Anda di halaman 1dari 3

SENARAI SEMAK BUKU NOTA BIOLOGI

A) NOTA
BAB 1: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI
BIL TAJUK
TARIKH MUKA SURAT
1.1 MEMAHAMI BIOLOGI
1.2 PENYIASATAN SAINTIFIK
PETA KONSEP
BAB 2: STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL
2.1 STRUKTUR DAN FUNGSI SEL
2.2 ORGANISASI SEL
2.3 MENGHARGAI KEUNIKAN SEL
BAB 3: PERGERAKAN BAHAN MERENTASI MEMBRAN PLASMA
3.1 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS
MEMBRAN PLASMA
3.2 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS
MEMBRAN PLASMA DALAM
KEHIDUPAN SEHARIAN
3.3 MENSYUKURI PERGERAKAN BAHAN
MERENTAS MEMBRAN PLASMA
PETA KONSEP
BAB 4: KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
4.1 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL
4.2 KARBOHIDRAT
4.3 PROTEIN
4.4 LIPID
4.5 ENZIM
4.6 KEPENTINGAN BAHAN KIMIA
DALAM SEL
PETA KONSEP
BAB 5: PEMBAHAGIAN SEL
5.1 MITOSIS
5.2 MEOSIS
5.3 MENSYUKURI KETERTIBAN
PERLAKUAN KROMOSOM SEMASA
MITOSIS DAN MEOSIS
PETA KONSEP
BAB 6: NUTRISI
6.1 JENIS-JENIS NUTRISI
6.2 GIZI SEIMBANG
6.3 MALNUTRISI
6.4 PENCERNAAN MAKANAN
6.5 PENYERAPAN DAN ASIMILASI HASIL
PENCERNAAN MAKANAN
6.6 PEMBENTUKKAN TINJA DAN
PENYAHTNJAAN
6.7 MENILAI TABIAT PEMAKANAN

DISEMAK

CATATAN

6.8

KEPENTINGAN SISTEM
PENCERNAAN YANG SIHAT
6.9 KEPENTINGAN MAKRONUTRIEN
DAN MIKRONUTRIEN DALAM
TUMBUHAN
6.10 FOTOSINTESIS
6.11 MEKANISME FOTOSINTESIS
6.12 FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI FOTOSINTESIS
6.13 SIKAP MENGHARGAI TUMBUHAN
6.14 TEKNOLOGI DALAM PENGELUARAN
MAKANAN
6.15 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
DALAM PEMPROSESAN MAKANAN
PETA KONSEP
BAB 7: RESPIRASI
7.1 PROSES RESPIRASI DALAM
PENGHASILAN MAKANAN
7.2 STRUKTUR RESPIRASI DAN
MEKANISME PERNAFASAN DALAM
MANUSIA DAN HAIWAN
7.3 PERTUKARAN GAS MERENTAS
PERMUKAAN RESPIRASI DAN
PENGANGKUTAN GAS DALAM
BADAN MANUSIA
7.4 MEKANISME KAWAL ATUR
RESPIRASI
7.5 KEPENTINGAN MENGEKALKAN
SISTEM RESPIRASI YANG SIHAT
7.6 RESPIRASI DALAM TUMBUHAN
PETA KONSEP
BAB 8: EKOSISTEM DINAMIK
8.1 KOMPONEN ABIOSIS DAN BIOSIS
DALAM PERSEKITARAN
8.2 PENGKOLONIAN DAN SESARAN
DALAM SUATU EKOSISTEM
8.3 EKOLOGI POPULASI
8.4 BIOKEPELBAGAIAN
8.5 IMPAK MIKROORGANISMA
TERHADAP KEHIDUPAN
8.6 MENSYUKURI KEWUJUDAN
BIOKEPELBAGAIAN
PETA KONSEP
BAB 9: EKOSISTEM TERANCAM
9.1 AKTIVITI MANUSIA YANG
MENGANCAM EKOSISTEM
9.2 FENOMENA KESAN RUMAH HIJAU
DAN PENIPISAN LAPISAN OZON

9.3

KEPENTINGAN PENGURUSAN
TERANCANG AKTIVITI
PETA KONSEP