Anda di halaman 1dari 2

SEK. MEN. KEB.

TAMAN RINTING 2
PASIR GUDANG, JOHOR

PENILAIAN KURIKULUM 1
TINGKATAN 5
1 JAM
ARAHAN:
1.
2.
3.

BIOLOGI

4.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.
Jawapan untuk soalan objektif hendaklah ditulis pada ruangan jawapan pada
halaman akhir kertas soalan.
Jawapan untuk soalan subjektif hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang
disediakan.

NAMA : ..
TINGKATAN :

DISEDIAKAN OLEH,

SA I N S

DISEMAK OLEH,

...

EN. MD. KHAIRULNAZRI


B. SUPARMAN

EN. MOHD. BASAR B. MARPAN


GKMP SAINS & MATEMATIK

DISAHKAN OLEH,
.
EN. MOHD BASAR B. MARPAN
GKMP SAINS & MATEMATIK

SEK. MEN. KEB. TAMAN RINTING 2


PASIR GUDANG, JOHOR

PENILAIAN KURIKULUM 1
TINGKATAN 4
1 JAM
ARAHAN:

BIOLOGI

1.
2.
3.
4.

Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.
Semua soalan dalam dwibahasa.
Jawapan untuk soalan objektif hendaklah ditulis pada ruangan jawapan
pada halaman akhir kertas soalan.
5. Jawapan untuk soalan subjektif hendaklah ditulis pada ruang jawapan
yang disediakan dengan menggunakan Bahasa Malaysia sahaja.

NAMA : ..
TINGKATAN :

DISEDIAKAN OLEH,

ST

DISEMAK OLEH,

...

EN. MD. KHAIRULNAZRI


B. SUPARMAN

EN. MOHD BASAR B. MARPAN


GKMP SAINS & MATEMATIK

DISAHKAN OLEH,
.
EN. MOHD BASAR B. MARPAN
GKMP SAINS & MATEMATIK