Anda di halaman 1dari 1

Sijil Penghargaan

Adalah dengan ini diperakukan bahawa

telah memberikan sumbangan dan sepenuh


komitmen sebagai

Pengetua dan seluruh warga sekolah


mengucapkan
sekalung penghargaan dan terima kasih di atas
khidmat
yang telah disumbangkan

____________________
TARIKH : 20 November 2014