Anda di halaman 1dari 2

SJK CHUNG HUA BATU 10

KOTA PADAWAN,
JALAN PENRISSEN,
93250 KUCHING,
SARAWAK.

Tel:
Faks:
Emel:

Rujukan :
Tarikh:

082-611108
082-626239
sjkch10@yahoo.com

JPS(W)/SJKCHB10(Kew)/153/04/01/03/02/

NOTA MINTA
Kepada :
Daripada :

Guru Besar,
SJK Chung Hua Batu 10, Padawan.
Ketua Panitia Seni Visual
SJK Chung Hua Batu 10, Padawan

Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan/ Perkhidmatan Bagi Tahun 2015


Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap tuan dapat meluluskan permohonan
mendapatkan bekalan seperti berikut :Bil

Perihal Barang

Kuantiti

Harga Seunit
(RM)

1
1

1.00
1.00

Anggaran Harga
(RM)

Catatan Guru
Besar

Sam Fah Enterprise(M)Sdn. Bhd.

1.
2.

Item 1
Item 2

Jumlah

a. Peruntukan
b. Subsidiari Mata Pelajaran
c. Baki Peruntukan Semasa

1.00
1.00

2.00

:
:
:

Sekian, terima kasih.


Permohonan di atas
Tandatangan Pemohon:

Diluluskan / tidak diluluskan

..

(
Tarikh :

(
Tarikh :