Anda di halaman 1dari 7

PELAN INTERVENSI UNTUK MURID LEMAH

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 6B
BIL

NAMA

KELEMAHAN

MURID
AHMAD

1.

SYAZWAN B.
SHAHRANI

KERTAS 1
1. Pertukaran
unit metrik
2. Luas dan
isipadu
3. Peratus
4. Masa dan
waktu
KERTAS 2

CARA MENGATASI
1. Memberi latihan
berbentuk asas
2. Menggunakan
modul solaf
3. Kelas intensif
berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.

1. Pertukaran
unit
2. Bacaan
senggatan
pada
penimbang.
3. Peratus
4. Pengiraan
luas dan
isipadu
5. Pengiraan

2.

NUR AMALIA
SAFFA BT
BAQER

perimeter.
6. Pecahan
7.
KERTAS 1
1. Pertukaran
unit metrik
2. Luas dan
isipadu
3. Peratus
4. Masa dan
waktu
KERTAS 2
1. Pertukaran

1. Memberi latihan
berbentuk asas
2. Menggunakan
modul solaf
3. Kelas intensif
berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.

CATATAN

unit
2. Bacaan
senggatan
pada
penimbang.
3. Peratus
4. Pengiraan
luas dan
isipadu
5. Pengiraan
perimeter.
6. Pecahan
7. Operasi
bercampur
3.

NURAIN

KERTAS 1

AFIQAH BT.

1. Pertukaran

AHMAD

unit metrik
2. Luas dan

RUSLAN

isipadu
3. Peratus
4. Masa dan
waktu
KERTAS 2
1. Pertukaran
unit
2. Bacaan
senggatan
pada
penimbang.
3. Peratus
4. Pengiraan
luas dan
isipadu
5. Pengiraan
perimeter.
6. Pecahan
7. Operasi
bercampur

1. Memberi latihan
berbentuk asas
2. Menggunakan
modul solaf
3. Kelas intensif
berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.

8. Bacaan
senggatan
4.

Muhd Faiz
Mukriz

pada bikar
KERTAS 1
1. Pertukaran
unit metrik
2. Luas dan
isipadu
3. Peratus
4. Masa dan
waktu
KERTAS 2

1. Memberi latihan
berbentuk asas
2. Menggunakan
modul solaf
3. Kelas intensif
berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.

1. Pertukaran
unit
2. Bacaan
senggatan
pada
penimbang.
3. Peratus
4. Pengiraan
luas dan
isipadu
5. Pengiraan
perimeter.
6. Pecahan
7. Operasi
bercampur
8. Bacaan
senggatan
5.

Nurul

pada bikar
KERTAS 1

Mazniera

1. Pertukaran

Ziyani

unit metrik
2. Luas dan
isipadu
3. Peratus
4. Masa dan
waktu

1. Memberi latihan
berbentuk asas
2. Menggunakan
modul solaf
3. Kelas intensif
berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam

KERTAS 2

kelas.

1. Pertukaran
unit
2. Bacaan
senggatan
pada
penimbang.
3. Peratus
4. Pengiraan
luas dan
isipadu
5. Pengiraan
perimeter.
6. Pecahan
7. Operasi
bercampur
8. Bacaan
senggatan
pada bikar

PELAN INTERVENSI UNTUK MURID NEAR MISS A


MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KELAS : 6B
BIL

NAMA

KELEMAHAN

MURID
1.

CARA MENGATASI

Ahmad Daniel

1. Pertukaran

1. Memberi latihan

b. Malik

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

Azhan

CATATAN

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus
5. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

waktu
6. Bacaan
Penimbang
7. Ukuran

semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT.

panjang
2.

Aqilatunnur

8. Pertukaran

1. Memberi latihan

bt. Hasbullah

unit.
9. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
10. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
11. Peratus
12. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

waktu
13. Bacaan
Penimbang
3.

semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT

Intan Nabilah

1. Pertukaran

1. Memberi latihan

bt Ahmad

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus
5. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

Saliman

waktu
6. Bacaan
Penimbang

semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT

4.

Muhd Arif

1. Pertukaran

1. Memberi latihan

Haikal bin

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus
5. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

Syukor

waktu
6. Bacaan
Penimbang

5.

soalan KBAT

1. Pertukaran

1. Memberi latihan

Nursyahirah bt

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus
5. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

waktu
6. Bacaan
Penimbang

semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif

Suphina Bt

1. Pertukaran

soalan KBAT
1. Memberi latihan

Maziat

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus
5. Masa dan

berfokus
4. Latihan congak

waktu

7.

kelas.
5. Latihan intensif

Siti
Zaimi

6.

semasa di dalam

Muhd Zaihan

1. Pertukaran

semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT
1. Memberi latihan

b.
Asbolfadillah

unit.
2. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
3. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Pecahan
4. Peratus

berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT

8.

Muhd Aidil

6. Pertukaran

1. Memberi latihan

Haikal b.

unit.
7. Luas dan

berbentuk asas
2. Menggunakan

isipadu
8. Penolakkan

modul solaf
3. Kelas intensif

Mohammad
Hafizullah

Pecahan

berfokus
4. Latihan congak
semasa di dalam
kelas.
5. Latihan intensif
soalan KBAT

Anda mungkin juga menyukai