikan langkah penggunaan sumber secara
optimum
Meramalkan sumber alternative jika kehabisan sumber

Aktiviti

ABM
Refleksi

Murid diminta membaca BT hlmn 10-11 untuk mencari


maklumat tentang penggunaan sumber secara optimum
dan sumber alternatif
Guru berbincang dengan murid mengenai topik ini
Murid diminta menjawap soalan yang diberikan

lembaran kerja, buku teks