Anda di halaman 1dari 6

Nama:..

Tingkatan 1:..

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAHANG, KLUANG


PENILAIAN KURIKULUM 1 TAHUN 2015
TINGKATAN SATU
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
(1 JAM)
Bahagian A ( Soalan Objektif)- 30 markah
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.
1

Maksud identiti diri ialah


A rupa paras seseorang yang mempunyai citacita yang tinggi.
B gambaran keseluruhan tentang seseorang
yang mempunyai cita-cita dalam hidupnya.
C ciri-ciri fizikal seseorang yang mempunyai
potensi diri yang positif.
D gambaran tentang masa depan yang akan
dicapai oleh seseorang.

C kerana kita boleh menjadikan mereka sebagai


perangsang.
D kerana mereka banyak menyumbang jasa
kepada negara.
6.

Potensi diri perlu dikembangkan untuk


A kecemerlangan akademik.
B keseimbangan dalam hidup.
C menonjolkan bakat individu.
D tingkah laku terkawal.

7. Untuk mencapai cita-cita, seseorang perlu


bersedia untuk
A mengeluarkan kos.
B dimarahi keluarga.
C menempuh cabaran.
D dicemuh masyarakat.

Amin sangat berminat dengan mata pelajaran


Matematik. Cita-cita Adam mungkin
A doktor
B arkitek
C akauntan
D peguam

4 Potensi diri dalam seseorang individu perlu


disedari dan dikembangkan pada usia muda lagi
kerana
A potensi diri berkaitan dengan keupayaan
intelek.
B potensi diri boleh menentukan kebolehan dan
kemahiran seseorang.
C potensi diri akan membantu seseorang berfikir
dengan baik.
D potensi diri akan menentukan keupayaan
fizikal seseorang.
5

Kita
mestilah
bersyukur
dengan
_______________ yang ada pada diri kita dan
cuba untuk memperbaiki ______________diri
kita.
A kelebihan, kelemahan
B keistimewaan, jasmani
C kebaikan, potensi
D potensi, cita-cita

Mengapakah kita perlu mengenali dan


menghargai kejayaan tokoh-tokoh di negara
kita?
A kerana mereka dikenali ramai.
B kerana kita dapat mencontohi mereka.

Kejayaan seseorang murid pada masa hadapan


banyak bergantung kepada _____________yang
dilakukan pada zaman persekolahannya.
A usaha
B minat
C potensi
D identiti diri

Antara berikut, perlakuan yang manakah


berkaitan aspek kerohanian?
A Meningkatkan ilmu pengetahuan.
B Mensyukuri pemberian Tuhan.
C Memupuk perasaan kasih sayang.
D Menjaga kesihatan tubuh.

10 Bagaimanakah cara untuk mengembangkan


potensi jasmani?
A Mengulang kaji pelajaran dengan tekun.
B Mensyukuri nikmat anugerah Tuhan.
C Melakukan aktiviti riadah pada masa lapang.

D Menyemai
kehidupan.

semangat

kekitaan

dalam

B Supaya dapat berkongsi masalah peribadi.


C Supaya mudah dipercayai oleh ibu bapa.
D Supaya dapat menjalani kehidupan dengan
lebih baik.

11 Rizal sering mewakili sekolahnya dalam


pertandingan perbahasan. Dia seorang pelajar
yang bijak berhujah. Penguasaan bahasa
Inggerisnya juga amat baik. Apakah kerjaya
yang sesuai untuk Rizal?
A Arkitek.
B Doktor.
C Peguam.
D Akauntan.

18 Apakah yang dimaksudkan dengan maruah diri?


A Kehormatan diri.
B Kekuatan fizikal.
C Keistimewaan diri.
D Kecantikan paras.
19 Seseorang rakan yang baik lazimnya akan
A meminta rakannya menyelesaikan masalah
peribadi.
B memberikan dorongan untuk melakukan
perkara yang baik.
C menghindari rakannya yang sedang
menghadapi masalah.
D menolak bantuan rakannya yang ingin
membantu.

12 Apakah faktor kejayaan seseorang dalam bidang


yang diceburinya?
A Minat yang mendalam.
B Modal yang mencukupi.
C Saingan daripada orang lain.
D Tahap pemikiran yang dimiliki.
13 Potensi diri seseorang dapat dipupuk melalui
A pendidikan secara berterusan.
B pemerhatian terhadap persekitaran.
Cpenyesuaian diri dengan masyarakat
sekeliling.
D perubahan penampilan diri.

20

14 Individu yang berjaya dalam bidang seni


lazimnya
A mempunyai kreativiti yang tinggi.
B memiliki kesihatan tubuh yang baik.
C mempunyai kemahiran berhujah.
D mampu mengawal perasaan dan tenang.

Dalam perjalanan pulang dari sekolah, anda


terserempak dengan rakan-rakan anda sedang
berbual-bual di perhentian bas.
Mereka
mengajak anda berbual-bual bersama mereka.
Apakah tindakan yang wajar anda ambil?
A Menerima ajakan rakan dengan senang.
B Menolak ajakan rakan dengan baik.
C Mempertikaikan tindakan rakan.
D Mengugut untuk memberitahu ibu bapa
rakan.

21 Remaja yang bijak mempertimbangkan kesan


sesuatu tindakan dapat
A menjamin kesejahteraan dalam hidup.
B mengeratkan hubungan dengan rakan sebaya.
C membuat keputusan dengan cepat dan pantas.
D melibatkan diri dalam aktiviti sosial.

15 Potensi diri seseorang individu hendaklah


____________________untuk mencapai kejayaan.
A diasah
B diubahsuai
C ditonjolkan
D dipamerkan

22

16 Siapakah yang dimaksudkan dengan rakan


sebaya?
A Rakan yang mempunyai perwatakan yang
sama.
B Rakan yang mempunyai pandangan dan minat
yang sama.
C Rakan yang tinggal di kawasan kediaman
yang sama.
D Rakan yang belajar di sekolah yang sama.
17 Mengapakah kita perlu bijak memilih rakan?
A Supaya tidak terpengaruh untuk melakukan
perkara negatif.

Salah satu teknik untuk menyelesaikan konflik


ialah dengan menggunakan teknik awam.
Apakah yang dimaksudkan dengan teknik
awam?
A Teknik menyelesaikan masalah sebelah pihak
sahaja.
B Teknik menyelesaikan masalah dengan cepat.
C Teknik menyelesaikan masalah yang
mempunyai kehendak bertentangan.
D Teknik menyelesaikan masalah demi
kepentingan diri.

23

Mengapakah kita perlu menyelesaikan konflik


dengan bijak?
A Supaya memberikan kebaikan kepada keduadua belah pihak.
B Supaya konflik tersebut tidak berulang.
C Supaya pendirian kita dihormati oleh orang
lain.
D Supaya kelemahan kita tidak diketahui oleh
orang lain.

C. menolak pelawaan tersebut dan menasihati


rakannya
D. memarahi dan memukul rakannya
27. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita
tersalah memilih rakan?
A. kita akan dipandang serong oleh masyarakat
B. kita mudah terpengaruh dengan gejala negatif
C. kita akan kehilangan rakan yang baik
D. kita akan mengalami konflik sesama rakan

24 Ponteng merupakan salah kegiatan negatif yang


berlaku dalam kalangan pelajar.
Apakah
langkah yang boleh diambil untuk menangani
kegiatan tersebut?
A Menghukum ibu bapa pelajar tersebut.
B Memaklumkan kepada ibu bapa tentang
ketidakhadiran pelajar tersebut.
C Menggantung persekolahan pelajar tersebut.
D Melarang pelajar daripada menduduki
peperiksaan akhir tahun.
25

28. Mengapakah kita perlu mengamalkan sikap


rasional ketika membuat sesuatu keputusan?
A. Agar kita tidak menyesal di kemudian hari
B. Agar keputusan tersebut mendatangkan
keuntungan
C. Agar tidak menyusahkan diri sendiri
D. Agar kita mempunyai masa untuk membetulkan
kesilapan
29. Yang berikut ialah ciri-ciri asertif yang perlu ada
dalam diri, kecuali
A. berfikir dengan matang
B. mudah terpengaruh
C. bersikap tegas
D. mempunyai harga diri

Apakah peranan ibu bapa untuk menghalang


anak-anak terlibat dalam perkara yang negatif?
A Mengongkong pergerakan anak-anak.
B Menyedarkan anak-anak tentang keburukan
melakukan perkara negatif.
C Menghalang anak-anak berkawan dengan
remaja yang tidak dikenali.
D Menemani anak-anak pada setiap masa.

30. Salah seorang rakan anda mengajak anda


berbual-bual ketika guru sedang mengajar. Apakah
tindakan anda?
A. Melayani rakan anda
B. memarahi rakan dengan suara yang kuat
C. menasihati rakan agar tidak berbuat bising
D. melaporkan kepada guru kelas

26 Rakan Ali mengajaknya ponteng sekolah dan


pergi ke pusat permainan video. Ali sepatutnya
A. menerima pelawaan tersebut dengan hati
yanggembira
B. bersetuju sekiranya rakannya yang mengeluarkan
belanja.

Bahagian B: Soalan struktur (20 markah)


1. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul berkaitan dengan ciri-ciri individu yang mempunyai sikap asertif
dan tandakan (x) jika sebaliknya.
Raju menolak ajakan rakannya untuk turut serta dalam pergaduhan yang berlaku di antara
pelajar tingkatan 1 dan 2.
Kamal tidak mahu bersama-sama rakannya ponteng aktiviti sukan di padang
Siti mudah terpengaruh dengan Delaila dan Emelda supaya ponteng sekolah dan pergi ke
bandar bersiar-siar.
Irdiana mengatakan Tidak kepada Sophea kepada ajakan untuk meniru di dalam
peperiksaan pertengahan tahun.
Ikram menyambut perlawaan rakannya Imran untuk merokok bersama-sama di dalam tandas
sekolah.
( 5 Markah)
2. Nyatakan ciri-ciri potensi diri dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani yang ada pada diri anda.
INTELEK
a) Kelebihan
b) Kelemahan
JASMANI
a) Kelebihan
b) Kelemahan
EMOSI
a) Kelebihan
b) Kelemahan
ROHANI
a) Kelebihan
b) Kelemahan

i)
i)
i)
i)
i)
i)
i)
i)
8 MARKAH

3. Nyatakan sifat-sifat positif rakan sebaya


i.

_____________________________________________

ii.

_____________________________________________

iii.

_____________________________________________

iv.

_____________________________________________

(4 markah)

4. Keputusan peperiksaan pertengahan tahun anda sangat rendah. Anda bertekad untuk mendapat keputusan
yang cemerlang pada peperiksaan akhirvtahun. Nyatakan 3 langkah utama yang akan anda ambil untuk
memenuhi hasrat anda itu.
5.
i.
__________________________________________________________________________
ii.

__________________________________________________________________________

iii.

__________________________________________________________________________
(3 markah)

Disediakan oleh:

Disemak dan disahkan oleh:

______________________
(SITI ZANARIAH BT MD NOR)
KETUA PANITIA
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
SMK KAHANG.

___________________________

SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATU


SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH)
1. B
2. B
3. C
4. B
5. C
6. A
7. C
8. A

16. B
17. A
18. A
19. B
20. B
21. A
22. C
23. A

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B
C
C
A
A
A
A

24. B
25. B
26. C
27. B
28. B
29. B
30. C

BAHAGIAN B
1.

2. jawapan pelajar
3. menghormati rakan,guru,ibu bapa dan masyarakat, bersopan santun, tidak meroko, rajin, bertanggungjawab
(terima jawapan yang relevan)
4.Jawapan pelajar