Anda di halaman 1dari 5

BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 TAHUN 2

NAMA : _____________________________

KELAS : __________________

No.
soalan

Band

Deskriptor

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Menulis ayat berdasarkan gambar dengan


betul.
Menulis perkataan, frasa dan ayat dengan
betul.
Membina dan menulis ayat majmuk
dengan betul.
Membina dan menulis ayat tunggal
dengan betul
Mencatat maklumat yang betul.

Band 1 : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar.

Tahap penguasaan
Menguasai
Belum
menguasai

(10 markah)

Adam minum ___________________________________________.

Nani masuk ___________________________________________.

Setiap

pagi,

Nani_________________________________________.

Rajan mencuci tangan __________________________________.

Hadi _________________________________________________.

Band 1 : Susun perkataan dan frasa menjadi ayat yang betul.


markah)

mengelap

Adam

(10

meja makan.

6. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di singki.
mencuci buah-buahan
Nani
7. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
memotong kukunya

yang

Anas

panjang.

8. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
di halaman rumah.

Mak Long

daun-daun kering

menyapu

9. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
membuang sampah

Rajan

tong sampah.

ke dalam

10._________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Band 2 : Tulis ayat majmuk. Gunakan kata hubung yang diberi.


markah)

(10

11.Hadi sepupu Adam. (dan)


Anas sepupu Adam
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12.Adam ke rumah Hadi. (kerana)


Adam ingin belajar bersama-sama.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13.Hadi membuka pintu. (lalu)


Hadi mengajak Adam masuk.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14.Hadi dan Adam menyiapkan kerja rumah. (sambil)


Hadi dan Adam mendengar radio.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15.Adam minta diri. (kerana)
Hari sudah petang.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Band 2 : Bina 5 ayat tunggal berdasarkan gambar di bawah.


markah)

(10

16.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

18.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20.________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Band 4 : Baca petikan. Jawab soalan yang diberi.

Saya

selalu

bersenam

dengan

keluarga.

(10 markah)

Amalan

ini

amat

menyeronokkan dan dapat merapatkan hubungan keluarga.


Kami selalu berjoging, berbasikal dan bermain badminton bersamasama. Walaupun sibuk, kita perlu bersenam.
Kita boleh bersenam di mana-mana sahaja, walaupun semasa berada
di rumah. Senaman penting kerana amalan ini dapat menjadikan kita sihat.

21.Apakah amalan yang dapat merapatkan hubungan keluarga?


________________________________________________________________________________
22.Apakah senaman yang boleh dilakukan dengan keluarga?
________________________________________________________________________________
23.Di manakah kita boleh melakukan aktiviti senaman?
________________________________________________________________________________
24.Mengapakah kita perlu bersenam?
________________________________________________________________________________
4

25.Apakah perasaan kamu jika badan menjadi sihat?


_______________________________________________________________________________