Anda di halaman 1dari 4

JADUAL PEMILIHAN PESERTA-PESERTA

BAGI
ACARA LARIAN, LOMPAT JAUH, LOMPAT TINGGI
DAN LONTAR PELURU.
TARIKH: 15 APRIL 2015
MASA: 4.00 6.00 PETANG
**4.00 PTG MURID BERKUMPUL & TAKLIMAT RINGKAS DI PADANG**
5.15 6.00
PETANG

CATATAN

LOMPAT JAUH

LONTAR PELURU

HIJAU
KUNING

LONTAR PELURU
LARIAN

LOMPAT JAUH
LOMPAT TINGGI

L/TINGGI
4,5 (P) BELUM
SELESAI
SELESAI

BIRU

LOMPAT TINGGI

LARIAN

RUMAH

4.15 - 5.00
PETANG

MERAH

REHAT

L/JAUH : 4,5,6
(P) BELUM
SELESAI
SELESAI

JADUAL PEMILIHAN PESERTA-PESERTA


BAGI
ACARA LARIAN, LOMPAT JAUH, LOMPAT TINGGI
DAN LONTAR PELURU.
TARIKH: 22 APRIL 2015
MASA: 4.00 6.00 PETANG
**4.00 PTG MURID BERKUMPUL & TAKLIMAT
RINGKAS DI PADANG**

RUMA
H
MERA
H
HIJAU
KUNI
NG
BIRU

4.15 5.00
REHAT
PETANG
LONTAR
PELURU
LARIAN
LOMPAT
TINGGI
LOMPAT
JAUH

5.15
6.00
PETANG
LARIAN

CATATA
N

LOMPAT
TINGGI
LOMPAT
JAUH
LONTAR
PELURU

TERTAKLUK KPD
PINDAAN .
JADUAL
22/4/2015
(RABU)

RUMA
H

LOMPAT LONTA
JAUH
R
PELUR
U

LOMPAT
JAUH

LARIAN

MERA
H
HIJAU
KUNI
NG
BIRU
Senarai Semak Latihan Padang & Balapan